Du kan ladda ner läsplanen här!

Läspla n aug - nov 2015
Varsågod! Här får du tre olika
verktyg för att arbeta med frågan
om livets mening hösten 2015:
behöver varandras hjälp när vi ska bearbeta de här
frågorna. Och ibland kan vi behöva en grupp bara för
att det ska bli av att fundera på egen hand...
1. Läs: Leva med
mål och mening
Det finns ett samtalshäfte att hämta i Ansgarskyrkan
med stöd för smågrupper. Där finns material för sex
träffar (en varannan vecka). Läs mer om det på näst
sista sidan i detta häfte. Ledare för smågrupper är
också välkomna på en introduktion i kyrkan söndagen
den 23 augusti kl 18.00.
Det första verktyget är boken
Leva med mål och mening. Du
kan hämta ett exemplar gratis i
Ansgarskyrkan. Läs ett kapitel i taget och låt det som
står sjunka in. I slutet av varje kapitel finns en fråga att
fundera vidare på. Om du vill ha ut något av detta ska
du inte fuska, utan ta de uppgifterna på allvar!
Det finns även ytterligare samtalsfrågor till varje
avsnitt längst bak i huvudboken (sid 321-324). Men var
inte rädd för att ta upp dina egna frågor och tankar.
Sträva efter ett öppet och ärligt samtal.
Det här häftet
Boken är upplagd för läsning ett kapitel om dagen i 40
dagar. I Ansgarskyrkan kommer vi att ta dubbla tiden
på oss. Du kan alltså läsa varannan dag, ungefär. Eller
varannan vecka. Försök att hålla jämna steg och läsa
sju kapitel på en tvåveckors-period. Använd den här
läsplanen så blir det tydligt.
Det här häftet är ett hjälmedel som du kan använda
för att organisera din läsning. Det är gjort utifrån hur
vi i Ansgarskyrkan använder materialet. Häftet har ett
format som gör att du kan ha det som bokmärke om
du vill. Så här använder du de gula sidorna:
2. Lyssna: Gudstjänster
30 aug - 12 sep
Mikael Ericson och Andreas Löwkvist är dina guider
på den här resan. De kommer att anknyta till boken
och dess teman i sina predikningar under perioden.
Ibland blir det förklaringar, ibland mer av fördjupning
och vidareutveckling. Om du missar någon predikan Var ska man börja?
kan du lyssna ifatt på nätet: www.ansgars.se/lyssna. Kan jag inte bara
13 - 26 sep
Gud
Skapad för att glädja
Introdu ktion
Allt börjar med Gud ...
slump
☐ Dag 2 Ditt liv är ingen
driver dig?
☐ Dag 3 Vad är det som
leva för evigt
☐ Dag 4 Gjord för att
l
synvinke
Guds
Ur
5
☐ Dag
uppdrag
☐ Dag 6 Livet är ett tillfälligt
☐ Dag 7 Alltings varför
15
21
25
33
39
45
51
30 aug
introducerar
Gudstjänst där Mikael Ericson spelar. Andreas
musikkår
serien. Ansgarsk yrkans
till samtalsgrupper.
Löwkvist tar emot anmälan
6 sep
gt?
fortsätta som vanlisjunger
och
Cantabile
Mikael Ericson predikar,
tledare. NattvardsfiranPer Söderbäck är gudstjäns
för den som vill.
de med tillfälle till förbön
smågr upp
3. Samtala: Smågrupper
gudstj änster
läsnin g
☐ Dag 1
Samtal
10 sep
i AnsgarsDen öppna gruppen möts
september
kyrkan torsdagen den 10
skriva upp i den vita
kl 19.00 till 21.00. Du kan
träffas. I samtalshäftet är
rutan när din smågrupp
gäller denna period.
som
13
till
6
sidorna
det
Nej, du är inte för upptagen. Det kan ju inte finnas så
många saker som är viktigare än frågan om meningen
med livet. Livet är värt att prioritera! Du är inte för
upptagen, inte för gammal, inte för tystlåten. Kom
med i en liten grupp, en som passar just dig. För vi
☐ Dag 8
☐ Dag 9
☐ Dag 10
☐ Dag 11
☐ Dag 12
☐ Dag 13
☐ Dag 14
Skapad för att glädja Gud
Vad får Gud att le?
Tillbedjans kärna
Bästa vän med Gud
Arbeta på din vänskap ...
En lovsång efter Guds hjärta
När Gud verkar avlägsen
61
67
75
83
91
99
107
le?
Vad får Gud attAnette
Sundell Lilje-
13 sep
Andreas Löwkvist predikar,
är gudstjänstledare.
dahl dansar och Inger Ekvall
Czitrom med flera.
Övrig medverkan av Hanna
20 sep
Men om Gud
verkar avlägsen?
och Stefan Olsson
Andreas Löwkvist predikar
firande med tillfälle
är gudstjänstledare. Nattvards
e för den som vill.
till förbön och välsignels
Samtal
24 sep
i AnsgarsDen öppna gruppen möts
september
kyrkan torsdagen den 24
skriva upp i den vita
kl 19.00 till 21.00. Du kan
träffas. I samtalshäftet är
rutan när din smågrupp
denna period.
gäller
som
20
till
15
det sidorna
Allt på sidan gäller
de här två veckorna.
