Första dagen på ny placering!

2015‐08‐03 VAR? NÄR? 1:a dagen på ”ny” placering Generell VFU‐info; boende, resor etc: http://www.hu.liu.se/lakarprogr/vfu/boende‐generell‐
info?l=sv Linköping/US – 4 veckors placering Klinik/avdelning Var? När? Fråga efter EM‐klinikens Marta Vergara el Endokrinmedicin konferensrum, ingång 47 08.00 Ela Partyka‐Rut plan 14 Mag‐/tarmmottagningen, Tilman Gastro stora konf.rummet, ingång 08.30 Weisselberg 48, plan 13
O‐huset, ingång 34, plan 08.45 Anna Sandstedt Hematologi 13, hematologisk vårdavd. THIVA Erica Holmberg Hjärtcentrum konf.rum pulsen, plan12 07.30 Södra entrén Ingång 48 (den äldre Gunnar Carlgren sjukhusdelen nära (måndagar) LAH Clinicum) LAH:s konf.rum 08.15 övriga dagar plan 14 Waldemar Bau Lungmedicinmottagningen
Carina Jakobsson O‐huset, plan 14 08.00 Lennart Persson (A‐hissarna) Njurmedicinska 07.45 Maria Svanlind Njurmedicin kliniken/mottagningen Karolina O‐huset, entréhallen 08.45 Onkologi Vernmark ingång 34
Kristina Huber 07.55 Plan 18 huvudblocket, (kl 08.00 underläkarrummet t v morgonmöte i Rehabiliteringsmedicin från hissen, andra personalrummet korridoren bredvid) t v. Öppenvård 1 veckas placering Klinik/Avdelning Var? När?
Fråga efter Karolina Vernmark O‐huset, entréhallen 08.45 Onkologi ingång 34 Lungmedicin 2015‐08‐03 Ortopedi Östergötland (OÖST) – 4 veckors placering Rygg‐ och Ortopedkliniken US Studentansvariga: Ortopedi: Thorsten Schepull Rygg: Ola Hagbom Reumatologi US Studentansvarig: Åsa Reckner Olsson HPK US Studentansvarig: Johan Zötterman Rygg ‐ och Ortopedmottagningens konf.rum, plan 9, Huvudblocket OBS! Första dagen är en gemensam introduktionsdag som gäller alla studenter placerade inom ortopedi Östergötland. Följande dag börjar respektive placering. Dag 2: Korridoren utanför konferensrummet plan 9 OBS! Första dagen är en gemensam introduktionsdag som gäller alla studenter placerade inom ortopedi Östergötland. Följande dag börjar respektive placering. Dag 2: Reumatologklinikens mottagning plan 12, ingång 48 OBS! Första dagen är en gemensam introduktionsdag som gäller alla studenter placerade inom ortopedi Östergötland. Följande dag börjar respektive placering. Dag 2: Avd 53 plan 19, konf.rum 09.00 07.30 (gällerbåde ortopedi och ryggplacering) 09.00
08:30 09.00 07.30 2015‐08‐03 Klinik/avdelning Endokrin/njur Hema/Gastro LAH Ortopedi Studentansvarig: Peter Cratz Klinik/Avdelning Allmän invärtes medicinsk mottagn Norrköping/Vrinnevisjukhuset ‐ 4 veckors placering Var? När? Fråga efter Huvudentrén 07.50 Ida Stensson Huvudentrén 07.50 Ida Stensson Carolina Magnusson OBS! 09.00 Första dagen är en gemensam introduktionsdag som gäller alla studenter placerade inom ortopedi Östergötland. Följande dag börjar respektive placering. Peter Cratz 07.50 Dag 2: Ortopedmottagningens konferensrum Öppenvård 1 veckas placering Var? När? Fråga efter Huvudentrén 07.50 Ida Stensson 2015‐08‐03 Klinik/Avdelning Medicinkliniken Ortopedkliniken Studentansvarig: Solveig Gjellan Klinik/Avdelning Medicin Motala/LiM – 4‐veckors placering Var? När? Plan 11, Direktions‐ 08.30 måndag rummet (läkarmöte)
08.15 tisdag OBS! 09.00 Första dagen är en gemensam introduktionsdag som gäller alla studenter placerade inom ortopedi Östergötland. Följande dag börjar respektive placering. 07.55 Dag 2: Ortopedmottagningens reception, plan12 Närsjukvården i Finspång – 4 veckors placering Var? När? Rolf möter i entrén
08.15
Fråga efter Bengt‐Olof Rydén Anmäl dig i receptionen Fråga efter Rolf Hässler 2015‐08‐03 Klinik/Avdelning Endokrin/njurmed Hematologi/ lungmed Onkologi Ortopedi Jönköping/Ryhov – 4 veckors placering Var? När? Medicinklinikens 07.45 expeditionsplan 5
Medicinklinikens 07.45 expeditionsplan 5 Onkologmottagningen 08.00 plan 4 Ortopedmottagningens 07.45 reception plan 4 Fråga efter Marie‐Louise Arvidsson Marie‐Louise Arvidsson Michael Strandéus
Shera Gustafsson el Maria Isakson Klinik/Avdelning Allergi/lungmedicin Gastro Kardiologi Öppenvård 1 veckas placering Var? När?
Medicinklinikens 07.45 expeditionsplan 5 Medicinklinikens 07.45 expeditionsplan 5
Medicinklinikens 07.45 expeditionsplan 5 Fråga efter Marie‐Louise Arvidsson Marie‐Louise Arvidsson Marie‐Louise Arvidsson 2015‐08‐03 Klinik/Avdelning Endokrin Gastro Kardiologi Lungmedicin Ortopedi Eksjö/Höglandssjukhuset – 4 veckors placering Var? När? Medicinkliniken klinikledning, hus 36 07.30 plan 6 Medicinkliniken klinikledning, hus 36 07.30 plan 6 Medicinkliniken klinikledning, hus 36 07.30 plan 6 Medicinkliniken klinikledning, hus 36 07.30 plan 6 Klinikledning ortopedi Hus 05, plan 4 07.30 Konf.rum Fråga efter Ann‐Sofi Tingvall Ann‐Sofi Tingvall Ann‐Sofi Tingvall Ann‐Sofi Tingvall Björn Alkner Klinik/Avdelning Endokrin Gastro Lungmedicin Öppenvård 1 veckas placering Var? När? Medicinkliniken klinikledning, hus 36 07.30 plan 6 Medicinkliniken klinikledning, hus 36 07.30 plan 6 Medicinkliniken klinikledning, hus 36 07.30 plan 6 Fråga efter Ann‐Sofi Tingvall Ann‐Sofi Tingvall Ann‐Sofi Tingvall Klinik/Avdelning Medicinkliniken Ortopedi Värnamo sjukhus – 4 veckors placering Var? När?
Medicinmottagningen 07.45
Rondrummet, Röntgenkliniken 07.30 plan 2 Fråga efter Thomas Erger Jonas Welam 2015‐08‐03 Klinik/Avdelning Medicinkliniken Ortopedi Klinik/Avdelning Ortopedi Västerviks sjukhus – 4 veckors placering Var? När?
Medicinmottagningen receptionen, entré‐
08.00 planet Ortopedmottagningen 07.30 Oskarshamns sjukhus – 4 veckors placering Var? När? Vårdavd. 8
07.30
Fråga efter Anna Stenström eller Olle Svernell Sophie Lantz Fråga efter Anna Dahl