Du kan flyga! - Fernemo Information & Grafik AB

Överallt där det finns flygfält. Och det finns massor av flygfält i Sverige och utomlands. Många är
idylliska gräsfält med några hundra meter långa
banor. Du kan flyga till Visingsö på trekvart och
till Gotland (som har flera flygfält) på en och halv
timme. Lika kort tid tar det upp till Sveg i Härjedalen. Med de vanliga grundcertifikaten kan du
flyga dagtid i gott väder. Himlen behöver inte vara
blå, men molnen får inte ligga för lågt. Kompletterar du utbildningen med mörkerbevis får du också
flyga på natten.
Örebro flygklubb
Lite fakta om klubben:
Vi finns vid Örebro Flygplats, ca 10 km väster om
Örebro, och erbjuder klubbflyg och auktoriserad
flygskola för både normalklassat och ultralätt flyg.
Fernemo Information & Grafik AB, Nora
Vart kan jag flyga?
!
a
g
y
fl
Du kan
at i Örebro
gcertifik
m att ta fly
O
Socata TB 10 Tobago, som disponeras av klubben.
Måste jag ha eget flygplan?
Nej. De allra flesta hyr flygplan per använd timme.
Vanligast är att du hyr något av klubbens flygplan.
Men du kan också hyra flygplan genom andra
klubbar och flygskolor, i Sverige och utomlands.
Ofta vill man att du först gör en runda med en
instruktör, både för att bli bekant med en ny flygplats och för att kolla flygtrimmen.
Hur går jag vidare?
Första steget mot att bli pilot brukar vara en provlektion. Då får du flyga själv! (Provlektionen räknas som en del av utbildningen om du fortsätter.)
Flygutbildningen för Örebro flygklubb drivs av
Internord Flight Training med flygläraren Anders
Gruvald.
Klubbens Cessna 172 med plats för fyra.
Örebro FK - Flygsport
Örebro Airport
705 94 Örebro
Tel: 019-241066
Flyglärare Anders Gruvald, tel: 070-271 72 02
www.orebroflygklubb.se
[email protected]
www.facebook.com/Orebroflygklubb
Är du frisk och har fyllt 16 år kan du lära dig flyga!
Vi har elever från 20 till upp mot 70 års ­ålder.
Tre sorters certifikat
UL
UL står för ultralätt, flygplan som väger maximalt
450 kilo och har plats för pilot och en passagerare.
Örebro flygklubb disponerar en modern ultralätt
maskin. Certifikatet ger dig rätt att flyga i Europa.
Du kan bygga på ett UL-certifikat till ett LAPL­
certifikat, som ger dig rätt att flyga tyngre maskiner.
Utbildningen till ett UL-certifikat omfattar teori
plus minst 20 timmars flygning. Kostnaden är då
cirka 65 tusen kronor.
Hur går utbildningen till?
Betalning av utbildningen
Utbildningen har två delar: teori och praktik.
Teoridelen omfattar 130 timmar lärarledda lektioner och handlar bland annat om meteorologi,
navigering, flygregler och radiotelefoni. Teorin
är omfattande och viktig eftersom det i grunden
handlar om flygsäkerhet. Utöver lektionerna är det
förstås en hel del självstudier. Sammantaget är det
9 teoridelar med var sitt prov.
Oavsett vilket certifikat du siktar på handlar det
om mycket pengar. Betalningen delas dock upp i
portioner allt eftersom utbildningen fortskrider.
Många använder ungefär ett år för att skaffa ett
PPL certifikat.
LAPL
LAPL står för Light Aircraft Pilot License. Med
LAPL får du flyga vanliga flygplan med fyra platser,
som Örebro flygklubbs Cessna 172 och Piper PA28. Certifikatet gäller enbart inom EU.
LAPL kan byggas ut med bland annat mörkerbehörighet.
För LAPL krävs teori plus minst 30 timmars
flygskolning. Kostnaden är då cirka 90 tusen kronor.
PPL
PPL står för Private Pilot License och är det historiskt vanliga privat­certifikatet. PPL är en bredare
och mer omfattande utbildning och ger dig i princip rätt att flyga över hela världen i flygplan som
väger upp till 5,7 ton. Du kan komplettera med
mörkerflygning, sjöflyg, avancerad flygning (med
rollar och looping), instrumentflygning med mera.
Kompletteringsutbildningen EIR, Enroute Instrument Rating, ger dig rätt att flyga i moln, men du
måste starta och landa med god sikt.
PPL-certifikatet kan också vara första steget för
dig som siktar mot att bli yrkespilot.
Utbildningen för PPL omfattar teori och minst
45 timmars flygning. Kostnaden är då cirka 115
tusen kronor.
Klubbens utralätta Polaris med plats för två personer.
Flygdelen är förstås den man mest ser fram mot.
Från första lektionen får du flyga själv. Till en
början enkla moment, men snart också starter och
landningar.
Till skillnad från körkortsutbildning ingår en hel
del ensamflygande i utbildningen. Första gången
du flyger själv kan läraren hela tiden följa dig i luften och prata med dig i radio. Senare gör du längre
flygningar på egen hand.
Flygutbildningen avslutas med ett flygprov. Som
de allra, allra flesta klarar första gången!
Och därmed har du ditt certifikat!
Klubbens Piper PA-28 med plats för fyra.
Hur mycket måste man flyga för
att behålla certifikatet?
Ska man flyga säkert ska man förstås flyga regelbundet.
De formella kraven är låga och varierar mellan
olika certifikat. För att behålla ett PPL räcker det i
princip med att vartannat år göra en kontrollflygning med en flyglärare (kontrollant).
Tre landningar de senaste 90 dagarna är också
ett krav för att få ta med passagerare.