Vuxen 1. Barn 1. - Sveriges nationalparker

Vuxen 1.
Vad stämmer INTE på en Tvestjärt?
1. Den kan flyga
X. Den kan simma
2. Den kan gräva
Barn 1.
Fladdermusen flyger på natten, men vad äter den?
1. Den suger blod från människor
X. Sorkar och möss
2. Myggor och andra nattaktiva insekter
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 2.
Det finns ett djur som kan väga allt från 15g till 15000g,
den kallas för Flyghund.
Vad är det?
1. En hundras
X. En fiskart
2. En fladdermusart
Barn 2.
I skogen kan det finnas björnar. De ser långsamma ut med sina korta ben,
men de kan springa lika fort som…
1. En traktor
X. En bil
2. Du kan cykla
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen. 3
Vilket av dessa djur räknas till världens minsta däggdjur? Djuret upptäcktes
först 1973
1. Kungssnokar
X. Trynfladdermus
2. Kollibri
Barn 3.
Vad är det för skillnad mellan snäckor och sniglar?
1. Snäckor har alltid sitt hus med sig, sniglar har inget hus
X. Snäckor är bara det tomma skalet som
snigeln krupit ur när det blivit för litet.
2. När sniglar blir stora får de ett hus och
då kallas de snäckor
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 4.
Med sina 1000 arter är fladdermöss den näst artrikaste däggdjursgruppen på
jorden. Vilken annan grupp är större?
1. Kattdjur
X. Gnagare
2. Partåiga djur (djur med klövar)
Barn 4.
Ormar har inte kläder som vi, inte heller mjuk hud som vi. De måste byta hud
när de har växt ur det gamla. Vad
heter det när ormar byter hud?
1. De ömsar skinn
X. De ruggar skinn
2. De fäller skinn
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 5.
Alla ormar i Sverige är fridlysta men hur många ormarter har vi i Sverige?
1. 3 st
X. 4 st
2. Bara 2 st
Barn 5.
Hur sover Fladdermössen?
1. Hängandes upp och ner
X. I sin säng
2. Den sover aldrig
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 6.
En fästing är…
1. En skalbagge
X. Ett kvalster
2. En spindel
Barn 6.
Fästingar är inga trevliga djur för oss människor, men vad kan de vara till för
nytta i naturen?
1. Nej, de är inte till någon nytta alls.
X. Fästingarna blir mat till andra djur, tex
fåglar och insekter.
2. När fästingarna suger blod från ett annat
djur blir djuret friskt och starkt.
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 7.
Getingarnas fina gul-svarta bakkropp har en bra funktion i
naturen. Vilken?
1. Den fungerar som kamouflage bland blommorna
ute på ängen.
X. Det är varningsfärger och signalerar att den kan
försvara sig mot fiender.
2. De använder kroppfärger i kommunikationen inom arten.
Barn 7.
Det kan göra väldigt ont med getingstick. Men varför sticker getingen ibland?
1. För att den vill skoja lite.
X. För att den känner sig hotad och rädd.
2. För att den vill äta.
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 8.
Färnebofjärden är känt för sina stora gäddor. Vad är INTE sant om gäddan?
1. Honan är större än hanen.
X. De sylvassa tänderna slits och växer ut
efter hand så länge gäddan lever.
2. Hanen vaktar rommen.
Barn 8.
Gäddan är glupsk och har många, sylvassa tänder. Vad tycker gäddan bäst om
att äta tror du?
1. Andra fiskar
X. Vass. Gäddan är vegetarian
2. Tår på badande barn.
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 9.
Vilken av följande arter är INTE en orm?
1. Huggorm
X. Kopparorm
2. Snok
Barn 9.
Hur många fladdermöss hänger vid trappen
inne i naturum?
1. 10 st.
X. 8 st.
2. 5 st.
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 10.
Hur många sorters skorpioner finns
det i Sverige?
1. 2 st
X. 0 st
2. 8 st
Barn 10.
Vad använder skorpionen sin långa gadd till?
1. Gadden har gift i sig och skorpionen sticker sina
byten med den
X. I gadden har skorpionen ett extra öga, den sticker
upp gadden när den vill kunna se längre än vanligt.
2. Skorpionen har gadden för att vara fin och visa sig
stark för att hitta en annan skorpion att para sig med
Gå nu till utslagsfrågan i receptionen!
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Facit
Vuxen 1.
