Protokoll 2015-10-10–11

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Protokoll fört vid
förbundsstyrelsemöte
i Sverok
Möte nummer: 5/2015
Mötesdatum: 2015-10-10--11
Föregående möte: 2015-08-29--30
Vid protokollet,
Justeras,
Tjarls Metzmaa
Linnea Risinger
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
1(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Dagordning
72. Formalia .........................................................................................................................................................................3
73. Rapport: Antagna föreningar ......................................................................................................................................4
74. Beslut: Ratificering av per capsulambeslut ........................................................................................................... 28
75. Rapport: Avdelningar ................................................................................................................................................ 31
76. Rapport: Utvärdering av Regler för föreningar i Sverok - det nya föreningsdirektivet.................................... 32
77. Rapport: Förstudie e-sporten i Sverok – lösningar ............................................................................................... 34
78. Rapport: Ekonomi 2015-08-31 ................................................................................................................................. 35
79. Beslut: Förslag på budget 2016 ............................................................................................................................... 38
80. Beslut: Förslag på Sverok verksamhetsplan för 2016 .......................................................................................... 42
81. Beslut: Upphävning av avstängning ....................................................................................................................... 47
82. Diskussion: Motion till Riksmötet om att hålla Riksmöte vartannat år.............................................................. 49
83. Beslut: Distriktsdirektiv ............................................................................................................................................ 55
84. Beslut: Motion om utredning av Sveroks syfte ..................................................................................................... 59
85. Beslut: Fastställa nya officiella medlemssiffror..................................................................................................... 61
86. Beslut: Borttagning av tolkning av förbundsstadgarna angående medlemsantal i ombudsvalet ................ 62
87. Beslut: Förändring av bidragsnivåer ....................................................................................................................... 64
88. Beslut: Policy för arbete med likabehandlingsplanen.......................................................................................... 66
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
2(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
72. Formalia
Handlingar
Dagordning (se sidan 2)
Mötet beslutade att
1. fastställa röstlängden till Albin Westermark, Alexander Hallberg, Andreas Bogatic, Anna Erlandsson,
Charlotte Brolin, Jennie Larsson, Linnea Risinger, Tjarls Metzmaa och Zishan Ahmad. Ingen var
frånvarande.
2. förklara mötet beslutsmässigt.
3. välja Alexander Hallberg till mötesordförande.
4. välja Tjarls Metzmaa till mötessekreterare.
5. välja Linnea Risinger till justerare.
6. välja Jenny Petersson till jargongombud.
7. adjungera Per Carlsson (valberedningen) och Jenny Petersson (kanslichef) som funktionär.
8. fastställa dagordningen.
9. anta nya medlemsföreningar (se egen protokollspunkt).
10. gå igenom beslut i verkställande utskottet (se egen protokollspunkt).
11. ratificera beslut som tagits per capsulam (se egna protokollspunkter, inga till detta möte).
12. gå igenom och uppdatera uppdragslistan (rapportpunkt som ej dokumenteras i protokollet).
13. lägga bilagda rapporter till handlingarna (se egna protokollspunkter).
14. göra tillägg på uppdragslistan (dokumenteras ej i protokollet)
15. fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll till den 30 november 2015.
16. efter att alla ärenden på dagordningen behandlats, avsluta mötet.
Kommentar
Personer kan adjungeras som
Gäst, med närvarorätt på mötet.
Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga.
Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga.
Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
3(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
73. Rapport: Antagna föreningar
Föreningar
Nr
Namn
Sätesort
Län
Distrikt
1
Dalecarlia Geeks
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
2
Gefle FGC
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
3
Gavkai
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
4
Ett säkert kort
Aneby
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
5
Fisk - spel för kastlösa
Växjö
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
6
The League Of Extraordinary
Gamers
Växjö
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
7
Elmhult Blitzkriegers
Älmhult
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
8
E-sportsföreningen Nordic Masters
Älmhult
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
9
JUKKALAN
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
10
ZapparN&Company
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
11
Sternocleidomasterofspelus
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
12
Spelkulturföreningen Draken
Sundsvall
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
13
World of Nianze
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
14
Mickes Livs
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
15
Värpinge Spel
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
16
SwordBrothers and MaceGirls
+ Crossbow
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
17
Korre-korv-i-korridoren
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
18
Mhka200
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
19
TripleGlaze
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
20
Game Makers Malmö
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
21
Spelis
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
22
Magic men
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
23
Spelskapet
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
24
MEDIEVAL FIGHT CLUB
STOCKHOLM
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
25
Wermlandairsoft
Grums
Värmlands län
Sverok Svealand
26
Gjut-LAN
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
27
Mörker Över Närke
Lindesberg
Örebro län
Sverok Svealand
28
Fantastic Four
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
29
Örebro spelförening
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
30
Chalmers Studentkårs
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
Spelförening
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
Test2001
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
Flippersällskap
31
32
Masthuggets Socialistiska
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
4(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
33
Storyline
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
34
LaserSvärdsFanatiker
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
35
TTT
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
36
MAS Productions
Tjörn
Västra Götalands län
Sverok Väst
37
Crunch-Gaming
Trollhättan
Västra Götalands län
Sverok Väst
38
Umeå Airsoftförening
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
39
SAM:R
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
40
100%Magic
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
41
EnvironGames
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
42
Biceps-Jägarna
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
43
Living Hema Norrköping
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
Avdelningar
Nr
Namn
Sätesort
Län
Distrikt
44
Ayy lmao
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
45
MasterMinds
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
46
The lost pigeons
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
47
Timo och Wotto CO
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
48
Vad Upp
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
49
Lolicons
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
50
QuickyBaron
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
51
Solitude
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
52
BOMBSITE
Avesta
Dalarnas län
Sverok GävleDala
53
DVDR.
Borlänge
Dalarnas län
Sverok GävleDala
54
Force Gaming
Borlänge
Dalarnas län
Sverok GävleDala
55
Sittab Gaming
Borlänge
Dalarnas län
Sverok GävleDala
56
ChagaZ
Borlänge
Dalarnas län
Sverok GävleDala
57
Västerort Frontline
Borlänge
Dalarnas län
Sverok GävleDala
58
99 Hitpoints
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
59
Aztec Best Map
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
60
Eyelink
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
61
Falu Ghetto Gaming
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
62
Fantastic Five
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
63
Never Lucky
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
64
Goat Protection Agency
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
65
Kayjays.se
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
66
The Golden Wisps
Falun
Dalarnas län
Sverok GävleDala
67
elajts
Gagnef
Dalarnas län
Sverok GävleDala
68
Nu mår man
Gagnef
Dalarnas län
Sverok GävleDala
69
Rädda Harry
Hedemora
Dalarnas län
Sverok GävleDala
70
dAmighty
Hedemora
Dalarnas län
Sverok GävleDala
71
WeAreBronze
Hedemora
Dalarnas län
Sverok GävleDala
72
bratw0rst
Leksand
Dalarnas län
Sverok GävleDala
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
5(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
73
Konstbevattning
Leksand
Dalarnas län
Sverok GävleDala
74
Mats Fräsiga Pangkakor
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
75
Derp9
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
76
Frequents
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
77
fubberz
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
78
Knutters From Hell
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
79
msQuaD
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
80
statusduvet
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
81
Bennys bönder
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
82
juke like squidward
Ludvika
Dalarnas län
Sverok GävleDala
83
epic gaiming
Mora
Dalarnas län
Sverok GävleDala
84
Karnage eSports
Mora
Dalarnas län
Sverok GävleDala
85
Nyken Boyz
Mora
Dalarnas län
Sverok GävleDala
86
Fiskpimp
Rättvik
Dalarnas län
Sverok GävleDala
87
Flick of tha wrist
Smedjebacken
Dalarnas län
Sverok GävleDala
Dalarnas län
Sverok GävleDala
88
LivingLegends
Smedjebacken
89
Impersonal Gaming2
Säter
Dalarnas län
Sverok GävleDala
90
Boiler esports
Vansbro
Dalarnas län
Sverok GävleDala
91
bikepz
Bollnäs
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
92
Team Priority
Bollnäs
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
93
Team Swedish Pigs
Bollnäs
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
94
Antons hjältar
Bollnäs
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
95
Moralis
Bollnäs
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
96
milflotta
Bollnäs
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
97
Gävligt Kassa
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
98
visomvet
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
99
4swe1dk
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
100
Dindu Nuffin
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
101
Gasps
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
102
infernum
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
103
SunSet
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
104
Team Tofte
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
105
Reppakrippa
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
106
glassbaren
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
107
kortspels proffs
Gävle
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
108
DunderBubbarna
Hudiksvall
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
109
Sotichesport
Nordanstig
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
110
elusive
Ockelbo
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
111
famenati0n
Ovanåker
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
112
Samcro esport
Ovanåker
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
113
Steffens Lärjungar
Ovanåker
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
114
Traphouse
Sandviken
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
115
FACEHUNTERS
Sandviken
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
6(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
116
victrix amicities VXAS
Sandviken
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
117
Team reliable
Söderhamn
Gävleborgs län
Sverok GävleDala
118
Sopaz
Aneby
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
119
Fourfire
Eksjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
120
12th planet
Eksjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
121
Rasmus Snus Crew
Gislaved
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
122
SK Gaming
Gislaved
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
123
Team Furatic
Gnosjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
124
Absolute Rekt
Gnosjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
125
BroFist Esports
Gnosjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
126
TEAM REKT
Gnosjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
127
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
Gnosjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
128
wEA Gaming
Gnosjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
129
Dogge gmaING
Habo
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
130
Wisps United
Habo
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
131
Brunkeryd
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
132
Dogge Gaming
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
133
Fy Fan Va Stek
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
134
Karolinerna
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
135
Kebabs
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
136
Keita Gaming
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
137
Krum boys
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
138
Lucid Lunatics
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
139
Sinful
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
140
Magg0t
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
141
Talespinners
Jönköping
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
142
GAI[A]
Mullsjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
143
KoepaLadaEllee
Mullsjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
144
koepalaadaelle
Mullsjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
145
BERRYGAMES571
Nässjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
146
FORSENBOYS
Nässjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
147
Fourfire
Nässjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
148
The Billionaires Club
Nässjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
149
UnicornRiders
Nässjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
150
Klotkrigarna 2.0
Nässjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
151
YZNarmy
Sävsjö
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
152
BURSTO
Tranås
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
153
hooel
Tranås
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
154
Sidistic illuzionz
Vaggeryd
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
155
DaWinners
Vetlanda
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
156
Firehound
Vetlanda
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
157
Dressed up Pandas
Vetlanda
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
158
TriumphCommunity
Vetlanda
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
159
Dank Memes
Värnamo
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
160
KQLY PLIS
Värnamo
Jönköpings län
Sverok Jönköping-Kronoberg
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
7(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
161
myRevenge e.V.