1. Här står de kapitel i boken
som hör till perioden. Du kan
bocka av när du har läst.
2. Här står det lite kort om de
gudstjänster som hänger ihop
med dessa kapitel. För mer info
om gudstjänsterna se Källan.
3. Här finns info om den öppna samtalsgrupp
som träffas i kyrkan. Här finns plats att anteckna datum om du är med i en smågrupp.
30 aug - 12 sep
13 - 26 sep
Introduktion
Skapad för att glädja Gud
läsning
☐ Dag 1 Allt börjar med Gud ... ☐ Dag 2
☐ Dag 3
☐ Dag 4
☐ Dag 5
☐ Dag 6
☐ Dag 7
Ditt liv är ingen slump
Vad är det som driver dig?
Gjord för att leva för evigt
Ur Guds synvinkel
Livet är ett tillfälligt uppdrag
Alltings varför
smågrupp
gudstjänster
Var ska man börja?
15
21
25
33
39
45
51
30 aug
Gudstjänst där Mikael Ericson introducerar
serien. Ansgarskyrkans musikkår spelar. Andreas
Löwkvist tar emot anmälan till samtalsgrupper.
☐ Dag 8 Skapad för att glädja Gud
☐ Dag 9
☐ Dag 10
☐ Dag 11
☐ Dag 12
☐ Dag 13
☐ Dag 14
61
Vad får Gud att le?
67
Tillbedjans kärna
75
Bästa vän med Gud
83
Arbeta på din vänskap med Gud91
En lovsång efter Guds hjärta
99
När Gud verkar avlägsen
107
Vad får Gud att le?
Andreas Löwkvist predikar, Anette Sundell Liljedahl dansar och Inger Ekvall är gudstjänstledare.
Övrig medverkan av Hanna Czitrom med flera.
6 sep
Kan jag inte bara
fortsätta som vanligt?
Men om Gud
verkar avlägsen?
Samtal
Samtal
Mikael Ericson predikar, Cantabile sjunger och
Per Söderbäck är gudstjänstledare. Nattvardsfirande med tillfälle till förbön för den som vill.
10 sep
Den öppna gruppen möts i Ansgarskyrkan torsdagen den 10 september
kl 19.00 till 21.00. Du kan skriva upp i den vita
rutan när din smågrupp träffas. I samtalshäftet är
det sidorna 6 till 13 som gäller denna period.
13 sep
20 sep
Andreas Löwkvist predikar, Stefan Olsson är
gudstjänstledare och Monica Bertram sjunger solo.
Nattvardsfirande med tillfälle till välsignelse.
24 sep
Den öppna gruppen möts i Ansgarskyrkan torsdagen den 24 september
kl 19.00 till 21.00. Du kan skriva upp i den vita
rutan när din smågrupp träffas. I samtalshäftet är
det sidorna 15 till 20 som gäller denna period.
27 sep - 10 okt
11 - 24 okt
Skapad för Guds familj
läsning
☐ Dag 15 Skapad för Guds familj
☐ Dag 16
☐ Dag 17
☐ Dag 18
☐ Dag 19
☐ Dag 20
☐ Dag 21
Det viktigaste
Att höra hemma
Att leva livet tillsammans
Odla gemenskapen
Att återupprätta relationer
Var rädd om din församling
gudstjänster
Var hör jag hemma?
smågrupp
Skapad för att bli lik Jesus
117
123
129
137
143
151
159
27 sep
Gudstjänst med Mikael Ericson, Johan Backman
och sång av Anders Caringer. Textilkonstnären Karin Hansson Gunnarsson visar dagens konstverk.
Kan man laga
brustna relationer?
4 okt
Mikael Ericson predikar, Cantabile sjunger och
Barbro Berglund är gudstjänstledare. Nattvards­
firande med tillfälle till förbön för den som vill.
Samtal
8 okt
Den öppna gruppen möts i Ansgarskyrkan torsdagen den 8 oktober kl
19.00 till 21.00. Du kan skriva upp i den vita rutan
när din smågrupp träffas. I samtalshäftet är det
sidorna 21 till 26 som gäller denna period.
☐ Dag 22 Skapad för att bli lik Kristus
☐ Dag 23
☐ Dag 24
☐ Dag 25
☐ Dag 26
☐ Dag 27
☐ Dag 28
171
Hur vi växer
179
Förvandlad genom sanningen 185
Förvandlad genom motgångar 193
Att växa genom frestelser
201
Att övervinna frestelser
208
Det tar tid
217
Kan man bli
mer än vuxen?
11 okt
Andreas Löwkvist predikar, Anette Sundell Liljedahl dansar och Equmeniaregionen är på besök.
Hur blir man
mer än vuxen?
18 okt
En gudstjänst där Mikael Ericson predikar och
John Larsson är gudstjänstledare.
