Här

PROGRAM FÖRMIDDAG
PROGRAM EFTERMIDDAG
08.30 Registrering och kaffe.
13.15 Paneldebatt: Vad måste vi göra annorlunda fram till 2018
för att minska skillnaderna i folkhälsa?
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
Medverkande: Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten,
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne,
Elisabeth Skoog Garås, som arbetar med jämlik hälsa vid Sveriges Kommuner
och Landsting, Marianne Aggestam, ansvarig för Öppna jämförelser folkhälsa,
Socialstyrelsen, Carina Hagelin Kjällman, projektledare, Mobilisering mot
stigande sjukfrånvaro, Försäkringskassan, Margareta Kristensson, professor,
Linköpings universitet, Anna Bäsén, medicinjournalist, Expressen.
9.00 Välkommen till Folkhälsodagen 2015
Dagens moderatorer inleder dagen.
09.10 Skillnader i folkhälsa – hur ser det ut i Sverige i dag?
Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.
09.30 Att minska skillnaderna – vad kan vi åstadkomma
under en generation?
Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet.
09.50 Hur kan sjukförsäkringssystemet bidra till att
minska skillnaderna i folkhälsa?
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister.
10.10 Förebygga ohälsa – vad kan och bör samhället
och läkarna göra?
Ove Andersson, andre vice ordförande, Sveriges Läkarförbund.
10.30 Kort paus med kaffe och frukt.
10.50 Folkhälsa – allas och ingens ansvar?
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne.
11.10 Vad kännetecknar framgångsrika folkhälsoinsatser?
Margareta Kristensson, professor och överläkare i socialmedicin,
Linköpings universitet.
14.15 Framgångsrika förebyggande insatser utanför sjukvården
kan vara en del av lösningen – hur kan kommunerna bidra till en
förbättrad hälsa?
Lars Stjernkvist, kommunalråd (S), kommunstyrelsens ordförande
i Norrköpings kommun.
14.35 Möjliggörande av beteendeförändringar kommer att vara en
del av lösningen – hur kan stadsplanering fungera som ett verktyg
för bättre folkhälsa?
Bianca Hermansen, arkitekt, Ph.D urban design, direktør CITITEK,
Köpenhamn.
14.55 Summering av dagen – hur går vi vidare?
Dagens moderatorer avslutar dagen.
15.10-16.00 Mingel med kaffe och tillbehör.
11.30 Kan vi förebygga fetma hos dem med störst risk
och störst behov?
Jenny Sydhoff, programansvarig för handlingsprogram övervikt och fetma,
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, tillsammans
med ansvarig profession, deltagande familjer och Health Navigator.
11.50 Från sjukskrivning till arbete – hur kan risken
för långtidssjukskrivning minskas?
Anne-Marie Norén, processledare för rehabgarantin och sjukskrivnings­
miljarden, Stockholms läns landsting, tillsammans med rehabkoordinatorer,
medverkande patienter och Health Navigator.
12.15 Lunch.
Följ oss på Twitter @DM_agenda
#dmagenda #folkhalsa
Wi-Fi nätverk: clarionsign
Lösenord: clarionsign ARRANGÖRER
PROGRAM
Dagens Medicin Agenda är en del av medieföretaget Dagens Medicin.
Vi bjuder in till aktuella seminarier, temadagar och andra möten.
Här möts sjukvårdens beslutsfattare och professioner för att diskutera viktiga
framtidsfrågor i skärningspunkten mellan medicin, ekonomi och politik.
Kontaktperson Dagen Medicin Agenda:
Maja Florin
E-post: [email protected]
Mobil: +46 70-691 24 39
Health Navigator arbetar med strategisk rådgivning till beslutsfattare
inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Vi utvecklar också innovativa
vårdkoncept och e-hälsolösningar.
Kontaktperson Health Navigator:
Margareta Eriksson
E-post: [email protected]
Mobil: +46 72-301 09 12
Vill du få del av dagens presentationer? Besvara utvärderingen av seminariet som
kommer i din e-post så får du tillgång till talarnas presentationer i pdf-format.
FOLKHÄLSODAGEN 2015
Hur lägger vi pusslet för att
minska folkhälsoklyftorna?
Onsdagen den 15 april – Clarion Hotel Sign, Stockholm.