Alvesta
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
162
Julafton
Lessebo
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
163
FillesAngels
Ljungby
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
164
Team_Amusing
Ljungby
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
165
Unsocial gamers
Markaryd
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
166
pewpewmix
Växjö
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
167
BuffLeeroy
Växjö
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
168
AngelsOfDarkness
Växjö
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
169
Last minute team
Älmhult
Kronobergs län
Sverok Jönköping-Kronoberg
170
aikhools
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
171
Idas pojkar
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
172
kaliber
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
173
UprisingRivals
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
174
Block 90
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
175
Limited Members
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
176
Ultimate Serious Gaming
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
177
Blackfade
Karlskrona
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
178
Du o Dina Dadlar
Olofström
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
179
Flåtmeisters
Olofström
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
180
Ascended ESports
Olofström
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
181
hindärsoet
Ronneby
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
182
Hackuurs
Ronneby
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
183
Juke School Dropouts
Ronneby
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
184
Makes it easy
Ronneby
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
185
5musketörerna
Ronneby
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
186
CALABAZA
Ronneby
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
187
ELDEFFEKTEN
Ronneby
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
188
Cirtap
Sölvesborg
Blekinge län
Sverok Kalmar-Blekinge
189
Eagles Gaming
Borgholm
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
190
TeamDingo
Borgholm
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
191
EzPez
Emmaboda
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
192
Driveby
Hultsfred
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
193
FoileRs
Hultsfred
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
194
Lordi
Hultsfred
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
195
BSG-eSports
Kalmar
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
196
BolleFlouf
Kalmar
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
197
Epatraktor
Kalmar
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
198
Poro Bashers
Kalmar
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
199
Myspys
Kalmar
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
200
Strazzsi
Mönsterås
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
201
Sveriges Beskyddare
Mörbylånga
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
202
Vikingz.eu
Nybro
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
203
Nya Amerikanska Gospeln
Oskarshamn
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
8(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
204
SugaBoom
Oskarshamn
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
205
Grillen Gaming
Torsås
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
206
Idas Bönder
Torsås
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
207
TuckFrump
Torsås
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
208
kavorka
Vimmerby
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
209
E De Fest
Västervik
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
210
Tuffa grabbarna
Västervik
Kalmar län
Sverok Kalmar-Blekinge
211
Ghetto Boys
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
212
Hamnkoiskensgrabbar
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
213
shakira
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
214
Team Bruh
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
215
Aogiri
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
216
ColdSquad
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
217
Diligent crew
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
218
Starlight Gaming
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
219
Team Dank Meme
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
220
Team eUPHORIC
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
221
DEroGA
Eskilstuna
Södermanlands län Sverok Mälardalen
222
Herrå
Flen
Södermanlands län Sverok Mälardalen
223
hoLySm0k3
Flen
Södermanlands län Sverok Mälardalen
224
powerpuffpinglo0rna
Katrineholm
Södermanlands län Sverok Mälardalen
225
Dem 5 Feta Dvärgarna
Katrineholm
Södermanlands län Sverok Mälardalen
226
Limphentium
Katrineholm
Södermanlands län Sverok Mälardalen
227
Salstakickers
Katrineholm
Södermanlands län Sverok Mälardalen
228
Arnö Gangsta Power
Nyköping
Södermanlands län Sverok Mälardalen
229
TeamC3
Nyköping
Södermanlands län Sverok Mälardalen
230
PodLine eSports
Oxelösund
Södermanlands län Sverok Mälardalen
231
lättvinst
Strängnäs
Södermanlands län Sverok Mälardalen
232
Afterimage eSports
Strängnäs
Södermanlands län Sverok Mälardalen
233
Jesus lärjungar
Strängnäs
Södermanlands län Sverok Mälardalen
234
Profit
Strängnäs
Södermanlands län Sverok Mälardalen
235
teh warriors
Strängnäs
Södermanlands län Sverok Mälardalen
236
Poison Potatoes Gaming
Strängnäs
Södermanlands län Sverok Mälardalen
237
Pingispojkarna
Strängnäs
Södermanlands län Sverok Mälardalen
238
Fivekids
Trosa
Södermanlands län Sverok Mälardalen
239
Görans Pojkar
Trosa
Södermanlands län Sverok Mälardalen
240
keyblasters
Trosa
Södermanlands län Sverok Mälardalen
241
NetQuality
Vingåker
Södermanlands län Sverok Mälardalen
242
mUDDERTRUCKERZ
Enköping
Uppsala län
Sverok Mälardalen
243
EI Saft Missbrukarna
Enköping
Uppsala län
Sverok Mälardalen
244
Monks cafe regulars
Enköping
Uppsala län
Sverok Mälardalen
245
pengarpara
Enköping
Uppsala län
Sverok Mälardalen
246
the winners
Enköping
Uppsala län
Sverok Mälardalen
247
Adversity
Enköping
Uppsala län
Sverok Mälardalen
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
9(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
248
Pyttarna
Enköping
Uppsala län
Sverok Mälardalen
249
Vizual Guidance
Heby
Uppsala län
Sverok Mälardalen
250
The Happy Hobbits
Håbo
Uppsala län
Sverok Mälardalen
251
Kappa Club
Håbo
Uppsala län
Sverok Mälardalen
252
Ajae.GG
Knivsta
Uppsala län
Sverok Mälardalen
253
Undead Uprising
Knivsta
Uppsala län
Sverok Mälardalen
254
TheSeagullGuardians
Tierp
Uppsala län
Sverok Mälardalen
255
Apollo 5
Tierp
Uppsala län
Sverok Mälardalen
256
Imperial Dragons
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
257
Bratwurst Rangers
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
258
cLaN_CaRRo
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
259
Do we look like tryhards mate
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
260
duttdutt
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
261
Full Control
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
262
Hästfarsorna
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
263
Rockstarts
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
264
swagmasters
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
265
Vaska välfärden
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
266
DuttPickles
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
267
Flying Dolphin Crew
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
268
KeeLee Gaming
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
269
KärlekTillFolket
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
270
Ortens favoriter
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
271
Syndical Gaming
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
272
GK Angels
Uppsala
Uppsala län
Sverok Mälardalen
273
ASDFG123
Östhammar
Uppsala län
Sverok Mälardalen
274
TeamBakis
Östhammar
Uppsala län
Sverok Mälardalen
275
Team Smackarna
Arboga
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
276
Team XeZo
Arboga
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
277
Team Halloj
Fagersta
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
278
Singel5
Fagersta
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
279
Plebbots
Fagersta
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
280
The Original Pros
Fagersta
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
281
SPSF Lajv & Airsoft
Hallstahammar
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
282
SPSF: Kortspel
Hallstahammar
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
283
Shadowplayers LAN
Hallstahammar
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
284
TeamNoobMix
Kungsör
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
285
Freddie G
Köping
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
286
Team XI
Köping
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
287
Albatrousers
Norberg
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
288
Salaligan
Sala
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
289
BTBG Sala
Sala
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
290
FatMacFlickFlack
Sala
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
291
Team Vortex
Sala
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
292
Intefanvetjag
Skinnskatteberg
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
10(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
293
Jeppe och kompaniet
Skinnskatteberg
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
294
mk army
Skinnskatteberg
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
295
69swagyolo
Skinnskatteberg
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
296
Leaf Gaming
Surahammar
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
297
CHRONIC.ES
Surahammar
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
298
AdamsAngels
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
299
Team ÖG
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
300
Team_Hazzan
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
301
Trepunktnoll
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
302
AngelsOnline
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
303
Smartnice Gaming
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
304
Chorv
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
305
Bulk Bulks Änglar
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
306
CRANKTHESTEREO
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
307
donaldducktheautismcreator
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
308
ERUbrändLR
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
309
GoFace
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
310
Golden Wisp
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
311
Riket
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
312
SvenneCarryUsPls
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
313
Team LMK
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
314
Team_HDG
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
315
The Sapphires
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
316
The Tophats
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
317
Always lucky
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
318
Plastic scrubs
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
319
skälby724
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
320
Supreme Cream Team
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
321
Team Ruthless
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
322
Velocity Gaming
Västerås
Västmanlands län
Sverok Mälardalen
323
MiB-MiB
Bräcke
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
324
team_obesity
Härjedalen
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
325
gamereaders
Krokom
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
326
PistolSnusen
Strömsund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
327
Strömsundsgrabbar
Strömsund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
328
~Swed!sh Maf!a~
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
329
ELEFANTERNA
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
330
Avdelning framåt marsch
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
331
Brackasturwa
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
332
Counter Logic Sweden
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
333
En Paj med Derek
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
334
Papa Pisto Masterrace
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
335
Bonnmeck
Östersund
Jämtlands län
Sverok Nedre Norrland
336
Fabulous Five
Härnösand
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
337
ISIS på Lången
Härnösand
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
11(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
338
Äbroplingers
Härnösand
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
339
Stigsjö IK
Härnösand
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
340
Team Troca
Härnösand
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
341
APALYPS
Kramfors
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
342
High Quality Gaming Squad
Kramfors
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
343
Käften jao
Kramfors
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
344
Capture the moment
Sollefteå
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
345
GranloBoyz
Sundsvall
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
346
Jesuscampsweden
Sundsvall
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
347
Joshua
Sundsvall
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
348
Mators
Sundsvall
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
349
RosaPojkar
Sundsvall
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
350
Team Boyan
Sundsvall
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
351
CUTCC
Timrå
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
352
Clutch Up The Clutch
Timrå
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
353
Såkalladepr0ffz
Timrå
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
354
Naked0nMid
Timrå
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
355
1Moment
Örnsköldsvik
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
356
WarmupWarriors
Örnsköldsvik
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
357
Ungdomsgruppen
Örnsköldsvik
Västernorrlands län Sverok Nedre Norrland
358
Karaballagaming
Arjeplog
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
359
FosA eSports
Boden
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
360
TrixA
Boden
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
361
Ortens Favoriter
Boden
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
362
Vetus Nova
Boden
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
363
Lanspray
Gällivare
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
364
HPDAP
Haparanda
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
365
KenA.Pro
Haparanda
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
366
jokerflash
Haparanda
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
367
Maddis
Jokkmokk
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
368
Jokerflash
Kalix
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
369
Team BIuelight
Kalix
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
370
TeamBluelight
Kalix
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
371
AforEffort
Kalix
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
372
Agge_Army
Kiruna
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
373
iWg.02
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
374
INSTABILT
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
375
Anders Baggar
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
376
DaMedkids
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
377
galagogo
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
378
hybris
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
379
ogswegg
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
380
Orita the goose
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
381
soulside
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
382
Team Gnejsstigen
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
12(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
383
AdvercityGaming
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
384
2Grabb1Gubb
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
385
KaalCarryPLS
Luleå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
386
Aquatic esportS
Piteå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
387
Lightside Gaming
Piteå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
388
TFITP
Piteå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
389
NorrlansGuld
Piteå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
390
Hajiforever
Övertorneå
Norrbottens län
Sverok Norrbotten
391
bjuv.mix
Bjuv
Skåne län
Sverok Skåne
392
Bubbel vatten
Eslöv
Skåne län
Sverok Skåne
393
Potatismos
Helsingborg
Skåne län
Sverok Skåne
394
Team Choke
Helsingborg
Skåne län
Sverok Skåne
395
Team swag
Helsingborg
Skåne län
Sverok Skåne
396
Valhalla
Helsingborg
Skåne län
Sverok Skåne
397
SKMPSKÅNE
Helsingborg
Skåne län
Sverok Skåne
398
SkyTriX
Helsingborg
Skåne län
Sverok Skåne
399
TYNGASTE
Helsingborg
Skåne län
Sverok Skåne
400
Netflix&chill
Hässleholm
Skåne län
Sverok Skåne
401
Genai Ryodan
Hässleholm
Skåne län
Sverok Skåne
402
Shark Sonics
Hässleholm
Skåne län
Sverok Skåne
403
The Hearth Stoners
Hässleholm
Skåne län
Sverok Skåne
404
Tuff Gaming
Hässleholm
Skåne län
Sverok Skåne
405
XiuXiu
Hässleholm
Skåne län
Sverok Skåne
406
Milenia
Hässleholm
Skåne län
Sverok Skåne
407
Error By Design
Höganäs
Skåne län
Sverok Skåne
408
Horizon.cs
Höganäs
Skåne län
Sverok Skåne
409
Disney Rasten
Höganäs
Skåne län
Sverok Skåne
410
FeelsGoodMan
Hörby
Skåne län
Sverok Skåne
411
pallarinte
Hörby
Skåne län
Sverok Skåne
412
Sheep is on fire
Hörby
Skåne län
Sverok Skåne
413
UnitedGamers
Höör
Skåne län
Sverok Skåne
414
Brynolfs Bröstvårtor
Höör
Skåne län
Sverok Skåne
415
Goofy Crabs
Höör
Skåne län
Sverok Skåne
416
Rosa Tygkjolar
Höör
Skåne län
Sverok Skåne
417
Dailez
Klippan
Skåne län
Sverok Skåne
418
Complex eSport
Klippan
Skåne län
Sverok Skåne
419
Skåneland1337
Klippan
Skåne län
Sverok Skåne
420
eLc.NSG
Klippan
Skåne län
Sverok Skåne
421
LOZAWI
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
422
alfons dal
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
423
MYOCN
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
424
NeverLuckysoweSMOrcit
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
425
vadjagvill
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
426
Walla Å Sånt
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
427
Fj betong
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
13(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
428
Perfect Motion
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
429
portmonä.GG
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
430
Bluestripe
Kristianstad
Skåne län
Sverok Skåne
431
ASTRAL
Kävlinge
Skåne län
Sverok Skåne
432
Incoming RageQuit
Kävlinge
Skåne län
Sverok Skåne
433
rasmusm9tigertutte
Kävlinge
Skåne län
Sverok Skåne
434
UMEEEEFFFFF
Kävlinge
Skåne län
Sverok Skåne
435
One step in the right direction
Kävlinge
Skåne län
Sverok Skåne
436
GRABBARNAGRUS
Landskrona
Skåne län
Sverok Skåne
437
HsDirr
Landskrona
Skåne län
Sverok Skåne
438
GRABBARNAGRUS
Landskrona
Skåne län
Sverok Skåne
439
BELIVECSGO
Lomma
Skåne län
Sverok Skåne
440
21 Grams
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
441
Omegle Kayaks Hotmail Gamin
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
442
BulldoZers
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
443
Panic
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
444
TeamLuffarna
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
445
TeamLuffDuss
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
446
Sda eSport
Lund
Skåne län
Sverok Skåne
447
P0izon_sw3
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
448
Apelsinsystrarna
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
449
Bamses Crew
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
450
Cookie Cutter Gaming
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
451
de e najs
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
452
dsv gaming
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
453
InstinctEsport
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
454
League Of Arabs
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
455
Lillypuffs
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
456
Malmös Kortspelsförening Events
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
457
REDgiant
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
458
Sista Minuten EI
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
459
SnapsHaneKlanen
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
460
Suicide squad
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
461
team purplez
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
462
Voltron
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
463
404 Airsoft Media
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
464
Bronze Scrubs
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
465
HF hallon
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
466
jacob o TV nissarna
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
467
MKF Pokémonliga
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
468
Omnar
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
469
Quintus Gaming
Malmö
Skåne län
Sverok Skåne
470
fettmäGÄRIZ
Perstorp
Skåne län
Sverok Skåne
471
CasterZ
Simrishamn
Skåne län
Sverok Skåne
472
TILT.eSports
Sjöbo
Skåne län
Sverok Skåne
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
14(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
473
Pannskott
Sjöbo
Skåne län
Sverok Skåne
474
Bönner in Boots
Skurup
Skåne län
Sverok Skåne
475
PlzUnbanHatakeFromLeagueSWE
Skurup
Skåne län
Sverok Skåne
476
WALLHACKeSports
Skurup
Skåne län
Sverok Skåne
477
3 träd är fler än 2 träd
Staffanstorp
Skåne län
Sverok Skåne
478
delta
Staffanstorp
Skåne län
Sverok Skåne
479
gosugo
Staffanstorp
Skåne län
Sverok Skåne
480
Nameless
Staffanstorp
Skåne län
Sverok Skåne
481
Team.0rion
Svalöv
Skåne län
Sverok Skåne
482
FLASHforCASH
Svalöv
Skåne län
Sverok Skåne
483
Bad Monkey Gaming
Svedala
Skåne län
Sverok Skåne
484
SwedishBalls
Svedala
Skåne län
Sverok Skåne
485
Team Noname
Svedala
Skåne län
Sverok Skåne
486
Lenas Pågar
Svedala
Skåne län
Sverok Skåne
487
Mackor till kvällsmat
Svedala
Skåne län
Sverok Skåne
488
Nonameboys
Svedala
Skåne län
Sverok Skåne
489
Drink Squad
Svedala
Skåne län
Sverok Skåne
490
The P90s
Tomelilla
Skåne län
Sverok Skåne
491
Doges
Trelleborg
Skåne län
Sverok Skåne
492
Duckvid
Trelleborg
Skåne län
Sverok Skåne
493
eYe eSPorts
Trelleborg
Skåne län
Sverok Skåne
494
Versa Vice
Trelleborg
Skåne län
Sverok Skåne
495
It Isnt
Trelleborg
Skåne län
Sverok Skåne
496
Twitter Hunnies
Trelleborg
Skåne län
Sverok Skåne
497
FNätiC
Trelleborg
Skåne län
Sverok Skåne
498
Moln9
Vellinge
Skåne län
Sverok Skåne
499
FETTSVÅRT
Vellinge
Skåne län
Sverok Skåne
500
325 GTI
Vellinge
Skåne län
Sverok Skåne
501
Angrip
Ystad
Skåne län
Sverok Skåne
502
Casterzz
Ystad
Skåne län
Sverok Skåne
503
Asap94
Åstorp
Skåne län
Sverok Skåne
504
Drunk Fux
Åstorp
Skåne län
Sverok Skåne
505
CaosÄholm
Ängelholm
Skåne län
Sverok Skåne
506
Fabbyishere2carry
Ängelholm
Skåne län
Sverok Skåne
507
IgelkottensIF
Ängelholm
Skåne län
Sverok Skåne
508
Skånska Bönder
Ängelholm
Skåne län
Sverok Skåne
509
Execution
Ängelholm
Skåne län
Sverok Skåne
510
Full potato guys
Ängelholm
Skåne län
Sverok Skåne
511
TrägårdhsMÄSTARNA
Ängelholm
Skåne län
Sverok Skåne
512
späddekaga
Örkelljunga
Skåne län
Sverok Skåne
513
spiders
Gotland
Gotlands län
Sverok Stockholm
514
NBNP.Blue
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
515
Gosegubbarna
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
516
Poffers pinglar
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
517
straightouttasweden
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
15(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
518
Team Cobra
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
519
Team Uicious
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
520
Baysquad
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
521
eXzane
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
522
LEGGO
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
523
LEGION.eSports
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
524
One Trick Karthus
Botkyrka
Stockholms län
Sverok Stockholm
525
Top LeL
Danderyd
Stockholms län
Sverok Stockholm
526
CSXReunited
Danderyd
Stockholms län
Sverok Stockholm
527
Fifth Sanctum
Ekerö
Stockholms län
Sverok Stockholm
528
Spire
Ekerö
Stockholms län
Sverok Stockholm
529
The handicaps
Haninge
Stockholms län
Sverok Stockholm
530
WEDEMBOIS
Haninge
Stockholms län
Sverok Stockholm
531
Hounds
Haninge
Stockholms län
Sverok Stockholm
532
Lingonbröd
Haninge
Stockholms län
Sverok Stockholm
533
UNLEASHED
Haninge
Stockholms län
Sverok Stockholm
534
TheBerserkVikings
Haninge
Stockholms län
Sverok Stockholm
535
BEASTSIDE.
