Hemstudieuppgift trafiklärare Fordonssäkerhet och miljö

Hemstudieuppgift trafiklärare
Fordonssäkerhet och miljö
Följande uppgifter ska vara klara senast fredag den 11 september. Uppgifterna mailar du in till
[email protected] senast detta datum.
Vid uppstarten av kursen Fordonssäkerhet och miljö, den 24 september, kommer vi gå genom era
resultat. Var förberedd för att eventuellt hålla din lektion om miljö (punkten 3 nedan) .
1. Genomför instuderingsuppgifter där du hittar svaret i ”Transportstyrelsens arbete med miljö
och hälsa 2015-2016”.
2. Välj ut ett av de 16 miljömål riksdagen har fastslagit och redovisa hur biltrafiken kan hjälpa
till att nå miljömålet. Det kan vara genom bättre teknikutveckling, bättre förare, bättre
trafiklärare eller på något annat sätt. Redovisning på ca en A4-sida. Exempel över strukturen
på uppgiften:
a. Miljömålet – beskriv vad miljömålet innebär i korta drag
b. Transportstyrelsens eller andra myndigheters arbete med målet
c. Hur biltrafiken kan påverka att målet uppnås
3. Utgå från Kursplan B - 2 kap. för att ta fram ett teoretiskt undervisningsunderlag.
Underlaget ska vara anpassat för elever som ska ta sitt B-körkort och ska bestå av 4-7
powerpoint-bilder med tillhörande läraranteckningar. Du behöver inte beröra alla delar i 2
kap.
Utbildarna håller öppet vecka 32 och vecka 33 om man önskar sitta här för att genomföra
uppgifterna. Om så är fallet, meddela innan att ni kommer ([email protected]).
Möjlighet till frågor eller stöd finns i vecka 36 under kördagarna (måndag-onsdag-fredag) samt via
mail.