Barn- och ungdomssupportens program Våren 2016

Barn- och ungdomssupportens program Våren 2016
Under våren 2016 kommer Barn– och ungdomssupporten att erbjuda följande grupper,
kurser och föreläsningar:
Vändpunkten för barn: Gruppverksamhet för barn som lever med någon nära anhörig som
är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Vi träffas en gång i veckan
vid 15 tillfällen under 1,5 timme.
BIFF:
Skilda Världar för barn: Gruppverksamhet för barn med skilda eller separerade föräldrar.
Under våren kommer vi att hålla en grupp för barn i åldrarna ca 7-12. Vi träffas en gång i
veckan vid 10 tillfällen under 1,5 timme.
BIFF: Barn i Föräldrars Fokus. BIFF är en kort föräldrautbildning för separerade eller skilda
föräldrar som upplever svårigheter i att komma överens och samarbeta kring sina barn. Vi
träffas vid tre tillfällen i två timmar under våren.
Bokcirkel:
Föräldrakurs för föräldrar med barn i förskoleåldern: Syftet är att skapa bättre
kommunikation och relationer inom familjen. Innehållet baseras på det relationistiska
synsättet och vi pratar bl.a. om självkänsla, ansvar, respekt och gränser. Fyra kurstillfällen,
torsdagar 11/2, 18/2, 25/2 samt 3/3 kl.17:30–19.30.
Aktivt föräldraskap: Kursen ger möjlighet att stanna upp och få hjälp att reda ut vad du vill
med ditt föräldraskap och hitta ditt personliga sätt att uppnå detta. Med föräldraskapets
ledarroll i fokus får du möjlighet att stärka en respektfull, glädjerik och fungerande relation
med ditt barn. För föräldrar med barn i åldern 7-12 år. Kursen är upplagd på 6
kurstillfällen. Tisdagar 8/3, 15/3, 22/3, 5/4, 12/4 samt 19/4 kl. 17:00-20:00
För mer information och anmälan kontakta Barn- och ungdomssupporten på
[email protected] eller tfn: 0451-26 88 60.
Föräldrakurs för föräldrar med tonåringar: Hur når jag mina tonåringar? Varför lyssnar de
inte? Syftet är att skapa bättre kommunikation och relationer inom familjen. Innehållet
baseras på relationistiska synsättet och vi pratar bl.a. om självkänsla, ansvar, respekt och
gränser. Fyra kurstillfällen under våren på vardera 2 timmar. Måndagar 1/2, 15/2, 29/2
samt 14/3 kl. 17:00-19:00.
BIFF:
För föräldrar är en föreläsningsserie i samarbete med olika studieförbund. Under våren
kommer det vid tre tillfällen erbjudas externa föreläsare på Norra Station Glashuset.
Anmäl sker till: [email protected] eller på telefon 0451-26 74 60.
Datum och program kommer vid senare tillfälle.
Föräldrakurs Älskade barn: Studieförbundet håller studiecirkel för invandrade. Kursen är
upplagd på tre kurstillfällen. Kursstart sker kontinuerligt under våren. Gruppledare är
Tsignesh Asres. För mer information eller intresseanmälan kontakta Barn- och
ungdomssupporten på telefon 0451-268860 eller på [email protected]
Adress: Källarbacksvägen 5, 281 39Hässleholm
Vill ni veta mer om Barn- och ungdomssupportens arbete så gå in på
www.facebook.com/Barn-och-ungdomssupporten eller på www.hassleholm.se och läs mer!
För mer information och anmälan kontakta Barn- och ungdomssupporten på
[email protected] eller tfn: 0451-26 88 60.