Haninge
Stockholms län
Sverok Stockholm
536
OrtenBK
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
537
Burger King Leftovers
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
538
Henriks
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
539
hsdirr
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
540
LokaHavssalt
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
541
Momentum eSport
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
542
PRISONERS
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
543
WBRos
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
544
MadSwedes
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
545
Gamepalace
Huddinge
Stockholms län
Sverok Stockholm
546
FliffC
Järfälla
Stockholms län
Sverok Stockholm
547
KEEP CALM AND MVP
Järfälla
Stockholms län
Sverok Stockholm
548
Nördar som skördar
Järfälla
Stockholms län
Sverok Stockholm
549
Baklava Maracas
Järfälla
Stockholms län
Sverok Stockholm
550
Confident
Järfälla
Stockholms län
Sverok Stockholm
551
BanterGaming
Lidingö
Stockholms län
Sverok Stockholm
552
bolibompa
Lidingö
Stockholms län
Sverok Stockholm
553
gucci plebs
Lidingö
Stockholms län
Sverok Stockholm
554
MackanZcomeback
Lidingö
Stockholms län
Sverok Stockholm
555
999 PING
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
556
Cool and Nice
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
557
Huffer Power
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
558
MariAnns sänglar
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
559
Pigs From sweden
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
560
Plebs
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
561
RicepickerEU
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
562
Ropestone
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
16(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
563
The Crimson Watch
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
564
The wizards Apprentice
Nacka
Stockholms län
Sverok Stockholm
565
brapohcs
Norrtälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
566
Ed'ss
Norrtälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
567
GabensPopcorn
Norrtälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
568
SeeUsGo
Norrtälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
569
FraGAToN
Norrtälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
570
Star Academy
Norrtälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
571
Zlatanerar
Norrtälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
572
Chemical
Nykvarn
Stockholms län
Sverok Stockholm
573
Team lol
Nykvarn
Stockholms län
Sverok Stockholm
574
Versatile-Gaming
Nynäshamn
Stockholms län
Sverok Stockholm
575
Det Överkörda Tåget
Nynäshamn
Stockholms län
Sverok Stockholm
576
Drakdödarna
Nynäshamn
Stockholms län
Sverok Stockholm
577
metaNet
Nynäshamn
Stockholms län
Sverok Stockholm
578
Solkart
Salem
Stockholms län
Sverok Stockholm
579
Grabbarna
Salem
Stockholms län
Sverok Stockholm
580
Rönnige
Salem
Stockholms län
Sverok Stockholm
581
Solklart.csgo
Salem
Stockholms län
Sverok Stockholm
582
Greger och Co
Salem
Stockholms län
Sverok Stockholm
583
Sniperboyz
Salem
Stockholms län
Sverok Stockholm
584
Greger o co
Salem
Stockholms län
Sverok Stockholm
585
BeyonD2Worlds
Sigtuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
586
Do you like my BBQ ribs
Sigtuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
587
Black Fairy Fighters
Sigtuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
588
Aftermatch
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
589
90s Squad
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
590
Alternative Gaming Sports
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
591
Boys Next Door Esport
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
592
En surströmming
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
593
Taco Slayerz
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
594
serio
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
595
Swift
Sollentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
596
Wyvern eSports
Solna
Stockholms län
Sverok Stockholm
597
Team TCT
Solna
Stockholms län
Sverok Stockholm
598
Kill The Reynes
Solna
Stockholms län
Sverok Stockholm
599
Knutawe
Solna
Stockholms län
Sverok Stockholm
600
Team Focuss
Solna
Stockholms län
Sverok Stockholm
601
Team Remedy
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
602
BAYLIFE
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
603
Entropia Gaming
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
604
GQUAD
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
605
Tuck Frump
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
606
Ronnys Drakar
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
607
A new start
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
17(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
608
ajt ajt
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
609
ASDGaming
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
610
dilemma
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
611
Divergent eSports
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
612
Duvbo Gamers
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
613
enskedeboys
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
614
Glogang
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
615
It hurts when IP
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
616
pommes
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
617
Quick Scope Gaming
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
618
Reason Gaming UK
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
619
Recide
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
620
Redfool
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
621
Röda Rosor
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
622
Sitt Ner I Servern Axel
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
623
SnR Project
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
624
Squaden
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
625
Taco Life
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
626
team mesh
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
627
Team tjohena
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
628
Team Walrus
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
629
Vidars Fanclub
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
630
Viigorous
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
631
Zingis
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
632
abomode
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
633
Anthrix
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
634
Dreamhack 2017
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
635
dxlevel
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
636
Flexability
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
637
Keitakrig
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
638
Killed Or Died
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
639
Konkelbär
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
640
Koosha och grabbarna
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
641
Osckar Tappa Erick... biörcke
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
642
Palmyra Kebab
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
643
rakarör
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
644
Savages
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
645
Stjärna ett
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
646
SvenG
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
647
Team Lucker Dogs
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
648
Team Quantum 5
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
649
Team Svea.CS
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
650
Tikitäka
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
651
TPLBOYZ
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
652
Bagis boys
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
18(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
653
FragsOGrabbarna
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
654
GLOBALSQUAD
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
655
Gäddanboys
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
656
KaozG
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
657
Quarter Past Never
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
658
UrgotEnOrm
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
659
Bringers
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
660
ExElite
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
661
Welfare Esports
Stockholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
662
1 Damage off lethal
Sundbyberg
Stockholms län
Sverok Stockholm
663
TideHexCrew
Sundbyberg
Stockholms län
Sverok Stockholm
664
Nileteam
Sundbyberg
Stockholms län
Sverok Stockholm
665
Original
Sundbyberg
Stockholms län
Sverok Stockholm
666
IDAIDA
Södertälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
667
KappaPride
Södertälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
668
SHISHABOYS
Södertälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
669
The Party Poopers
Södertälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
670
Uchiha
Södertälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
671
dCypher eSports
Södertälje
Stockholms län
Sverok Stockholm
672
Envicious Divinity
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
673
EZGAMING
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
674
Tinder
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
675
Rebel Five
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
676
GG135
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
677
OSLO MOFO
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
678
Slimboys
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
679
stoltheten
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
680
The Brunkers
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
681
TRIIIINTE CALLA
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
682
DMG TANK
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
683
Hult häst
Tyresö
Stockholms län
Sverok Stockholm
684
Flexability eSports
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
685
Nosound
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
686
Team InbyggdKompass
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
687
Team Snarf
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
688
Täby 187
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
689
Chrisdemokraterna
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
690
AMAGAD
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
691
133 Stockholm
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
692
DUCKPLAY
Täby
Stockholms län
Sverok Stockholm
693
AnthraX
Upplands Väsby
Stockholms län
Sverok Stockholm
694
flaxkids
Upplands Väsby
Stockholms län
Sverok Stockholm
695
Pirat Råg
Vallentuna
Stockholms län
Sverok Stockholm
696
AMNESIA
Vaxholm
Stockholms län
Sverok Stockholm
697
Ancient Warriors
Värmdö
Stockholms län
Sverok Stockholm
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
19(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
698
Freelo
Värmdö
Stockholms län
Sverok Stockholm
699
Well met
Värmdö
Stockholms län
Sverok Stockholm
700
demonlaget
Österåker
Stockholms län
Sverok Stockholm
701
Swipe Em
Österåker
Stockholms län
Sverok Stockholm
702
team_ben10
Österåker
Stockholms län
Sverok Stockholm
703
Polyhedral Gaming
Arvika
Värmlands län
Sverok Svealand
704
Polyhedral Gaming
Arvika
Värmlands län
Sverok Svealand
705
Järnrör
Arvika
Värmlands län
Sverok Svealand
706
Korvpojkarna
Arvika
Värmlands län
Sverok Svealand
707
Polyhedral Gaming HS
Arvika
Värmlands län
Sverok Svealand
708
try to beat us
Filipstad
Värmlands län
Sverok Svealand
709
FORSHAGA
Forshaga
Värmlands län
Sverok Svealand
710
PingisLovers
Hammarö
Värmlands län
Sverok Svealand
711
A laget
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
712
Complete esports
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
713
Nova.
