Nordberg® C-serien

Metso
Kross- och siktlösningar
Din
framgång är
hemligheten
bakom vår
framgång
1
Innehåll
Introduktion3
Nordberg® C-serien™ 4
Metsos hydrauliska hammare
16
Nordberg® NP-serien™ 20
Nordberg® GP-serien™ 30
Nordberg® HP-serien™ 42
Barmac® B-serien™52
Metso IC™ krossautomation
62
Nordberg vibrationsutrustning
64
Siktar68
Nordberg® CVB-serien™ 71
Nordberg® ES-serien™73
Nordberg® TS-serien™75
Optimera din sikt
Nordberg vibrationssiktar
76
77
Matare
Nordberg® VG-serien™79
Nordberg® VF-serien™81
Kompatibilitetsschema 83
Metsos Applikationsexpertis
84
Bruno™ processimulering
86
Applikationsexempel88
Tjänster92
Vi finns där du behöver oss
Vi levererar konkurrenskraft
Vi på Metso vet att vårt värde endast kan mätas utifrån de resultat vi
levererar till våra kunder. Vår expertis bygger på över hundra års erfarenhet.
Därför kan vi idag erbjuda våra kunder en kunskapsbas utan motstycke,
solida ekonomiska resurser samt den konstruktionsexpertis, innovativa
teknik och globala närvaro som krävs för lönsam krossning och siktning.
Metsos produkter är gjorda för att hålla. Våra krossar och siktar är långt
utvecklade och rigoröst testade för att säkerställa att de fortsätter
att fungera och leverera dygnet runt, året om. Metsos erfarenhet och
kompetens inom kross- och siktteknik garanterar att vår utrustning är
den absolut bästa som finns att tillgå. Högkvalitativa Metsokomponenter
garanterar din maskin hög prestanda, kostnadseffektivitet och säkerhet.
Med vår utrustning kan du vara säker på att din verksamhet
– och dina vinster – rullar på. Utan avbrott.
2
3
Nordberg®
C-serien™
4
5
Nordberg® C-serien™
Varför välja en käftkross från Metso?
Enkel installation
– Kompakt krossmodul
– Lättinstallerad
– Kan levereras i delar
(t. ex. för installation under jord)
Driftsäkerhet
– Ramkonstruktion med tappar
och bultar, ej svetsad
– Enastående utmattningshållfasthet
– Avancerad gjutteknik
– Högkvalitativa komponenter
Produktivitet
– Stort materialintag
– Djupt tvärsnitt i krosskammaren
för utmärkt grepp
– Aggressiv pendelrörelse
för effektiv kompression
– Driftsäkerhet och hög­
tillgänglighet
6
Säkerhet
– Lyftredskap för krossplattor,
sidokilar och brytbricka
ingår i standard­leveransen
– Skydd för svänghjul och driv­
mekanismer
– Säkert, snabbt och enkelt spalt­
justeringssystem
– Automationsmöjlighet
7
Käftkrossar
Nordberg®
C-serien™
Nordberg® C-seriens™ käftkrossar är utvecklade
för de hårdaste materialen. De har bevisat sin
tillförlitlighet och produktivitet i tusentals
gruvor, stenbrott, återvinningsanläggningar och
industriella tillämpningar. En Nordberg C
käftkross utgör en pålitlig stöttepelare för din
process.
Driftsäkerhet och produktivitet utan
kompromisser
Driftsäkerheten hos C-seriens käftkrossar garanteras av en ramkonstruktion med tappar och bultar, ej svetsad. Detta gör dem
speciellt hållbara för de mest krävande applikationer i stenbrott
och gruvor.
Metsos expertis möjliggör kontinuerlig utveckling av stålgjutningen för att säkerställa bästa möjliga konstruktioner och kvalitet, hållfasthet och livslängd. Teknisk expertis på högsta nivå
kombinerat med branschledande kommersiella komponenter,
t. ex. sfäriska rullager, garanterar den driftsäkerhet som
Nordberg C-serien är känd för.
Nordberg C-serien omfattar de mest produktiva och kostnadseffektiva käftkrossarna för alla applikationer inom primärkrossning. C-seriens käftkrossar utvecklades ursprungligen för krossning av de hårdaste malm- och bergmaterialen och presterar
därför även mycket väl i mindre krävande applikationer som
mjuka bergarter, återvinning och slagg.
Fördelar
• Driftsäkerhet
• Produktivitet
• Enkel installation
• Säkerhet
8
9
Nordberg® C-serien™
Käftkrossar
Nordberg® C-seriens™ käftkrossar är utvecklade för högsta möjliga
produktivitet med lägsta möjliga driftskostnader. Driftsäkerhet och hög
prestanda, låga driftskostnader och enkelt underhåll garanterar det bästa
resultatet.
Utmärkt inmatningskapacitet
Lätt att underhålla
Inmatningsöppningens djup som normalt fastställer
maxstorleken på inmatningsmaterialet ligger i
balans med krossens bredd och höjd. En tillräckligt
djup inmatningsöppning ger hög inmatnings­
kapacitet och garanterar att stenarna når
krosskammaren ohindrat.
Alla delar som förväntas bli utsatta för nötning är
lätta att byta eller skyddade av slitdelar. Detta
garanterar enkelt och kostnadseffektivt underhåll
genom käftkrossens hela långa livstid. Denna
konstruktion skyddar de dyraste
huvudkomponenterna mot slitage och förkortar
underhållstiden. Och snabbare underhåll innebär
mer tid i drift.
Utmärkt grepp i krosskammaren
Den branta nypvinkeln mellan den rörliga och den
stationära käften garanterar ett utomordentligt
grepp och materialflöde ner i kammaren. Förutom
den höga prestandan minskar rätt nypvinkel även
slitaget på krossplattorna, vilket direkt påverkar
driftskostnaderna.
Produktivitet och reduktionsgrad
Fördelar med Nordberg C serien
•
Hög produktivitet
•
Hög reduktionsgrad
•
Lätt att underhålla
•
Minimala driftstopp
Nordberg C-seriens käftkrossar är kända för sin
aggressiva pendelrörelse och stora slaglängd i
krosskammarens botten. Slaget förstärks uppifrån
och nedåt, vilket innebär att slaget alltid är längst i
bottnen av kammaren. Detta förbättrar både
kapaciteten och reduktionsgraden, vilket ger större
produktionsvolymer och bättre fraktionsfördelning.
10
11
Nordberg® C-serien™
Spara utrymme, tid och pengar
vid installation
Nordberg C-seriens käftkrossar erbjuder mängder av fördelar som sparar
utrymme, tid och pengar. C-serien är därför det mest ekonomiska valet för
både helt nya och befintliga anläggningar – i synnerhet om de ska installeras
under jorden.
Enkel installation
Underjordisk favorit
Nordberg C-seriens käftkrossar installeras oftast i nya
anläggningar men kan även användas för att ersätta
befintliga käftkrossar för att öka livslängden eller
produktionen. Det modulära konceptet gör
C-seriens käftkrossar lätta att installera. Krossen kan
installeras som en kompakt modul som utöver
själva krossen inkluderar alla nödvändiga
tilläggsutrustningar. Krossen kan installeras på bara
några dagar med minimal teknisk planering och
monteringsarbete ute på fältet. Detta skapar i
slutändan betydande tids- och kostnadsbesparingar.