Samtal
22 okt
Den öppna gruppen möts i Ansgarskyrkan torsdagen den 22 oktober kl
19.00 till 21.00. Du kan skriva upp i den vita rutan
när din smågrupp träffas. I samtalshäftet är det
sidorna 28 till 33 som gäller denna period.
25 okt - 7 nov
8 - 21 nov
Skapad för att tjäna
Skapad för ett uppdrag
gudstjänster
läsning
☐ Dag 29 Se din uppgift
☐ Dag 30
☐ Dag 31
☐ Dag 32
☐ Dag 33
☐ Dag 34
☐ Dag 35
227
Skapad för att tjäna Gud 235
Förstå dig själv
241
Använd det som Gud har gett 249
Så fungerar verkliga tjänare
257
Att tänka som en tjänare
265
Guds kraft i din svaghet
271
Hur gör man karriär
som människa?
25 okt
Andreas Löwkvist predikar och Johan Backman är
gudstjänstledare. Observera sommartidens slut.
Vilken är
min uppgift?
1 nov
smågrupp
Mikael Ericson predikar och Per Söderbäck är
gudstjänstledare. Nattvardsfirande.
Samtal
5 nov
Den öppna gruppen möts i Ansgarskyrkan torsdagen den 5 november kl
19.00 till 21.00. Du kan skriva upp i den vita rutan
när din smågrupp träffas. I samtalshäftet är det
sidorna 34 till 39 som gäller denna period.
☐ Dag 36 Skapad för ett uppdrag
☐ Dag 37
☐ Dag 38
☐ Dag 39
☐ Dag 40
Ett livsbudskap
Kristen av världsklass
Balans i livet
Leva med mål och mening
281
289
297
305
311
8 nov
Vem ska berätta
för Maria Johansson?
Andreas Löwkvist predikar i den näst sista gudstjänsten i serien. Det är endast en gudstjänst som
hör till denna period.
Den 15 november blir det en annan gudstjänst
med Mikael Ericson, Hanna Czitrom, Christoffer
Magnusson och Ansgarskyrkans scouter.
Samtal
19 nov
Den öppna gruppen möts sista gången
i Ansgarskyrkan torsdagen den 19
november kl 19.00 till 21.00. Du kan skriva upp i
den vita rutan när din smågrupp träffas. I samtalshäftet är det sidorna 40 till 45.
Samtalshäftet
22 - 28 nov
smågrupp
gudstjänster
läsning
Avslutning
Nu har du läst hela boken, men kanske
finns det avsnitt som du tyckte var extra
bra (eller svårbegripliga) och som du vill
gå tillbaka till?
Att läsa en andaktsbok eller en annan
bok med kristen undervisning är ett bra
sätt att komma vidare. Vad vill du läsa nu?
Vad gör jag
med det jag fått?
22 nov
Avslutande gudstjänst på domsöndagen där
Andreas Löwkvist sammanfattar hela serien.
Barbro Berglund är gudstjänstledare och en grupp
ur Cantabile sjunger.
Samtal
Kommer din smågrupp att fortsätta
att träffas? Skriv upp när. Tag kontakt
med Andreas Löwkvist i Ansgarskyrkan om du inte har någon grupp
att fortsätta i, telefon 021-14 07 14.
Om du är med i en smågrupp
kan ni använda er av det särskilda samtalshäfte som finns
att hämta i Ansgarskyrkan,
med upplägg för sex träffar
under hösten 2015.
Grundtanken är att varje
samling har fem moment
som känns igen på de olika
symbolerna i samtalshäftet. Man börjar
varje samling med gemenskap och avslutar med bön,
enligt nedan. Man kan så klart också anpassa materialet så att det passar den egna gruppen.
Förena. Det är viktigt att alla känner sig
hemma och välkomna att vara sig själva.
Kom överens om enkla ”regler” för gruppen, som att allt man säger stannar där.
Växa. Prata tillsammans om predikningarna och det ni har läst i boken. Ni
kan använda samtalsfrågorna som finns
i samtalshäftet. Ni kan också använda
de samtalsfrågor som finns längst bak i
boken (sidorna 321-324). Om ni vill kan ni
komplettera med bibelstudiefrågorna som
avslutar varje avsnitt i samtalshäftet, under
rubrikerna ”Ytterligare studium”.
Tjäna & vittna. Här finns några olika
utmaningar i samtalshäftet hur det ni läst
och pratat om kan ta sig praktiska uttryck.
Tillbedja. Ta er tid sist i varje samling att
be och kanske sjunga tillsammans. Dela
böneämnen med varandra. Man kan också
sätta sig två och två och be för varandra.
Vad i hela världen gör jag här?
Grattis till livet! Om ditt liv blir medellångt har du
ungefär 30 000 dagar till ditt förfogande. När du läser
det här har många av dem redan gått. Vad gör du med
dem?
Vad går allt ut på? Vad i hela världen gör vi här?
Nu är det dags att du tar reda på det, och att du tar
konse­k venserna av vad du kommer fram till. Följ med
i Ansgarskyrkan hösten 2015, från den 30 augusti.
29 987
dagar kvar