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
714
Skoghall
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
715
SKT T2
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
716
Tagligan
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
717
occult research club
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
718
Rekenos
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
719
rinkebyboisen
Karlstad
Värmlands län
Sverok Svealand
720
Titanium
Kil
Värmlands län
Sverok Svealand
721
evident
Kristinehamn
Värmlands län
Sverok Svealand
722
Ghaba
Kristinehamn
Värmlands län
Sverok Svealand
723
zeClan.eSports
Kristinehamn
Värmlands län
Sverok Svealand
724
5PLAY
Kristinehamn
Värmlands län
Sverok Svealand
725
The Last Viking
Storfors
Värmlands län
Sverok Svealand
726
Wasted Wikings
Storfors
Värmlands län
Sverok Svealand
727
bluez0ne
Storfors
Värmlands län
Sverok Svealand
728
The Random Dudez
Årjäng
Värmlands län
Sverok Svealand
729
RosaFluffigaSköldpaddor
Askersund
Örebro län
Sverok Svealand
730
Team Underground
Degerfors
Örebro län
Sverok Svealand
731
teamniNjaturtles
Degerfors
Örebro län
Sverok Svealand
732
MasIN
Hallsberg
Örebro län
Sverok Svealand
733
team MasIN
Hallsberg
Örebro län
Sverok Svealand
734
TeamNarket
Hallsberg
Örebro län
Sverok Svealand
735
4 Friends And Kalle
Hallsberg
Örebro län
Sverok Svealand
736
Cena Nation
Hällefors
Örebro län
Sverok Svealand
737
691 Gaming
Karlskoga
Örebro län
Sverok Svealand
738
HOVET
Karlskoga
Örebro län
Sverok Svealand
739
Valore.CSGO
Karlskoga
Örebro län
Sverok Svealand
740
mSquad
Kumla
Örebro län
Sverok Svealand
741
Laxåtrollen
Laxå
Örebro län
Sverok Svealand
742
Laxåif
Laxå
Örebro län
Sverok Svealand
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
20(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
743
teamHybris
Laxå
Örebro län
Sverok Svealand
744
FuckLifeMoment
Lekeberg
Örebro län
Sverok Svealand
745
Frags4Syria
Lindesberg
Örebro län
Sverok Svealand
746
Jag kan inte stava
Lindesberg
Örebro län
Sverok Svealand
747
Nr0587
Nora
Örebro län
Sverok Svealand
748
bÅtarna
Nora
Örebro län
Sverok Svealand
749
TEAM ANALYZE
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
750
Fiveish
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
751
BaBom
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
752
bananbåt
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
753
inetkändis
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
754
kaang
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
755
Kamikaze Slammers
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
756
krankenshaft
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
757
PiccosÄnglar
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
758
Team Expectus
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
759
Örebros Partykungar
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
760
Backstreet boys
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
761
bevara
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
762
Gameplugs.Swe
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
763
Mingus
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
764
Radioshow
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
765
Trashcanz United
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
766
Value Gaming
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
767
Weebz_r
Örebro
Örebro län
Sverok Svealand
768
Diver
Falkenberg
Hallands län
Sverok Väst
769
sacrifice
Falkenberg
Hallands län
Sverok Väst
770
Bumbibjörnarna
Falkenberg
Hallands län
Sverok Väst
771
Simplys
Falkenberg
Hallands län
Sverok Väst
772
Midnight Gaming
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
773
Alpha Wolves
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
774
Andy äger
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
775
CJ Entus Frost Blaze T1 K
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
776
Jet Fuel Cant Melt Steel Beams
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
777
Me Gusta nippel
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
778
MixG0ds
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
779
NORBYBOYS
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
780
PontasFGTs
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
781
Sound Effects FX
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
782
TacoKväll
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
783
Team Top Hats
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
784
Bokarna
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
785
Nettoboys
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
786
Team Darkstar League
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
787
Team Somalia
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
21(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
788
Reception
Halmstad
Hallands län
Sverok Väst
789
CurryTaco
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
790
Jabo bangade
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
791
Kalles Kaniner
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
792
League of Dimples
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
793
The Power of Teamlpay
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
794
astro man
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
795
Helicipoter
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
796
Saliv Utbrytarnas IF
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
797
TeamSoloLaning
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
798
Vengeance eSports
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
799
Devoted Trump Subscribers
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
800
FirmanStinker
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
801
tomatplockarna
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
802
Vi är RFU
Kungsbacka
Hallands län
Sverok Väst
803
ChewysÄnglar
Laholm
Hallands län
Sverok Väst
804
Enemy Intelligence
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
805
14TEAB
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
806
Negative Sunlight
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
807
Proffsen
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
808
Saftigt 3.0
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
809
Schit Schyssta Schömän
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
810
Svalanderklanen
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
811
team analyze
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
812
Toxic ducks
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
813
EsportManiacs
Varberg
Hallands län
Sverok Väst
814
DeltaGaming
Ale
Västra Götalands län
Sverok Väst
815
KappaKappa
Ale
Västra Götalands län
Sverok Väst
816
Horseboys
Ale
Västra Götalands län
Sverok Väst
817
Stubbhagar
Ale
Västra Götalands län
Sverok Väst
818
flippade
Alingsås
Västra Götalands län
Sverok Väst
819
LOSTBOYS
Alingsås
Västra Götalands län
Sverok Väst
820
Drogade katter
Alingsås
Västra Götalands län
Sverok Väst
821
BrunkarnaBOIS
Alingsås
Västra Götalands län
Sverok Väst
822
DEATHSTROKE
Alingsås
Västra Götalands län
Sverok Väst
823
Hemström och musketörerna
Alingsås
Västra Götalands län
Sverok Väst
824
mina föräldrar är kusiner
Bollebygd
Västra Götalands län
Sverok Väst
825
speedmonkeys
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
826
BlameTheLags
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
827
Citronerna
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
828
Dannero v75
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
829
Druidz
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
830
En Härlig Verksamhet
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
831
GaminKollektivet
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
832
HS GRILLS
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
22(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
833
Iwku Gaming
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
834
LegendGaming
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
835
Patrullen
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
836
Pidar nahui
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
837
R.I.P Target Dummy
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
838
Vi gör harakat
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
839
yzngettingtrolled
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
840
KRYZTAL
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
841
Kryztal
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
842
Lectro Gaming
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
843
Midex
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
844
Team SONK
Borås
Västra Götalands län
Sverok Väst
845
RealGaming
Dals-Ed
Västra Götalands län
Sverok Väst
846
Aces High
Falköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
847
Skyplyfe
Falköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
848
Gillätt
Falköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
849
NmkrS
Falköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
850
Spyan och co
Falköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
851
MaskinernA
Falköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
852
New Game Publicis
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
853
Minst2
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
854
Team Decerto
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
855
shinra
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
856
Adam är bäst
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
857
Aimwareusers
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
858
Angered Allstars
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
859
aryttarna
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
860
AVALANCHE
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
861
Awesome Blazers
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
862
Bring back nynoob
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
863
Challenged players
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
864
co00L
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
865
ESESofTRÄDET
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
866
ForsenBoys
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
867
Gunvalds Granater
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
868
Korvstroganoff Gaming
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
869
M.L.W and Max
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
870
megalomani
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
871
RilHumanBeans
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
872
RilHumanBeanZ
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
873
Rizzlans slagskämpar
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
874
Scrub League
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
875
smör xd
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
876
Spacebar GODS
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
877
SpelarIngenRoll
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
23(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
878
Spontanitet
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
879
Vegas invite
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
880
Young Versace Boys
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
881
4FriendsAndFrodo
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
882
Action Grill
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
883
All zone Entertainement
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
884
ArchAngels
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
885
Equals
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
886
MurderTheCrab
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
887
Pirater i Pyjamas
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
888
RagePlay INT
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
889
Bazhez
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
890
fifty shades of waltersson
Göteborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
891
Team Rövalö
Herrljunga
Västra Götalands län
Sverok Väst
892
Smuts Gaming
Hjo
Västra Götalands län
Sverok Väst
893
MjvDräppers
Härryda
Västra Götalands län
Sverok Väst
894
insert tryhard name here
Härryda
Västra Götalands län
Sverok Väst
895
Protection Squad
Härryda
Västra Götalands län
Sverok Väst
896
Pubertetssvett
Härryda
Västra Götalands län
Sverok Väst
897
Musarna
Härryda
Västra Götalands län
Sverok Väst
898
Why so serious
Härryda
Västra Götalands län
Sverok Väst
899
Dodsmix
Kungälv
Västra Götalands län
Sverok Väst
900
Vi gör de Bälääsh
Kungälv
Västra Götalands län
Sverok Väst
901
TeamKDDA
Lerum
Västra Götalands län
Sverok Väst
902
2 Legendary plus Common
Lerum
Västra Götalands län
Sverok Väst
903
Helt Random Å SåNT
Lerum
Västra Götalands län
Sverok Väst
904
Patrioterna
Lerum
Västra Götalands län
Sverok Väst
905
Shronken Shrawklue
Lerum
Västra Götalands län
Sverok Väst
906
TeamEkrk
Lerum
Västra Götalands län
Sverok Väst
907
Rynkeby448
Lerum
Västra Götalands län
Sverok Väst
908
Full Kareta
Lidköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
909
Karnage
Lidköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
910
Team Holo Holo
Lidköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
911
exilery esport
Lidköping
Västra Götalands län
Sverok Väst
912
Rupo FL
Lilla Edet
Västra Götalands län
Sverok Väst
913
Lilla Edet Represent
Lilla Edet
Västra Götalands län
Sverok Väst
914
quietplease
Lysekil
Västra Götalands län
Sverok Väst
915
Team ExVe
Lysekil
Västra Götalands län
Sverok Väst
916
Impersonal Gaming
Mariestad
Västra Götalands län
Sverok Väst
917
Team Fatigue
Mariestad
Västra Götalands län
Sverok Väst
918
hiGhrollers
Mariestad
Västra Götalands län
Sverok Väst
919
Sverixfabriken
Mariestad
Västra Götalands län
Sverok Väst
920
5guys1cup
Mark
Västra Götalands län
Sverok Väst
921
Gothenburg Wolfs
Mark
Västra Götalands län
Sverok Väst
922
Crave Gaming
Mölndal
Västra Götalands län
Sverok Väst
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
24(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
923
FippinGBananaS
Mölndal
Västra Götalands län
Sverok Väst
924
Spray and pray
Mölndal
Västra Götalands län
Sverok Väst
925
By far forgiven
Mölndal
Västra Götalands län
Sverok Väst
926
Connection lost
Mölndal
Västra Götalands län
Sverok Väst
927
Team Kagge
Orust
Västra Götalands län
Sverok Väst
928
Rasmus stuga i skogen
Orust
Västra Götalands län
Sverok Väst
929
Jokies bro and friends
Orust
Västra Götalands län
Sverok Väst
930
We No Need No Name
Orust
Västra Götalands län
Sverok Väst
931
NextGaming
Partille
Västra Götalands län
Sverok Väst
932
OstingGaming
Partille
Västra Götalands län
Sverok Väst
933
Cykel Gänget
Partille
Västra Götalands län
Sverok Väst
934
Partilles Ghetto
Partille
Västra Götalands län
Sverok Väst
935
Team Penta Force
Partille
Västra Götalands län
Sverok Väst
936
Billingen
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
937
DumitrusFanklubb
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
938
Luminates
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
939
Risky Business
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
940
WOOPA OLALA OSV
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
941
Elliness
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
942
YOLOLIFE
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
943
SAT69
Skövde
Västra Götalands län
Sverok Väst
944
Seahorses Of Love
Sotenäs
Västra Götalands län
Sverok Väst
945
inKhaos
Stenungsund
Västra Götalands län
Sverok Väst
946
Gamers3
Stenungsund
Västra Götalands län
Sverok Väst
947
xWrecker
Strömstad
Västra Götalands län
Sverok Väst
948
KappaArmyGG
Svenljunga
Västra Götalands län
Sverok Väst
949
PisseNissarna
Tidaholm
Västra Götalands län
Sverok Väst
950
GGWPknubz
Tjörn
Västra Götalands län
Sverok Väst
951
ThugLeif
Tjörn
Västra Götalands län
Sverok Väst
952
QWERTY ESPORT
Tjörn
Västra Götalands län
Sverok Väst
953
workhardplayhard
Tjörn
Västra Götalands län
Sverok Väst
954
Mythic
Trollhättan
Västra Götalands län
Sverok Väst
955
Sauna.Club
Trollhättan
Västra Götalands län
Sverok Väst
956
Team Fetaost
Trollhättan
Västra Götalands län
Sverok Väst
957
THNibs
Trollhättan
Västra Götalands län
Sverok Väst
958
Vurtic
Töreboda
Västra Götalands län
Sverok Väst
959
visomkanspelet
Töreboda
Västra Götalands län
Sverok Väst
960
WACKO
Töreboda
Västra Götalands län
Sverok Väst
961
danksquad
Uddevalla
Västra Götalands län
Sverok Väst
962
Lunace
Uddevalla
Västra Götalands län
Sverok Väst
963
Time to get unicorns
Uddevalla
Västra Götalands län
Sverok Väst
964
Entropia
Uddevalla
Västra Götalands län
Sverok Väst
965
Idiots from Northern Europe
Uddevalla
Västra Götalands län
Sverok Väst
966
Warm up heroes
Uddevalla
Västra Götalands län
Sverok Väst
967
p1mpstyle
Ulricehamn
Västra Götalands län
Sverok Väst
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
25(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
968
De två vännerna och Quondo
Ulricehamn
Västra Götalands län
Sverok Väst
969
RedTigers
Ulricehamn
Västra Götalands län
Sverok Väst
970
Smexflex
Ulricehamn
Västra Götalands län
Sverok Väst
971
lag lag
Vara
Västra Götalands län
Sverok Väst
972
TeamAvidity
Vara
Västra Götalands län
Sverok Väst
973
BeckloafCo
Vänersborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
974
Husmanskost
Vänersborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
975
Vargön grabbs
Vänersborg
Västra Götalands län
Sverok Väst
976
bellum
Lycksele
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
977
the clutch kings
Nordmaling
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
978
clownfiesta
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
979
Deadfish
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
980
Karat eSport
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
981
Master Yeeee
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
982
Skytteligan
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
983
Vanskaden
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
984
InQue
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
985
Kakorna finns på den mörka sidan
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
986
Team.nLB
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
987
THEBRAVEWOLVES
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
988
smabarn
Skellefteå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
989
TOKIG
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
990
beabruin
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
991
chupacabras
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
992
Fulltilt
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
993
isengaard
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
994
ortensfavoriter
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
995
Salsa Dictator
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
996
Urfs Friends
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
997
BjörkstadenGaming
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
998
Dampmeisters
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
999
Tokiga Trollkarlar v2
Umeå
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
1000
L1ton
Vilhelmina
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
1001
SHOWTIME
Åsele
Västerbottens län
Sverok Västerbotten
1002
Attollo
Finspång
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1003
Born to feed
Finspång
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1004
ajpii
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1005
BRUNÅBOYS
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1006
Casual Vengeance
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1007
Exilery v2
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1008
Fancy Pants
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1009
Gaent t3
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1010
HusKappaCasualTryhards
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1011
Idioterna På Riften
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1012
iwatobi highschool
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
26(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
1013
OH gaming
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1014
systemboLaget
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1015
Anarchistic Mushrooms
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1016
Army of Snigels
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1017
DeDrar
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1018
LKPG Feeders
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1019
PizzaBagarna
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1020
puppidipupp
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1021
Rip exilery
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1022
GeT_AsiaN
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1023
GFAMILY
Linköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1024
Gandalfs Top Decks
Mjölby
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1025
Gangalfs Top Decks
Mjölby
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1026
GurkBurk
Mjölby
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1027
Känslorna
Mjölby
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1028
Team ParkBänk
Mjölby
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1029
Ashnikovs Five
Motala
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1030
Doglas
Motala
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1031
Jätteful otrevlig
Motala
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1032
snus xd
Motala
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1033
Madzone
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1034
Bannaner i pyjamas
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1035
Dragons
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1036
get_swe
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1037
InCapacity Gaming
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1038
Ingenious Swedes
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1039
Kolasås
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1040
Mitt lag
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1041
Team Fight
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1042
Ebbes Småpojkar
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1043
GamePlugs eSports
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1044
GGUniversity
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1045
Lasse gurra Aktersnurra
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1046
Småpojkar
Norrköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1047
Rokadinho
Söderköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1048
Rainbow Warriorz
Söderköping
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1049
Bilbo Warriors
Åtvidaberg
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1050
ggpatron
Åtvidaberg
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1051
ICA Basic for president
Åtvidaberg
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1052
Topdeck
Åtvidaberg
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1053
Cl_Bot 1
Åtvidaberg
Östergötlands län
Sverok Östergötland
1054
Team 316
Ödeshög
Östergötlands län
Sverok Östergötland
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
27(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
74. Beslut: Ratificering av per capsulambeslut
Handlingar
Besparingsförslag 2016
Mötet beslutade att
1. genomföra besparingen med rubriken: "Omorganisering kansli"
2. genomföra besparingen med rubriken: "Föreningskonton"
3. lägga fram till riksmötet för beslut om besparingen med rubriken: "Riksmöte"
4. genomföra besparingen med rubriken: "Revision statsbidragsunderlag"
5. genomföra besparingen med rubriken: "Grundgaranti"
Kommentar
Mötet tog upp frågan om besparingen på föreningskonto igen, med samma resultat som i beslutet per
capsulam.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
28(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Besparingsförslag 2016
Med anledning av att Sverok är i ett ännu trängre ekonomiskt läge än befarat ( Istället för 11 MSEK i
statsbidrag får vi 9,7 MSEK för 2016 ) så behöver vi vidta åtgärder som innebär att våra kostnader
minskar. Inte bara för 2016 utan också på längre sikt. Nedan listar jag ett antal förslag på hur vi skulle
kunna göra för att strama åt våra kostnader:
Omorganisering kansli: - 1 000 000 kr
För att skära ned på kostnader har jag räknat på en modell där vi gör en omorganisering för att fördela ut
mer personal på regional nivå som arbetar närmare föreningarna med allt från administration till
föreningsutveckling. Det skulle också innebära att kostnaderna som vi har centralt blir kostnader på
regional nivå, som delvis kan finansieras av distrikten.