Nordberg C-seriens käftkrossar är mycket populära i
underjordsbrytning. Möjligheten att transportera
käftkrossarna i delar underlättar installation under
jord. Att flytta komponenterna separat kräver
mindre utrymme i tunneln och schaktet och
innebär färre tunga lyft. Framme på den önskade
platsen kan krossen installeras och tas i drift på
några dagar. Dessa egenskaper har gjort C-serien till
den populäraste käftkrossen för underjordisk
brytning.
Brett utbud av tillval
C-seriens käftkrossar kan skräddarsys för alla
applikationer med olika typer av tillval. Skydd för
svänghjul och drivmekanismer skyddar
operatörerna mot rörliga delar. En integrerad
motorhylla gör det möjligt att installera motorn
ovanpå krossen. Motorn rör sig synkroniserat med
krossen, vilket förlänger kilremmarnas livslängd och
ser till att de hålls rätt riktade och spända. På
beställning kan man även få en ränna som ger
oavbrutet materialflöde från mataren till krossen.
12
Lätt att installera
•
Modulär konstruktion
•
Brett utbud av tilläggsutrustningar
•
Spara på transport, installation och
tekniskt arbete på fältet
Driftsäkerheten hos
C-seriens käftkrossar
bygger på en ban­
brytande modulär
ramkonstruktion utan
svetsfogar.
13
Nordberg® C-serien™
C80™
C100™
C96™
C106™
C116™
C120™
C125™
C140™
C150™
C160™
C200™
Tekniska specifikationer
Effekt
75 kW
110 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
160 kW
200 kW
200 kW
250 kW
400 kW
Hastighet
350 rpm
260 rpm
330 rpm
280 rpm
260 rpm
230 rpm
220 rpm
220 rpm
220 rpm
220 rpm
200 rpm
Grundvikt *)
7 670 kg
20 060 kg
9 759 kg
14 350 kg
18 600 kg
26 000 kg
37 970 kg
47 120 kg
51 200 kg
76 500 kg
121 510 kg
Driftvikt **)
9 520 kg
23 300 kg
11 870 kg
17 050 kg
21 500 kg
29 300 kg
43 910 kg
54 010 kg
61 430 kg
88 500 kg
137 160 kg
Bredd
800 mm
1 000 mm
930 mm
1 060 mm
1 150 mm
1 200 mm
1 250 mm
1 400 mm
1 400 mm
1 600 mm
2 000 mm
Djup
510 mm
760 mm
580 mm
700 mm
800 mm
870 mm
950 mm
1 070 mm
1 200 mm
1 200 mm
1 500 mm
Inmatningsöppning
Kapacitet
Spalten i stängt
läge
40 mm
Kapacitet
55 - 75
50 mm
65 - 95
60 mm
80 - 110
105 - 135
70 mm
95 - 135
125 - 175
125 - 155
150 - 185
165 - 205
175 - 240
80 mm
110 - 150
145 - 200
140 - 180
165 - 215
180 - 235
195 - 270
90 mm
125 - 175
160 - 220
160 - 200
190 - 235
205 - 255
210 - 305
100 mm
140 - 190
180 - 250
175 - 225
205 - 265
225 - 285
235 - 325
245 - 335
125 mm
175 - 245
220 - 310
220 - 280
255 - 325
270 - 345
285 - 395
295 - 405
325 - 445
340 - 470
150 mm
210 - 290
265 - 365
265 - 335
305 - 385
320 - 405
340 - 475
345 - 475
380 - 530
400 - 555
430 - 610
175 mm
245 - 335
310 - 430
310 - 390
355 - 450
370 - 465
385 - 540
395 - 545
435 - 605
460 - 635
495 - 695
630 - 890
395 - 500
410 - 520
445 - 615
495 - 685
520 - 720
560 - 790
710 - 1000
225 mm
495 - 685
550 - 760
580 - 800
625 - 880
785 - 1105
250 mm
545 - 755
610 - 840
640 - 880
685 - 965
865 - 1215
200 mm
355 - 490
275 mm
745 - 1055
940 - 1320
300 mm
815 - 1145
1015 - 1435
Mtph
*) Kross utan tillval
**) Kross med tillval
14
15
Metsos
hydraulhammare
16
17
Metsos
hydraulhammare
Metsos hydraulhammare är kompletta lösningar för sönderdelning av för stora
stenar i primärkrossningsfasen. Bommen och hammaren är utvecklade för att
uppfylla de tuffa kraven som ställs vid grov primärkrossning. Dessa maskinpaket
är optimerade för Metsos primärkrossar och garanterar bästa möjliga
produktivitet för hela krossanläggningen.
Betydande kapacitetsökning
Komplett optimerad lösning
Produktionen förbättras avsevärt i det långa loppet
om primärkrossningen utrustas med en hydraulhammare. Driftstopp på grund av anhopningar och
blockeringar kan enkelt minimeras. Detta garanterar
ett stabilt materialflöde till primärkrossen och processens följande steg. Den enorma ekonomiska
effekten som uppnås genom förbättrad produktivitet innebär normalt att investeringen betalar sig
mycket snabbt.
Metsos hydraulhammare är kompletta funktionella
lösningar för stenbrytning i primär­
krossningsapplikationer. Alla komponenter – bommen, hammaren, den hydrauliska kraftenheten och
radiostyrningen – är optimerade för att fungera
effektivt ihop. På samma sätt är varje komplett lösning optimerad för att fungera effektivt med specifika Metsokrossar. Alla komponenter är utvecklade för
att klara primärkrossningens tuffa krav.
Bästa sättet att eliminera flaskhalsar
En hydraulhammare är den lättaste och säkraste lösningen för att åtgärda blockeringar och anhopningar i krosskammaren. Standardleveransen omfattar en
radiostyrd bom och hammare som gör det möjligt
för operatörer att styra bommen och hammaren
med bästa möjliga sikt till området där stenar behöver flyttas eller brytas. Metsos hydraulhammare är
utvecklade med fokus på säkerhet och enkelt
underhåll, med centralsmörjning för bommen som
standardegenskap.
18
Fördelar med Metsos hydraulhammare
•
Säkerhet
•
Komplett optimerad lösning
•
Konstruerad enligt Metsos höga
­standard
Tekniska specifikationer
Bom
MB352™
MB352™
MB432™
MB655™
MB676™
MB1059™
Bomlängd
3,5 m
3,5 m
4,3 m
6,5 m
6,7 m
10,5 m
Hammare
MH400
MH550
MH1100
MH1100
MH1750
MH2200
Hammarvikt
400 kg
550 kg
1 100 kg
1 100 kg
1 750 kg
2 200 kg
Motorenhet
MPU18™
MPU18™
MPU30™
MPU30™
MPU37™
MPU45™
Effektklass
18 kW
18 kW
30 kW
30 kW
37 kW
45 kW
Optimerad för
Nordberg® C120™
Nordberg® C125™
Nordberg® C150™
Nordberg® C160™
Nordberg® C200™
SUPERIOR® primär
­spindelkross
19
Nordberg®
NP-serien™
20
21
Nordberg® NP-serien™
Varför välja en slagkross från Metso?
Hög prestanda
–Hög kapacitet
–Hög reduktionsgrad
–Mindre känslig för lerigt material
än andra maskiner
–Högkvalitativ kubisk
slutprodukt
Lätt att underhålla
–Lättinstallerade slagbalkar
–Självroterande rotor (SRR)
–Säkerhetsanordningar
Effektivitet
–Snabb och enkel installation
–Lätt att använda
–Hög mekanisk driftsäkerhet
–Hög tillgänglighetsgrad
22
Kan anpassas
till alla applikationer
–Brett utbud av slagbalkar
och ­slitplåtar
–Tredje krossplatta
–Fullständigt hydraulisk
spaltjustering
–Intelligent IC™
krossautomation
23
Slagkrossar
Nordberg®
NP-serien™
Produktutvecklingen bakom NP-seriens
slagkrossar är ett tydligt exempel på Metsos
engagemang för kundernas framgångar. Vi har
tillverkat slagkrossar i över 60 år och vet att
kunderna efterfrågar hög prestanda för att öka
sin produktivitet. En kombination av de bästa
tekniska lösningarna ger våra krossar den
driftsäkerhet som gör att kunderna kan fokusera
på sin egen verksamhet.
