Reflektioner från dagen

Användbarhet är Kvalitet
Workshop på SIS den 9 september 2015
Reflektioner från dagen
Standarder som stöd i upphandling av
Användbarhet
”Till skillnad från IT-standarder,
som har svårt att hänga med i
den teknologiska utvecklingen,
är ergonomistandarder i
framkant”
”Tar man hänsyn till alla
grupper så får man med alla.
Därför är det viktigt att
användarna är med i ett tidigt
skede”
2015-09-14
2
Kvalitet är Användbarhet
”Om ledningen ser det som en
kvalitetsfråga så måste man börja
hantera det uppifrån”
2015-09-14
”Starka individer behövs för att driva
igenom frågorna. Man får sälja in det
som kostnadsbesparingar”
3
Tack till alla som deltog!




















Agnes Szczesniak, Trafikverket
Anastasia Szmulik, Atlas Copco
Anna-Maria Östlund, Trafikverket
Carl Åborg, Uppsala universitet
Clas Thorén, Sveriges Konsumenter
Ewa Gustafsson, Trafikverket
Fredrik Barchéus, Vattenfall
Fredrik Fehn, SIS
Haidi Langaas, FMV
Jens Alfredsson, SAAB
Jörgen Frohm, Trafikverket
Jörgen Hwargård, Trafikverket
Karl-Erik Westman, Myndigheten för delaktighet
Lennart Gidlöf, Gidlöf Consulting
Mathias Stavervik, Ergonomi & Human Factors Sällskapet Sverige
Mikael Rappe, European-Quality Scandinavia
Sara Rydin, Handikappförbunden
Tomas Berns, Sveriges Konsumenter
Tove Andersson, Trafikverket
Åke Walldius, KTH
2015-09-14
4
2015-09-14
5
Nästa steg i samarbetet mellan SIS/TK
380/AG 2 och SIS/TK 304
 Under workshopen bestämdes att nästa steg i
samarbetet mellan SIS/TK 380/AG 2 och SIS/TK 304
Kvalitetsledning är att AG2 vill vara delaktig i
framtagningsprocessen av nya utgåvan av ISO 9004
Managing for the sustained success of an
organization – A quality management approach.
 Samarbetet kan vara att SIS/TK 304 identifierar delar av
ISO 9004 som direkt eller indirekt hanterar
användbarhetsaspekter och konsulterar AG2 kring
dessa via korrespondens och/eller i möten.
2015-09-14
6
2015-09-14
7