Program för sommaren och hösten 2015 SPF Seniorerna Häggens

Program för sommaren och hösten 2015
SPF Seniorerna Häggens medlemsträffar hålls i regel sista onsdagen i varje månad kl.
1300, med lunch, och info, föreläsningar samt underhållning Den muntliga presentationen
tolkas samtidigt med text på storbildsskärm när tolkar från tolkcentralen har möjlighet.
Man behöver inte anmäla sig i förväg, om det inte anges särskilt. Vi ordnar ”vänfärdtjänst”
för den som har svårt att själv ta sig till våra träffar. Ring någon i styrelsen.
25 juni Kulturresa Boden. Guidning, Rödbergfortet, lunch Hembygdsområdet, stadsvandring i
Eyvind Jonssons fotspår, buss. 350 kr/pers anmälan till Mona 0706469550 eller
[email protected] Buss avgår 8.15 från Busstationen.
18 juli
Skärgårdstur med Laponia Räkfrossa. Sista anmälningsdag 21 juni. Avgång kl. 18.30
bindandeanmälan till Inger Ingesson 0702644230 [email protected]
Pris 470kr/person.
20 aug Helsingforsresa. Informaton10 juni kl 14.00 Samvaron..
12 aug. Golftävling. Greensome 18 hål. Anmälan via GIT. Samling kl 13.00 med gemensam
lunch som du betalar själv. Första start kl.1400. Startavg. 100 kr. Ansvariga Monica och
L-G Stenlund.
26 aug. Höstupptakt. Surströmmingsfest kl. 1700. Framnäs. Pris 50 kr. Allsång och
underhållning AlfGeorg med KGB. Anmälan senast 24 ang. Kerstin 0702825401 eller
[email protected] Samåkning, vi träffas på Noliaparkeringen 1630.
09 sept. Informationsmöte kl. 1300 med nya och blivande medlemmar. Fika Samvaron.
16 sept. Kulturcafé kl. 1300. Samvaron Skådespelare Charlotte Lindmark. Specialsytt
teaterprogram med humor.
17 sept. Hälsopromenad med tipsrunda på Grisberget. Kl 13.00 vi träffas vid parkeringen
Nils Edéns väg. Med tag fika. Föreningen bjuder på korv
23 sept. Sture Berglund visar och berättar om labyrinter på Museet kl. 13.00. Max 50 pers.
30 sept. Månadsmöte kl. 1300. Paltkalas 75 kr Kyrkcenter. Vi visar upp och berättar om våra
studiecirklar: Line dans, Qi gong, Litteraturcirklar, Bridge, Spel, Matlagning, Kören
m.m.
7 okt.
Må Bra Dag Kl. 1300 Lyan Seniorer i rörelse. Piteå Wellness arrangerar.
Föredrag, mellanmål serveras för 20 kr
.
14 okt. Kulturcafé kl. 1300. Samvaron. Författare Quensel pratar om och läser ur ”Solveigs
bok” – En berättelse från Västerbotten.
21 okt. Månadsmöte kl. 1300. Acusticum. Lunch Två kök 90 kr. Musikhögskolans elever
underhåller.
04 nov Möte för nya och blivande medlemmar kl.1300. Samvaron. Fika.
11 nov Trivselkväll kl. 1900. Samvaron Birgitta Sjömark underhåller.
18 nov Informationsmöte. 1300 Lyan Lisbeth Bergman informerar om medicin.
25 nov Månadsmöte kl.1300 Storstrand. Lunch 90 kr. Jan Olof Hedström.kåserar
08 dec. OBS tisdag. Luciafest kl. 1300 Storstrand. Gröt, skinkmacka, kaffe, kaka. Luciatåg,
kören. Pris 90 kr. Vi träffas kl.12.30 på Kyrkparkeringen nedanför Kyrkcenter för
samåkning.
27 jan.
Månadsmöte kl. 1300. Statt., Lunch 85 kr. Information. God man och förvaltning.
