CNS-DAGEN I SKÅNE

agen_7 nov
Y
SLUR
13-06-14
B
B
C
M
13.40
Y
3%
4%
5%
Sida 4
80% 40% BAL
B
C
M
Y
SLUR
C
B
C
M
Y
80% 40% C+M
B
C
M
Y
SLUR
3%
4%
5%
M
3%
4%
5%
B
C
M
Y
80% 40% M+Y
B
C
M
Y
SLUR
Y
B
C
M
Y
80% 40% C+Y
3%
4%
5%
B
C
M
Y
SLUR
B
3%
4%
5%
B
C
M
Y
80% 40% BAL
B
C
M
Y
SLUR
C
B
C
M
Y
80% 40% C+M
24
SEP
B
TE
5
Svarstalong.
0
H. LUNDBECK AB OCH OTSUKA PHARMA
INBJUDER DIG TILL
5
CNS-DAGEN I SKÅNE - En terapiinriktad utbildning inom CNS
CNS-DAGEN I SKÅNE
Datum/tid:Torsdagen den 24 september 2015, kl 12.00-16.15
Plats: Grand Hotel, Lund
En terapiinriktad utbildning inom CNS
Anmäl dig via vår hemsida,
www.lundbeck.com/se/vardpersonal/utbildning/cns-dagen-i-skane
eller via mail till Charlotte Grönholm på [email protected]
Det går också bra att posta den portofria svarstalongen.
0
M
3%
4%
5%
Jag önskar deltaga
Nej tack, kan ej delta men önskar ändå få information från föreläsningarna
Jag deltager inte i lunchen
Jag tål inte viss sorts mat, nämligen:
NAMN:
-5
ARBETSPLATS:
ADRESS:
DIREKTTELEFON / MOBILTELEFON:
TELEFON BOSTAD:
E-POST ADRESS:
JAG SAMTYCKER TILL ATT DEN INFORMATION SOM JAG LÄMNAR HÄR FÅR REGISTRERAS I ETT DATAREGISTER HOS H. LUNDBECK AB OCH OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB FÖR UTSKICK AV INFORMATION
RÖRANDE VÅRA PRODUKTER OCH UTBILDNINGAR.
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Birger Jarlsgatan 27, 111 45 Stockholm
+46 8 545 285 60, www.otsuka.se
H. Lundbeck AB
Box 23, 250 53 Helsingborg
+46 42 25 43 00, www.lundbeck.se
Original är sänt till huvudman med kopia till berörda medarbetare.
Symposiet är avgiftsfritt. Arrangören står för föreläsare och lokal.
Under dagen serveras en lättare lunch.
Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR,
av H. Lundbeck AB, som är ansluten till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare
information om adressuppgifter och registrering erhålls via www.hsar.se eller av Cegedim AB,
08-555 214 20
Cyan Magenta Yellow Black
CNS-DAGEN I SKÅNE
TORSDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2015
PLATS: GRAND HOTEL, LUND
C
MB
M
ER
Y
20
SLUR
15
3%
4%
5%
M
B
C
Lundbeck 2013_CNS-dagen_7 nov
3%
4%
5%
SLUR
B
B
C
M
Y
80% 40% BAL
B
C
M
13-06-14
3%
4%
5%
Y
SLUR
C
13.39
B
C
Sida 1
M
Y
80% 40% C+M
B
C
M
Y
SLUR
3%
4%
5%
3%
4%
5%
M
B
C
M
Y
B
80% 40% M+Y
CB
M
C
Y
M
SLUR SLUR
B
Y
3%
4%
5%
BY
3%
4%
5%
CB
M
C
Y
M
B
80%
Y 40%
80% BAL
40% C+Y
C
M
Y
SLUR
C
B
C
M
Y
80% 40% C+M
CNS-dagen
i Skåne 5
En terapiinriktad 0utbildning inom CNS
5
Program
Sjukdomar och skadorii hjärnan
ger konsekvenser
för både den psykiska och fysiska
CNS-dagen
Skåne
5
hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon människor i Sverige berörda
En
terapiinriktad
inom
CNS
0utbildning
5
om man
räknar in alla besvär som
har ett samband med
hjärnan.
Lundbeck
är det enda
Program
läkemedelsföretaget i världen som fokuserar och avsätter alla resurser på behandling
Sjukdomar
och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska
av CNS sjukdomar.
Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska
hälsan.utbildningsdag
Ur ett folkhälsoperspektiv
är omkring
miljon
människor i Sverige berörda
Denna
syftar till ökad
kunskapen
inom
området.
hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon människor i Sverige berörda,
om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck är det enda
om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan.
läkemedelsföretaget
i världen som fokuserar och avsätter alla resurser på behandling
Tema
i år är:
H. Lundbeck AB och Otsuka Pharma är två läkemedelsföretag som fokuserar på
av–CNS
sjukdomar.
Alkoholberoende
hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad
Denna
utbildningsdag
till ökad kunskap
inom området.
– Kognitiva
symtomsyftar
vid depression
och schizofreni
kunskap inom områdena schizofreni och depression.
Två underutnyttjade behandlingsmöjligheter?
Tema i år är:
– Alkoholberoende
Datum/tid:
Torsdagen
den 24och
september
– Kognitiva symtom
vid depression
schizofreni 2015, kl 12.00-16.15
Två
underutnyttjade
behandlingsmöjligheter?
Plats: Grand Hotel, Lund
13.15 – 13.30 Välkommen!
-5
Anmälan
om ditt
deltagande den
kan ske
följande sätt; 2015, kl 12.00-16.15
Datum/tid:
Torsdagen
24påseptember
via länk www.lundbeck.com/se/vardpersonal/utbildning/cns-dagen-i-skane,
Plats:
Hotel,
Lund på [email protected]
via
mailGrand
till Charlotte
Grönholm
15.30 – 16.15 Nytt mål för depressionsbehandling – ”funktionell
återhämtning ”. Vilken vetenskap och klinisk praxis finns?
Lars Häggström, Specialistläkare i psykiatri, Psykiatrimottagning Affecta,
12.00 – 13.15 0
0
Anders Persson
Terapiområdesspecialist
070-5326664
[email protected]
Cyan Magenta Yellow Black
Cyan Magenta Yellow Black
Helena Arlov-Sjögren
Account Manager CNS
070-3357522
helena.arlov-sjog
Y
SLUR
FRANKERAS
3% EJ.
3%
4%
5%
M
4%
5%
B
C
M
Y
80% 40% M+Y
B
C
M
Y
SLUR
Y
B
C
MOTTAGAREN
BETALAR PORTOT.
Registrering och lunch
Anders Luts, Medical Director, H. Lundbeck AB
Jari Tiihonen, MD. Professor Karolinska Institutet, Department of Clinical
Neuroscience, Stockholm, Sweden
14.15 – 15.00
”Långverkande antipsykotisk injektion –
ett förstahandsalternativ vid nyinsjuknande?”
Erik Nilsson, MD PhD. Ledningsansvarig överläkare PIVA och Botkyrka
psykosöppenvård, Psykiatri Sydväst vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
15.00 – 15.30 Kaffe
CNS-DAGEN I SKÅNE
En terapiinriktad utbildning inom CNS
CNS-DAGEN I SKÅNE
En terapiinriktad utbildning inom CNS
H. Lundbeck AB
SVARSPOST
Kundnummer 250045400
258 00 Helsingborg
H. Lundbeck AB
SVARSPOST
Kundnummer 250045400
258 00 Helsingborg
MAI.22.2015
MAI.22.2015
OPSE/0615/MTN/1473OPSE/0615/MTN/1473
June 2015
June 2015
Mattias Ellberg
Terapiområdesspecialist
070-9670127
[email protected]
M
MOTTAGAREN
BETALAR PORTOT.
13.30 – 14.15 “The real-world effectiveness of pharmacological
treatments in schizophrenia”
Du hälsas hjärtligt välkommen!
H. Lundbeck AB och Otsuka Pharma
Anders Persson
Terapiområdesspecialist
070-5326664
[email protected]
C
FRANKERAS EJ.
eller via svarstalongen.
-5
OBS!
Sista
anmälningsdatum
september
Anmälan
om
ditt deltagande kan17ske
på följande2015
sätt;
via länk www.lundbeck.com/se/vardpersonal/utbildning/cns-dagen-i-skane,
via mail till Charlotte Grönholm
på [email protected]
Du hälsas
hjärtligt välkommen!
eller via svarstalongen. H. Lundbeck AB och Otsuka Pharma
OBS! Sista anmälningsdatum 17 september 2015
Mattias Ellberg
Terapiområdesspecialist
070-9670127
[email protected]
B
M
Y
80