Är du mellan 7 och 12 år och har skilda föräldrar? Vill du träffa andra

Är du mellan 7 och 12 år och har skilda föräldrar?
Vill du träffa andra barn som är i samma situation?
Be din mamma eller pappa anmäla dig
till samtalsgruppen Skilda Världar!
Skilda världar
en samtalsgrupp för barn
Barnens Bästa startar upp en samtalsgrupp för barn som har
separerade föräldrar.
I gruppen får barnen ett alldeles eget utrymme
att tillsammans med andra barn som också har skilda föräldrar
dela tankar, känslor och upplevelser.
Vi arbetar med att stärka självkänslan och skaffar oss verktyg
att handskas med förändringar.
Skilda Världar följer ett pedagogiskt program med tydlig struktur.
Programmet är utarbetat av BRIS - Barnens rätt i samhället.
I tio veckor träffas vi en gång i veckan, två timmar per gång efter skoltid.
Innan första träffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med förälder/
föräldrar.
Vid ett par tillfällen bjuds föräldrar och kan ta del av vad barnen gör i gruppen.
Gruppstart: Höstterminen 2015
Plats: Havsblick, Lomma
Det är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess.
Vill du veta mer eller ställa ditt barn i kö?
Kontakta Helen Thyter
Samordnare Barnens Bästa
[email protected]
www.lomma.se/skildavärldar
Barnens Bästa är Lomma kommuns grund
för ett välfungerande samarbete mellan förskola, skola, fritid och socialförvaltning.
Barnens Bästa har ett strukturerat och processinriktat arbetssätt
med det gemensamma syftet att skapa positiva förändringar i människors liv.