HR-dagen - Kommunförbundet Skåne

Välkomna till HR-dagen
den
19 november 2015
Kom och bli inspirerad under en heldag
med tema framtidens arbetsmarknad och
konkurrensen om medarbetarna
Varmt välkomna till
Quality Hotel Konserthuset i Malmö!
Mer om program, innehåll och anmälan
hittar du på www.kfsk.se
Program
08.30 Fika och registrering
09.00 Inledning och presentation av Malmö stad
- Presentation om Malmö stads HR-processer och dagens tema.
09.15-10.15 Ulf Boman Arbetslivet i stort – hur vi arbetar, möts och lär.
- Hur kommer ny teknik, nya värderingar och globaliseringen
förändra vårt arbetsliv?Kraven på arbetsmarknaden hårdnar,
kampen om talangerna ökar. Vad får de unga medarbetarna att
stanna kvar i organisationen? Vi går in i ett tanksamhälle det vi kallar
Tsamhälle hur kommer detta att påverka?
Ulf Boman är partner och framtidsstrateg vid Kairos Future. Sedan mitten av 90-talet har Ulf arbetat med strategiska framtidsfrågor
för en rad olika kunder. Bland projekten kan nämnas ett flertal
scenarioprojekt i Sverige och internationellt, regional och kommunal
utveckling, samt inte minst flertal uppdrag inom ramen för
morgondagens arbete, kontor och arbetsmiljö. Ulf är teknologie
licentiat från Chalmers tekniska högskola, och Certified
Management Consultant, CMC, enligt ICMCI.
10.15-10.30 Paus och kaffe
10.30-11.00 Fatime Nedzipovska - Ung framtid
- Fatime är grundare och verksamhetsledare för Brightful. Brightful
är en prisbelönad ideell organisation som arbetar för att alla unga
ska ha ett mål med sin framtid och våga tro på sin egen förmåga.
Brightful kopplar ihop ungdomar med mentorer.
11.15-12.15 John Nilsson - Framtida avtal och konkurrensen om kompetens
- John är förhandlare på arbetsgivarsektionen på SKL och kommer
att berätta om hur SKL arbetar tillsammans med de fackliga
parterna för att göra de kommunala jobben attraktiva och hur man
ska möte konkurrensen om framtidens arbetskraft.
Program
12.15-13.00 Lunch
13.00-14:00 Sehar Yilmaz - Rättviseförmedlingen
- Sehar är ordförande för Rättviseförmedlingen och kommer
att berätta om deras arbete. Hon kommer att berätta om
Rätviseförmedlingens verksamhetsidé och hur deras arbete
utvecklats över tid.
14.00-14.20 Fika
14.20-15.30 Göran Adlén - Den framtida kommunen
- Göran är en underhållande föreläsare som har sin bakgrund inom
reklambranschen där han är känd för sina årliga trendrapporter. Han
har blivit nominerad till Årets talare flera gånger och är sedan många
år en av Sveriges mest bokade både som föreläsare och moderator.
DEN FRAMTIDA KOMMUNEN 24/7 är ingen rolig konsultfloskel
längre. Det är den realitet som alla kommuner och statliga verk
möter idag. Det handlar inte längre om att se sig som myndighet
utan som en serviceorganisation. Det handlar om bemötande av
kommuninnevånarna och medborgarna. Det handlar om hur man
stärker sin konkurrenskraft och blir ett attraktivt varumärke och en
attraktiv arbetsgivare.
15.30
Avslutning
Har du frågor om programmet eller dagen får du gärna kontakta
Jari Rubenson, HR-chef Kommunförbundet Skåne
Tel: 0728-85 47 23
Epost: [email protected]