CIR-dagen 2015 - Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM.

Porto
Välkommen till
CIR Sekretariatet
c/o CBI Betonginstitutet
Marie Hjärne
Brinellgatan 4
SE-501 15 Borås
CIR-dagen 2015
”Säkra, innovativa och hållbara
anläggningskonstruktioner”
När: Tisdagen 27 januari 2015, kl. 09.00 - 13.00
(dagen efter Brobyggardagen)
IABSE
Svenska gruppen inom CIR:
Var: Göteborg Convention Centre (Svenska Mässan)
Mässans gata 24 i Göteborg, Ingång – entré 4
Gothia Towers, sal J2
Organiseras av svenska gruppen inom CIR:
IABSE
Program
Anmälan CIR-dagen 2015
09.00
Inledning och presentation av CIR
Mikael Hallgren, Tyréns / Ordförande CIR
Skicka in blanketten till den förtryckta adressen på baksidan eller mejla
informationen till [email protected]
09.15
Haverier och skador i relation till risk och säkerhet
Johan Silfwerbrand, KTH
Sista anmälningsdag är tisdagen den 14 januari 2015.
Hur står det till med våra anläggningskonstruktioner och hur stor är risken för haveri? Utifrån en under hösten utförd workshop reflekterar Johan
över skador, brott, haverier och vad vi kan göra för att garantera en robust
infrastrukturförsörjning.
Deltagaravgiften är 1950 kr per person inkl. kaffe och lunch.
10.00Kaffe
Nedanstående person/-er anmäls till CIR-dagen 2015.
Ange fakturaadress samt telefonnummer till ev. kontaktperson.
10.20
Information om BBTs utlysningar
Kent Gylltoft , Chalmers
Sven Thelandersson, LTH
Lahja Rydberg-Fossbeck, Trafikverket
Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut arbetat fram ett Branschprogram för forskning
och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT).
Föreläsarna ger en exposé över de projekt som hittills beviljats samt de re
sultat som erhållits. De blickar också framåt och indikerar ambitionen för framtiden.
11.10Bensträckare
11.15
Ferjefri E39 E39 är ett spännande norskt projekt med mycket höga miljö- och
energiambitioner. Norge tittar på okonventionella lösningar för att
bygga fasta vägförbindelser över de breda och djupa fjordarna på
västkusten. Vad kan vi förvänta oss i framtiden?
E39 – Forskningsutmaningar vid Norges genom tiderna största infrastruktursatsning. Mohammed Hoseini , Statens Vegvesen
Exempel på forskningsprojekt - Sandwichelement av stål - ett robust alternativ till ortotropa brodäck.
Mohammad Al-Emrani, Chalmers
Exempel på forskningsprojekt – Hur hanteras hållbarhetsfrågorna i
E39-projektet? Holger Wallbaum, Chalmers
Företag: .....................................................................................................
Namn 1: .....................................................................................................
Namn 2: .....................................................................................................
Namn 3: .....................................................................................................
Namn 4: .....................................................................................................
Fakturaadress : ...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Ref.nr: ...........................................................................................
Telefon: ......................................................................................................
E-post: .......................................................................................................
Ort, datum: ................................................................................................
12.30
Diskussion och avslutning
13.00
Gemensam lunch
Underskrift: ................................................................................................