Arbetsmaterial till Pia spelar Fia

t i l l
Pia spelar
Fia
O r d kA or rb te t s m a t e r i a l
Nypon förlag AB
Pia spelar Fia
Nypon förlag AB
L ä s
l j u d r ä t t
Till läraren
Innehåll:
1. Ordkort
2. Uppgifter
3. Dominospel
Vägledning:
1. Ordkort
Ordkorten kan användas till att träna orden från
boken. Skriv ut på hårt papper eller plasta in.
Förslag på ordlekar:
• Komihågspel (memory) med två omgångar
ordkort.
• Hitta ord som rimmar.
• Hitta ord som börjar med två konsonanter.
• Hitta ord som har två stavelser.
• Hitta ord som slutar på –r.
• Hitta ord som börjar på samma bokstav.
• Vad står det? Sätt ihop ord till meningar.
2. Uppgifter
Första uppgiften kontrollerar språkförståelse.
I andra uppgiften ska eleven rimma.
I tredje uppgiften övas orden från boken genom att
eleven skriver dem själv.
Fjärde uppgiften är en uppgift där eleven skriver sig
in i läsningen och arbetar med innehållet i texten.
3. Dominospel
Spela med ljudrätta ord. Skriv ut korten på hårt
papper eller plasta in.
Sida 1
Pia spelar Fia
O r d l i s t a
Sida 2
Nypon förlag AB
apa
först
inte
nästan
spela
ut
att
ger
ja
och
spelet
vann
bra
glad
jag
Pia
sur
vinna
det
går
Kom
sedan
så
år
dig
har
Kram
Ser
Säger
är
du
heter
Lea
ska
tre
över
en
hon
lite
slå
tur
ett
här
låter
snart
två
Fia
i
mål
som
tänk
Fyra
idag
nu
spel
tänker
Pia spelar Fia
O r d k o r t
Nypon förlag AB
apa
att
bra
det
dig
du
en
ett
Fia
Fyra först ger
Sida 3
Pia spelar Fia
O r d k o r t
Sida 4
Nypon förlag AB
glad
går
har
heter hon
här
i
ja
idag inte
jag
Kom
Pia spelar Fia
O r d k o r t
Sida 5
Nypon förlag AB
Kram Lea
lite
mål
nu
och
Pia
Ser
ska
slå
snart som
Pia spelar Fia
O r d k o r t
Sida 6
Nypon förlag AB
spel
sur
så
tre
tur
två
tänk
ut
vinna
år
är
över
Pia spelar Fia
U pp g i f t e r
Nypon förlag AB
Sätt X i rätt ruta!
Ja
Nej
Är Pia glad?
Lea är 5 år.
Lea får en kram.
Sätt kryss under orden som rimmar
år
slå
på
är
FiaLeaPia
slå
Skriv orden
Namn Datum
Sida 7
Pia spelar Fia
S k r i v upp g i f t
Nypon förlag AB
Använd ordkorten
Skriv om Pia
Namn Datum
Sida 8
Pia spelar Fia
Do m i n o s p e l
Nypon förlag AB
tre
Lea
mål
apa
Fyra
Fia
4
kram
3
Sida 9