Vad stämmer inte på en Tvestjärt?
1. Den kan flyga
X. Den kan simma
2. Den kan gräva
Vuxen 2.
Det finns ett djur som kan väga allt från 15g till 15000g,
den kallas för Flyghund. Vad är det?
1. En hundras
X. En fiskart
2. En fladdermusart
Vuxen. 3
Vilket av dessa djur räknas till världens minsta däggdjur? Djuret upptäcktes först 1973
1. Kungssnokar
X. Trynfladdermus
2. Kollibri
Vuxen 4.
Med sina 1000 arter är fladdermöss den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden.
Vilken annan grupp är större?
1. Kattdjur
X. Gnagare
2. Partåiga djur (djur med klövar)
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 5.
Alla ormar i Sverige är fridlysta men hur många ormarter har vi i Sverige?
1. 3 st
x. 4 st
2. Bara 2 st
Vuxen 6.
En fästing är…
1. En skalbagge
x. Ett kvalster
2. En spindel
Vuxen 7.
Getingarnas fina gul-svarta bakkropp har en bra funktion i naturen. Vilken?
1. Den fungerar som kamouflage bland blommorna ute på ängen.
x. Det är varningsfärger och signalerar att den kan försvara sig mot fiender.
2. De använder kroppfärger i kommunikationen inom arten.
Vuxen 8.
Färnebofjärden är känt för sina stora gäddor. Vad är INTE sant om gäddan?
1. Honan är större än hanen.
X. De sylvassa tänderna slits och växer ut efter hand så länge gäddan lever.
2. Hanen vaktar rommen.
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Vuxen 9.
Vilken av följande arter är INTE en orm?
1. Huggorm
x. Kopparorm
2. Snok
Vuxen 10.
Hur många sorters skorpioner finns det i Sverige?
1. 2
x. 0
2. 8
FACIT BARN
Barn 1.
Fladdermusen flyger på natten, men vad äter den?
1. Den suger blod från människor
X. Sorkar och möss
2. Myggor och andra nattaktiva insekter
Barn 2.
I skogen kan det finnas björnar. De ser långsamma ut med sina korta ben, men de kan
springa lika fort som
1.En traktor
X. En bil
2. Du kan cykla
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Barn 3.
Vad är det för skillnad mellan snäckor och sniglar?
1. Snäckor har alltid sitt hus med sig, sniglar har inget hus
X. Snäckor är bara det tomma skalet som snigeln krupit ur när det blivit för litet.
2. När sniglar blir stora får de ett hus och då blir de snäckor
Barn 4.
Ormar har inte kläder som vi, inte heller mjuk hud som vi. De måste byta hud när de har
växt ur det gamla. Vad heter det när ormar byter hud?
1. De ömsar skinn
X. De ruggar skinn
2. De fäller skinn
Barn 5.
Hur sover Fladdermössen?
1. Hängandes upp och ner
X. I sin säng
2. Den sover aldrig
Barn 6.
Fästingar är inga trevliga djur för oss människor, men vad kan de vara till för nytta i
naturen?
1. Nej, de är inte till någon nytta alls.
x. Fästingarna blir mat till andra djur, tex fåglar och insekter.
2. När fästingarna suger blod från ett annat djur blir djuret friskt och starkt.
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort
Barn 7.
Det kan göra väldigt ont med getingstick. Men varför sticker getingen ibland?
1. För att den vill skoja lite.
x. För att den känner sig hotad och rädd.
2. För att den vill äta.
Barn 8.
Gäddan är glupsk och har många, sylvassa tänder. Vad tycker gäddan bäst om att äta tror
du?
1. Andra fiskar
x. Vass. Gäddan är vegetarian
2. Tår på badande barn.
Barn 9.
Hur många fladdermöss hänger vid trappen inne i naturum?
1. 10 st.
x. 8 st.
2. 5 st.
Barn 10.
Vad använder skorpionen sin långa gadd till?
1. Gadden har gift i sig och skorpionen sticker sina byten med den
x. I gadden har skorpionen ett extra öga, den sticker upp gadden när den vill kunna se längre
än vanligt.
2. Skorpionen har gadden för att vara fin och visa sig stark för att hitta en annan skorpion att
para sig med
1:a – 3:e pris, vuxen: Boken ”Nordiska nätter”
1:a - 3:e pris, barn: Boken ”Kalas i mockan”
4:e – 5:e pris: 4st A4-vykort