Effektiv krossning
NP-seriens slagkrossar har ett unikt fästsystem för slagbalkarna
som ökar krossarnas driftsäkerhet. NP-seriens slagkrossar är
utvecklade för minimerat underhåll, enklare spaltjustering och
oslagbar prestanda inom primär-, sekundär- och tertiärkrossning samt återvinning.
Lönsamhet
NP-seriens slagkrossar erbjuder en unik kombination av en
robust rotor och rätt krosskammarform samt material med enastående slitstyrka. Denna kombination har lett till en revolutionär förbättring i fråga om kapacitet och produktkvalitet samtidigt som drifts- och slitdelskostnaderna minskat ytterligare. Fördelar
• Processprestanda
• Lätt att underhålla
• Lätt att använda
24
25
Nordberg® NP-serien™
Slagkrossar
Nordberg NP-seriens slagkrossar erbjuder en unik kombination av en robust
rotor, slitstarkt material och rätt krosskammarform. Denna kombination har lett
till en revolutionär förbättring av såväl kapaciteten som produktkvaliteten och
samtidigt minskat drifts- och slitdelskostnaderna. NP-seriens slagkrossar erbjuder
oslagbar prestanda i primär-, sekundär- och tertiärkrossning samt återvinning.
Anpassad efter dina behov
Lägre driftskostnader
NP-seriens slagkrossar är lösningen på de ständigt
växande produktionskraven inom stenbrott,
gruvdrift och återvinning. Det är lätt att bygga upp
en egen krosskonfiguration genom att lägga till
utrustning, t. ex. hydraulisk justering av
krossplattorna, en tredje krossplatta eller slagbalkar
av olika stålkvaliteter eller gjutjärn med möjlighet till
keramiska inlägg. Self Rotor Rotation-systemet (SRR)
som är tillgängligt till hela NP-serien är ett led i
Metsos kontinuerliga innovationsarbete för att hitta
nya sätt att höja kvaliteten, användarvänligheten
och säkerheten för sina produkter. NP-seriens nya
automationslösning IC2000 styr krossen och ger dig
en komplett överblick över dess prestanda.
Kontinuerligt samarbete med forskningsinstitut har
lett till avancerade tekniska innovationer inom hållbara slitdelar och driftsäkra mekaniska komponenter. Högre reduktionsgrad med färre krossningssteg
minskar anläggningskostnaderna och sparar energi.
Mekanisk driftsäkerhet, förenklade processer, användarvänliga maskiner samt enkelt och säkert underhåll ger anläggningen högre tillgänglighet och lönsamhet.
Hög prestanda med NP-serien
NP-seriens slagkrossar har ett unikt fästsystem för
slagbalkarna som tillsammans med perfekt passning
för kontaktytorna för slagbalkarna minskar risken för
skador och gör det möjligt att använda slagbalkar
av gjutjärn långt över normala gränser. Rotorns
höga tröghetsmoment förbättrar reduktionsgraden
och ger ökad stabilitet, minskad energiförbrukning
och bättre prestanda på lång sikt.
26
Fördelar med Nordberg NP-serien
•
Högre slutproduktsvärde
•
Hög tillgänglighetsgrad
•
Anpassningsbar till alla tillämpningar
•
Hög kvalitet – låga anläggnings­
kostnader
27
Nordberg® NP-serien™
Huvudmått och vikt
L
Kross
totalt
Rotor
totalt
Rotor
diameter
Rotor
bredd
NP1313
17 800 kg
6 340 kg
1 300 mm
1 300 mm
NP1415
21 815 kg
8 165 kg
1 400 mm
1 500 mm
NP1620
40 500 kg
15 980 kg
1 600 mm
2 000 mm
NP2023
74 230 kg
28 280 kg
2 000 mm
2 300 mm
NP1110
9 250 kg
3 065 kg
1 100 mm
1 000 mm
NP1213
12 780 kg
4 850 kg
1 200 mm
1 300 mm
NP1520
27 100 kg
10 400 kg
1 500 mm
2 000 mm
NP15
16 130 kg
6 370 kg
1 300 mm
1 500 mm
NP-modell
A
B
P
K
H
N
E
Primärkrossar
F
G
O
C
Sekundärkrossar
D
M
Sekundär- och tertiärkross
Fria mått (mm/tum)
NP-modell
A
B
C-D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
NP1313
1 050
1 225
1 320
1 305
760
632
1 386
3 765
2 100
2 560
2 340
2 764
3 405
NP1415
1 140
1 320
1 540
1 305
800
605
1 430
4 000
2 295
2 790
2 380
2 790
3 600
NP1620
1 400
1 634
2 040
1 600
920
850
1 772
4 950
3 000
3 600
2 630
3 085
4 400
NP2023
1 720
1 986
2 310
2 210
1 140
1 631
2 273
6 000
3 930
4 424
3 520
4 100
5 514
NP1110
710
820
1 020
1 105
652
796
1 125
3 055
1 800
2 106
1 830
2 030
2 716
NP1213
750
879
1 320
1 120
705
864
1 212
3 145
2 100
2 529
1 945
2 306
2 882
NP1520
850
995
2 040
1 368
885
1 055
1 518
3 950
3 000
3 400
2 336
2 763
3 540
NP15
600
1 540
1 450
755
905
1 620
3 900
3 615
3 400
2 050
3 250
2 700
Primärkrossar
Sekundärkrossar
Sekundär- och
tertiärkross
Tekniska data
Primärkrossar
Sekundärkrossar
Sekundär- och
tertiärkross
28
NP-modell
Inmatningsöppning
Max. materialstorlek
Nominell installerad
effekt
Maximal installerad
effekt
NP1313
1 320 x 1 225 mm
900 mm
200 kW
250 kW
NP1415
1 540 x 1 320 mm
1 000 mm
250 kW
315 kW
NP1620
2 040 x 1 634 mm
1 300 mm
400 kW (2x200 kW)
500 kW (2x250 kW)
NP2023
2 310 x 1 986 mm
1 500 mm
1 000 kW (2x500 kW)
1 200 kW (2x600 kW)
NP1110
1 020 x 820 mm
600 mm
160 kW
200 kW
NP1213
1 320 x 879 mm
600 mm
200 kW
250 kW
NP1520
2 040 x 995 mm
700 mm
400 kW (2x200 kW)
500 kW (2x250 kW)
NP15
1 540 x 600 mm
400 mm
315 kW
355 kW
29
Nordberg®
GP-serien™
30
31
Nordberg® GP-serien™
Varför välja en konkross från Metso?
