räckes- och aPV-dagen

Räckes- och APV-dagen
den 27 maj 2015 i Rosersberg
Ett samarbete mellan
Program
Samling med fika mellan kl 09.00 – 09.30
Föredrag
Från 09.30 till 12.00 kommer flera intressanta föredragshållare från bl a , ÅF, SMC, VTI och Trafikverket
att hålla presentationer i ämnet skyddsanordningar för
fordon och vägarbetsplatser (preliminärt än så länge).
Utställning
e
ontag
m
s
e
k
n!
c
Se rä rmiddage
te
på ef
live
Mellan kl 11.30 till 15.00 finns möjlighet att besöka
utställande företag på området och ta del av en mängd
olika produkter för avstängning, räcken, trafikanordningar och tillhörande tjänster.
Lunch
Grillen är öppen 11.30-13.00 och där går det att få
en enklare lunch och fika vid strandkanten till Oxundasjön.
Arrangemanget är kostnadsfritt för besökare
– men vi behöver er anmälan för fika och lunch.
Anmäl er på www.svbrf.se eller www.sbsv.se
senast 22 maj.
Varmt välkomna till en informativ dag om trafiksäkerhet, vägarbetsplatser och räcken!
Hälsar Svenska Väg- och Broräckesföreningen och
Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser
Det är skyltat med ”Räckes- och APV-dagen” från
Slottsvägen som leder till Rosersbergs slott.
Information om dagen: e-posta: [email protected] eller
ring Göran Fredriksson, 070-441 92 54