Presentation PDF - Aerospacealmedalen.se

•
©LFV 2015
Niclas Gustavsson & Lars Rappich
ETT HÅLLBART LUFTRUM I ALLA DIMENSIONER
©LFV 2015
Världsledande på att leda,
utveckla och driva ett
hållbart luftrum……inte bara i
Sverige!
AGENDA
LFV & MILJÖ
Analys av flygmönster
Vad gör LFV just nu?
©LFV 2015
Varför är miljöfrågan viktig för LFV?
Vi tänker
på miljön
Flyget är
vitalt för
Sverige
Kundernas
Krav
Minskade
utsläpp
”miljöanpassad tjänst”
©LFV 2015
Kostnader för
flygbolagen
LFVs miljöpåverkan
Direkt
miljöpåverkan
Indirekt
miljöpåverkan
FRA
Free Route Airspace
©LFV 2015
Globala CO2-utsläpp
Transport 1/3
Energi 1/3
Övrigt ca 1/3
(jordbruk, avskogning,
pryltillverkning m m)
Flyget 2%
©LFV 2015
Har
flygtrafiktjänsten
skuld i utsläppen?
Förbrukas det
onödigt med bränsle?
Flyget 2%
©LFV 2015
Utsläpp påverkbara av
flygtrafikledningen – vår del…
Luftrum
Militär flygtrafik
Procedurer
Regler
Teknik
Samarbetsföreskrifter
Kunskap
Ambitioner
6%
©LFV 2015
Varje droppe räknas…
5 kg mindre bränsle
per flygning för Arlanda
ger 3000 ton CO2 / år
1% lägre bränsleförbrukning:
SAS
80 mkr/år
Lufthansa 650 mkr/år
©LFV 2015
”Att flyga kortaste vägen” 2014
4,0
Enroute efficiency – KEA
3,5
3,4%
3,0
2,5
2,0
1,5
3,2%
2,7%
2,1%
1,7%
1,4%
1,0
0,5
0,0
©LFV 2015
3,7%
1,3%
1,2%
©LFV 2015
©LFV 2015
De olika delarna av en flygning där LFV kan påverka…
Optimal fart
Flyga på önskad höjd
Planera kortaste väg
Flyga kortaste väg
Direkt routing
Korta utflygningar
Undvika planflygning
Hastighet
PÅ MARKEN
Minimal väntan med motorer på
©LFV 2015
Optimalt sjunk
Hastighet
Undvika planflygningar
Korta inflygningar
PÅ MARKEN
Minimal väntan med motorer på
Vi får koll på delar där vi kan påverka.
Vad vill vi med dessa då?
©LFV 2015
LFVs miljömål
1000 ton CO2/år
©LFV 2015
• Ger nya förutsättningar för de som
flyger
• Permanenta förändringar
• LFV ska aktivt ha bidragit till
förändringen
• Trovärdigt beräkna utsläppsvinsten
• En förändring kan bara räknas ett år
2014-års resultat
•
•
•
•
Harmoniserad sjunkfart till Göteborg
Kurvad kortare inflygning till Landvetter
Ny arbetsposition i Stockholm kontrollcentral
Utbildning “fuel management” för flygledarna
• Sturup
• Effektivare markoperationer (CDM) på Arlanda
©LFV 2015
800 ton
240 ton
95 ton
50 ton
1185 ton CO2!
AGENDA
LFV & MILJÖ
Analys av flygmönster
Vad gör LFV just nu?
©LFV 2015
LFV GAIA – Green ATM Interactive Analysis
•
•
•
•
•
•
©LFV 2015
Utvecklat av LFV
Baseras på radar- samt färdplansdata
Vertikala profiler (starter & landningar)
Horisontella profiler
Visuellt
Miljönyckeltal till Swedavia
Continuous
Descent
Operation
Bränsleoptimal inflygning
CDO
max en planflyktsfas á 30 sekunder
Ej CDO
©LFV 2015
Andel genomförda CDO´s
Januari – juni 2015
©LFV 2015
Variationen större än vad man tror…
Flygbolag
Tid i planflykt Landvetter april 2015 – största flygoperatörer
©LFV 2015
©LFV 2015
Normala inflygningen till Landvetter (P-RNAV STAR)
©LFV 2015
”Kurvad” kortare s k RNP AR inflygning
som flygs av några flygbolag
-250 kg CO2
©LFV 2015
AGENDA
LFV & MILJÖ
Analys av flygmönster
Vad gör LFV just nu?
©LFV 2015
©LFV 2015
”Att flyga kortaste vägen” 2014
4,0
Enroute efficiency - KEA
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
©LFV 2015
3,7%
3,4%
3,2%
2,7%
2,1%
1,7%
1,4%
1,3%
1,2%
©LFV 2015
LFV ägnar sig åt olika
aktiviteter
©LFV 2015
Aktiviteter på kort och lång sikt
•
•
•
•
©LFV 2015
EcoFly
Fortsatt samarbete med flygbolagen
Medverkan i miljöprocesser
Harmoniserad sjunkfart till Stockholm?
• Modernisera luftrummet runt
Stockholm
• Fuel Management – utbildning
för flygledarna
• SESAR
Vad gör vid då?
Vi gör få saker helt själva
”EcoFly”
©LFV 2015
Hjälpa flygbolag att minska miljöpåverkan
©LFV 2015
Exempel på samarbete mellan LFV och flygbolag
LFV skräddarsydde data med
hjälp av GAIA
Novair
coachade/utbildade/redovisade
data från LFV till sina piloter
&
Novair har minskat tid i planflykt med
30-40%. (Samtidigt ser man ingen
större skillnad hos andra bolag.)
©LFV 2015
Stöd i miljöprocesser
• Arlanda
• Malmö
• Landvetter
• Visby
©LFV 2015
Harmoniserad sjunkfart till Stockholm?
•
•
•
•
•
“Eco-driving”
Har bidragit till minskade utsläpp
Frivillig max-sjunkfart (260 knop)
Mer förutsägbart flöde
Permanentat i Göteborg 2014
• Ev för Stockholm också?
©LFV 2015
Modernisera luftrummet runt Stockholm
©LFV 2015
Modernisera luftrummet kring Stockholm
Samarbeta med många parter; Swedavia, Försvarsmakten, Länsstyrelsen,
Transportstyrelsen, kommuner, flygbolag, allmänflyget m.fl.
©LFV 2015
Fuel Management – LFV
• Öka kunskapen hos flygledarna för
att kunna minska bränsleförbrukningen
för de som flyger.
• Konkret – här & nu
• Når 100 flygledare om året
©LFV 2015
SESAR – Single European Sky ATM Research
• Utvecklingsprogram sedan 2006.
• Målet:
10% minskad miljöpåverkan
50% minskad kostnad för flygtrafikledning
3ggr ökad trafik med samma eller ökad flygsäkerhet.
• ”Alla är med”
• LFV i gemensam gruppering, COOPANS. Fem länder som samordnar
modernisering av flygledningssystem.
©LFV 2015
Olika aktiviteter och SAMARBETE tar oss framåt
mot ett miljöoptimerat flyg
©LFV 2015
Världsledande på att leda,
utveckla och driva ett
hållbart luftrum……inte bara i
Sverige!
©LFV 2015
•
©LFV 2015