Hög och stabil
prestanda
– Robust konstruktion för
­garanterad slitstyrka
i krävande ­applikationer
– Stabil prestanda genom
slitskyddets hela livslängd
Mångsidighet
– Använd samma kross som
sekundär-, tertiär-, och kvartärkross
genom att bara byta krosskammare
– Brett urval av slag beroende på
­applikation
– Kan köras med eller utan matare
Lätt och säker att
använda och underhålla
– Intelligent IC™ krossautomation
– Dynamisk spaltjustering
– Demontering uppifrån
– Snabba, enkla och kostnads­
effektiva slitskyddsbyten utan
­gjutmassa
Miljövänlig
Kostnadseffektiv
installation
– Låg installationshöjd tack vare
patenterad kolvkonstruktion
– Minskat behov av stål­
konstruktioner och transportörer
– Lätt att installera i stället för
befintliga krossar
32
– Energioptimering genom
­slagjustering
– Resurseffektiv konstruktion
och drift
– Ingen gjutmassa
33
Konkrossar
Nordberg®
GP-serien™
Konkrossarna i Nordberg® GP-serien™ krossar
inmatningsmaterialet effektivt, tillförlitligt och
ekonomiskt till önskade slutprodukter.
Optimerad för dina behov
Metso, den globala ledaren inom krossteknik, har utvecklat
Nordberg GP-seriens konkrossar för alla bergarter. GP-serien
erbjuder den senaste tekniken, högsta möjliga effektivitet och
den bästa slutproduktskvaliteten till den lägsta kostnaden per
producerat ton.
GP-seriens konkrossar är ett konkret exempel på Metsos över
hundraåriga engagemang inom förstklassig krossteknik och
produktutveckling. Serien erbjuder ett flertal enastående egenskaper för effektiv sekundär-, tertiär- och kvartärkrossning.
Norberg GP-seriens krossar optimeras alltid utifrån dina behov
oavsett om din ballast- eller gruvprocess kräver hög reduktionsgrad, förstklassig kubicitet eller hög kapacitet.
Nordberg GP-seriens krossar erbjuder oändliga möjligheter för
flexibel processanpassning och en fullständigt automatiserad
krossningsprocess. Allt detta kompletteras av vår heltäckande
globala försäljnings- och eftermarknadssupport. Ta en närmare
titt på krossarna i Nordberg GP serien. Vi är övertygade om att
du kommer att hitta rätt konkross för dina behov.
Fördelar
• Hög och stabil prestanda
• Mångsidighet
• Kostnadseffektiv installation
• Lätt och säker att använda och underhålla
• Miljövänlig
34
35
Nordberg® GP-serien™
Sekundära konkrossar
Nordberg® GP-seriens™ konkrossar har en robust konstruktion som gör det
möjligt att upprätthålla hög effekt och därmed uppnå hög produktivitet. Den
beprövade tunga konstruktionen och högkvalitativa Metsokomponenter samt
optimerade slitdelar håller produktionen i gång och kostnaderna nere.
Bästa prestandan på lång sikt
Den optimerade krosskammarformen ger maximal
produktion av högklassiga slutprodukter.
Möjligheten att byta slag och krosskammare gör det
lättare att synkronisera krosskapaciteten med resten
av krossanläggningen.
Den branta vinkeln på stödkonan i GP-seriens
sekundära konkrossar garanterar problemfri drift
och hög reduktionsgrad med varierande
inmatningsmaterial. Kontinuerlig process- och
krosstyrning säkerställer en hög tillgänglighet,
optimala produktionsnivåer och högklassiga
slutprodukter.
primärkrossning för att producera grus. Krossarna
har ett stort materialintag för störningsfri drift med
stort inmatningsmaterial och producerar
lätthanterat material av en jämn storlek för
efterföljande kross- och siktfaser.
Överlägsen driftsäkerhet
Driftsäkerheten hos Nordberg GP-seriens konkrossar
bygger på unik konstruktion och högklassigt stål.
Krossarnas driftsäkerhet i krävande applikationer
garanteras med Metsos metallurgiska expertis,
kontinuerlig utveckling inom manganmaterial,
metallurgiska föreningar och geometrisk
utformning.
En Nordberg GP-konkross är rätt maskin för att
maximera din lönsamhet.
Ökad produktion och önskade
slutprodukter
Nordberg® GP-seriens™ konkrossar har en robust
konstruktion som gör det möjligt att upprätthålla
hög krosskraft och därmed uppnå hög produktivitet.
Nordberg GP-seriens sekundära konkrossar är särskilt
utvecklade för effektiv sekundärkrossning eller
36
Fördelar med Nordberg GP seriens
sekundärkrossar
•
Bästa prestandan på lång sikt
•
Driftsäkerhet i krävande tillämpningar
•
Förstklassig form på slutprodukterna
•
Hög reduktionsgrad
37
Nordberg® GP-serien™
Tertiära konkrossar
Nordberg® GP-seriens™ konkrossar har en robust konstruktion som möjliggör
hög effekt och produktivitet. Den beprövade robusta konstruktionen och
användningen av högkvalitativa Metsokomponenter samt optimerade slitdelar
håller driftskostnaderna nere.
Suverän prestanda och
högkvalitativa slutprodukter
Nordberg GP-seriens optimerade gjutteknik
möjliggör högre effektnivåer än någon annan
konkross med motsvarande kondiameter.
Den gjutna konstruktionen kombinerad med
högkvalitativa Metsokomponenter möjliggör
effektiv krossning även i de tuffaste förhållandena.
Hög krosskraft, enastående kammarform och
beprövad kinematik resulterar i en förstklassig
slutproduktsform och ökad produktion av önskade
fraktioner.
Den dynamiska spaltjusteringen ger utmärkt och
stabil slutproduktskvalitet. Krossens inställningar kan
justeras kontinuerligt under drift i alla GP-seriens
krossar. Metsos IC-automation upprätthåller en hög
effektnivå och kompenserar för nötning av
slitskyddet under drift utan avbrott.
En enda kross för sekundär-, tertiäroch kvartärkrossning
Nordberg GP-seriens konkrossar kan alltid anpassas
efter dina specifika produktionskrav. En hög
effektnivå och ett stort urval av kammare och slag
gör det möjligt att använda samma kross i
sekundär-, tertiär- och kvartärkrossning och
producera slutprodukter i olika storlekar.
38
Möjligheten att byta slag gör det lättare att
synkronisera krosskapaciteten med resten av
krossanläggningen. Samtidigt ger slagjusteringen
möjlighet att uppnå rätt övermatningsförhållanden
och optimala krossinställningar, vilket ger maximalt
produktionsvolym av slutprodukter i rätt storlek.
Garanterad prestanda
Nordberg GP-seriens krossar är utvecklade för enkelt
underhåll. Användning av OEM-delar garanterar en
lång livslängd. Metsos IC-automation säkerställer en
optimal prestanda för din GP-kross.
