2015 - Equmeniakyrkan Borlänge

Kontakt
Församlingsblad nr 3 - 2015
6 sept - 6 dec
Höst och Här
Det är något speciellt när höstluften kommer och fåglarna drar i sina sträck över
himlen bort mot andra breddgrader.
En kyrka – med rum för hela livet
Missionskyrkan, Borganäsvägen 22,
784 33 BORLÄNGE
www.EqumeniakyrkanBorlange.se
Pastorns exp: 0243-139 59
[email protected]
Expedition/uthyrning: 0243-804 70
[email protected]
se
Liljegården: 0243-848 68
Pastor: Jessica Elnefred
Slipargatan 21,
784 67 BORLÄNGE
070-255 38 33
Ordförande: Ingemar Frej
Fältvägen 20, 784 61 BORLÄNGE
0243-844 07
2
Kassör: Lars-Åke Henriks
Årbyvägen 133, 784 37 BORLÄNGE
0243-198 41
Församlingens PlusGiro 2 53 29-4
Equmenias ordförande:
Elisabeth Fränne,
Surbrunnsgatan 6 A,
791 41 Falun
070-406 40 88
Equmenias kassör: Per Lindholm,
Wallintorget 5, 784 33 Borlänge
tel: 070-6953811
Jag tänker på gäss. Det berättas att gässen
flyger i formation för att hjälpa varandra.
Genom att flaxa med vingarna flyger de
inte bara själva, utan flaxandet av vingar
underlättar för gåsen bakom, genom att
det skapas uppåtvindar. När ledargåsen
blir trött, flyttar den bakåt för att ta igen
sig och en annan tar täten. De som flyger
längst bak skriker för att heja på dem som
har det tyngre längre fram. Någon har
räknat ut att gässen genom sitt samarbete
flyger 71% effektivare, än om varje gås
flög för sig själv.
Men det vackraste är att när en gås blir
sjuk eller skadad och inte orkar flyga med,
då lämnar två andra gäss formationen för
att hjälpa och skydda den skadade. De
stannar tills gåsen antingen kan flyga igen
eller har dött.
Det handlade om gäss, men också om församlingen och jag är glad för gemenskapen där vi tänker större än mitt och mina.
Jag tänker mig att lärjungarna kallades till
att följa Jesus och leva i gemenskap med
honom, och med varandra. När Jesus sände ut lärjungarna på praktik gick de två
och två, och jag tänker mig för att vara
varandras stöd, för att ha någon att dela
livet och tankarna med, för att ha roligt
tillsammans, för att skapa uppåtvindar.
En ny höst och vi samlas igen efter sommaren. Inte för att flyga bort, utan för att
vara här.
Vi är kallade att vara Guds närvarande här
i Borlänge, vara hans händer och fötter,
ögon och öron, som vi ibland ber i nattvarden: ’Hjälp oss nu att vara ett svar till
dem, som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
se den nöd som du har sett och tjäna den
mänsklighet som du har tjänat’. Själv kan
jag inte göra det, kanske inte du heller,
men tillsammans, om vi flyger tillsammans, om vi bär varandra i förbön inför
Jesus Kristus.
Och kanske att någon kan få uppleva
höstluften som lite lättare att andas, men
inte att man vill dra iväg utan att man vill
vara här, dela livet här, i Borlänge, i församlingen.
Guds välsignelse över ditt liv!
Jessica Elnefred
3
Ur Församlingsboken
Sjukhuskyrkan
Inga-Lena Fredrixon 023-49 28 57
Till vila
Lisa Nyberg, född 11 mars 1922, avled
15 juni 2015. Begravningsgudstjänst
8 juli i Stora Tuna gravkapell, i kretsen
av de närmaste.
Ändring mobilnummer:
Karin Hamrin 076-7656832
Söndag 4 oktober kl 11
ORGELGUDSTJÄNST
Mats Åberg kommer att spela på vår
nyrenoverade orgel i samband med gudstjänsten. Mats Åberg har varit kyrkomusiker och organist i Falu Kristine församling 1975 - 2003. Han är en auktoritet
inom s k barockmusik (Bach m fl) men
är även känd som orgelpedagog. Från
vår församling har Carl-Gustav Andersson, Linda Sjörs och Mats Björke tagit
lektioner för honom. Mats Åberg ägnar
sig även åt korsordskonstruktion och
medverkar regelbundet i flera tidningar,
bl a med Dalakrysset i Borlänge Tidning.
Ansvarig utgivare: Ingemar Frej
Webbansvarig: Jorma Kallela
Framsidesbild: Oscar Brodin
4
Höstens tema
Höstens tema i Gudstjänsterna blir ’Vår
Fader’ den bön som Jesus har lärt oss och
som vi ber tillsammans med alla kristna
över vår jord. Temat börjar söndagen den
30 augusti och på Domsöndagen har vi
nått fram till ’Ditt är riket, Din är makten
och äran, i evighet’.
