församlingsblad nr 3-15

Näsby & Fellingsbro församlingar • nr 3 • augusti 2015
Strålande väder och god uppslutning
när föreningar i samverkan bjöd in till
"Mötesplats Fellingsbro" i augusti.
Sen många år tillbaka firas en av sommarens många
friluftsgudstjänster vid Tvärsjön i Finnåker.
Skördetid –
tid för lovsång
Människor som sjunger lovsånger
sträcker ibland sina händer mot
himmelen, medan de samtidigt står
stadigt på marken. Jord och himmel hör ihop.
När vi inför tacksägelsedagen
smyckar kyrkorna med blommor, frukter, och grönsaker, blir
de tillsammans med oss, framburna bevis på en Gud som är
god, och som är ursprung till allt.
Tillsammans med allt som växer
och frodas är vi människor bevis
på Guds stora kärlek.
Livet är mer än att äta, arbeta,
sova. Det finns säkert tusen olika
sätt att lovsjunga på, och bara du
vet hur du gör det bäst. När människan använder sin förmåga,
och låter sina talanger komma till
uttryck, så omsätter hon det som
är henne givet. Hon skriver, målar,
och älskar, och hon sjunger.
Ställ dig stadigt och sträck på
dig. Du är en del i skapelsens lovsång.
Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde
Tack, gode Gud, för moder Jord.
Än bär hon oss och vad vi gjort.
Halleluja, halleluja.
Hon bringar träd och frukter fram
och blomstersmyckar alla land.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.
(psalm 23:5)
Glas, puts och pipor
Under sommaren togs byggnadsställningarna vid Fellingsbro kyrka ner. Där
har första etappen av fönsterrenoveringen slutförts. Fönsterbågarna som är från
1700-talet har blästrats och trasiga glas
bytts ut. Även norrsidan av taket har fått
ny kopparplåt. Samtidigt har den stora
orgeln rengjorts och stämts. I Näsby är
det istället fasaden som renoveras med ny
puts där det behövs. Fönster och dörrar
målas.
Körupptakt
Konfirmation 2015-16
Är det dags för dig att konfirmeras?
Eller känner du någon som kanske
skulle vilja?
Konfirmanderna i Näsby och Fellingsbro
församlingar kommer att träffas de flesta
tisdagar från 8 sep 2015 t o m maj 2016
i församlingshemmet i Frövi kl 16.1518.30. Från kl 15.20 finns det fika.
Förutom tisdagarna ses vi vissa helgtider för läger och träffar med andra
konfirmandgrupper. Innan själva konfirmationen i vår, ska du delta i minst
10 gudstjänster. Gudstjänsterna är mest
på söndagar och finns både i Näsby,
Spannarboda och Fellingsbro kyrkor.
Gamla och nya körsångare hälsas
välkomna!
Provapå-kören Näsby start v. 36,
tors 3 sep kl. 17.30-18.30
Kyrkokören Näsby start v.36,
tors 3 sep kl 19.00
Gospelkören Fellingsbro start v. 37,
ons 9 sep kl. 19.00
Kyrkokören Fellingsbro start v. 37,
tors 10 sep kl. 19.00
Alla kyrkotillhöriga födda 2001 får/
har fått ett brev om konfirmationen med
anmälningslapp, men har du inte fått ett
brev och är född -01 eller -00, är du välkommen att anmäla dig ändå!
Anmäl dig på www.intesomdutror.se
(klicka på Fellingsbro eller Näsby församling), smsa mig på 070-523 37 90 eller
maila på:
[email protected]
Är du äldre men har missat konfirmationen, kan du höra av dig till mig så
hjälps vi åt att hitta ett bra sätt för dig att
bli konfirmerad.
Helena Björzén, präst
The Bible-kvällarna kommer till Näsby!
Förra året samlades vi i Fellingsbro, nu
har du möjlighet att se film-avsnitten i
Näsby församlingshem.
Filmerna är ett annorlunda sätt läsa
bibeln på, vi tittar och pratar sen om det
vi sett och hört.
Välkommen till 6 kvällar i höst!
Ingen föranmälan krävs och du behöver
inte kunna delta alla gångerna.
Tid: onsdagar 19.00-ca 20.45
Datum: 16 sep, 30 sep, 21 okt, 11 nov,
2 dec, 9 dec
Plats: Näsby församlingshem,
Centralvägen 90, Frövi
Samtalsledare: Helena Björzén, präst
år välkomna på lek och pyssel
i S:t Olofsgården.
Till våra minior- och juniorgrupper
finns ett begränsat antal platser.
Kontakta Helene Wallin (Fellingsbro)
eller Ingela Wijk Lindroth (Näsby)
om ditt barn vill vara med. Start v 37.
