Program sommaren 2015

Styrelse
Anmälningar
Tore Aronsson, ordförande tfn 13 38 89
Birgitta Kristiansson, vice ordförande
tfn 24 71 09
Elsemaj Paulsson, sekreterare
tfn 13 96 49
Jörgen Paulson, kassör tfn 13 96 49
Lennart Axelsson, ledamot, Handlägger
lokalfrågor
tfn 073-081 51 91
Ulla Ellerstrand, ledamot. Handlägger
medlemsfrågor
tfn 070-629 04 78
Anmälningar och förfrågningar om
sommarens program sker till respektive
ledare.
Boule i Borås
Canasta, måndagar
Björkehov - Granbäcken
SPRF-medlemmar välkomnas att spela
boule på Björkehov IS´s boulebanor i
Granbäcken.
Tisdagar, med start 28/4.
Samling 9.45
Ingen kostnad för medlem.
För information kontakta
Inger Bredberg tfn 41 97 67.
Vi spelar canasta och trivs. Du som inte
spelat canasta tidigare är också välkommen. Kom när du kan och har lust!
Måndagar 14.00 - 17.00 hela sommaren
Start: 5 maj. Plats: Simonsland
Ingen kostnad för medlem
Cirkelledare: Berit Johansson
tfn 13 17 33.
Boule i Varberg
Canasta, fredagar
Vi träffas första gången tisdagen den
19 maj kl. 14.00 i Stenbrottet (vid Simstadion).
Vi spelar varje tisdag och tillsammans
bestämmer vi vilken dag i augusti vi
har avslutning. Tag med fika!
För anmälan och information ring
Ingrid och Bruno Karlsson
tfn 0702-48 81 41 eller Marianne och
Hasse Hall tfn 0730-237931
Vi spelar canasta och trivs. Du som
inte spelat canasta tidigare är också
välkommen. Kom när du kan och
har lust!
Fredagar 10.00 – 13.00 hela sommaren
Start: 9 maj. Plats: Simonsland
Ingen kostnad för medlem
Cirkelledare: Martta Bramstång tfn
14 03 88 och Elsa Unosson tfn
12 68 50
Mer information
om sommarens verksamhet får du på
vår hemsida boras.sprf.se och i
seniorkalendern i Borås Tidning.
Medlemsavgift
SPRF erbjuder medlemskap för 2015
för 100: -.
Gunnebo slott
Torsdagen den 10 september åker vi söndagen den 9 augusti
Höstresa
till Stenstorp och besöker Dalénmu- ”Charleys tant” är 2015 års komediseet och en utställning av broderade klassiker på Gunnebo Slottsteater.
Clas Malmberg ikläder sig alla kobonader.
mikers paradroll i en ny sommarlätt
version fylld med skratt, sång, muFörst besöker vi Gunvor Jodhets
Bonadssamling. Samlingen visar en sik och dans.
intressant och nostalgisk utställning Tillsammans med Jan Malmsjö och
Marianne Mörk står han i spetsen
av gamla broderade bonader i en
ombonad miljö. Här kan dina barn- för en stor ensemble som önskar dig
välkommen till sommarens skrattdomsminnen lätt väckas till liv.
I uppfinnaren Gustaf Dahléns muse- fest.
um guidas vi runt och får bekanta
Avresa från Borås järnvägsstation
oss med hans revolutionerande upp(under centralbron) kl 13.50.
finningar inom fyrteknikens områPris 810 kr.
de. De har genom åren frälst och
Anmälan snarast till
räddat livet på hundratusentals sjöAnnikaWetterholm
farare.
tfn 070-519 39 35
Vi dricker fm-kaffet och äter lunchen i Stenstorp.
Hjälten från Almenäs
Hemfärden går via Gäsene ost, där Ellagården tisdagen den 30 juni
vi provsmakar ostar och kan handla kl. 19.00.
närproducerade produkter. Där intar
vi också vårt em-kaffe.