Under hösten inbjuder vi också till ’Bibel
och Bröd’. Bibelstudium och Nattvardsandakt mellan kl 18.30 och 20.00.
Tema blir från Johannesevangeliet där
Jesus säger: Jag Är.
Kanske utvecklas det med att vi börjar
äta soppa tillsammans innan.
Equmeniakyrkans och Equmenia Borlänges studie- och kulturverksamhet sker
i samarbete med studieförbundet Bilda,
för kyrka och samhälle.
Redaktionskommitté Kontakt:
Ann-Britt Andersson, Anita Backlund,
Oscar Brodin, Matts Dahlberg och
Jessica Elnefred.
Nu mår Missionskyrkans
Orgel bra igen
Det fanns två huvudanledningar till renoveringen av orgeln.
1. En av orgelns bälgar läckte och måste
lagas för att piporna skulle få tillräckligt
med luft. (Detta arbete utfördes redan 5-9
november 2012.)
2. Orgelns fasadpipor
hade sjunkit ihop av
sin egen tyngd sedan
de byttes ut 1978. En
del ända upp till 6
cm. Någon centimeter till hade inneburit
att de kunnat falla ut
ur fasaden.
För att motverka
framtida hopsjunkning har det på samtliga fasadpipor lötts på en ”näsa” på
baksidan. ”Näsorna” vilar nu på ett extra
stöd bakom piporna. När fasadpiporna i
alla fall skulle ut var det också läge för
att rengöra och stämma hela pipverket
efter 37 år. Alla ca 1300 pipor plockades
ut och orgeln dammsögs noga. Samtliga
pipor har borstats ur, blåsts rena med
tryckluft och dammtorkats. För att en
pipa skall få luft när man trycker på en
tangent måste en liten ”bälg” lyfta en
ventil under pipan. Flera hundra av dessa
”bälgar” har bytts för att de annars kan gå
sönder med tiden. Ett arbete som krävde
både koncentration och precision.
Arbetet med orgeln har utförts mellan 26
maj och 25 juni av orgelbyggare Martin
Hausner. Martin har fått sin utbildning
på den kända firman Rieger i Österrike.
(Samma firma byggde vår orgel 1924.
Firman fanns då i Tjeckoslovakien.)
Hans hemvist är numera Högsbo, Tärnsjö
i Uppland. Tack vare Martins arbetsdagar
mellan kl 08 och 23 har arbetet kunnat
genomföras utan att det medfört alltför
stora störningar i vår övriga verksamhet.
Genom att han dessutom övernattat i kyrkans vilrum har också logikostnaderna
hållits nere.
Ett stort TACK till alla medhjälpare som
villigt ställt upp under renoveringen (ca
180 timmar) och till Ingemar Andersson i
Pingstkyrkan som lånat ut sin fina byggställning. Sist men inte minst ett JÄTTETACK till alla som gjort denna renovering möjlig genom små och stora gåvor
till instrumentfonden. (Vill du se mer om
hur arbetet gick till hänvisas du till bildspelet på vår hemsida www.equmeniakyrkanborlange.se)
Bertil Eriksson
5
Kom med
till...
September
Tisdag
10.00 Bibel och Bön
2 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
6 Söndag ’Låt ditt namn bli helgat’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred.
Sång Ann-Britt Andersson och Yvonne Sjörs.
Söndax. Utgångskollekt sociala kassan.
Kyrkkaffe. Församlingsmöte
13 Söndag ’Låt ditt rike komma’
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan
Jessica Elnefred. Sång Jakob Granath.
Söndax. Kyrkkaffe.Utgångskollekt till Ria.
Tillsammans med Gustafs Missionsförsamling
15 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
16 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30 Bibel och Bröd. Bibelstudium och
nattvard
17 Torsdag
10.00 Start Barnsången
29 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
14 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
30 Onsdag
10.00 Öppen föreläsning ’Passion för livet’
11.30-13.00 Sopplunch
13.00-15.00 Språkcafé
18 Söndag
11.00 Gudstjänst. Tonår, Barnkören. Bön och
offerdag för Equmenia. Kyrkkaffe
Oktober
2-3 Fredag - Lördag
BKSR’s 24 timmarsbön i Pingstkyrkan.
Fredag kl 19.00 inledning med Gudstjänst.
Lördag kl 18.00 avslutande Bönegudstjänst.
4 Söndag ’Ge oss idag det bröd vi behöver’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred,
orgel Mats Åberg. Söndax. Utgångskollekt
till Sociala kassan. Kyrkkaffe
7 Måndag
13.30 Symöte
20 Söndag ’Böneliv’
11.00 Gudstjänst. Predikan Margareta
Kristensson, sång Sanna Gideon. Söndax.
