Program

Andreasakademin
En lekmannaakademi
Hösten 2015
Vad är Andreasakademin?
Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa
oss an stora ämnen - utan att krångla till det.
Namnet Andreasakademin har sin upprinnelse i den avbildning av den
korsfäste martyren Andreas som finns i St Malms kyrkas södra korsarm,
och som får vara lite av akademins förebild.
Aposteln Andreas var bror till Petrus och en lärjunge till Johannes
döparen. När Johannes pekade ut Jesus som Guds Lamm som tar bort
världens synder bröt Andreas tillsammans med Johannes upp för att
följa Jesus. I deras första samtal frågade Jesus: ”Vad vill ni?” De svarade:
”Mästare var bor Du?” och Jesus svarade: ”Följ med och se.”
Andreasakademins föreläsningar är tänkta som inspiration och
fördjupning för att vi liksom Andreas ska kunna komma närmare Jesus,
följa honom och se vem han är. Det handlar både om egen påfyllning och
om att utrustas för att själv kunna hjälpa andra
Meditation i rörelse
Måndagar kl 19.00-20.00
i Nävertorpsgården
Start den 7 september
Introduktion för nya deltagare kl 18.30
Ledare Klas Lövgren
Stilla meditation
Onsdagar kl 17.30-18.30
i Nävertorpsgården
Start den 9 september
Ledare Kristiina Lahti
För mer information kontakta
Kristiina Lahti telefon 0150-772 11
”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig”
Katrineholms kyrka, udda torsdagar kl 10.30-12.00
Start den 10 september
Meditation kring Jesusbönen
Jesusbönen kan hjälpa oss att övervinna jäktsamhället. Bönen lärs in och
utvecklas i gemenskap med andra
genom andning och kroppshållning.
Första träffen är torsdag 10 september
fortsätter därefter varannan vecka,
udda vecka. Det går bra att komma på
de tillfällen som passar dig.
Kursledare är Erik Persson, präst och
meditationsledare.
Har du frågor kontakta
Erik Persson, 0151-450 45
Gun-Britt Carlsson, 0150-772 12
Frälsarkransen
Vi samtalar om kristen tro med utgångspunkt från Frälsarkransen.
Första träffen är torsdag 17 september kl 18-20 i
Katrineholms församlingshem. Vi kommer sedan
träffas varannan torsdag (jämna veckor).
Samtalen leds av diakon John Ogenholt och
Gun-Britt Carlsson.
Anmälan och mer information:
Gun-Britt C på telefon 0150-772 12
Alpha kurs
Alpha är en grundkurs som riktar sig till dem som vill lära sig mer om vad
den kristna tron är, såsom ”Vad är bön?” och ”Vem är Jesus?”
Kvällarna inleds med en måltid till självkostnadspris sedan följer
ett föredrag på ca 30 min. Efter föredraget samtalar man i
mindre grupper om de frågor och tankar man har utifrån
det aktuella föredraget.
Vi träffas på torsdagar kl 18.30 -21.00
Höstens träffar (och teman) är följande
10 september Introduktion i Maria kyrkan.
1 oktober Varför ska jag be och hur?
15 oktober
Hur ska jag vara säker på min tro?
29 oktober Hur leder Gud oss?
3 december Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?
Kursen i Katrineholm är ekumenisk, dvs att den drivs tillsammans av flera
kristna församlingar som finns representerade inom vårt närområde.
De olika kurstillfällena äger rum i olika kyrkor från gång till gång.
För frågor och anmälan, kontakta Sara Hökpers,
telefon 0150-772 38 eller epost: [email protected]
Vi vandrar på livets väg tillsammans!
Pilgrimsvandring
Söndag 13 september i Österåker.
09.00 Samling vid Nävertorps kyrka för
gemensam avfärd i egna bilar. Heldag.
Medtag matsäck.
Föranmälan senast 11 sep till Gunilla 0150-772 22
Ledare: Maria Gabrielsäther och Gunilla Celing
Mitt helgon
En serie med föredrag och samtal där ett antal kända och okända personer
inspirerar oss genom att berätta om ett helgon. Vi lär oss mer om vår tro,
hur man kan finna sin livsväg och hur vi kan komma närmare Gud, oss själva
och varandra.