Den nya organisationen skulle exempelvis kunna bestå av sex regionala föreningskonsulenter som
sköter varsitt distrikt samt ett fadderdistrikt var (Då täcker vi in alla distrikt). Föreningskonsulenterna
skulle regionalt arbeta med allt från föreningsantagningar, föreningsstöd, välkomstsamtal, ringkontroller,
föreningsutveckling och distriktsstöd. Dvs all administration och föreningsutveckling som vi idag har
centralt skulle regionaliseras. Samtidigt som vi höjer närvaron och kvaliten. Eftersom att varje person
som antar föreningarna är de som sedan ska jobba med dem.
På central nivå skulle vi kunna skära ned de administrativa uppdragen och fördela exempelvis Riksmöte
och spellovet till de förtroendevalda.
Sex regionala föreningskonsulenter under 2016 skulle kosta 2 550 000 kr. Av dessa räknar distrikten
med att kunna finansiera 1 265 000 kr med distriktens egna medel. Utöver det har styrelsen fattat beslut
om att fördela 700 000 kr till distrikten för att kunna köpa RFK av förbundet. Använder förbundet dessa
pengar för att finansiera RFK kommer det under 2016 kosta förbundet ca 600 000 kr för sex regionala
föreningskonsulenter.
Skulle vi välja att ta bort föreningsadministration, administration och föreningsutveckling på central nivå
skulle vi spara ca 1 MSEK under 2016.
En risk eller konsekvens som vi behöver hantera i samband med en sådan här omorganisering är att
distrikten kan misslyckas med att finansiera tjänsterna helt eller delvis under 2017 och då får vi
kostnader på 3 MSEK för sex RFK. Det finns flera olika modeller som vi kan kika på för att få RFK
finansierade av alla distrikt, men först behöver vi diskutera om förslaget är intressant att gå vidare med.
Man kan också tänka sig att vi gör en mindre besparing och väljer att behålla en funktion och istället
spara 500 000 kr på omorganiseringen.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
29(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Föreningskonton: - 200 000 kr
Idag får föreningarna bankkonto, plusgirokonto och internetbank kostnadsfritt av Sverok. Under 2016 har
vi räknat med att ca 1000 föreningar kommer använda tjänsten. För detta betalar Sverok 200 per konto,
vilket ger en kostnad på 200 000 kr per år. Vi skulle kunna ta betalt av föreningarna för tjänsten.
Riksmöte: - 650 000 kr
Riksmötet kostar ca 650 000 kr exklusive personalkostnader.
Genom att motionera om en stadgeändring om att ha årsmöte vartannat år kan vi under 2016 spara
motsvarande belopp. Vi skulle också kunna ändra tiden till årsmötet till våren för att vi då i större
utsträckning kan planera verksamheten efter de bidrag vi får från MUCF. Nästa riksmöte efter årets
skulle då kunna vara april 2017 eller liknande.
Föreningsstöd: - 100 000 kr
I budgeten för 2016 finns det med i beräkningarna att vi ska köpa stöd från SPAR så att föreningarna
automatiskt får upp en persons adressuppgifter när de knappar in personnummer. Det finns också
budgeterat att ha en sms-tjänst för onlineregistrering. Detta är bra saker, men inte nödvändiga i ett läge
då vi behöver spara pengar. För dessa tjänster är det budgeterat 100 000 kr
Revision statsbidragsunderlag: - 40 000 kr
Idag gör en auktoriserad revisor granskning av vårt förenings- och medlemsantal samt
stickprovskontroller inför vår statsbidragsansökan. Enligt MUCF:s regler behöver det inte vara en
auktoriserad revisor som gör det arbetet. Där kan vi spara ca 40 000 kr genom att låta våra ideella
revisorer göra jobbet.
Grundgaranti: - 100 000 kr
Om vi genomför omorganiseringen av kansliet och har RFK representation i alla distrikt borde inte
grundgarantin behövas i förlängningen eftersom RFK ska se till att distrikten får medel från sina regioner
och landsting
Total besparing
Genom att göra alla ovanstående förändringar skulle vi kunna budgetera -1,5 MSEK i resultat för 2016
istället för 3,5 MSEK. Ovanstående besparingsförslag sparar således drygt 2 MSEK.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
30(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
75. Rapport: Avdelningar
Av Christer Pettersson, utvecklingssamordnare, 2015-09-29
Föregående rapport: 2014-08-19: https://goo.gl/sfVf6a
Denna rapport: https://goo.gl/YAQKTH
Bakgrund
I maj 2014 antog förbundsstyrelsen ett nytt regelverk för föreningar, http://goo.gl/sXJO2Y. Där omnämns
möjligheten för föreningar att ha avdelningar som kan gå med i Sverok som vanliga medlemsföreningar.
Gjort sedan senaste rapporten
●
Registrerat 6 nya huvudföreningar. Totalt finns nu 39 stycken.
●
Registrerat 924 avdelningar. Totalt finns nu 1465 avdelningar.
●
APIer för att registrera avdelningar och deras rapporter och medlemmar är lanserad - därav den stora
ökningen av avdelningar.
Nuläge
●
Ytterligare cirka 100 avdelningar ligger i antagningskön.
●
Keita Gamings namnpolicy verkar ha givit effekt för bara dryg 3% av deras avdelningar hade
tveksamma namn.
Kommande steg
●
Nya APIer föreslagna för att underlätta administrationen av avdelningar för huvudföreningar.
Målsättningen är att huvudföreningar inte ska behöva logga in i eBas för att admnistrera sina
avdelningar.
●
Antalet avdelningar beräknas ligga på 2000-2200 vid årsskiftet.
●
Utveckla medlemshanteringen mellan huvudföreningar och avdelningar.
●
Informationskampanj till alla föreningar, samt en speciell informationskampanj till vuxenföreningar
om att starta barn- och ungdomsavdelningar.
●
Informationskampanj om APIerna i månadsbrev.
●
Fortsatt kontakt med intresserade stora föreningar så att de kommer igång.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
31(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
76. Rapport: Utvärdering av Regler för
föreningar i Sverok - det nya föreningsdirektivet
Av Zishan Ahmad och Christer Pettersson
Denna rapport: https://goo.gl/uJK8vV
Bakgrund
I maj 2014 antog förbundsstyrelsen ett nytt regelverk för föreningar, http://goo.gl/sXJO2Y. Tanken
var ett direktiv som gav stöd för att göra rätt hellre än ett hinder mot att göra fel, för att på så sätt
sänka trösklarna och öppna upp för fler sätt att organisera sig och minska onödigt
granskningsarbete. Förhoppningen med dessa förenklingar var att förenings- och medlemsantalet
skulle öka. För att uppnå det skulle kraven i direktivet skulle i första hand bygga på förordningen
2011:65 om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, http://goo.gl/ZomZFK, istället för krav
som förbundet själv lagt till. Bidragsreglerna frikopplades från direktivet.
Utvärdering
●
Medlemsantalet har ökat från 2013 till 2014 och verkar fortsätta att öka 2015.
●
Föreningsantalet har ökat dramatiskt, i första hand genom möjligheten i direktivet för
föreningar att ha avdelningar som kan vara medlemsföreningar i Sverok. Se rapporter om
avdelningar på https://goo.gl/YAQKTH.
●
Bidragsreglerna har i princip inte ändrats utan är även fortsättningsvis inbyggda som regler i
eBas där föreningarna kan få direkt återkoppling om något är fel. Skillnaden mellan
bidragsberättigad förening och statsbidragsberättigad förening är nu att föreningen utöver
att vara statsbidragsberättigad ska ha bedrivit en verksamhet som är inom Sveroks
verksamhetsområde. Det finns i eBas även regler som kan hindra själva utbetalandet av
bidrag, till exempel att föreningen måste ha ett konto, ha fungerande kontaktuppgifter och
liknande.
●
Ringkontroller har minskat till förmån för granskning och godkännande av föreningarnas
processer för registrering av sina medlemmar. Medlemmar som registrerats online i en
sådan godkänd process blir inte ringkontrollerade. Den process som är inbyggd i eBas
räknas som godkänd process.
●
Okulärgranskningar har automatiserats så att enbart medlemmar med förmodade fel blir
granskade av en person - övriga godkänns automatiskt.
●
Antagningsformuläret i eStart för avdelningar är mycket enkelt.
●
Det finns APIer för att registrera föra över medlemmar och rapporter till sin förening och
sina avdelningar utan att logga in i eBas och göra det manuellt, så att föreningarna kan
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
32(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
bygga upp sin egen administration på en egen sajt. Det går även att föra över sina
avdelningar och deras medlemmar och rapporter med APIer.
Slutsats
●
Slutsatsen är att det nya föreningsdirektivet har varit lyckat.
●
De sänkta trösklarna märks framförallt på mängden avdelningar och förenklingar i
processer.
●
De flesta föreningarna har antagligen inte uppmärksammat någon förändring, eftersom de
inte regelmässigt läser våra styrdokument utan den stora skillnaden har varit att
personalens förhållningssätt har ändrats, vilket märks mest i förenklingar av processer kring
antagning av föreningar och avdelningar. Det märks praktiskt kanske främst genom
förändringarna i processerna för ringkontroller och okullärgranskningar, men också genom
att huvudföreningar antas kunna ta väl hand om sina avdelningar utan att vi behöver
granska avdelningarna extra.
