Behöver Du som chef hjälp att klara målen för barn/elever i behov av

Behöver Du som chef hjälp att klara målen
för barn/elever i behov av särskilt stöd?
Vi är ett nystartat företag, Damernas skolutvecklingsbyrå, som erbjuder
våra tjänster till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vårt team
består av två socionomer som arbetat som skolkuratorer, en specialpedagog
och en skolledare, alla med mycket lång erfarenhet. Vi har dessutom
tillgång till skolpsykolog och logoped.
Damernas skolutvecklingsbyrå erbjuder rådgivning, konsultation och/eller
handledning av personal.
●
Vi kan arbeta med samtliga personalgrupper, inklusive skolledare.
●
Vi skräddarsyr kompetensutveckling för personal med fokus på
åtgärdsprogram, mobbningsförebyggande arbete, konflikthantering
och utveckling av föräldrasamarbete.
●
Vi genomför pedagogiska kartläggningar och psykosociala
utredningar och bistår med råd angående läromedel och
undervisningsstrategier
●
Vi arbetar också med stöd till enskilda elever, familjer, grupper av
elever eller hela klasser.
Välkommen att ta kontakt med
Lena Rask Hedquist
för ytterligare information!
epost: [email protected]
tel: 0737-59 40 82
Damernas Skolutvecklingsbyrå:
Judy Albinsson, Lena Rask Hedquist,
Charlotte von Bredow, Karin Nyström
www.dsub.se