för att läsa väsby nyhetsblad, klicka här

Kalendarium – September - November
September
Sönd 6/9
17.00
Torsd 10/9
Sönd 13/9
8.30
17.00
Månd 14/9
Sönd 20/9
Tisd 22/9
Onsd 23/9
19.00
17.00
19:00
17.00
Torsd 24/9
Sönd 27/9
Månd 28/9
18.00
18.30
14.30
17.00
19.00
Mässa F Einarsson. Michaela Tehagen flöjt.
Kyrkkaffe
Morgonmässa F Einarsson
Stilla kvällsmässa M Ivarsson. Emma Dencker violin.
Kyrkkaffe
Heliga danser, EK Norberg
Gudstjänst T Bjerle Sång Magnus Alm. Kyrkkaffe
Öppet samtal inför söndagens texter, M Ivarsson
Spagettimåltid i prästgården. Anmälan senast 21/9 till
pastorsexpeditionen
Spagettigudstjänst
Lekmannakåren
Öppet hus (se ruta)
Mässa M Ivarsson, kör. Kyrkkaffe
Heliga danser, EK Norberg
”Öppet hus” Sönd. 27/9 kl 14.30 i Väsby prästgård och kyrka.
”Vad gör ni egentligen i kyrkan, när det inte är gudstjänst, dop, vigsel eller
begravning?” En befogad fråga för det finns mycket som inte syns utåt (en del ska
inte heller synas offentligt). Samtidigt är vi glada och stolta över den verksamhet
som syns och som bedrivs i Väsby församling. Här är många frivilliga engagerade
som tillsammans med anställda möter församlingsbor och andra i våra olika
verksamheter.
Därför vill bjuda in till ”Öppet hus” och presentera vår verksamhet, visa kyrkan,
pastorsexpeditionen och prästgården. Vi bjuder så klart på fika (är det fint väder så
sitter vi ute i prästgårdsparken). Du får också möjlighet att träffa både anställda och
förtroendevalda, där du kan ställa frågor, eller komma med tankar och idéer om
kyrkans verksamhet. Under eftermiddagen ges också möjlighet att ”prova på” t ex
att sjunga i kör, dansa heliga danser, låta barnen pyssla i Bikupan, (det lilla vita
huset). Ta gärna med ett instrument om du har, så kan du öva med vår kantor, och
sedan kan, ni som vill, vara med och spela, sjunga och dansa i gudstjänsten, kl
17.00, dit ni alla hälsas välkomna.
Att vara människa. Under tre lördagar i höst funderar vi på detta, tillsammans
med konstnär och psykoterapeut Gunnel Arlock från Arild. Vi kommer att använda
olika tekniker med ord och bild för våra samtal. Vi träffas i prästgården den 12/9, 17/10
och 14/11 mellan kl.10-15.
Kursavgiften är 250 kr/gång, då ingår allt material och fika. För att kursen ska
genomföras behöver vi vara minst 10 st. Vi samarbetar med Sensus studieförbund.
Frågor och anmälan till Elsa-Kerstin (se kontaktrutan längst bak).
Reträtt - En dag i tystnad. Det eviga ljudbrusets kultur har ockuperat praktiskt
taget hela vårt vardagsliv. Det är ett ständigt flöde av ord och musik, ofta i bakgrunden.
Nu har du möjlighet att få en dag i tystnad. Söndagen den 8 november är du välkommen
till Prästgården. Frukost serveras kl 9.30 och dagen avslutas med mässa kl 17.00. Du kan
vila i en bänk i kyrkan eller i en skön vilstol. Vi erbjuder morgonbön och middagsbön.
Dagen är din och du gör vad du känner att du behöver. Kostnad för dagen är 100 kr.
Anmälan och frågor till Elsa-Kerstin (se kontaktrutan längst bak).
Välkommen att delta i vår ”Leva vidare grupp”. I en ”Leva vidare”-grupp
delar vi tillsammans den gemensamma sorgen och erfarenheten av att ha förlorat en nära
anhörig. Det kan för många vara en hjälp att höra andras berättelser och upptäcka att ”jag
inte är ensam med mina tankar, reaktioner, sorg och saknad”. Samtidigt kan vi i gruppen
hjälpa varandra att upptäcka att det går att leva vidare, så småningom, trots allt.
Vi träffas i Väsby prästgård vid fem tillfällen under hösten. Välkommen att höra av dig för
mer information till Monica Ivarsson, präst i Väsby (se kontaktrutan längst bak).
Syföreningen träffas i
Väsbyhemmet, avd Linden. Andakt en gång i
prästgården måndagar ojämn
vecka kl 14.00
månaden – torsdagar 3/9, 1/10 och 5/11 kl 14.00.
Kaffe och underhållning.
Stilla kvällsmässa. Under hösten kommer vi en söndag i månaden att fira stilla
kvällsmässa, istället för traditionell gudstjänst. Mässan kommer att innehålla stilla musik,
meditation (istället för predikan), tystnad och nattvard. Kyrkkaffe serveras efteråt, där det
också ges möjlighet till samtal, både kring kaffebordet, men också enskilt.