Jan Hjalmarsson med ensemble sätter i sommar upp den välkända PopAvresa från Anna Linds Park
pe-farsen ”Hjälten från Öresund” i
kl.09.00.
Borås-miljö på Ellagårdens friluftsHemkomst ca 18.00.
teater med regnskydd.
Pris 590 kr.
Pris 290 kr.
Anmälan senasr 27 augusti till
Östen Andersson tfn 070-776 40 01.
Anmälan till AnnikaWetterholm
Resan betalas till bankgiro 5684tfn 070-519 39 35
6843 senast 3 september.
.
Redaktör och ansvarig utgivare: Tore Aronsson. Tryck: Graphic City
Redaktionskommitté: Styrelse och aktivitetsansvariga.
Gammaldans
Hardanger i Simonsland
Till sommaren anordnar SPRF dans på
utedansbana under tak i Dannike
Hembygdspark.
Vi dansar torsdagar kl. 18.00 - 20.30
under tiden 7 maj - 11 juni och
6 - 27 augusti.
Agneta Hofling leder dansen. För information ring Agneta tfn 28 22 31.
Vi träffas trivs och broderar.
Fem onsdagar kl. 10.00 – 12.30
Cirkeldagar: 13/5, 10/6, 8/7, 12/8
och 9/9.
Ingen kostnad för medlem. Viss kostnad för material kan tillkomma.
Cirkelledare: Inga-Lill Gabrielsson tfn
13 10 15 och Svea Olsson tfn 15 28 64.
Gökotta
Nationaldagsfirande
Den 14 maj kl. 8.30 samlas vi till Gökotta med tipspromenadvid Kypegården
eller vid Simonsland för samåkning kl.
8.15. Vi tar med oss eget fika!
För information eller anmälan till samåkning ring Jörgen Rimme tfn 340 44
44 eller Tore Aronsson tfn 13 38 89.
Den 6 juni samlas vi på Krokshallstorget kl. 14.30 för avmarsch till firandet
av nationaldagen i Stadsparken
Hardanger i Guldkanten
Vi träffas, trivs och broderar.
Fem måndagar kl. 9.30 - 12.00.
Cirkeldagar: 11/5, 8/6, 13/7, 10/8 och
14/9.
Ingen kostnad för medlem. Viss kostnad för material kan tillkomma.
Ledare: Hjördis Mårtensson
tfn 13 21 53 och Marita Johnsson
tfn 29 14 25
.
SPRF
Sveriges Pensionärers Riksförbund Avdelning 83 Borås
PROGRAM SOMMAREN 2015
Whist
Ni som tycker om att spela whist, även
nybörjare, är välkomna att spela under
sommaren.
Onsdagar 13.30 – 16.30 hela
sommaren.
Start 13/5
Plats: Simonsland.
Ingen kostnad för medlem.
Ledare: Raili Fors tfn 15 84 79.
Höstens program
med ett stort utbud av aktiviteter sänds
ut till medlemmarna i slutet av augusti.
Följande aktiviteter startar redan i
början av september.
Vattengympa Alideberg tis. 1/9 10.00
Bridge Jössagården ons. 2/9 10.30
Bridge Jössagården fre. 4/9 10.30
Canasta Simonsland 7/9 14.30
Eng. konv.CJC Simonsland 9/9 14.30
Våra fåglar Simonsland fre. 11/9 9.30
Canasta Sparrehus fre. 11/9 9.30
Välkomna till sommarens kortspel med SPRF i Simonsland.
Kansli
När kansliet har stängt
Sparrehus, Sparregatan 12 A, 503 36 Borås
Telefon 033-10 74 30
E-post: [email protected]
Bankgiro: 5684-6843
Öppettider: 13jan-13 maj, 7 sep-15dec
Mån- torsdagar 10.00 –12.00
får du kontakt med SPRF på
tfn 070-629 04 78 (Ulla Ellerstrand)
tfn 033-13 38 89 eller 070-624 31 56
(Tore Aronsson)
Hemsida: boras.sprf.se