tävlingsbestämmelser skånetouren – rookietouren 2015

TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKÅNETOUREN – ROOKIETOUREN 2015
Huvudansvarig
Pojkar
Eva Öhrn
Mobil 0706 – 54 49 81
[email protected]
Pojkar
Bernt Mattsson
Mobil 070-681 06 32
Flickor
Roden Wallin
0735-87 44 83
[email protected]
Flickor
Ralf Nilsson
0709-49 5543
Gemensamma bestämmelser
Skandia Tour Distrikt är öppen för juniorer födda 2002 – 1994. Det är inte tillåtet för spelare att delta i
två olika tävlingar på Skandia Tour samma omgång även om olika tävlingsdagar skulle göra detta
möjligt.
Maximalt 120 st spelare per spelplats. På Skånetouren/Rookietouren flickor tas hänsyn till 24
deltagande flickor på Skandia Tour Regional. Arrangör äger rätt till fyra wild card. Utlottning enligt hcp
regeln. Spelaren tar inte med sig intjänade poäng i Order of Merit (OoM) vid byte av tour under
säsong.
Tävlingen är indelad i två tourer enligt följande;
Skånetouren slagtävling brutto, pojkar hcp 12,0, flickor hcp 18,0 eller lägre. Flickor
spelar i en klass och pojkar spelar i en klass på separata spelplatser.
Rookietouren slaggolf, hcp 36,0 eller lägre, gäller både pojkar och flickor. Flickor
spelar i en klass och pojkar spelar i en klass på separata spelplatser.
Skånetouren och Rookietouren flickor spelar på samma spelplats som Regional flickor.
Skånetouren och Rookietouren pojkar har samma spelplats.
Alla spelar 18 hål från gul (pojkar) respektive röd (flickor) tee.
Vid lika resultat gäller följande;
Skånetouren avgörs förstaplatsen genom särspel, hål för hål tills segrare korats
därefter den matematiska metoden enligt Spel- och Tävlingshandboken.
Rookietouren avgörs förstaplatsen enligt handicap. Lägst hcp vinner.
Startlistan lottas enligt följande;
Skånetouren – Flickor en klass
Rookietouren – Flickor en klass
Skånetouren – Pojkar en klass
Rookietouren – Pojkar en klass
Spelarna lottas i 3-bollar och ej två eller fler spelare från samma klubb, i samma boll. Vid fullt startfält
kan de bli lottning i 4-bollar.
Anmälan till Skånetouren skall göras via ”Min Golf” Skandia Tour på www.golf.se mina sidor.
- Spelare på Skånetouren måste betala touravgift till SGF på 350 kr som är en engångsavgift
och gäller helas säsongen 2015. SGF administreras deltagarlistor till Skånetouren.
Omgång
1
2
3
4
5
Anmälan öppnar
2015 – 03 – 27 kl. 00:00
2015 – 04 – 27 kl. 12:01
2015 – 05 – 18 kl. 12:01
2015 – 06 – 15 kl. 12:01
2015 – 07 – 20 kl. 12:01
Reviderat 2015-05-04
Anmälan stänger
2015 – 04 – 27 kl. 12:00
2015 – 05 – 18 kl. 12:00
2015 – 06 – 15 kl. 12:00
2015 – 07 – 20 kl. 12:00
2015 – 08 – 10 kl. 12:00
Anmälan till Rookietouren skall göras via ”Min Golf” på www.golf.se mina sidor.
- Anmälan öppnar 14 dagar innan första speldag.
- Sista anmälningsdag är kl 12.00 två dagar innan speldag.
- Startlista publiceras en dag innan speldag.
- Ingen touravgift till SGF behövs
Omgång
1
2
3
4
5
Anmälan öppnar
2015 – 03 – 27 kl. 00:00
2015 – 04 – 27 kl. 12:01
2015 – 05 – 18 kl. 12:01
2015 – 06 – 15 kl. 12:01
2015 – 07 – 20 kl. 12:01
Anmälan stänger
2015 – 05 – 07 kl. 12:00
2015 – 05 – 29 kl. 12:00
2015 – 06 – 26 kl. 12:00
2015 – 07 – 28 kl. 12:00
2015 – 08 – 19 kl. 12:00
Startavgift 250 kronor per spelare och spelomgång.
Skånes Golfförbund fakturerar arrangerande klubb 150 kronor per spelare och resterande 100 kr går
till respektive arrangörsklubb.
Vid vinst på en tävlingsomgång garanteras spelaren start vid nästkommande tävling. Spelaren kan
inte spara sin start till tävlingsomgångar därefter.
Deltagande spelare har rätt till fritt inspel en dag enligt arrangörens anvisningar.
Eventuella deltagare från andra distrikt kan ej erhålla OoM-poäng.
Skånetouren
Spelare i Skånetouren har möjlighet att spela till sig DTP-kort till nästa omgång på Skandia Tour
Regional, kortet är personligt och delas ut efter varje tävlingsomgång. Antalet uppflyttningsplatser som
varje Skånetour får till Regional, fördelas ut efter 10 % -regeln utifrån det totala startfältet i pojkrespektive flickklass jämte delningar.
Order of Merit upprättas efter varje spelomgång för pojkar och flickor var för sig. De 24 st pojkar och
12 st flickor med högst poäng jämte delningar efter sista spelomgången på Skånetouren får möjlighet
att spela Distriktsfinal på Båstad GK den 26 september 2015.
Vid fullt startfält i Distriktsfinalen tas det ut fyra pojkar och två flickor födda 1999 eller senare som
erbjuds plats i Skånelaget i utbytet mot ett lag från norra Tyskland. Årets match spelas på Skyrup GK
den 9 – 11 oktober 2015.
Distriktsfinalen spelas över 18 hål, gul respektive röd tee, slagtävling utan hcp. Start från hål 1.
Distriktsfinalen ingår i SGF ranking.
Rookietouren
Spelare i Rookietouren är med i Order of Merit som upprättas efter varje spelomgång för pojkar och
flickor var för sig. Till finalen får tre flickor och tre pojkar på placering 1 – 3 på Order of Merit listan en
inbjudan till Skånetourens final på Båstad GK den 26 september 2015.
Tävlingsresultat skickas snarast efter tävlingen till Skånes Golfförbund
[email protected]
CADDIE FÖRBUD RÅDER PÅ ALLA SPELOMGÅNGAR
Reviderat 2015-05-04