Fördelar med Nordberg GP-seriens
tertiärkrossar
•
Suverän prestanda och högkvalitativa
slutprodukter
•
En enda kross för krossningsstegen 2,
3 och 4
•
Driftsäkerhet i krävande tillämpningar
•
Förstklassig slutproduktsform
•
Brett urval av kammare
39
Nordberg® GP-serien™
GP100S™
GP200S™
GP300S™
GP500S™
GP7TM™
GP100™
GP220™
GP330™
GP550™
Effekt
75-90 kW
110-160 kW
132-250 kW
200-355 kW
375 kW-550 kW
75-90 kW
132-200 kW
132-200 kW
250-355 kW
Grundvikt *)
7 350 kg
10 900 kg
16 200 kg
33 300 kg
60 000 kg
5 800 kg
10 200 kg
15 700 kg
26 500 kg
EF
46 mm
58 mm
F
53 mm
89 mm
MF
95 mm
101 mm
141 mm
118 mm
142 mm
182 mm
188 mm
192 mm
Tekniska specifikationer
Inmatningsöppning
Kammare
Inmatningsöppning
M
206 mm
C
239 mm
EC
68 mm
95 mm
111 mm
113 mm
152 mm
222 mm
247 mm
321 mm
324 mm
295 mm
332 mm
401 mm
403 mm
213 mm
229 mm
250 mm
332 mm
442 mm
450 mm
213 mm
229 mm
265 mm
18, 22, 25, 28,
32, 36 mm
18, 25, 28, 32, 36,
40 mm
25, 28, 32, 36, 40,
45, 50 mm
18, 25, 28, 32,
36 mm
18, 22, 25, 28, 32,
36, 40 mm
25, 28, 32, 36, 40,
45 mm
70-90
105-145
EC-LS / EC-TR
Slag
Slag
16, 20, 25 mm
18, 25, 28, 32,
36 mm
16, 20, 25 mm
Kapacitet
Spalten i stängt läge
Kapacitet
6 mm
35-50
8 mm
40-65
10 mm
45-73
80-130
110-190
140- **)
15 mm
50-95
105-175
130-260
160-310
65-105
120-230
155-300
190-340
150-265
180-350
230-410
20 mm
80-90
25 mm
105-155
110-160
180-200
30 mm
120-195
150-265
170-290
350-450
165-280
210-390
250-450
35 mm
135-220
190-330
200-400
430-640
180- **)
265- **)
280-510
40 mm
145-230
210-365
215-440
500-840
45 mm
155-250
230 - **)
235- **)
300-470
240- **)
260- **)
375-670
50 mm
350- **)
400- **)
650-1140
55 mm
400-750
750-1260
60 mm
450-800
830-1380
65 mm
470-870
900-1500
70 mm
500- **)
980-1620
75 mm
1050-1730
80 mm
1130-1850
85 mm
1200-1970
90 mm
1280-2090
Mtph
*) Kross utan tillval
**) Vänligen kontakta Metso för mer information
40
41
Nordberg®
HP-serien™
42
43
Nordberg® HP-serien™
Varför välja en konkross från Metso?
Lätt att underhålla
–Mångsidighet
–Ramen består av en enda del
–Demontering uppifrån
–Ingen gjutmassa
–Automation
Driftsäkerhet
– Fältbeprövad konstruktion
– Hydrauliskt säkerhetssystem
–Bronsbussningar
Energieffektiv
–Hög produktionsvolym
–Stort slag
–Högeffektiva motorer
Prestanda
–Kapacitet
–Reduktionsgrad
–Hög produktionsvolym
–Form
–Energieffektiv
44
45
Konkrossar
Nordberg®
HP-serien™
Enligt Metsos värderingar vill vi skapa framgång
för kunderna. Konkrossarna i Nordberg
HP-serien hjälper Metso att leva upp till denna
värdering genom att erbjuda oöverträfflig
prestanda: hög kapacitet, suverän
produktkvalitet och energieffektivitet.
Överlägsen prestanda
HP-seriens konkrossar har en unik kombination av krosshastighet, slag, krosskraft och krosskammarform. Denna kombination
är känd för att ge högre kapacitet och produktkvalitet i alla
applikationer inom sekundär-, tertiär- och kvartärkrossning. HPseriens konkrossar är beprövade i fält sedan många år och
utvecklade för maximal prestanda.
Kostnadseffektiv
Jämfört med andra krossar i samma storleksklass har HP-seriens
krossar högre produktionsvolym, högre densitet i krosskammaren och bättre reduktionsgrad samt producerar mer slutprodukter av önskad storlek med samma energiförbrukning.
HP-seriens konkrossar har högeffektiva motorer av senaste snitt,
vilket gör dem både effektiva och miljövänliga.
Lätt att underhålla
HP-seriens krossar är utvecklade för dina behov och är säkra
och lätta att underhålla. Snabb och enkel åtkomst till alla
huvudkomponenter ovanifrån, dubbelverkande hydraulcylindrar och inget behov av gjutmassa förkortar driftuppehållen
avsevärt och gör krossen mer miljövänlig.
Fördelar
• Prestanda
• Driftsäkerhet
• Energieffektiv
• Minskade driftstopp
• Lätt att underhålla
46
47
Nordberg® HP-serien™
Konkrossar
Metso ligger återigen i framkant med innovativ teknik och visar vägen med en
ny generation konkrossar. Den nya generationen av HP-seriens konkrossar är
verkliga prestandamirakel.
Vi skapar framgång
Metsos svar på dagens dynamiska krav inom
­krossning och siktning är att fokusera på kundernas
framgångar. Vi är lyhörda för våra kunders behov
och utvecklar lösningar som tillgodoser dem.
HP för hög prestanda
HP-seriens konkrossar producerar finkornigare produkter genom att begränsa antalet krossningssteg,
vilket minskar dina anläggningskostnader och sparar
energi. Detta uppnås genom en kombination av
optimerad hastighet, stort slag, rätt kammarform
och ökad krosskraft. HP-seriens effektiva krossning
erbjuder den lägsta energiförbrukningen jämfört
med andra krossar med motsvarande kondiameter.
material. Kombinationen med dubbla ackumulatorer gör hydraulsystemet mer reaktivt.
Användarvänligt underhåll
Eftersom maskinerna används i en farlig miljö är
HP-seriens konkrossar utvecklade för maximal personalsäkerhet och enkelt underhåll. Åtkomst uppifrån
underlättar för slitdelsbyten. Krosskålen kan rotera
med en knapptryckning, slitdelar utan gjutmassa
och heltäckande skydd med hjälp av Metsos
IC-automation gör HP-serien till marknadens drift­
säkraste konkrossar.
Mer kraft, mindre energi
Större slag samt ökad effekt och krosskraft kombinerat med förbättringar vad gäller krosskammarens
form och vikt för att motstå krafterna är grundprinciper inom kinematiken. En ökad densitet i krosskammaren förbättrar partiklarnas krossning mot varandra och leder till en bättre produktform samt ökad
reduktionsgrad och kapacitet.
Längre drifttid, bättre tillförlitlighet
En annan fördel med HP-seriens konkrossar är minskade driftavbrott och bättre tillförlitlighet ur operatörens perspektiv. Dubbelverkande hydrauliska
cylindrar används för att låta eventuella järnbitar
passera och vid behov möjliggöra frisläppning av
48
Fördelar med Nordberg HP-serien
•
Stort slag
•
Hög krosskraft
•
Slitstyrka
•
Krossningsgrad
•
Antispin
•
Dubbelverkande cylindrar
49
Nordberg® HP-serien™
HP100
HP200
HP300
HP400
HP500
HP3
HP4
HP5
HP6
Stödkonans diameter
735 mm
940 mm
1 120 mm
1 320 mm
1 520 mm
1 000 mm
1 120 mm
1 250 mm
1 400 mm
Effekt
90 kW
132 kW
200 kW
315 kW
355 kW
220 kW
315 kW
370 kW
450 kW
Krossens vikt*
5 400 kg
10 400kg
15 810 kg
23 000 kg
33 150 kg
17 600 kg
25 800 kg
28 820 kg
45 400 kg
150 mm
185 mm
230 mm
300 mm
335 mm
200 mm
250 mm
312 mm
330 mm
Tekniska specifikationer
Inmatningsöppning
Max.
