hus+boll=träd - Bästa Biennalen

Pressinformation
Datum
2015-10-08
Ystads konstmuseum
Välkommen till pressvisning torsdag 15 oktober kl.14 inför Bästa Biennalen!
och utställningen hus+boll=träd
Vernissage och invigning lördag 17 oktober kl.12 -16,
kl.14 presenteras utställningen hus+boll=träd av Konstmuseets chef Ýrr
Jónasdóttir och Bästa Biennalen! invigs av visionären Eva Funck. Därefter bjuds
det på saftkalas!
17 oktober – 17 januari 2016
hus+boll=träd
vuxentillåten
Lisa Ewald, Danilo Stankovic, Egill Sæbjörnsson, Sissel Tolaas
Utställningen hus+boll=träd, vuxentillåten är gjord i samband med det regionala projektet
Bästa Biennalen! En konstfestival för barn, unga och andra nyfikna. Årets tema för biennalen
är förvandling, ett tema som även präglar utställningen på Ystads konstmuseum. Men hjälp av
fantasin och våra sinnen kan verkligheten såsom vi upplever den förvandlas till någonting helt
annat!
De flesta konstutställningar är anpassade efter normen normallång vuxen med kapacitet att ta
till sig ett visst textmaterial. Utställningen hus+boll=träd är utformad efter barnen som
konstmuseibesökare men passar hela familjen.
Fyra konstnärer deltar i utställningen; tre av konstnärerna, Lisa Ewald, Danilo Stankovic och
Sissel Tolaas, har gjort nya verk till utställningen medan Egill Sæbjörnssons
videoinstallationer har visats i tidigare sammanhang. Utställningen är curaterad av Ýrr
Jónasdóttir.
Luktlek är ett interaktivt verk av Sissel Tolaas där ett antal dofter presenteras vilka besökarna
uppmanas att identifiera, tolka och verbalisera. Tolaas samlar och återskapar lukter; det kan
vara alltifrån människor till platser. I tjugo år har hon aktivt tränat och utvecklat sitt luktsinne
Postadress
Besöksadress
Telefon
Ystads kommun
Kultur o Utbildning
271 80 Ystad
Ystads Konstmuseum 0411-57 72 85
S:t Knuts Torg
Telefax
E-postadress
Hemsida
0411-191 07
[email protected] www.ystad.se
och i Berlin, där hon bor och arbetar, har hon ett arkiv bestående av tusentals olika dofter. I
sina konstverk återger Tolaas delar av vår värld som en lukt och på så sätt vidgar vår tillvaro
genom att låta oss förstå världen utifrån näsans perspektiv. Hon presenterar det osynliga och
närmar sig en tolkning av omgivningen genom ett sinne som vi är mindre vana att använda i
ett sådant sammanhang. I verket Luktlek förvandlas osynliga molekyler till personliga
associationer, minnen triggas och fantasin väcks.
Egill Sæbjörnsson intresserar sig för kopplingen mellan den mentala och den fysiska
verkligheten, hur vi förvandlar vår egen verklighet via sinnena genom att projicera våra tankar
på den fysiska verkligheten. Sæbjörnsson arbetar främst med videoinstallationer där han
projicerar rörliga bilder på objekt. I utställningen visas två verk Fem lådor från 2009 och
Pingpong dans från 2006. Fem vita lådor står staplade i ett hörn, fem stillastående fysiska
ting, men med hjälp av en videoprojektion ser det ut som att lådorna får liv. De hoppar upp,
flyger runt, de öppnas och ut flyger saker och det låter. Det är som en lek där döda ting får liv
med hjälp av fantasin.
Danilo Stankovic hämtar inspiration till sin mystiska bildvärld ifrån såväl folklore som
konsthistorien och populärkulturen. Stankovic arbetar främst med måleri och hans målningar
föreställer ofta mystiska landskap där kopplingar kan göras till det naturromantiska måleriet
och psykedelisk musik. Det är färgglatt, ljust och förföriskt vackert och på samma gång
oförklarligt, mörkt och otäckt. Hans bilder ställer många frågor kring vad det egentligen är för
en plats och händelser vi möter. I hus+boll=träd bjuder Stankovic in betraktaren att fysiskt
träda in i hans bildvärld. Med hjälp av naturmaterial som trä och halm samt ljus och mörker
har han skapat en mystisk plats som kan upplevas som både spännande och lite skrämmande
att krypa in i.
Lisa Ewald är serietecknare och illustratör. Hennes första egna album ”Allt kommer bli bra”
kom ut för två år sedan. Ewald arbetar gärna med olika tekniker och material när hon tecknar
och hon har gjort flera spraymålningar på väggar i utställningsrum och offentliga rum. I sina
serier angriper Ewald gärna orättvisa strukturer och givna normer med både ilska och absurd
humor. I hus+boll=träd använder sig Ewald av färgen som uttryck när hon täcker väggarna
och målar en värld som kan beskrivas som en blandning mellan luft och vatten eller himmel
och hav. Här finns Ewalds karaktärsistiska figurer som sjunker eller svävar-, simmar eller
flyger omkring. Det är en värld full av uttryck och med hjälp av fantasin får vi som betraktare
skapa vår egen berättelse.
17 okt – 1 nov
Bästa Biennalen!
Plats: hela Skåne
Bästa Biennalen! är Sveriges första samtidskonstbiennal för alla, oavsett ålder. Över hela
Skåne kan du under två höstveckor se konstutställningar, delta i workshops, live arthappenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal hos 50 arrangörer. Årets
biennal har temat förvandling. Den 17 oktober kl. 14.00 inviger Eva Funck biennalen på
Ystads konstmuseum. Samtidigt öppnar utställningen hus+boll=träd och 46 andra platser för
konst- över hela Skåne.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Ystads kommun
Kultur o Utbildning
271 80 Ystad
Ystads Konstmuseum 0411-57 72 85
S:t Knuts Torg
Telefax
E-postadress
Hemsida
0411-191 07
[email protected] www.ystad.se
Biennalen vänder sig till barn, unga och vuxna som tillsammans möter konsten. Bästa
Biennalen! är även en plattform där konstnärer och institutioner experimenterar och hittar nya
sätt att tillgängliggöra konst och att jobba tillsammans. Med Bästa Biennalen! vill vi utmana
föreställningar om vad vi tror att vi vet om barn, vuxna, konst, stil, makt m.m. och har därför
ambitionen att integrera frågor om jämställdhet, mångfald och funktion hos alla biennalens
deltagande organisationer.
Under Bästa Biennalen! kan alla barn ta med sig en vuxen gratis till Ystads konstmuseum
För mer information kontakta:
Ýrr Jónasdóttir 0709-47 72 98
[email protected]
www.bastabiennalen.se
Postadress
Besöksadress
Telefon
Ystads kommun
Kultur o Utbildning
271 80 Ystad
Ystads Konstmuseum 0411-57 72 85
S:t Knuts Torg
Telefax
E-postadress
Hemsida
0411-191 07
[email protected] www.ystad.se