Nästa steg
Nästa steg blir att fortsätta arbetet med förenklingar och effektiviseringar. Det pågår ytterligare
förenklingar av att registrera nya föreningar och även nya APIer som ska underlätta ännu mer för
föreningarna är planerade.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
33(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
77. Rapport: Förstudie e-sporten i Sverok –
lösningar
Rapportern föredrogs.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
34(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
78. Rapport: Ekonomi 2015-08-31
Ekonomisk rapport augusti 2015
Intäkter
prognos/
budget
(%)
Budget 2015
Utfall 201508
Statsbidrag
Räntor & utdelningar
Personaluthyrning RFK
Personaluthyrning
Övriga intäkter
Förbundskonferenser
Spellovet
Respect All Compete
Ungdomsinflytande 2.0
Ungas organisering
NAB
Projekt för barn och unga
10 300 000
905 000
855 000
155 000
20 000
50 000
160 000
1 370 000
110 000
270 000
85 000
100 000
7 109 888
-142 111
829 882
33 060
97 005
48 000
0
922 430
120 000
0
0
0
10 664 837
0
1 200 000
60 000
100 000
70 000
100 000
1 400 000
120 000
0
0
0
104%
0%
140%
39%
500%
140%
63%
102%
109%
0%
0%
0%
Summa intäkter
14 380 000
9 018 154
13 714 837
95%
Budgetpost
Prognos
Kostnader
Föreningarna
Budgetpost
Föreningsbidrag
Träffbidragen
Lokalbidrag
Föreningsförsäkringar
Respect All Compete
Banktjänster
Föreningsutveckling
Föreningsstöd
Level Up
Intern Kommunikation
Vid protokollet
Justeras
Budget 2015
Utfall 201508
5 150 000
165 000
360 000
100 000
1 420 000
205 000
350 000
565 000
30 000
260 000
2 261 924
59 800
182 239
89 024
710 558
153 547
200 387
690 413
1 822
148 633
Prognos
6 700 000
165 000
250 000
90 000
1 420 000
155 000
340 000
740 000
15 000
200 000
prognos/
budget
(%)
130%
100%
69%
90%
100%
76%
97%
131%
50%
77%
Utdragsbestyrkande
35(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Medlemsvärvning
Ungdomsinflytande 2.0
IAM
Idrottsrådet
Kulturrådet
Nätverk för intressegrupper
Leia
Projekt för barn och unga
Spellovet
Summa Föreningarna
270 000
100 000
15 000
15 000
15 000
60 000
25 000
100 000
170 000
43 255
101 700
0
0
0
0
0
0
9 875
190 000
120 000
0
0
0
0
0
0
140 000
70%
120%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
82%
9 375 000
4 653 177
10 525 000
112%
Förbundet
Budgetpost
Statsbidrag
Personaluthyrning
Externfinansiering
AG löpande forum
Utbildning ideella
Partnerskap
Arvoderingar FS
Styrelsen
styrelsestöd
Personal grundkostnad
Löpande förvaltning
Kanslilokal
Extern Kommunikation
Revision
Systemansvar
AG IT stöd
Riksmötet
Valberedning
NAB
Projektsamordning
Summa Förbundet
Vid protokollet
Justeras
prognos/
budget
(%)
Budget 2015
Utfall 201508
310 000
100 000
110 000
30 000
10 000
45 000
845 000
315 000
230 000
985 000
950 000
755 000
625 000
65 000
70 000
95 000
710 000
50 000
70 000
105 000
180 086
29 054
24 038
0
0
21 475
557 003
239 548
71 210
899 586
491 610
434 721
290 994
7 436
51 043
59 218
106 271
15 626
0
17 357
230 000
55 000
40 000
0
0
45 000
845 000
315 000
110 000
1 400 000
950 000
755 000
450 000
70 000
70 000
80 000
750 000
45 000
0
40 000
74%
55%
36%
0%
0%
100%
100%
100%
48%
142%
100%
100%
72%
108%
100%
84%
106%
90%
0%
38%
6 475 000
3 496 276
6 250 000
97%
Prognos
Utdragsbestyrkande
36(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Distrikten
prognos/
budget
(%)
Budget 2015
Utfall 201508
55 000
31 510
55 000
100%
Grundgaranti distrikt
100 000
0
100 000
100%
Regionala föreninngskonsultenter
Ambassadörsprogram
Inflytande 2.0
Distrikskonferenser
815 000
20 000
270 000
200 000
895 609
0
0
86 893
1 250 000
0
0
150 000
153%
0%
0%
75%
1 460 000
1 014 012
1 555 000
107%
Budgeterat Resultat
Budget 2015
Utfall 201508
Summa intäkter
Summa kostnader
Beräknat Resultat
14 380 000
17 310 000
-2 930 000
9 018 154 13 714 837
9 163 465 18 330 000
-145 311 -4 615 163
Budgetpost
Distriksstöd
Summa Förbundet
Vid protokollet
Justeras
Prognos
Prognos
prognos/
budget
(%)
95%
106%
158%
Utdragsbestyrkande
37(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
79. Beslut: Förslag på budget 2016
Handlingar
Förslag på budget 2016
Mötet beslutade att
1. fastställa förslaget på budget för 2016.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
38(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Förslag på budget 2016
RE
Intäkter
Summa
110
Statsbidrag
120
Räntor & Utdelningar
130
Personaluthyrning
140
Personaluthyrning RFK
610
Distriktskonferenser
920
Spellovet
980
RAC
243
Föreningskonton
200000
190
Övriga intäkter
656000
ny
Hej Regionen
500000
9700000
0
156000
2235042
60000
100000
2000000
Summa intäkter
RE
Kostnader
15107042
Summa
Föreningarna
210
Föreningsbidrag
220
Träffbidrag
0
230
Lokalbidrag
116000
242
Föreningsförsäkringar
100000
243
Föreningskonton
200000
241
Föreningsutveckling
415618
240
Föreningsstöd
517250
280
Intern kommunikation
357256
Vid protokollet
4850000
Justeras
Utdragsbestyrkande
39(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
980
RAC
ny
Ideellt engagemang (AG)
45000
Nätverk
30000
Spellovet
150000
920
2000000
Summa föreningarna
8781124
Distrikten
310
Distriktsstöd
0
320
Bidrag - Grundgaranti
0
140
Regionala
föreningskonsulenter
2670256
Ambassadörsprogram
610
15000
Distriktskonferenser
180000
Hej Regionen
500000
Summa distrikten
2865256
Förbundet
410
Statsbidrag
310
Personaluthyrning
430
Externfinansiering
462032
433
Utbildning ideella
20000
650
Partnerskap
45000
431
Arvoderingar FS
803044
420
Styrelsen
298100
432
Styrelsestöd
550
Personal grundkostnad
Vid protokollet
10000
0
953942
Justeras
Utdragsbestyrkande
40(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
510
Löpande förvaltning
1348628
520
Kanslilokal
832200
630
Extern kommunikation
537256
570
Revision
80000
Systemansvar
0
551
AG - IT-stöd
10000
810
Riksmötet
50000
840
Valberedning
46250
Projektsamordning
0
Summa förbundet
5496451
Summa intäkter
15107042
Summa kostnader
17142832
Resultat
-2035790
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
41(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
80. Beslut: Förslag på Sverok verksamhetsplan för
2016
Handlingar
Förslag på Sveroks verksamhetsplan för 2016
Mötet beslutade att
1. fastställa förslag på Sveroks verksamhetsplan för 2016
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
42(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Förslag på Sveroks verksamhetsplan för
2016
Mål för verksamhetsåret
Det främsta och viktigaste målet för förbundet under året är att säkra den ekonomiska situationen och
samtidigt bibehålla vår höga kvalité och ambitionsnivåer. Detta innebär att det inte kommer vara några
stora ekonomiska satsningar i år utan snarare tvärtom. Det är också ett år som innebär mycket arbete i
form av att viktiga och omfattande strategidokument löper ut och bör förnyas, bland annat förbundets
femåriga strategi samt likabehandlingsplan.
Fokus kommer därmed att ligga på att ta fram nya ekonomiska modeller för en långsiktig finansiering av
förbundet, fortsatt rekrytering av medlemmar och arbetet med föreningsutveckling. Vi kommer även att
fortsätta på den utstakade vägen och vidareutveckla redan pågående satsningar.
I takt med att mer ekonomiska medel kommer från distrikten kommer också förbundet att komma
närmare föreningarna genom de regionala föreningskonsulenterna. På detta sätt blir vi mer flexibla och
kan agera med en nationell tanke fast med ett lokalt perspektiv. Bidrag som försvinner täcks upp via
djupare samarbeten med Våra gårdar, Studiefrämjandet och liknande organisationer.
Föreningarna
Föreningarna är det viktigaste vi har i Sverok och därmed kommer förbundet att fortsätta arbeta med
rekrytering i oförminskad takt. Fokus kommer att läggas på att dels nå ut till skolor där vi ser att det finns
stora möjligheter för att starta långsiktiga föreningar samt till de grupper där vi är svagt representerade,
exempelvis hos unga med utomnordisk bakgrund. Medlemsrekrytering som projekt avslutas därmed och
blir en ny, fast arbetsuppgift för kansliet.
Vidare ser vi fortsatt Sverok som en plats för nätverk där föreningar och organisationer kan träffas och
lära av varandra. Vi ser att under året kommer modellen för nätverk att utvecklas och flertalet
deltagardrivna nätverk kring olika intressen startas.
E-sporten har de senaste åren dominerat förbundets satsningar, med god anledning då det är en
hobbygren där utvecklingen går fort framåt. E-sport blir därför fortsatt prioriterat men med ambitionen att
vi ska kunna tackla den hobbygrenens stora och omfattande frågor utan att det går ut över andra
verksamhetsgrenar. Vi kommer därför också att fokusera på specifikt fantastik och cosplay som är två
verksamhetsgrenar som bedöms ha stor utvecklingspotential, exempel på det är att regeringen har
läsfrämjande insatser för unga som ett av deras prioriterade områden. Här kan förbundet göra stor nytta.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
43(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Medlemsrekrytering
●
●
●
A1: Starta föreningar på minst 10 större gymnasieskolor.
A2: Ha minst 90 000 medlemmar 2016
A3: Ha minst 2000 föreningar 2016
E-sport för alla och Fair play
●
●
●
B1: Fortsätta projektet Respect All, Compete som fokuserar på fysiska mötesplatser, ett
gemensamt regelverk för e-sporten och unga förebilder inom e-sporten.
B2: Upprätta en särskild e-sportssamordnare med ansvar för onlineföreningar och e-sport.
B3: Ta fram en särskild modell för hur förbundet kan arbeta med e-sportens utmaningar.
Sverok som mötesplats
●
●
C1: Förbundet ska driva minst fem nätverk för specifika intressegrupper inom förbundet som ska
träffas fysiskt minst en gång under året.
C2: Förbundet ska redovisa och sprida resultaten från dessa nätverk.
Avdelningar
●
●
D1: Fortsätta utveckla systemet med avdelningar för en jämnare fördelning av bidrag.
D2: Ha minst 50 föreningar med avdelningar.
Distrikten
Styrkan i att hela förbundet tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål kan ej underskattas och
förbundets närvaro på pride i olika delar av landet är ett tydligt exempel på detta. Med flera distrikt
involverade fick vi en mycket större och bredare representation än någonsin tidigare.
Vi kommer att fortsätta det gemensamma arbetet med distriktens riktlinjer och ytterligare knyta distrikten
närmare förbundet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det skapar en större samhörighet och
enhetlighet med förbundet men gör att vi samtidigt kan arbeta med distriktens specifika regionala
utmaningar. Ambassadörsprogrammet fortsätter därför som ett gemensamt projekt.
Vi kommer också att fortsätta arbetet framåt med regionala föreningskonsulenter (RFK) för att ytterligare
kunna stärka distrikten i sitt långsiktiga arbete. Ambitionen är att varje RFK kommer att arbeta med två
distrikt per person, ett där de har huvudansvar och ett där de har stödjande funktion. Detta för att se till
att alla landets distrikt har tillgång till en RFK som kan arbeta med just deras utmaningar. Detta kommer
också leda till att de områden i Sverige som just nu har låg föreningsaktivitet kommer få extra fokus.
Sist men inte minst så vill vi ha Sveriges bästa styrelser på distriktsnivå och kommer därför att sätta
igång en nationell satsning där vi utbildar alla nytillträdda distriktsstyrelser i styrelsearbete och om hur
förbundet arbetar.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
44(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Ambassadörsprogram
●
●
E1: Förbundet ska stödja distrikten i att upprätta ett ambassadörsprogram där
medlemsföreningar kan välja att bli officiella sverokambassadörer och fungera som en
förlängning av distriktens verksamhet.
E2: Det ska finnas minst en ambassadörsförening i varje distrikt.
Sveriges bästa styrelser
●
●
●
F1: Hålla utbildning i styrelsearbete för alla nytillträdda styrelser.
F2: Ta fram ett utbildningspaket för detta.
F3: Arrangera två distriktskonferenser (SLAG)
Regionala föreningskonsultenter (RFK)
● G1: Ha totalt 6 regionala föreningskonsulenter på plats under året.
●
G2: De fyra befintliga regionala föreningskonsulenterna ska vara egenfinansierade med hjälp av
externa medel vid verksamhetsårets slut.
Förbundet
Sverok är ett omtyckt och respekterat förbund med gott rykte. Vi anses vara moderna och engagera oss
i frågor som inte bara rör spelhobbyn utan ungas organisering i allmänhet. Detta är en bild vi ska
fortsätta förvalta och vidareutveckla. Sverok är Sveriges största ungdomsförbund och vi ska ta vårt
mandat på stort allvar. Därför är politiskt påverkan en prioriterad uppgift.
Förbundet ska vara inkluderande och välkomnande där passionen och intresse står i fokus. Vi ska vara
den självklara organisationen man vänder sig till om man söker kunskap kring spelkulturen, organisering
av ungdomar och föreningskunskap. Därmed är det viktigt att vi har en långsiktig strategi för hur vi ska
arbeta framöver för att främja spelhobbyn på bästa sätt och hur vi fortsätter arbeta med vårt
likabehandlingsarbete. Det är viktigt att det arbetet fortsätter löpande som en självklar del i vår
verksamhet.
På finansieringssidan kommer vi framförallt arbeta med samarbete, sponsring och försäljning för att
bredda vår finansiering. Kansliet kommer utökas med resurser för att hantera detta. Slutligen upplever vi
att förbundet under året fått stort genomslag i media och inom spelhobbyn, något som vi ska fortsatt
prioritera. Vi är därför ambitiösa och dubblar antalet genomslag i media för i år.
Strategi 2017-2021
●
●
H1: Förbundet ska ta fram en ny strategi för hur vi nationellt ska arbeta för att främja spelhobbyn
och ungas organisering kring detta för åren 2017-2021
H2: Ta fram nya ekonomiska modeller för en långsiktig finansiering av förbundet
Demokrati, mångfald och inflytande
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
45(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
●
●
I1: Förbundet ska ta fram en ny tre-årig likabehandlingsplan för åren 2017-2019.