Kapacitet
Spalten i stängt läge
Kapacitet
6 mm
45-55
8 mm
50-60
94-122
135-175
158-205
10 mm
55-70
90-120
115-140
140-175
175-220
108-147
155-210
181-246
220-300
13 mm
60-80
120-150
150-185
185-230
230-290
136-185
195-265
229-311
280-380
16 mm
70-90
140-180
180-220
225-280
280-350
164-220
235-315
275-369
335-450
19 mm
75-95
150-190
200-240
255-320
320-400
182-241
260-345
304-403
370-490
22 mm
80-100
160-200
220-260
275-345
345-430
199-262
285-375
335-439
410-535
25 mm
85-110
170-220
230-280
295-370
365-455
210-279
300-400
352-460
430-570
32 mm
110-155
190-235
250-320
325-430
405-535
217-307
310-440
380-500
440-630
210-250
300-380
360-490
445-605
251-349
360-500
422-550
515-715
410-560
510-700
279-388
400-555
468-600
570-790
465-630
580-790
38 mm
45 mm
350-440
51 mm
Mtph
* Total vikt: kross + underram + motorns underram + skydd + in- och utmatning
50
51
Barmac®
B-serien™
52
53
Barmac® B-serien™
Varför välja en vertikal kross från Metso?
Maximal tillgänglighet
Lätt att installera
och underhålla
– Hållbara slitdelar som är lätta
att byta
– Automatiserad driftövervakning
– Minimala markförberedelser
– Lyftmöjlighet för underhåll
– Inspektionslucka till rotor
Högkvalitativ slutprodukt
– Överlägsen kubicitet tack vare den
unika sten-mot-sten-principen
– Lätt att justera prestandan med
rotorhastighet eller kaskadflöde
– Slitdelarna påverkar inte fraktions­
fördelningen eller kvaliteten
54
Säkerhet
– Spärrmekanism hindrar
åtkomst under drift
– Specialverktyg för rotorservice
och lyft av krossens övre del
55
Vertikala krossar
Barmac®
B-serien™
Barmac® B-seriens™ vertikala kross (VSI) är den
ursprungliga autogena krossen. Namnet Barmac
har inom stenbrott- och mineralbearbetningsbranschen blivit synonymt med högklassiga
produkter.
Beprövad kvalitet
Det som gör Barmac VSI unik är krossningsprocessen. Medan
de flesta andra krossar använder metallkomponenter för att
krossa berg låter Barmac VSI stenarna krossa sig själva. Denna
autogena krossfunktion ger minsta möjliga kostnad per ton av
alla slagkrossningsmetoder. Den höga krosshastigheten i den
vertikala krossen förbättrar materialets kvalitet och form och
producerar marknadens högklassigaste slutprodukter. Ett
välkänt faktum är att bättre kubicitet gör produkterna bättre
lämpade för betong, asfalt och fyllnadsmassor.
Vertikala krossar används normalt i krosskretsens sista fas. Det
huvudsakliga användningsområdet har alltid varit stenbrottsoch anläggningsindustrin. Idag finns tusentals enheter i drift
världen över som producerar material för användningsområden
som maskinsand, lakning (heap leaching), förmalning, industrimineraler och återvinning. Detta är möjligt tack vare den unika
autogena krossnings- och malningsmetoden samt möjligheten
att mata in fint material och justera krossens prestanda genom
att reglera rotorhastigheten eller kaskadflödet.
Fördelar
• Bättre kubicitet
• Möjlighet att påverka fraktionsfördelningen
• Låga slitdelskostnader tack vare krossning
sten-mot-sten
• Accepterar finmaterial
56
57
Barmac® B-serien™
vertikala krossar
Din konkurrensfördel
Barmac® B-seriens™ vertikala krossar (VSI) är ett oslagbart val för den som
eftersträvar maximal tillgänglighet, låga driftskostnader, jämn produktkvalitet och
en vertikal kross som uppfyller de senaste säkerhetsnormerna.
Framgångens hemlighet
Rotorn i Barmac VSI har utvecklats för att förlänga
slitdelarnas hållbarhet och öka tillgänglighetsgraden
genom snabbare byten av delar. Deep Rotor
Technology (DTR) är en teknik som möjliggör högsta
möjliga kapacitet med minsta möjliga
energiförbrukning.
Äkta delar av garanterad Metsokvalitet säkerställer
en störningsfri drift. Vi levererar rätt material och
profiler för att garantera en lång livslängd för din
kross.
Kaskadflöde för optimal kvalitet
Inmatningsmaterialets primära väg till
krosskammaren går genom en rotor, där materialet
accelereras upp till rotorspetsarnas hastighet på 80
m/s innan det går in i krosskammaren. Materialet
kan dessutom matas in i krosskammaren i en kaskad
som kringgår rotorn. Denna kaskadegenskap gör
det möjligt för operatören att optimera kapaciteten
och energiförbrukningen samt påverka
fraktionsfördelning och form för att uppfylla kraven.
Användarvänlighet och
minimerade avbrott
enkel installation. Fundamentkraven är minimala
tack vare de låga statiska och dynamiska krafterna
under drift.
Tiden som krävs för underhåll minskar avsevärt tack
vare enkel åtkomst till rotorkomponenterna via en
säker inspektionslucka. Lyftredskapet för rotorservice
eliminerar behovet av separat lyftkran vid
rutinmässigt underhåll. underlättar åtkomst till inre
delar och förkortar tiden som krävs för rotorbyten.
Smörjningen av axeln sköts av ett enkelt och
tillförlitligt automatsmörjningssystem. IC3krossautomationen garanterar säkerheten och
övervakar maskinens kondition.
Fördelar med Barmac B-serien
•
Deep Rotor Technology (DTR) för
maximal kapacitet
•
Finjustering av produktegenskaper
med kaskadflöde
•
Många tilläggsegenskaper som
underlättar installation och underhåll
•
Metsos delar för problemfri drift
Barmac B-seriens vertikala krossar är utvecklade för
58
59
Barmac® B Serien™
B6150SE™
B7150SE™
B9100SE™
Max. materialstorlek*
37 mm
45 mm
50 mm
Hastighet
1500 – 2500 rpm
1100 – 2100 rpm
1000 – 1800 rpm
Effekt
75 - 160 kW
160 – 320 kW**
320 – 600 kW
Driftvikt ***
6 400 kg
12 400 kg
14 400 kg
Minimikapacitet
60 Mtph
125 Mtph
263 Mtph
Maxkapacitet med kaskad
217 Mtph
545 Mtph
775 Mtph
Tekniska specifikationer
Kapacitet
*) Fyrkantsåll
**) Upp till 220 kW [250 hp] med en motor
***) Inklusive motorer
Metsos nya rotorserie
Orange är en användar­
vänlig och kostnadseffektiv
lösning för din vertikala
kross.
Drifttiden kan ökas
avsevärt genom kortare
underhållsstopp och ökad
livslängd för slitdelarna.
60
61
Metso IC™ krossautomation
Krossautomation
Ett heltäckande utbud av intelligenta Metso IC™ automationslösningar finns att tillgå för alla våra krossar. Automationslösningarna säkerställer optimal prestanda och har
utvecklats för att tillgodose såväl kundernas förväntningar
som krossningskraven genom konsekvent prestanda, säkerhet och lätt styrning av krossparametrarna.
IC-automation ger din kross ökad precision och jämnare
drift, vilket leder till förutsägbar och stabil produktion samt
en hög produktkvalitet som garanterar en lönsamheten för
såväl krossen som hela anläggningen.
Med optimerade rutiner och sekvenser för uppstart och
avstängning integrerade i automationen kan du vara säker
på att din kross fungerar som den ska i alla omständigheter
med minimala driftstopp.
Den intelligenta krossautomationen hjälper dig att maximera prestandan för din Metsokross. Detta utförs med
noggrant definierade säkerhetsparametrar för oljetemperatur, effektuttag och oljetryck, som fungerar som indikatorer
för krossens belastning.