Kyrkkaffe
8 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
21 Måndag
13.30 Symöte
6 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
9 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
22 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
10 Torsdag
16.15 Start Barnkör
23 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
7 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30 Bibel och Bröd. Bibelstudium och
nattvard
11 Fredag
19.00 Start Tonår
26 Lördag
10.00-14.00 Barnloppis
Årsmöte Equmenia Mitt, Falun
12 Lördag
10.00-16.00 Barnkördag
10.00-12.00 Äntligen Lördag!
15.00 Gudstjänst med Barnkördagen,
Jessica Elnefred m fl. Kyrkfika
6
27 Söndag ’Låt din vilja ske’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred,
sång Johannes Elnefred. Söndax. Kyrkkaffe
14.00 Andakt Tunagården
5 Måndag
13.30 Symöte
10 Lördag
Regiondag i Sundsvall, Region Mitt
11 Söndag ’Och förlåt oss våra skulder’
11.00. Gudstjänst med nattvard. Predikan
Jessica Elnefred, sång Maria och Matilda
Sundberg. Söndax. Kyrkkaffe
13 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
19 Måndag
13.30 Symöte
20 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
21 Onsdag
10.00 Öppen föreläsning ’Passion för livet’
11.30-13.00 Sopplunch
13.00-15.00 Språkcafé
24 Lördag
10.00-12.00 Äntligen Lördag!
25 Söndag ’Utsätt oss inte för prövning’
11.00 Gudstjänst. Predikan Joachim Elsander.
Söndax. Kyrkkaffe
14.00 Andakt på Hagbacksgården
16.00 VästerTunamöte Betania Sellnäs.
Predikan Emil Gillsberg
27 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
28 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
31 Lördag ’Vårt evighetshopp’
11.00 Gudstjänst med ljuständning. Predikan
Jessica Elnefred, sång Kören. Kyrkkaffe
7
November
1 Söndag
Ekumenisk gudstjänst Jakobs kapell
2 Måndag
13.30 Symöte
16 Måndag
13.30 Symöte
17 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
3 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18 Onsdag
10.00 Öppen föreläsning ´Passion för livet´
11.30-13.00 Sopplunch
13.00-15.00 Språkcafé
4 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
21 Lördag
10.00-12.00 Äntligen Lördag!
7 Lördag
15.00-17.00 ’Håll samman och släpp loss’
Hur möts vi över kulturella och etniska
gränser? Hur kan vi hålla samman, skapa
vänskap och en känsla av samhörighet? Hur
skapar vi en inkluderande kyrka och ett öppet
samhälle? Inga Johansson, Equmeniakyrkan
22 Söndag ’Ditt är riket, din är makten och
8 Söndag ’Gud gör inte skillnad på
människor’
11.00 Gudstjänst. Predikan Inga Johansson,
sång Berit Gyll och Nils Eriksson. Söndax.
Utgångskollekt till sociala kassan. Kyrkkaffe.
Församlingsmöte
10 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.30-20.00 Bibel och Bröd. Bibelstudium
och nattvard
13 -15 Fre - Sön
Equmenias riksmöte Tierp
15 Söndag ’Globala veckan’
11.00 Gudstjänst. Internationella kommittén.
Söndax. Kyrkkaffe
8
äran i evighet’
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan
Jessica Elnefred, Kompisbandet. Söndax.
Kyrkkaffe
24 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
25 Onsdag
11.00 Andakt Bergeby kortis (f d Gläntan)
27 Fredag
19.00 Auktion Floda Missionshus
29 Söndag ’Ett nådens år’
11.00 Adventsgudstjänst. Predikan Jessica
Elnefred. Kören, Söndax. Kyrkkaffe
16.00-18.00 Levande julkrubba i kyrkporten.
December
30 nov - 2 december
Julvandringar
3 Torsdag
14.00 Julblommefest
Möte med syföreningen –
flitiga damer som virkar och
verkar för Guds rike
Mina (Ann-Britts) egna minnesbilder från
symöten är från tidigt 1960-tal, då jag fick
följa med mamma på symöte där pastorn var
med och läste ur någon bok.
En av de grupper som regelbundet träffas
i vår kyrka är syföreningen. Det är idag en
liten grupp, som med sin verksamhet gör
goda insatser för mission. Jag har träffat två
av de trogna syföreningsdamerna – Gunn
Björke och Aina Edman.
Hur har det sett ut på symöten under din
tid, Gunn?
”Jo, vi har haft pastor med emellanåt. Minns
ett tillfälle då vi pratade livligt med varann
och pastorn med sträng och bestämd stämma
tystade oss för att vi skulle lyssna på det han
läste”.
Gunn – hur kom du in i vår församling
och syföreningens verksamhet?
”Jag kom in i missionskyrkan genom
släktingar, gick in som medlem 1972”.
