Starta företag

Välkommen till
Starta företag-dagen!
Kan din idé bli
till ett företag?
Tid:
8 september
Plats:
Hörsalen, Kockum Fritid,
Västra varvsgatan 8, Malmö
14 oktober
Hörsalen, Kockum Fritid,
Västra varvsgatan 8, Malmö
25 november
Hörsalen, Kockum Fritid,
Västra varvsgatan 8, Malmö
Anmäl dig på:
www.verksamt.se/starta-foretag-dagen
Dagen är kostnadsfri.
Innehåll
• Vägen till eget företag
• Företagsformer, varumärke och namnskydd
• F-skatt, bokföring, skatt och moms
• Rekrytering av personal
• Din socialförsäkring som företagare
• Handla med länder utanför EU
• Rådgivning och information i din
närhet – lokala aktörer informerar
• Företagare berättar om sin start
Arbetsförmedlingen | Bolagsverket | Försäkringskassan | Patent- och registreringsverket | Skatteverket | Tillväxtverket | Tullverket