Var: Nävertorpsgården
När: Tisdagar 17.30-19.30
Hur: Vi fikar tillsammans till självkostnadspris, lyssnar till dagens talare,
samtalar med varandra och avslutar med andakt. Ibland förekommer inslag
av cirkeldans, musik, bildvisning.
22 sepemberLiv Giertz, Maria Gabrielsäther och Kristiina Lahti
berättar om Hildegard av Bingen
20 oktober Luca Cesarini berättar om den heliga Birgitta
(möjligheter finns att köpa Lucas böcker)
3 november Anna Jarl berättar om Maximilian Kolbe
1 december Kristiina Lahti berättar om bla St Lucia och
Maria Gabrielsäther berättar om den heliga Rita av Cascia, det omöjligas helgon
Har du frågor kontakta Maria Gabrielsäther telefon: 0150-772 22 eller
e-post: [email protected]
Finsk grupp
Vi har öppet hus första torsdagen varje
månad mellan kl 14-16 med samtal och
aktiviteter under hösten i nävertorpsgården, för våra finska församlingsmedlemmar. Det serveras fika till
självkostnadspris.
Aktiviteter som blir är bla. föreläsningar, akvarellmålning, bildvisning och allsång.
Den 3 september
Den 1 oktober
Kutsu yhteyteen ja erilaisuuden kohtaamiseen
(Kallad till gemenskap och att möta mångfald).
Enkeleitä matkallesi. (Änglar till dig på livsresan)
Pilgrimsresa
I maj 2016 gör vi en pilgrimsresa till Siena
Vi flyger från Nyköping till Pisa och färdas med
buss genom det vackra Toscana till Siena där vi
bor på kloster. Vi vandrar, gör utflykt, lär oss om
stadens helgon den heliga Catharina av Siena och
njuter av Italien.
Information om resan och möjlighet att anmäla
Måndag 30 nov 18.00
i Nävertorps kyrka
Begränsat antal deltagare för resan som leds av:
Gunilla C Johansson och Maria Gabrielsäther
Vid frågor kontakta
Maria Gabrielsäther 0150-772 22
[email protected]
Italien.
Flickors rätt till utbildning
ett projekt av IM, Individuell Människohjälp
Anna Rehnberg var praktikant i Malawi hösten -14 och
kommer nu till oss och föreläser om projektet och berättar
sina egna upplevelser från 4 månaders arbete i södra afrika.
Katrineholms församlingshem
måndag 21 september kl 19.00
Foto: Anna Rehnberg
Att leva sann mot sig själv
En serie öppna föreläsningar i Katrineholms församlingshem på norr
Med Birgit Ahlgren, diakon och Anna Jarl, präst.
Följande onsdagar kl 18.45
23 september, 28 oktober och 25 november
Vuxendialoggrupp
Välkommen till en samtalsgrupp där vi samtalar om det
som är viktigt i livet. Vi planerar teman för samtalen tillsammans.
Vi träffas en gång i månaden på
tisdagar 10-12 i Nävertorpsgården
med start 15 september.
Anmälan till diakon Gunilla Celing Johansson telefon: 0150-772 72
Bibliodrama
Bibliodrama innebär att ”läsa bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte
med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära.
Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett
lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp
och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt
och kräver inga förkunskaper.
Utbildningsdag för kyrkvärdar och frivilliga
Lördag 14 nov Sandbäcksgården kl. 10.00 – 15.00
Ledare Susanne Lindström, församlingspedagog från Lerum
För mer information se www.bibliodrama.se
Ingår lunch och förmiddagskaffe, ingen kostnad, men vi vill ha din
Anmälan före 5 nov till Eija 0150-772 39
Du Behövs!
Många människor är av olika anledningar
ensamma och skulle uppskatta att få besök.
Kan du ge en timme varje /varannan vecka
av din tid att besöka någon?
Ring diakon Carin Garbåge Kylestorp 0150-772 21