Automationssystemet övervakar krossens tillstånd och
varnar tidigt om problem, som då kan lösas innan de hinner
bli för allvarliga och dyra.
IC-systemet kan även anslutas till alla automationssystem
som används inom branschen. Det möjliggör centraliserad
styrning av krossen och hela anläggningen och låter operatören styra och ändra krossens parametrar utifrån produktionsbehoven på ett säkert sätt och från ett enda ställe.
62
63
Nordberg®
vibrationsutrustning
64
65
Nordberg®
vibrations­
utrustning
Metsos matare och siktar levererar optimal
drifttid och lägsta totala driftskostnader
problemfritt och driftsäkert med god tillgång till
slit- och reservdelar.
Driftsäker siktning
Metso är en leverantör av krossar och kompletta berg- och
mineralhanteringslösningar men vi är även kända världen över
som en specialist på vibrationsutrustning. Metso har t. ex. sålt
över 3 000 av sina välkända robusta CVB-siktar som nu används
och levererar tillförlitliga resultat världen över.
Lätt att underhålla
Metsos beprövade modulära MV-vibratorer med sin unika kardanaxelkonstruktion är mycket lätta att serva. Till skillnad från
konventionella vibratorer har våra MV-vibratorer dubbla lager
som ger längre drifttid. Den modulära utformningen och den
goda tillgången till reserv- och slitdelar kombinerad med en
siktram som minimerar belastningen garanterar maximal drifttid.
Personalsäkerhet
Behändigt underhåll och personalsäkerhet är viktiga egenskaper där Metso är en föregångare med sina vibrationslösningar.
Metso har rätt lösning för alla processbehov – från pålitliga
lutande siktar till högeffektiva lutande horisontalsiktar och
banansiktar med hög kapacitet. Tala om för oss vad du behöver
så hittar våra specialister den mest produktiva och kostnadseffektiva vibrationsutrustningen för dina behov.
Fördelar
• Driftsäkerhet
• Tillgänglighet
• Prestanda
• Lägsta totalkostnader
• Personalsäkerhet
66
67
Nordberg® ES-serien™
Varför välja en horisontalsikt från Metso?
Hög siktverkningsgrad
Driftsäkerhet
–Effektiv stratifiering
–Optimalt elliptiskt slag (1:3)
–Justerbar lutning från 0–5°
–Justerbart slag upp till 20 mm
–Förebygger pluggning
–Självsynkroniserad, ingen
mekanisk tidtagare
–Svetsfria Huck-bultade sidoplåtar
–Unik robust däckkonstruktion
–Kompromisslös slitskyddskvalitet
– MV-vibratorer med dubbla lager
Lätt att underhålla
Personalsäkerhet
– Gummidämpare som standard
– Utrustad med spiralfjäderskydd
– Säker bandskyddskonstruktion
–Tillräckligt utrymme mellan däcken
–Konfigurerad för dammkapsling
och bullerskydd
68
–Modulära MV-vibratorer med
­kardanaxelkonstruktion
– Modulära slit- och slagtåliga
­gummiskydd
– Lätt åtkomst till och snabbt
byte av siktmedia
– Centraliserad och behändigt
placerad smörjanordning
– Modulärt tvärbalksskydd
som är lätt att byta
69
Lutande siktar
Nordberg®
CVB-serien™
Nordberg CVB-serien är rätt val för alla som
söker en mångsidig och hållbar partner för sin
siktprocess.
Lägsta totalkostnader för din siktprocess
Nordberg CVB-serien har genom åren varit branschledande i att
leverera driftsäker siktkapacitet. De unikt robusta däckramarna
är ett exempel på den utmärkta hållfastheten och driftsäkerheten. Axeln är placerad vid tyngdpunkten för att åstadkomma en
perfekt cirkulär rörelse längs hela sikten. Denna rörelse i kombination med en reglerbar lutning från 12–22° ger mycket hög
siktverkningsgrad i alla typer av applikationer, t. ex. vid grov­
sortering och finsortering. De svetsfria tvärbalkarna minskar risken för utmattning och optimerar produkternas livslängd. CVBserien har dessutom svetsfria sidoplåtar, vilket ger ökad hållfasthet och belastningstålighet. Huck-bultarna ger perfekta och
homogena monteringsförhållanden, vilket eliminerar risken för
att plåtarna slits loss. Jämfört med enheter i samma storleksklass är CVB-seriens lutande siktar ofta mer ekonomiska i fråga
om anläggningskostnader och energiåtgång än andra sikttyper.
Nordberg CVB-serien är utvecklad för att leverera minimala
totala driftskostnader tack vare en problemfri drift och god tillgång till slit- och reservdelar. Detta eliminerar dyra driftavbrott
på grund av kostsamma skräddarsydda komponenter som är
svåra att få tag på.
Fördelar
• Cirkulärt slag på upp till 4G
• Justerbar lutning 15–20°
• Säker konstruktion
• Högklassiga slitdelar
• Metso MV-vibratorer
70
71
Horisontalsiktar
Nordberg®
ES-serien™
Effektivisera siktningen med den revolutionära
Nordberg ES-seriens kraftiga elliptiska slag.
Högeffektiv siktning
Nordberg ES-seriens siktar har två obalanserade axlar som roterar åt motsatta håll för att skapa en kraftig elliptisk rörelse. Den
till synes enkla lösningen är mer effektiv än traditionella horisontalsiktar med linjärt slag. Samtidigt erbjuder ES-serien bättre
driftsäkerhet än andra siktar som arbetar elliptiskt. ES-serien sorterar dessutom ditt material konsekvent och noggrant även
under fuktiga och leriga förhållanden. Den kraftiga elliptiska
rörelsen ger hela 25 % mer kapacitet jämfört med konventionella siktar i samma storleksklass. ES-serien erbjuder precis den
kraftiga siktningskapacitet som behövs under krävande förhållanden – t. ex. vid siktning av vått, lerigt eller smutsigt material.
Siktarna klarar alla typer av material från sten till grus och fungerar tillförlitligt i tillämpningar som kräver en hög siktningsprecision. ES-serien är utvecklad för minimerade avbrott och
underhåll och är helt fri från mekanisk synkronisering i form av
remmar och oljeläckage. Det finns helt enkelt väldigt lite som
kan gå snett.
Jämfört med andra siktar som arbetar elliptiskt har ES-serien
hela 50 % mer utrymme mellan däcken.
Fördelar
• Elliptiskt slag upp till 6G
• Högeffektiv siktning
• Justerbar lutning 0–5°
• Lätt och säker att underhålla
• Metso MV-vibratorer
72
73
Banansiktar
Nordberg®
TS-serien™
Nordberg TS-serien är lösningen för alla som
söker hög siktningskapacitet.
Siktning med hög kapacitet
Nordberg TS-seriens banansiktar med tre lutningar har hög hastighet och elliptisk rörelse i den första lutningen, medelhög
hastighet och cirkulär rörelse i den andra och låg hastighet och
bakåtroterande elliptisk rörelse i den sista. Den långsammare
hastigheten och kraftiga stratifieringen garanterar mer tid och
yta för sortering av gränskorn. En enda axel ovanför tyngdpunkten genererar en elliptisk rörelse med varierande vinklar.
TS-seriens banansiktar erbjuder upp till 45 % högre kapacitet än
vanliga lutande siktar – i synnerhet om materialet innehåller en
hög andel fint material. En av Metsos högsta prioriteter är att
skapa en säker arbetsmiljö. För oss är säkerhetslösningar inga
tillval, utan en del av standardutbudet. Detta är ytterligare ett
område där TS-serien ligger steget före konkurrenterna.
