Inbjudan till Specialpedagogikens dag 27

Diskutera och bygg
nätverk kring special­
pedagogiska frågor
Välkommen till
Specialpedagogikens dag
för dig som arbetar inom förskola och skola • 27 nov 2015
Fredagen den 27 november 2015 hälsar
vi dig varmt välkommen till en utbild­
ningsdag som uppmärksammar olika
perspektiv på specialpedagogik. Vi vill på
olika nivåer och med olika inriktningar
kunna diskutera hur universitet med
forskning och utbildningar kan samverka
med skol­väsende.
För alla inom förskola och skola
Dagen vänder sig till alla i regionen inom
förskola och skola – skolledare, rektorer,
förskolechefer, lärare, förskollärare,
elevassistenter, speciallärare, special­
pedagoger, skolpolitiker m fl – som är
intresserade av att diskutera och bygga
nätverk kring specialpedagogiska frågor.
Linnéuniversitetet har sedan flera år till­
baka olika former av nätverk inom det
specialpedagogiska fältet. Läsutveckling
Kronoberg (LUK) är det mest kända,
men på senare år har nätverk för special­
lärare med specialisering matematik­
utveckling och nätverk för särskolan i
Kronobergs län startats och varit aktiva.
Vi har förstått att det finns intresse för
att utveckla nätverk där flera special­
pedagogiska innehållsområden eller
verksamheter kan belysas på flera sätt.
Denna utbildningsdag ska ses som början
på nätverksbyggen med olika innehåll,
där special­pedagogiska frågor utgör ett
gemensamt intresse.
Föreläsningar, seminarier, workshops
• Dagen startar med kaffe och en före­
läsning av Mats Trondman, professor
i kultursociologi: ”Det verkligen känns
som att man är med här – om skolkultur
som möjlighet för skolframgång”.
• Där­efter kommer några av Linné­
universitetets andra forskare och lärare
att bjuda på valbara seminarier och
workshops med fokus på olika aspekter
av specialpedagogik i förskola, skola och
särskola, vilket kan utgöra grunden för
framtida nätverk.
• Dagen avslutas med en föreläsning av
Jan Håkansson som är högaktuell med
den kommande boken ”Utmärkt skol­
utveckling”.
Mer information
• Tid: 27 nov kl 9.30–16.00, IKEA-salen
(hus N), Linnéuniversitetet, Växjö
• Anmälan: senast 13 nov via
Lnu.se/specialpedagogikens-dag
• Kostnad: 300 kr (inkl
AHEEEHAPHLNHGEEJPPKGFEJHGPAHEEEHA
deltagande och förtäring
BNFFFNBPBCJGJPBGMPIKEOIHMPBNFFFNB
LFGBGDFBLFCALBFEFAKDJPBKGMLHEKIMD
under dagen)
LMLDCAFCMCDJBJAKDLLPFCGLFFJGEAKJL
NDHFLJFNHPHCAHGCINPLJICKNFIDEKIND
HMCKJOFDEHHHPMKPCJAEKALDHBIGGAOEL
MFNNFFEHAKPEJFNOBDICJPFFAHFHAPIEL
APBBBPAPAJNPHLMAMOEPFAEJBBFACAKHL
HHHHHHHPPHHPPHPHHPPPPPHPHHHHHPPHP