Dagar och tider:
Kyrkis
Frövi
Fellingsbro
måndagar 9.30-11.30
tisdagar 13.30-15.30
fredagar 9.30-11.30
Miniorer Frövi
Fellingsbro
måndagar 16.30-18.00
tisdagar 14.00-15.30
Juniorer
Frövi
Fellingsbro
måndagar 14.30-16.00
tisdagar 16.00-17.30
Barnens mötesplats Fellingsbro
torsdagar 13.30-15.30
Syföreningarna
Vill du vara med? Kom och prova på!
Välkommen in i gemenskapen!
För information: Ring Lotta Storbacka
tel. 021-17 85 56.
Höstupptakt
Pastoratets alla syföreningar träffas till
höstupptakt torsdagen den 3 september
kl.14-16 i St. Olofsgården Fellingsbro.
Spannarboda kyrkliga arbetskrets
Vi träffas varannan vecka på olika dagar
och tider. Ibland gör vi också utflykter.
Julauktion kommer att äga rum onsdagen den 25 november kl.19 i Sveaborg,
Spannarboda.
För information: Ring Majken Ingvarsson
tel. 0581-911 27.
Finnåkers kyrkliga arbetskrets
Vi träffas en gång i månaden då vi
umgås, handarbetar, läser. Vi fikar tillsammans och har en andakt, dvs. ”en
salig blandning”.
Julbasaren äger rum lördagen den
14 november kl.13-15 i Finnåkers
bygdegård.
För information: Ring Berit Pettersson
tel. 0581-63 00 00.
Fellingsbro kyrkliga arbetskrets
Vi träffas under hösten följande torsdagar
i St. Olofsgården kl.14-16: 3 september,
1 oktober, 5 november, 3 december.
Ny biskop
Söndagen den 6 september kl. 11 vigs Mikael
Mogren till biskop för Västerås stift i Uppsala domkyrka. Kvällen innan, lördagen den 5 september kl.
18 lägger biskop Thomas Söderberg ner biskopsstaven i Västerås domkyrka.
Kyrktaxi upphör
Fr o m september är det ej längre möjligt att beställa kyrktaxi. Nu får vi hjälpas åt med transporterna.
Ni som vill ha hjälp med skjuts ombeds höra av er
till pastorsexpeditionen i god tid. På samma sätt
ber vi er som kan erbjuda skjuts till gudstjänster
och annan verksamhet att höra av er.
Terminsstart för barngrupperna:
Vecka 37 startar höstterminen för Kyrkis
i Näsby och Fellingsbro.
Kyrkis är gruppen för dig som är hemma
med barn och vill träffa andra barn och
vuxna. Vi leker, sjunger, fikar och pysslar
tillsammans. Varmt välkomna alla små
och stora, nya och gamla besökare!
Till Barnens mötesplats är alla barn 6-12
Smått & Gott
Näsby kyrkliga arbetskrets
Vi träffas ojämna veckor på tisdagar
kl.14-16 med början den 25 augusti. En
viktig uppgift är att arbeta med babypaket som skickas till flyktingläger i Afrika.
Årets julauktion kommer att äga rum
onsdagen den 25 november kl.18 i Näsby
församlingshem.
För information: Ring Hjördis Pettersson
tel. 0581-321 90.
Soppluncher
Välkommen till lunch i S:t Olofsgården kl 12.
Torsdagarna 24/9, 29/10 och 26/11.
Kakbuffé
Lördagen den 26 september kl. 14-16,
kakbuffé i Näsby församlingshem till
förmån för ”Världens barn”.
FN-dagen
Samling den 24 oktober kl. 18 i Näsby
församlingshem. Vi gör ljuslyktor som
vi sedan sätter ner i sjön.
Församlingsfest
Fredagen den 6 november kl. 18-22 i
S:t Olofsgården, Fellingsbro. Knytkalas
– ta med en rätt till vår gemensamma buffé!
Föreläsning
Tisdagen den 17 november kl. 17.30 i
Näsby församlingshem.
Om projektet "mentor-mammor" i Sydafrika.
Fredsmanifestation
Torsdagen den 19 november kl. 19 i parken
framför S:t Olofsgården i Fellingsbro.
Anhöriggrupp
Tisdag 1 september kl. 14.00-15.30 Frövi
Torsdag 8 oktober kl. 14.00-15.30 Fellingsbro
Tisdag 10 november kl. 14.00-15.30 Frövi
Torsdag 10 december kl. 14.00-15.30 Fellingsbro
Caféverksamheten
Måndag 31 augusti
Café Bönan kl. 14.30-16.00 i
Näsby församlingshem
Musikkryss med Titti
Torsdag 17 september
Café S:t Olofsgården, Fellingsbro kl. 14.30-16.00
Karin Sigge Dahlqvist och Micke Dahlqvist
Gott & blandat
Måndag 28 september
Café Bönan kl. 14.30-16.00 i
Näsby församlingshem
Tassadansarna visar och lär ut enkla danser
Torsdag 15 oktober
Café Sveaborg, Spannarboda, kl. 14.30-16.00
Berit och Caroline Kleber med flera.
