Vill du träffa en flyktingguide/språkvän?

Vill du träffa en
flyktingguide/språkvän?
www.molndal.se/sprakvan
Vill du träffa en flyktingguide/språkvän?
En flyktingguide/språkvän är en eller flera personer,
en förening eller ett företag som är intresserade av
att träffa personer från andra kulturer i ett ömsesidigt
utbyte.
En flyktingguide/språkvän är något för dig som:
• vill träffa svenskar i ett ömsesidigt utbyte, lära om
och av varandra
• vill träna svenska språket (kanske har ni samma
intressen, yrke eller familjesituation)
• vill lära dig mer om det svenska samhället och se
mer av Mölndals stad.
För att delta behöver du ha uppehållstillstånd i Sverige,
bo i Mölndals stad och kunna lite svenska. Du kan
anmäla dig ensam, med din familj eller med en eller
flera vänner.
Vad ska ni göra tillsammans?
Ni träffas för att umgås och prata. Det kan till exempel
vara att gå en promenad, träna, ta en fika, gå på studiecirklar eller kurser tillsammans.
Tillsammans bestämmer ni hur ofta ni ska träffas och
vad ni ska göra.
Hur går det till?
1. Fyll i och skicka eller lämna in en intresseanmälan. Adress finns på nästa sida.
2. Därefter blir du/ni inbjudna till ett informationsmöte.
3.
Du/ni sammanförs med en flyktingguide/språkvän
genom en så kallad matchning utifrån era önskemål,
erfarenheter och intressen. Matchningen kan ta olika
lång tid.
4. Efter matchning träffas ni så ofta och länge som ni
vill. Ni kan alltid kontakta samordnaren vid frågor.
Vill du veta mer?
Kontakta oss eller besök www.molndal.se/sprakvan
Christina von Otter
Samordnare
Flyktingguide/språkvän
Tel: 0733-90 19 24
Margareta Samuelsson
Samordnare
Volontär i Mölndal
Tel: 0708-47 04 35
E-post: [email protected]
Välkommen till flyktingguide/språkvän
i Mölndals stad!
Vill du träffa en
flyktingguide/språkvän?
Läs mer på
www.molndal.se/sprakvan
Post- och besöksadress
Aktiviteten
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
Flyktingguide/språkvän i Mölndals stad
är ett samarbete mellan:
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
och
Vård och omsorgsförvaltningen, Volontär i Mölndal