Äldreboende och Hemtjänst
febr.
Informationsmöte kl. 1300 Samvaron med nya och blivande medlemmar. Fika.
24 febr. Årsmöte kl. 1300. Lokal ? Sture Berglund berättar. Dagar vid Neapelbukten. Axel
Muntes anläggning.
.
Studiecirklar och andra aktiviteter 2015
1. Bridge-cirkel, måndagar kl. 1230. Start 14 sept. Lyan (gamla Österbo).
2. Litteraturcirkel onsdag kl. 1000. Start 2 sept. Samvaron.
Ledare Brita Pettersson tel. 073 8424786
3. Litteraturcirkel startar 27 aug. kl. 1500 Ledare Monika Wennerholm 0911-175 38
4. Linedance, Start 15 sept. kl. 1000. Foajén Norrmalmia
5. Matlagning Herrar, grupp 1 kl. 1730- 2100. Start 6 okt varannan tisdag Samvaron.
Ledare Gösta Söderberg
Herrar grupp 2 kl. 1700- 2100. Start 1 okt. varannan torsdag. Samvaron.
Ledare: Ove Lindblom tel. 0705166125
6. Vi lagar GI-mat och annat kl.1730- 2100. Start 13 okt. varannan tisdag. Samvaron.
Ledare: Mona Lindblom 0706469550
7. Vi lagar vegetariskt kl. 1700-2100. Första träff 7 okt. Samvaron onsdagar eller torsdagar
Ledare: Harriet Wennberg 0911-34021
8. Qigong. Nybörjargrupp må. start 5 okt. kl.930. Forts. grupp må. start 5 okt. kl. 1030
Forts. grupp ons. 7 okt. kl. 1000. Forts. grupp. ons. 7 okt. kl.1100. Samvaron.
Ledare Mona Lindblom Qigong i Badhusparken kl.1000 måndagar juli månad.
9. Träffpunkt Sällskapsspel torsdagar kl. 1130-1330. Start 17 sept.
Tycker du om sällskapsspel och vill ha någon att spela med kom då till Samvaron,
Hamnplan 4 där vi träffas varje torsdag. Ingen föranmälan.
Ledare Harriet och Rolf Wennberg tel. 0911-34021.
10. SPF Häggens kör fredagar kl.1000 Medborgarskolan. Start fre 11 sept.
11. Planerade studiecirklar: Ipad och mobiltelefon. . Start meddelas senare. Medborgarskolan
12. Planerad studiecirkel. Vinprovning Medborgarskolan.
Start 8 sept kl 1300 Introduktionskurs. 500 kr..3 gånger.
Förfrågningar/anmälan kontakta vårt studiecirkelombud Vivi-Ann Edelsvärd Öberg
[email protected] Du är välkommen med idéer till nya cirklar.
Styrelse
Ordf. Inger Ingesson
V. ordf. Mona Lindblom
Sekr. Mona Wilsson
Kassör Barbro Sundström
Ledam Karin Mattsson
Ledam Allan Isaksson
Ledam Gösta Söderberg
Ledam Vivi-Ann Edelsvärd
Öberg
Ledam Kerstin Kristiansson
070 264 42
070 646 95
073 514 52
070 645 45
073 059 95
070 663 70
070 694 90
070 381 11
30
50
10
27
88
02
72
93
070 2825401
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Medlemsavgift: 220 kr per år. SPF Häggens bankgiro 5658-1242
Du som ännu inte är medlem i SPF Häggen kontakta vår kassör
eller någon annan i styrelsen.
Förmånliga försäkringar för våra medlemmar. Kontakta Allan Isaksson 211 120
Mer info på vår hemsida: www.spf.se/haggenpitea
Eventuella ändringar av program, studiecirklar m.m. meddelas på medlemsmötena,
hemsidan och annons i PT.
Postadress: SPF Häggen, Hamnplan 4, 94161 Piteå
E-post: [email protected]