Oktober
Torsd 1/10
Sönd 4/10
Tisd 6/10
Sönd 11/10
Månd 12/10
Sönd 18/10
Tisd 20/10
Onsd 21/10
8.30
17.00
19.00
17.00
19.00
17.00
19.00
17.00
18.00
Sönd 25/10
11.00
Månd 26/10
Fred 29/10
19.00
Lörd 30/10
17.00
17.00
Morgonmässa M Ivarsson
Stilla kvällsmässa M Ivarsson, kyrkkaffe
Öppet samtal inför söndagens texter, M Ivarsson
Mässa Tacksägelsedagen M Ivarsson, kyrkkaffe
Heliga danser, EK Norberg
Gudstjänst F Einarsson. Old Singers. Kyrkkaffe
Öppet samtal inför söndagens texter, M Ivarsson
Spagettimåltid i prästgården. Anmälan senast 19/10
till pastorsexpeditionen
Spagettigudstjänst. Utdelning av Barnens Bibel till
treåringar.
Mässa M Ivarsson. Lekmannakårens 70-årsjubileum
Kammarkören. Observera tiden!
Heliga danser, EK Norberg
Öppen kyrka kl 10-17. Servering
Musikandakt
Minnesgudstjänst M Ivarsson, EK Norberg kyrkkaffe
Är du en av många som av någon anledning inte är döpt eller valde att inte
konfirmera dig som ung? Kanske skulle du vilja ta reda på nu i vuxen ålder, vad den
kristna tron står för, även om du är konfirmerad? Väsby församling startar i höst en
samtalsgrupp där vi samtalar om vad kristen tro står för. Vi träffas två söndagar under
hösten 11 okt och 22 nov kl 14.00 och avslutar med gudstjänst kl 17.00. Under våren ses
vi tre söndagar.
För den som önskar kan denna ”läsning” leda till dop för dig som inte är döpt och till
konfirmation för dig som är döpt men inte konfirmerad. Kontakta Monica Ivarsson, präst i
Väsby för frågor, och ev. anmälan. (Se kontaktrutan längst bak.)
November
Sönd 1/11
Sönd 8/11
Sammanlyst till övriga kyrkor i pastoratet
9.30
Reträtt - En dag i tystnad (se ruta)
17.00 Stilla kvällsmässa T Bjerle, kyrkkaffe
Månd 9/11
19.00 Heliga danser, EK Norberg
Tisd 10/11
19.00 Öppet samtal inför söndagens texter, M Ivarsson
Lörd 14/11
17.00 Konsert Väsby kyrka (se ruta längst bak).
Sönd 15/11
17.00 Gudstjänst M Ivarsson. Marcus Uddling, Samuel
Dencker sång och musik. Kyrkkaffe
Torsd 19/11
18.30 Lekmannakåren ”Att leva i eller möta människor i
sorg” M Ivarsson
Sönd 22/11
17.00 Mässa M Ivarsson. Katarina Larsdotter-Wendel,
Christer Wendel, Eva-Lis Carlsson och Cecilia Österlin
sång och musik av Händel ”Dagen är nära”. Kyrkkaffe
Månd 23/11
17.00 Spagettimåltid i prästgården. Anmälan senast 20/11 till
pastorsexpeditionen
18.00 Spagettigudstjänst
19.00 Heliga danser, EK Norberg
Tisd 24/11
19.00 Öppet samtal inför söndagens texter, M Ivarsson
Reservation för ändringar. Se annonsering i Hallå, fredagar i HD. Se också
hemsidan
Månadens psalm. De flesta av
oss tycker om när vi känner igen oss
i de psalmer vi sjunger i
gudstjänsten. Samtidigt så finns det
många fina psalmer, både gamla och
nya som inte har fått komma till sin
rätt. Under hösten kommer vi att vi
välja ut en psalm som vi sjunger
varje söndag i en månad. På ett år
har vi då lärt oss 12 nya psalmer,
både från vanliga psalmboken och
psalmer i 2000 talet!
Konsert 14/11 kl 17.00
Vår medeltida kyrka fylls av musik från samma tid med sångkvartetten
”Machaut Machine”. Machaut var fransk poet och kompositör från 1300-talet.
Njut av vacker accapellamusik där det även bli nutida musik av bl a Arvo
Pärt.
Fri entre.
Här når du oss:
Pastorsexp. Catarina Stenberg, vardagar 9-12 och 13-15,
tel 36 06 50,
E-post: [email protected]
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kulla
Bypräst Monica Ivarsson, tel 36 06 58, 070-33 33 013,
[email protected]
Diakoniassistent Elsa-Kerstin Norberg, tel 36 06 54, 0703-66 06 54
[email protected]
Pedagog Helena Eriksson, 0768-33 28 01,
[email protected]
Kyrkomusiker Eva-Lis Carlsson, 36 06 50, 0722-31 35 91
[email protected]
Organist Cecilia Alling Andersen, 36 06 53
[email protected]
Värdinna Annette Göransson, 0736-29 62 16
[email protected]
Kyrkvaktmästare Bengt Andersson, 36 06 59, 0768-07 05 89
[email protected]
Kyrkoherde Krister Tholin, 36 06 51, 0727-31 33 00
[email protected]
Välkommen
till kyrkan i Väsby
Församlingsblad
September-November 2015