Gunn visar mig sitt ´medlemskort´ med
datum för inträde och underskrift av pastor
Wärmefjord. ”Jag gick ganska direkt
med i syföreningen, det fanns då två
olika grupper – dagsyförening och
kvällssyförening - och jag var med i
kvällssyföreningen. Vi var 10-15 deltagare
som träffades och hade Eivor Mattson som
ansvarig ´föreståndare´. Vi hade symöten
varje vecka under en tid, men övergick sedan
till att träffas varannan vecka”.
Du, Gunn, tog över ansvaret för
syföreningen – när var det och vad
innebär det?
”Jag tog över ´kvällssyföreningen´ 1992 efter Eivor Mattson - och har sedan dess haft
ansvar för ekonomi och administration. Då
jag tog över hade syföreningen en omsättning
på ca 35 000 kr, idag är vår omsättning ca
7 000 kr”.
Vad gör ni i syföreningen idag?
”Vi tillverkar babykläder till ´paket´
som skickas till Litauen genom Emmaus
försorg. Vi gör också olika handarbeten
till försäljning och lotterier, brukar ha två
lotterier per år. Förutom att handarbeta har vi
också en fikastund med kaffe/te och
bakverk”.
Vad kännetecknar syföreningen?
”Den fina gemenskapen är viktig och att vi
arbetar för mission” säger Gunn. ”Några som
börjat i syföreningen och inte har koppling
till församlingen har också kommit med i
våra gudstjänster och det känns roligt”.
9
Har du några minnesbilder att delge
oss?
”Höjdpunkterna var när det kom brev från
Eivor Nolåkers, då hon verkade i Afrika.
Vi fick ta del av många härliga episoder
från hennes liv och vardag, så långt från vår
egen”.
Gunn delar idag ansvaret för syföreningen
med Inez Nolåkers och Anita Backlund.
Gunn håller i ekonomin och all redovisning
runt den. Syföreningen får bidrag från Bilda
för sin verksamhet och även denna del tar
Gunn hand om genom ansökningar och
redovisningar. Hon känner ett starkt stöd
från Jessica och församlingen i det arbete
som syföreningen gör för mission. Vill
gärna se fler som vill vara med och hälsar
alla välkomna, kvinnor som män! ”Vi har
träffar varannan måndag mellan kl 13.30 och
16.00”.
Intervju med Aina Edman
Aina Edman har en lång erfarenhet av
syföreningsarbete i vår församling. Hon
gick med som medlem i församlingen 1945
och har varit med i syföreningen nästan lika
länge.
När och hur kom du in i syföreningens
verksamhet ?
”Jag började i kvällssyföreningen som
även kallades ”Kinaföreningen” berättar
Aina. ”Antar att namnet var kopplat till
missionsarbetet i Kina” .”Vi hade symöten
varje vecka och var mellan 15-20 kvinnor
som deltog. Har det varit karlar med så har
de läst för oss - inte handarbetat”.
Vad har du gjort för handarbeten genom
åren ?
”Jag har mest ägnat mig åt broderi, men har
de senaste åren också virkat sockar m.m till
babypaket vi skickat till Litauen”.
Har du några minnesbilder från
syföreningen ?
”Har inget särskilt tillfälle, men tycker att vi i
under alla år haft en mycket fin gemenskap.
Det var mycket tystare på symöten förr - idag
pratar vi mer med varandra.”
Aina vill precis som Gunn hälsa fler
välkomna till syföreningen - ”det behövs lite
unga också” säger hon.
Ni har lagt ner många stygn och dygn för
Guds verk - TACK !
Ann-Britt Andersson
10
11
Avs:
Equmeniakyrkan Borlänge
Borganäsv. 22
784 33 Borlänge
Barnsång
Barnkör
Ålder: 0- ca 2 år samt syskon
Torsdagar 10.00-11.45
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson: Jessica Elnefred
tel 070 - 255 38 33
Ålder: födda 2010 och tidigare
Torsdagar 16.15 - 17.00
Plats: Missionskyrkan
Kontakt: Jenny Börjesson
Anmälan e-post:
[email protected]
SöndaX
Ålder: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… år
Söndagar 11.00 (varje söndag
i samband med gudstjänst)
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson: Ann-Britt Andersson,
tel 802 96
Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
(åk 7-9, gymnasiet)
Fredagar 19.00-23.00
Plats: Missionskyrkan
Kontaktpersoner:
Thomas Gideon, tel 073-945 38 57,
Sanna Gideon, tel 072-29 35 137
Äntligen Lördag!
kl 10-12. Barnsång, ukulelekurs,
pyssel, lösa melodikrysset, fika samt
andakt.
Höststart!
Höststart!
Barnkör 10 september
Barnsång 17 september
Tonår 11 september
Läs hemsidan www.EqumeniakyrkanBorlange.se
för aktuell information.