Infobrev från Norrtrav Sport Nu är tävlingsdagarna klara för 2016

Infobrev från Norrtrav
Sport
Nu är tävlingsdagarna klara för 2016 och det ser bra ut för vår sportregion Bo, Sk, U. Vi har bland
annat fått två högkvalitativa dagar till, en V86 dag till Boden och en V75 dag till Umåker. Det
tillsammans med att Skellefteå, Solänget och Dannero inte längre behöver dela V75 dagar gör att vi
har betydligt mer pengar att köra om 2016 än 2015. Som flera av er säkert märkt är det nya
anmälningssystemet igång och körs för fullt. De flesta av dem jag pratat med tycker att det fungerar
bra men att det tar lite för lång tid. Jag vet att det jobbas centralt för att förbättra systemet
ytterligare.
Marknad
Vi kommer under 2016 att öka arbetet för att förbättra upplevelsen för våra besökare på banorna.
Det är viktigt både för att vi ska kunna bli fler och för att det är ett incitament som påverkar vår
ekonomi. De undersökningar som säker flera av er svarat på från ST på nätet utgör grunden i NKI och
NPS undersökningarna som sedan räknas om och delas ut i pengar till banorna. Ju nöjdare
kunder/besökare vi har desto mer pengar får vi. En annan satsning som vi kommer att vara med på
under 2016 är ”Toranda Winter Classic”. Det är ett evenemang som kommer att gå den 19 mars på
isen mellan Finland och Sverige. Det kommer att köras istrav med streckspel och en landskamp i
hockey mellan svenska och finska veteraner. Förhoppningen är att det blir storpublik och att vi får
visa upp vår sport för många nya. Så planera in den helgen i era kalendrar.
Utbildning
Utbildningen har under framförallt andra delen av året utökats kraftigt och nu är det aktivitet nästan
alla kvällar i både Boden och Skellefteå. I vuxenkurserna är känslan att en hel del kommer från
”stjärnkusken” som skapade ett jätteintresse när det sändes. Ökningen bland barnen och
ungdomarna tror jag kommer främst från våra egna aktiviteter, måndagsöppet i Skellefteå och
travkollo under några sommarveckor i Boden. Allt tyder på att stjärnkusken kommer att sändas även
nästa år så vi tror på en stark tillströmning av nya elever även 2016. Jag hoppas att vi under året som
kommer kan hitta någon form av mentorskap för dessa nya aktiva så att de får komma ut till mer
rutinerade aktiva och lära sig hur de jobbar.
Ekonomi
Ett stort samtalsämne inom travet är med rätta vår ekonomiska situation. Jag har i år suttit med i
sportbudgetgruppen som rekommenderar ST:s styrelse hur vi ska fördela sportens medel kommande
år. Eftersom det gjordes en långsiktig överenskommelse förra året om en fyraårsplan så var årets
arbete säkert betydligt lättare än föregående år. Det stora i den överenskommelsen är givetvis
pokalåret 2018 när det ska tillföras 300 nya miljoner till sporten. Av allt jag hört och sett under våra
möten så är jag helt övertygad om att Hasse Skarplöth kommer att leverera de utlovade miljonerna.
Det finns absolut ingenting i dagsläget som tyder på något annat.
Höstmötet
Jag hoppas att så många som möjligt av er tar chansen och anmäler er till höstmötet den 6 dec. Vår
gästföreläsare Stig Wiklund är fantastisk att lyssna till och jag är säker på att alla som kommer dit går
hem med fler positiva tankar än vad man hade när man kom dit. /Mikael Lundmark