I2: Arbeta med den interna demokratin för att få en bättre representation och deltagande i
riksmötet
Extern finansiering
●
●
J1: Den externa finansieringen ska motsvara minst 25 % av de totala intäkterna
J2: Vi ska under året hitta nya inkomstkällor.
Utåtriktat arbete och samarbete
●
●
●
●
K1: Ta fram en strategi för hur vi löpande arbetar med politisk påverkan.
K2: Sverok ska omnämnas minst 300 gånger i media (tidningsartiklar, radio-, TV- program etc.)
K3: Genomföra minst två projekt tillsammans med externa samarbetspartners för att sprida
hobbyn till grupper där vi nu är dåligt representerade.
K4: Vi ska verka för att främja samarbete mellan förbundet och våra nordiska
systerorganisationer.
Proud and Nerdy
●
●
L1: Förbundet ska medverka på Stockholm Pride och minst två andra firanden i landet.
L2: Förbundet ska arbeta för att underlätta för distrikten att engagera sig i sina lokala pridefiranden.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
46(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
81. Beslut: Upphävning av avstängning
Handlingar
Beslutsunderlag: Upphävning av avstängning
Mötet beslutade att
1. Tommy Nilssons avstängning från förbundet hävs med omedelbar verkan.
2. förbundsstyrelsen lägger en motion till Riksmötet där ordet "nästkommande" läggs till i
förbundsstadgarnas paragraf 26 så att vi får en säkrare process som också följer svensk
föreningspraxis
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
47(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Beslutsunderlag: Upphävning av avstängning
Av Alexander Hallberg, förbundsordförande
Bakgrund
På förbundsstyrelsen majmöte 2013 togs beslutet att stänga av föreningsmedlemmen Tommy Nilsson
(hädanefter kallad TN) från förbundet då han ansågs aktivt motarbeta förbundet och utgöra ett hot mot
förbundet. Det detaljerade underlaget som låg till grund för avstängningen låg dolt för att värna om
integriteten för TN, något som i efterhand visade sig vara problematiskt då det blev svårt för medlemmar att
kunna förstå bakgrunden till beslutet. Kontinuerlig kontakt har skett mellan representanter från förbundet
och TN med förhoppning att kunna lösa situationen men bedöms nu ha nått vägs ände.
Med detta BU vill vi också förtydliga att förbundet och TN nått en förlikning i tingsrätten och att vi därmed
anser skuldfrågan uppklarad. TN är inte en tjuv eller en brottsling. Vidare anser vi inte att TN utgör ett reellt
hot mot förbundet och bör därför inte längre vara avstängd.
Jag yrkar att
1. Tommy Nilssons avstängning från förbundet hävs med omedelbar verkan.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
48(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
82. Diskussion: Motion till Riksmötet om att hålla
Riksmöte vartannat år
Ärendet började som beslutspunkt, men övergick till en diskussionspunkt i och med att alla yrkanden drogs
tillbaka.
Handlingar
Beslutsunderlag: Motion till Riksmötet om att hålla Riksmöte vartannat år
Motion: Stadgeändring för att ha Riksmöte vartannat år.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
49(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Beslutsunderlag: Motion till Riksmötet
om att hålla Riksmöte vartannat år
Riksmötet kostar ca 650 000 kr exklusive personalkostnader.
Genom att motionera om en stadgeändring om att ha årsmöte vartannat år kan vi under 2016 spara
motsvarande belopp. Vi skulle också kunna ändra tiden till årsmötet till våren för att vi då i större
utsträckning kan planera verksamheten efter de bidrag vi får från MUCF. Nästa riksmöte efter årets skulle då
kunna vara april 2017 eller liknande. Detta innebär en stor organisatorisk förändring och framförallt en
förändring för medlemmarna som får färre tillfällen att lägga konkreta motioner och välja förtroendevalda.
Jag yrkar...
Att) Vi lägger en motion till riksmötet 2015 enligt förslaget.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
50(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Motion: Stadgeändring för att ha
Riksmöte vartannat år.
Av: Förbundstyrelsen
Riksmötet är förbundets viktigaste demokratiska instans. Det är det tillfälle där alla medlemmar har
chansen att komma och göra sin röst hörd, diskutera tillsammans med andra och utöva sin rätt som
medlemmar i förbundet. Sveroks riksmöte är dessutom känt för att vara öppet, modernt, stort och
transparent. Styrelsen konstaterar att riksmötet är mycket viktigt för vår organisation men att vi bör se
över detta av ekonomiska skäl.
I dagsläget kostar riksmötet runt 580 000kr per år exklusive personalkostnader. Genom att att ha
årsmöte vartannat år kan vi spara motsvarande belopp. Vi skulle också kunna ändra tiden för årsmötet
till våren för att vi då i större utsträckning kan planera verksamheten efter de bidrag vi får från MUCF
istället för att som nu, göra uppskattningar. Nästa riksmöte efter årets skulle då kunna vara i exempelvis
april 2017.
Att ha riksmötet vartannat år innebär också en ökad långsiktighet, dels för att förtroendevalda väljs på
två år då valen alltid sker på riksmötet samt att verksamhetsplaner och budget tas fram för två år. Det
ger en större möjlighet att arbeta med exempelvis projekt då man får ytterligare en chans att söka om
det skulle vara så att man blir nekad stöd första gången.
Årsmöte vartannat år är inget ovanligt och flera förbund i likvärdig storlek med Sverok använder detta
system, vilket i sig inte är ett argument för att Sverok bör göra likadant utan lyfts för att påvisa att det inte
är ovanligt. Exempel på sådana organisationer är Sveriges Elevkårer, Scouterna och SSU. Det är också
vanligt förekommande inom exempelvis fackföreningsrörelsen. Styrelsen noterar att möjligheten för
demokratisk påverkan kommer att bli mindre när det högsta beslutande organet träffas mer sällan men
också att mer tid och resurser frigörs för att utveckla förbundet på andra sätt.
Denna motion innehåller många stadgeändringar, den stora majoriteten av dem handlar om förändrade
datum för handlingar, men styrelsen har inte sett det nödvändigt att ändra periodernas längd utan bara
uppdatera datumen. Styrelsen hoppas med denna motion få en givande diskussion på riksmötet och
syftar med denna motion att bidra till den diskussionen. Därför läggs också en sista att-sats där styrelsen
yrkar på avslag på samtliga tidigare att-satser.
Vi yrkar därför…
Att)
§13…. Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie Riksmöte och skall
insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettionde (30) april året för Riksmötet. Att upplösning skall
behandlas måste framgå av kallelsen till Riksmötet. Förbundet kan inte upplösas så länge minst en
tjugondel (1/20) av de röstberättigade på ordinarie Riksmöte motsätter sig upplösningen.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
51(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
tas bort och ersätts med
§13…. Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie Riksmöte och skall
insändas skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettionde (30) juli året före Riksmötet. Att upplösning skall
behandlas måste framgå av kallelsen till Riksmötet. Förbundet kan inte upplösas så länge minst en
tjugondel (1/20) av de röstberättigade på ordinarie Riksmöte motsätter sig upplösningen
Att)
§17…. Mandatperiod för förtroendevalda i förbundet är, om inget annat anges i stadgan, verksamhetsår.
tas bort och ersätts med
§17…. Mandatperiod för förtroendevalda i förbundet är tiden mellan ordinarie riksmöten.
Att)
§35…. Ordinarie Riksmöte skall hållas varje år tidigast femtonde (15) oktober och senast tjugonde (20)
december, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
tas bort och ersätts med
35…. Ordinarie Riksmöte skall hållas vartannat år tidigast femtonde (15) februari och senast tjugonde
(20) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Att)
§36…. Ordinarie Riksmöte är beslutsmässigt:
1. då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning
senast trettioförsta (31) juli samma år som Riksmötet, samt till Riksmötesombud och
Riksmötesreservombud snarast efter Riksmötesombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats
för det ordinarie Riksmötet,"
tas bort och ersätts med
§36…. Ordinarie Riksmöte är beslutsmässigt:
1. då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning
senast första (1) januari samma år som Riksmötet, samt till Riksmötesombud och
Riksmötesreservombud snarast efter Riksmötesombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats
för det ordinarie Riksmötet,"
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
52(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Att) §45…. Förslag till riksmöte som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före riksmöte är
motion. Varje annat inkommet förslag till riksmöte är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val
förrättade på riksmöte från annan än valberedning skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta (8)
veckor före riksmöte."
--> Inte helt självklart att den _måste_ ändras, MEN vi bör fundera på om en tvåårig cykel ska ha samma
vecko-antal innan motioner ska vara inne! Samt nomineringar.
Att)
§56…. Medlemsförening är röstberättigad i Riksmötesombudsvalet om den är antagen till förbundet
senast den 30 juni innevarande år."
tas bort och ersätts med
§56…. Medlemsförening är röstberättigad i Riksmötesombudsvalet om den är antagen till förbundet
senast den 30 september året innan ordinarie riksmöte."
Att)
§67…. Förbundsstyrelsen utses inför varje verksamhetsår av Riksmötet. Riksmötet utser styrelsens
verkställande utskott, bestående av en (1) förbundsordförande, en (1) vice förbundsordförande och en
(1) förbundssekreterare samt fastslår eventuella arvoden. Därefter utser Riksmötet maximalt sex (6)
ledamöter till styrelsen.
tas bort och ersätts med
§67…. Förbundsstyrelsen utses av Riksmötet. Riksmötet utser styrelsens verkställande utskott,
bestående av en (1) förbundsordförande, en (1) vice förbundsordförande och en (1) förbundssekreterare
samt fastslår eventuella arvoden. Därefter utser Riksmötet maximalt sex (6) ledamöter till styrelsen.
Att)
§72…. Revisorernas uppgift är att granska förbundets räkenskaper samt handlingar och upprätta en
revisionsberättelse. I revisionsberättelsen skall finnas ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas medlemmarna tillhanda senast den 30 april nästa
verksamhetsår."
tas bort och ersätts med
§72…. Revisorernas uppgift är att granska förbundets räkenskaper samt handlingar och upprätta en
revisionsberättelse. I revisionsberättelsen skall finnas ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen skall finnas medlemmarna tillhanda senast den 30 september
inför nästa ordinarie riksmöte."
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
53(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Att)
§73…. Riksmötet utser inför varje verksamhetsår tre revisorer, jämte tre personliga ersättare, varav en
auktoriserad revisor samt två verksamhetsrevisorer, att revidera det verksamhetsåret. Revisorernas
tillträder vid verksamhetsårets början, och deras mandat sträcker sig till dess revisionsberättelsen är
klar."
tas bort och ersätts med
§73…. Riksmötet utser tre revisorer, jämte tre personliga ersättare, varav en auktoriserad revisor samt
två verksamhetsrevisorer, att revidera den verksamhetsperioden. Revisorerna tillträder efter ordinarie
riksmöte, och deras mandat sträcker sig tills nästa ordinarie riksmöte."
Att)
avslå samtliga Att-satser i motionen.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
54(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
83. Beslut: Distriktsdirektiv
Handlingar
Beslutsunderlag: Distriktsdirektiv
Styrdokument: Distriktsdirektiv
Mötet beslutade att
1. fastställa Styrdokumentet Distriktsdirektiv
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
55(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Beslutsunderlag: Distriktsdirektiv
Historia
Frågan om distriktens roll i förbundet har varit på agendan en lång tid, vilket sprungit ut i flera
distriktsutredningar varav den senaste som gjordes 2014 kom fram till att distriktens syfte ska förtydligas
med ett dokument som anger mer ingående vad distrikten ska ägna sig åt. Distriktsdirektiven tas fram
enligt följande processplan: https://goo.gl/JCwwAT och grundar sig bland annat i tidigare direktiv som
tagits fram men inte antagits (http://wiki.sverok.se/wiki/Riktlinjer_f%C3%B6r_Sveroks_distrikt).
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
56(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Styrdokument: Distriktsdirektiv
Enligt paragraf 30 i Sveroks stadgar anges distriktens syfte som följande: ”Distriktens syfte är att verka
för att Sveroks nationella strategi och årliga verksamhetsplan får genomslag i regionen samtidigt som
hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.”
Dessa direktiv finns till för att förtydliga vad distriktens uppgifter ska vara utifrån distriktens syfte, men
även vad distrikten ska kunna förvänta sig av förbundet.
Distriktens åtaganden
Primära åtaganden
Distrikten skall..
● verka för att söka de stöd som erhålles av kommun och landsting inom distriktets
upptagningsområde.
● verka för att tillsammans med förbundet arbeta med viktiga frågor som huvudsakligen påverkar
och berör distriktets upptagningsområde.
● verka för att marknadsföra Sverok och spelhobbyn regionalt, bland annat via representation på
arrangemang relaterade till Sveroks verksamhet
● verka för god transparens och demokrati inom distriktet där medlemmar och medlemsföreningar
med enkelhet ska kunna ha god insyn i distriktets verksamhet och inre maskineri, vilket bland
annat innefattar att upprätthålla en aktiv hemsida med nyheter, kontaktinformation till styrelsen
och styrelseprotokoll. Detta innefattar även att distriktets medlemsföreningar ska ha insyn i de
beslutsprocesser som förs, och därmed få större möjlighet att själva tycka till i de frågor de anser
vara viktiga.
