Mannheimer Swartling

program
Mannheimer Swartling-dagen
dagens program
12.45 – 13.00 förmingel
13.00 – 14.00 välkommen
Om Mannheimer Swartling, Isabella Ramsay och Henrik Dock
Om rekrytering och karriär, Alexandra Cameron
14.15 – 16.15
rollen som jurist
Du träffar jurister från den verksamhetsgrupp du önskat
a.hjälp investar att göra en lyckad exit
Aktiemarknad, Bank & Finans, Företagsöverlåtelser
b.investering i totally invisible ab
Fonder & investeringar, Företagsbeskattning
c.skinny like chanel – do´s and dont´s i lanseringen av en
­kontroversiell produkt
Corporate Commercial, Immaterialrätt, marknadsrätt & medierätt,
Life Science
d.försäkringstvister – gruppöverskridande team
Tvistlösning, Försäkringsrätt
e.hållbarhet och riskhantering
EU- & konkurrensrätt, Arbetsrätt, Corporate Sustainability
& Risk Management
f.att lösa upp knutar – fastighetstransaktion i praktiken
Fastighetsrätt och Miljörätt
16.15 – 16.30 fika
16.30 – 17.45 paneldiskussion - rollen som jurist i olika branscher
Moderatorer för diskussionen är Marcus Glimberg och Sara Ulriksen
och paneldeltagare är:
Katarina Bjelkow Rössel, COO Nordics på CBRE
Kristina Börjevik Kovaniemi, Tingsfiskal på Mark- och miljödomstolen
Olle Källström, Senior Associate på Mannheimer Swartling
William Mckechnie, Head of Corporate Legal på If
18.00 – middag och mingel
Om sin karriär, Daniel Karlsson och Maria Holme
Om sommartraineeprogrammet, Hedvig af Sandeberg och Sixto Rios
obs! buss till uppsala avgår kl. 21.00 utanför vår entré