Valkommem till Dalslands spelmanstamma!

Valkommem till Dalslands spelmanstamma!
Lordagen 7 november - Kulturbruket pa Dal, Mellerud
Konserter - Dans - Kurser - Allspel
Kurser:
15.00 -16.00
Latutiarning av Dalslandslatar med Einar Hansander/Alban Faust
16.00 -17.00
Dansutlarning
Allspel:
1730-18.00
Allspel av Dalslandska latar — se allspelslista (kommer snart)
Konserter:
18.00 -18.15
Dalslands ungdomslager fran Gestad
18.15-19.00
Faust, Fredriksson och Blom
19.00-19.45
Host - Agnes Casimir Lindholm, Emelie Molander, Mats Gawell
Spel till dans:
20.00-21.00
Rubinszteio/Nolgard/Karlsson
21.00-2130
Dalslands Spelmansorkester
21.30-22.00
Halmstraket
22.00 -
Spel efter spellista
Fri entre - Inga kursavgifter - Alia valkomna!
Faust, Fredriksson och Blom: Bade Alban Faust och Tomas Fredriksson ar riksspelman,
Soren Blom valbekant fran olika jazzgrupper.
Alban som har gjort sig kand i Sverige och pa kontinenten som en av de framsta foretradarna
for Dalslandsk folkmusik. Han spelar regelbundet pa festivaler och lar ut latar fran vart
landskap. Hans egna latar spelas av manga musiker. Alban ar ocksa en framstaende
instrumentbyggare och bygger sackpipor som exporteras varlden over. Han har tidigare byggt
aven nyckelharpor, men nu enligt hans design i Osterrike. Alban spelar nyckelharpa och
sackpipa.
Tomas, som spelar fiol, fick sin riksspehnanstitel for sitt spel av latar fran Svanskog, men han
har ocksa en bred dalslandsk repertoar. Tomas har en saregen formaga art skapa bra
andrastammor och samspelet med Alban har vaxt fram under flera ar.
Soren ar den senaste medlemmen och for ett jazztank till trion. Soren ar "Bas instansen" par
excellence i Dalsland. Han foddes och vaxte upp i trakten och ar aktiv i olika musikaliska
grupper. Han upptackte dock den traditionella musiken fran hans egen hembygd forst i mogen
alder. Men da drabbade det honom desto mer.
Host: Host ar en trio som spelar folkmusik. Framfor allt gor dom egen musik men ocksa nya
arrangemang pa gamla latar framst fran Bohuslan och Narke. Dom spelar sirlig och snabb, sot
och stilig musik; polskor, polkor och latar for bebisar och mytiska varelser. Precis som hosten
ar Hosts musik bade stormig och medryckande och soligt skimrande. Bade fargsprakande och
lugnt disig. Host bestar av Agnes Casimir Lindhohn pa fiol, Emelie Molander pa fiol och
altfiol och Mats Gawell pa cittern och gitarr.
Agnes Casimir-Lindhohn — riksspehnan fran on Orust i Bohuslan, numera boende i Dalsland.
Agnes ar bland annat utbildad pa Malungs folkhogskola och till fiolpedagog pa
Musikhogskolan Ingesund. Agnes vurmar for den bohuslanska och den vastsvenska
traditionen, -fran Goteborg till Jamtland och skriver aven garna egna latar.
Emelie Molander — numera bosatt i Goteborg, ar fran borjan fran Mulmyttan fyra mil utanfor
Orebro. Emelie har studerat pa folkhogskolor med bade klassisk- och folkmusikinriktaing och
aven till violinpedagog pa Musikhogskolan Ingesund. Emelie studerade aret -09-10 i Venedig
pa "Conservatorio de Musica Benedetto Marcello di Venezia" och laste 2011-13 en
masterutbildning i orkesterspel vid Hogskolan for seen och musik i Goteborg.
Mats Gawell - fodd och uppvuxen i Orebro. Forutom narketraditionen har Mats fordjupat sig
i varmlandsk-, norsk- och dalatradition och spelat med olika folkmusiker sa som Mats
Berglund m.fl. Mats har studerat pa konservatoriet i Falun, Musikhogskolan Ingesund och
Kungliga musikhogskolan i Stockholm. Mats ar den som komponerar den storsta delen av
Hosts musik.
Rubinsztein/Nolgard/Karlsson: Det har ar trion som drivs av sin gladje art spela
tillsammans., lagg dartill en stor skopa entusiasm och upptackargladje. Det ar latspel till dans
som ligger narmast deras hjartan och under aren har de utvecklat ett svangigt, drivet dansspel
med stor rntensitet.
Som barndomsvanner borjade Johanna och Anna K spela fiol samtidigt i trakterna kring
Arvika. Tillsammans fick de i uppvaxten mqjlighet art smaka pa den varmlandska
folkmusiken genom spelmanslag och danskvallar. Pa Musikhogskolan i Stockhohn traffade de
senare Anna R som ocksa spelar fiol och delar intresset for latarna fran Varmland och
trakterna kring den svensk-norska gransen. De tre kande en samhorighet och det blev naturligt
for dem art spela ihop.
Trion har lange fascinerats av de vackra melodierna och den fb'randerliga traditionen i vastra
Sverige och har skapat sin repertoar utifran notsamlingar och traderade latar. De vill formedla
eufori pa varmlandska.