● verka för god kommunikation och aktivt informationflöde distrikt, medlemmar och förbund
emellan, vilket bland annat innefattar att upprätthålla en närvaro på hemsida och sociala medier
samt aktivt marknadsföra aktiviteter och förändringar inom distriktet.
● verka för en inkluderande och välkomnande spelhobby där det föreligger ett fokus på att främja
mångfald både bland distriktet och dess föreningar.
● verka för att ha god mångfald på rekrytering till styrelse, medlemmar, projekt eller diverse andra
rekryteringar.
● verka för att regelbundet hålla styrelsemöten.
Sekundära åtaganden
Distrikten skall..
● verka för att uppsöka andra möjligheter till stöd som främjar distriktet.
● verka för att medlemmar enkelt ska kunna ta plats i förbundets demokratiska system.
● verka för att deltaga i distriktskonferenser.
● verka för att utse ombud på Studiefrämjandets lokalavdelnings- och distriktsårsmöten.
● verka för att organisera kurser och utbildningar som bland annat Level Up, riktade till distriktets
medlemsföreningar.
● verka för att utifrån distriktets förutsättningar, stötta medlemsföreningar genom praktiskt arbete,
kunskap eller dylikt.
Förbundets åtaganden
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
57(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Primära åtaganden
Förbundet skall..
● verka för att samla in och kvalitetssäkra medlemsuppgifter från föreningarna och tillhandahålla
dem efter behov.
● verka för god transparens gentemot distrikten.
● verka för att bibehålla en god kommunikation distrikt och förbund emellan.
● verka för att erbjuda administrativt stöd kring ekonomi och revision, samt allmänt stöd kring
styrelsearbete och liknande.
● verka för att arrangera distriktskonferenser för utbildning och erfarenhetsutbyte tillsammans med
andra distrikt.
● verka för att erbjuda webbtjänster i form av utrymme och domän för hemsida och e-post.
● verka för att utse distriktsansvariga för varje distrikt i styrelsen som fungerar som kontaktperson
samt meddelar respektive distrikt när det fattas beslut som påverkar dem.
● verka för att de distriktsansvariga ska se till så att distriktsdirektiven upprätthålls.
● verka för att löpande delge distrikten information som skickas till föreningarna.
● verka för att ta kontakt med varje nyvald styrelse och hjälpa till med introduktionen av nyvalda.
Sekundära åtaganden
Förbundet skall..
● verka för att inkludera distrikten i de beslutsprocesser som förs.
● verka för att delegera ansvar för riksprojekt på lokal nivå till distrikten som berörs, samt inkludera
distrikten i förbundets verksamhet.
● verka för att stödja distriktens lokala arrangemang, även utanför storstadsregionerna.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
58(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
84. Beslut: Motion om utredning av Sveroks syfte
Handlingar
Motion: Utredning av Sveroks syfte
Mötet beslutade att
1. förbundsstyrelsen till Riksmötet lägger Motion: Utredning av Sveroks syfte
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
59(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Motion: Utredning av Sveroks syfte
Av: Förbundsstyrelsen
BAKGRUND
På Riksmötet 2014 väcktes en övrig fråga om att tillsätta en utredning av Sveroks syfte, i samband med att mötet
beslutat att anta fantastik som ett av de nya verksamhetsområdena. Förslaget föll dock då det inte hade den 2/3
majoritet som krävs vid en övrig fråga. Styrelsen valde att lyfta frågan igen på Vårslaget 9-10/5 där distrikten
förhöll sig försiktigt positiva till en utredning kring syftet, detta med åsikten att titta på hur man kunde förtydliga
och bredda syftet för att bli än mer inkluderande.
Syftesparagrafen i dess nuvarande form står som följer:
”§ 3 Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn.”
Det har getts uttryck för att det nuvarande syftet inte skulle täcka in alla verksamhetsgrenar, vilket skulle kunna
leda till att vissa medlemmar inte känner en samhörigt med förbundet och dess verksamhet. Styrelsen har fortsatt
diskussionerna kring att hålla en syftesutredning. En utredning kring syftet skulle kunna hjälpa att förtydliga det
och på ett bättre sätt kunna spegla förbundets verksamhet som det ser ut idag. Styrelsen föreslår därför att en
utredning kring Sveroks syfte ska tillsättas.
HUVUDYRKANDE
Vi yrkar att
1 ...... Sverok från och med verksamhetsåret 2016 tillsätter en utredning för att utreda Sveroks syfte.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
60(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
85. Beslut: Fastställa nya officiella medlemssiffror
Handlingar
Inga
Mötet beslutade att
1. fastställa nya officiella medlemssiffror för Sverok till 83.000 medlemmar i 1300 föreningar.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
61(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
86. Beslut: Borttagning av tolkning av förbundsstadgarna
angående medlemsantal i ombudsvalet
Handlingar
Beslutsunderlag: Borttagning av tolkning av förbundsstadgarna angående medlemsantal i ombudsvalet
Mötet beslutade att
1.
tolkning nr 11 dokumenterad i förbundsstyrelseprotokoll 2008-09-07 punkt 21 tas bort.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
62(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Beslutsunderlag: Borttagning av tolkning av förbundsstadgarna
angående medlemsantal i ombudsvalet
I samband med det nyligen avslutade riksmötesombudsvalet var det en del problem att räkna rösterna och
fick lösas manuellt med support från Sverok Admin AB. Två av problemen har blivit buggrapporter. En av
buggarna skulle dock lösa sig enklare med en ändring av en tolkning av hur medlemsantalet för
föreningarnas röster räknas ut. Idag är tolkningen denna:
"I Sveroks riksmötesombudsval räknas föreningens medlemsantal för föregående verksamhetsår som det
som rapporterades till Ungdomsstyrelsen i samband med innevarande års statsbidragsansökan. I Sveroks
riksmötesombudsval räknas föreningens medlemsantal för innevarande år som det högsta av rapporterat
medlemsantal på underskriven handling och inmatade medlemmar i förbundets databas."
Sedan tolkningen gjordes har Sverok ändrat en del på vilka föreningar som kommer med i
statsbidragsansökan så "föregående års medlemmar" är inte samma sak som då. I år var det en förenings
röst som föll bort på grund av tolkningen, men som hade medlemmar som inte kunde räknas. När det gäller
“årets medlemmar” finns det inget praktiskt sätt att lägga in medlemsantal som kommer in på papper inför
rösträkningen (även om vore möjligt att göra manuellt med support från Sverok Admin AB).
Tolkningen skulle kunna tas bort så att alla medlemmar föreningen rapporterat räknas, dvs mer bokstavligt
enligt stadgarna. Det känns inte heller som att det behövs en tolkning i stadgarna för att godkänna att det är
okej att inte räkna dem som vi på goda grunder bedömer inte är medlemmar, till exempel för att de saknar
namn. Båda dessa saker känns redan rimliga av sig själva utan att styrelsen behöver göra en särskild tolkning
av det. Eftersom vi har tillgång till föreningarnas medlemslistor så är det möjligt att räkna ut något i eBas som
avgör om en medlem ska räknas eller inte och så blir troligen också lösningen, men det känns väldigt tekniskt
att ha något sådant i en stadgetolkning.
Jag föreslår att...
1) ... tolkning nr 11 dokumenterad i förbundsstyrelseprotokoll 2008-09-07 punkt 21 tas bort.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
63(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
87. Beslut: Förändring av bidragsnivåer
Handlingar
Beslutsunderlag: Förändring av bidragsnivåer
Mötet beslutade att
1. med omedelbar verkan sänka alla kommande utbetalningar under 2015 för bidraget för avdelningar
till 500 kr.
2. detta beslut gäller alla huvudföreningar som har över 30 avdelningar.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
64(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Beslutsunderlag: Förändring av
bidragsnivåer
Med anledning av förbundets nuvarande ekonomiska situation och beskedet att den totala potten för bidrag
till ungdomsorganisationer inte kommer att höjas i år kommer vi inte att klara nuvarande bidragsnivåer. Våra
prognoser hade inte räknat med en så stor tillströmning av avdelningar och därför föreslås en tillfällig men
nödvändig åtgärd för att klara vår ekonomi.
Under decembermötet kommer vi som vanligt att fatta beslut om 2016 års bidragsnivåer.
Jag yrkar…
1. ...att med omedelbar verkan sänka alla kommande utbetalningar under 2015 för bidraget för
avdelningar till 500 kr.
2. ...att detta beslut gäller alla huvudföreningar som har över 30 avdelningar.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
65(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
88. Beslut: Policy för arbete med
likabehandlingsplanen
Handlingar
Policy för likabehandlingsplanen
Mötet beslutade att
1. fastställa Policy för likabehandlingsplanen
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
66(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
POLICY FÖR LIKABEHANDLINGSPLANEN
Syfte: Detta dokument beskriver hur Sverok arbetar med sin likabehandlingsplan.
Handlingsplan:
Årligt planeringsmöte [Q1 varje år]
Med alla inblandade huvudansvariga för att prioritera bland åtgärderna och utse ansvariga, deadlines,
resurser och utvärderingsansvarig per delmål. Resultatet läggs framsom förslag till FS-möte.
Inblandade: VU, mångfaldskoordinator, ev ansvarig i FS, kanslichef, ev andra ansvariga.
Synkning med kommande verksamhetsplan [Q3 varje år]
Förbundsstyrelsen arbetar för att likabehandlingsplanens åtgärder även hamnar i verksamhetsplanen för
kommande år, samt i budgetarbetet för åtgärder där det behövs.
Utvärdering av planen [November varje år]
Utvärderingsansvariga utvärderar sina delmål och förbundsstyrelsen sammanställer genom en
samordningsansvarig rapporterna. Detta gäller även det som gjorts bakåt i tiden. Utvärderingen bör fokusera
på varje delmål och huruvida de har uppnåtts, snarare än om åtgärderna har genomförts.
Reviderad handlingsplan [Q1 varje år]
Åtgärderna revideras efter utvärderingen och resulterar i en ny handlingsplan som antas av FS i januari och
som gäller året ut.
Framtagande av ny likabehandlingsplan:
Kartläggning [Q3 var fjärde år]
Var fjärde år görs en större kartläggning, gärna med en extern utvärderare, vilket behöver budgeteras. Kräver
en maktmätning under Riksmötet samt enkäter till FS, Team Sverok och Riksmötets deltagare (eventuellt
arbetsgrupper och distrikt). Effekterna utvärderas.
Reviderad likabehandlingsplan [Q4 var fjärde år]
En ny likabehandlingsplan tas efter resultatet av fram under hösten, antas januari.
Den gäller för 2 år.
Ansvar:
Löpande uppföljning av ansvarsområden i likabehandlingsplanen
-
FS följer upp sina egna ansvarsområden genom en flik i uppdragslistan (med både projekt, uppdrag
och löpande ansvar i ett)
-
Team Sverok följer upp sitt arbete i handlingsplansdokumentet.
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
67(68)
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2015-10-22--23
Dokumentation
Dokumentation kring vad som genomförts samlas i ett uppföljningsdokument.
FRÅN LIKABEHANDLINGSPLANEN
“Utvärdering och uppföljning av effekterna
Alla mål och åtgärder som Sverok satsar på under verksamhetsåret 2014 finns i det kontinuerligt
uppdaterade dokumentet ”Handlingsplan likabehandling 2014”. Förbundsstyrelsen har utsett en ledamot
vars uppgift är att löpande följa upp dokumentet.
Effekterna som anges i likabehandlingsplanen ska även de utvärderas och följas upp. Detta bör ske i form av
en ny kartläggning som liknar den som gjordes under 2012/2013 men inte nödvändigtvis behöver vara lika
omfattande. Det rekommenderas att göra en ny kartläggning 2016. Det är viktigt att detta tas i beaktan i
budgetarbetet för verksamhetsår 2016.
Utvärdering och uppföljning av delmålen
Utvärdering av delmålen som gäller för aktuellt verksamhetsår ska ske på följande vis:
1.
Delmålen är mätbara och ska utvärderas efter att åtgärden eller åtgärderna är avslutade eller i slutet av
gällande verksamhetsår. Oavsett tidpunkt ska utvärderingen ske i god tid för att kunna ligga till grund
för uppföljning av delmålen och beslut om satsningar för kommande verksamhetsår.
2.
Förbundsstyrelsen delegerar utvärderingsansvar till en eller flera personer för varje delmål som ska
satsas på under gällande verksamhetsår. Vilka som har utvärderingsansvar för vad ska stå med i aktuell
likabehandlingsplan.
3.
Lämplig utvärderingsmetod ska väljas av de som är utvärderingsansvariga.
4.
Förbundsstyrelsen sammanställer utvärderingen av samtliga delmål i en kort rapport. Detta ska ske i
god tid, så att utvärderingsrapporten kan fungerar som underlag för att ta fram nya mål och åtgärder
för det kommande verksamhetsåret.
5.
Förbundsstyrelsen utvärderar också likabehandlingsplanen i sig avseende struktur, form och
omfattning.
6.
Utifrån utvärderingsrapporten tar förbundsstyrelsen fram nya delmål och åtgärder för kommande
verksamhetsår. Målen ska stå i linje med effekterna för likabehandlingsarbetet.
7.
Åtgärderna ska inkluderas i den verksamhetsplan som avser nästa år.”
Likabehandlingsplanen till 2016:
drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpM1dJYWtib19meTE1WW52YXg3aHJzaHdrcnRj/edit?usp=sharing
Handlingsplanen för genomförande fram till 2016:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsidRqdEvcYpdDMyS1ZFT3MxNjItX3I5Z2kyYjJ5OXc&usp=sharing
Vid protokollet
Justeras
Utdragsbestyrkande
68(68)