Musik och roligheter
Måndag 2 november
Café Bönan kl. 14.30-16.00 i
Näsby församlingshem
Program ej klart
Torsdag 19 november
Café S:t Olofsgården, Fellingsbro kl. 14.30-16.00
Inger Ivarsson och Kristina Utter
Sånger man minns
Söndagliga gudstjänster
30/8 Trettonde sön. efter tref.
Medmänniskan
Kl. 10.00 Gudstjänst i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Högmässa i
Fellingsbro kyrka
4/10 Den helige Mikaels dag
Änglarna
Kl. 10.00 Temagudsjänst i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Gudstjänst i
Fellingsbro kyrka
6/9 Fjortonde sön. efter tref.
Enheten i Kristus
Kl. 10.00 Högmässa i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Gudstjänst i
Fellingsbro kyrka
11/10 Tacksägelsedagen
Lovsång
Kl. 10.00 Tacksägelsemässa i
Näsby kyrka
Kl. 12.00 Tacksägelse­
gudstjänst i Fellingsbro
kyrka
Kl. 16.00 Tacksägelse­
gudstjänst i Spannarboda
kyrka
13/9 Femtonde sön. efter tref.
Ett är nödvändigt
Kl. 10.00 Gudstjänst i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Söndagsmässa i
Spannarboda kyrka
20/9 Sextonde sön. efter tref.
Döden och livet
Kl. 10.00 Högmässa i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Gudstjänst i
Fellingsbro kyrka
27/9 Sjuttonde sön. efter tref.
Rik inför Gud
Kl. 10.00 Gudstjänst i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Söndagsmässa på
S:t Olofsgården
18/10 Tjugonde sön. efter tref.
Att leva tillsammans
Kl. 10.00 Gudstjänst i
Näsby kyrka
Kl. 18.00 Sinnesrogudstjänst
i Fellingsbro kyrka
25/10 Tjugoförsta sön.
efter tref.
Samhällsansvar
Kl. 10.00 Gudstjänst i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Högmässa i
Fellingsbro kyrka
31/10 Alla helgons dag
Helgonen
Kl. 15.00 Andakt vid
­minnesstenen på
Näsby kyrkogård
Kl. 17.00 Minnesgudstjänst
med ljuständning i
Fellingsbro kyrka
Kl. 17.00 Minnesgudstjänst
med ljuständning i
Näsby kyrka
Kl. 17.00 Minnesgudstjänst
med ljuständning i
Spannarboda kyrka
15/11 Sön. före
domsöndagen
Vaksamhet och väntan
Kl. 10.00 Gudstjänst i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Söndagsmässa i
Spannarboda kyrka
1/11 Sön. efter alla
helgons dag
Vårt eviga hopp
kl. 18.00 Jakobsmässa i
Fellingsbro kyrka.
Näsby kyrkokör m fl.
22/11 Domsöndagen
Kristi återkomst
Kl. 10.00 Högmässa i
Näsby kyrka
Kl. 15.00 Gudstjänst i
Fellingsbro kyrka
8/11 Tjugotredje sön.
efter tref.
Förlåtelse utan gräns
Kl. 10.00 Högmässa i
Näsby kyrka
Kl. 18.00 Konsert med
Gospelkören i
Fellingsbro kyrka
Församlingsbladet ges ut av Näsby Fellingsbro pastorat
Ansvarig utgivare: kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nasbyfellingsbro
E-post: [email protected]
Pastorsexpedition
S:t Olofsgården, Doktorsvägen 6, 732 71 Fellingsbro.
Tel. 0581-378 50.
Öppettider:
Måndagar, tisdagar och torsdagar: Kl. 10.00-12.00
Onsdagar: Kl. 14.00-16.00.
Församlingskontor
Församlingshemmet, Centralvägen 90, 718 31 Frövi.
Tel. 0581-378 50.
Öppettider:
Tisdagar och onsdagar kl. 10.00-12.00
torsdagar kl. 14.00-16.00.
Hosein Aidinnezhad, församlingsvärd ...........................
Helena Balke, vik kantor........................................................
Helena Björzén, komminister..............................................
Hans Larsson, arb.led. vaktmästare ..............................
Margareta Persson, församlingsvärdinna ......................
Sven Persson, vaktmästare ..............................................
Sten-Åke Pettersson, vaktmästare ...............................
Isabell Ramberg, diakon ......................................................
Anette Schlegel, kanslist .....................................................
Charlotta Storbacka, kontraktsadjunkt .......................
Peter Söderholm, vaktmästare .......................................
Helene Wallin, församlingsassistent ................................
Ingela Wijk Lindroth, församlingsassistent ..................
Titti Ångman, kantor ..........................................................
Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde ............................................
0581-378 67
0581-378 61
0581-378 57
0581-378 71
0581-378 68
0581-378 73
0581-378 74
0581-378 58
0581-378 50
021-17 85 56
0581-378 72
0581-378 64
0581-378 63
0581-378 60
0581-378 55