Matarfickan, utmatningsrännan och kardanaxeln levereras som
standard med högkvalitativa slagtåliga gummiskydd.
Uppgraderingsmöjligheter som bytbara modulära tvärbalks­
skydd och modulära Trellex LS siktmedia gör sikten perfekt för
användningsområden som kräver hög kapacitet utan drift­
stopp.
Fördelar
• Elliptiskt slag upp till 6G
• Högeffektiv siktning
• Däck med tre lutningar: 25°, 15° och 5°
• Lätt och säker att underhålla
• Metso MV-vibratorer
74
75
Optimera din sikt
Många möjligheter för dina behov
Nordberg vibrationssikt
Vi har ett stort utbud av tillbehör för att skräddarsy din sikt utifrån dina behov. Fullständig och
korrekt användning av dessa tillbehör bidrar till optimal effektivitet och drifttid för din anläggning.
Nordberg® CVB-seriens™ siktar
Modell
Modulära siktmedia
• Trellex LS RU och PU
Tvärbalksskydd
• Trellex CMP polyuretan
Dammkapslingssystem
• Trellex Dust Control
Antal däck
MV-vibrator
Vikt*
1 565 x 3 660 mm
2
5.7 m
2
3
2 x MV2
2 x MV2
4 800 kg
5 800 kg
CVB202P
CVB203P
1 870 x 4 880 mm
9.1 m2
2
3
2 x MV3
2 x MV3
7 800 kg
9 800 kg
CVB302P
CVB303P
1 870 x 6 100 mm
11.4 m2
2
3
2 x MV3
2 x MV3
7 800 kg
11 500 kg
CVB402P
CVB403P
2 480 x 6 100 mm
15.1 m2
2
3
2 x MV4
2 x MV4
11 700 kg
17 000 kg
CVB102
CVB103
CVB104
1 565 x 3 660 mm
5.7 m2
2
3
4
2 x MV2
5 000 kg
6 000 kg
7 000 kg
CVB202
CVB203
CVB204
1 870 x 4 880 mm
9.1 m2
2
3
4
2 x MV3
8 000 kg
10 080 kg
12 280 kg
CVB302
CVB303
CVB304
1 870 x 6 100 mm
11.4 m2
2
3
4
2 x MV3
2 x MV3
2 x MV4
10 500 kg
11 900 kg
14 000 kg
CVB402
CVB403
2 480 x 6 100 mm
15.1 m2
2
3
2 x MV3
2 x MV4
12 000 kg
17 000 kg
CVB502
CVB503
2 480 x 7 320 mm
18.2 m2
2
3
2 x MV4
4 x MV3
16 000 kg
22 500 kg
CVB602
CVB603
3 070 x 7 320 mm
22.5 m2
2
3
4 x MV3
4 x MV4
21 000 kg
23 000 kg
Area
Antal däck
MV-vibrator
Vikt*
CVB102P
CVB103P
Däckstorlek
Area
Nordberg® ES-serien™ siktar
Modell
Sidspända siktmedia
• Trellex TCO RU och PU
Sprayrörsenhet
• Idealpaket för våtsiktning
Galvanisering
• Optimal korrosionsskydd
Däckstorlek
2
ES202
ES203
1 870 x 4 880 mm
6' x 16'
9m
96 ft2
2
3
MV2 / MV3
9 500 kg
10 500 kg
ES302
ES303
1 870 x 6 100 mm
6' x 20'
11 m2
120 ft2
2
3
MV2 / MV3
9 500 kg
11 500 kg
ES402
ES403
2 480 x 6 100 mm
8' x 20'
15 m2
160 ft2
2
3
MV3 / MV4
14 500 kg
16 500 kg
Nordberg® TS-serien™ siktar
Automatsmörjning
• Eldriven smörjningsenhet
76
System för förebyggande av
pluggning
• Trellex ABR (Anti-Blinding Rods) av
polyuretan
Anpassningsbara slitskydd för rails
• Trellex polyurethane HD
Modell
Däckstorlek
Area
Antal däck
MV-vibrator
Vikt*
TS2.2
TS2.3
1 500 x 5 000 mm
7.5 m2
2
3
MV2
MV2
6 000 kg
8 000 kg
TS3.2
TS3.3
1 800 x 6 000 mm
10.8 m2
2
3
MV3
MV3
8 000 kg
10 000 kg
TS4.2
TS4.3
2 400 x 6 000 mm
14.4 m2
2
3
MV4
MV4
9 000 kg
12 000 kg
TS5.2
TS5.3
2 400 x 8 300 mm
20 m2
2
3
MV4
2 x MV3
16 000 kg
20 000 kg
TS6.2
TS6.3
3 000 x 8 300 mm
25 m2
2
3
2 x MV3
2 x MV4
20 000 kg
24 000 kg
*Värdena är endast indikativa. Vänligen kontakta Metso för mer information.
77
Primärskalpers
Nordberg®
VG-serien™
Nordberg VG-serien är utvecklad för de mest
krävande tillämpningarna, hög kapacitet och
möjligheten att hantera abrasivt slitande
material antingen i stationära eller mobila
anläggningar.
Effektiv grovsortering ger ökad produktion
VG-seriens skalpers kan användas för att effektivisera primärkrossningen i en rad olika tillämpningar och kan användas med
olika typer av matare, t. ex. tryckmatare, lamellmatare och vibrerande matare.
Det är lätt att justera hastigheten och slaget för att säkerställa
optimal inmatning till primärkrossen. Långa slaglängder effektiviserar grovsorteringen och ger en linjär rörelse med hög
G-kraft (5,5 G). Våra grovsorterande grizzlymatare har en fem
graders lutning för att förebygga pluggning när de används
med material som är lerigt eller innehåller fint material (ökad
kapacitet). De kan utrustas med en rad olika grizzlygaller för att
säkerställa flexibel sortering. Vibrationsbalkarna är svetsfria och
Huck-bultade för att säkerställa optimal prestanda. En
MV-vibrator med kardanaxelkonstruktion garanterar mycket
högre driftsäkerhet än remdrivna maskiner.
Fördelar
• Metso MV-vibratorer
• Hög G-kraft
• Justerbart slag
• Fullständigt Huck-bultad konstruktion
• Lätt att underhålla
78
79
Grizzlymatare
Nordberg®
VF Serien™
Nordberg VF-seriens grizzlymatare är utvecklade
för de mest krävande applikationerna, hög
kapacitet och möjligheten att hantera abrasivt
slitande material antingen i stationära eller
mobila anläggningar.
Effektiviserad grovsortering
En lång slaglängd innebär effektivare grovsortering, särskilt när
matarmaterialet innehåller en stor mängd material som lätt flagar sig. VF-seriens matare erbjuder god processtyrning och flexibilitet och är dessutom utvecklade för enkelt underhåll och
driftsäkerhet.
Matarna är utrustade med våra hyllade MV-vibratorer med kardanaxelkonstruktion precis som våra siktar. MV-vibratorerna
säkerställer förutom god tillgång till reservdelar även en oslagbar kombination av enkelt underhåll och förstklassig hållfasthet.
Våra vibrationsenheter kan optimeras för dina specifika behov
med hjälp av ett brett utbud av tillval. Du kan välja mellan elektriskt- eller hydrauliskt drivsystem och stål- eller gummiskydd.
Dessutom finns vibrerande rännor som placeras under grizzlygallret samt automatiska smörjningssystem.
Fördelar
• Metso MV-vibratorer
• Olika grizzlygaller
• Justerbart slag
• Fullständigt Huck-bultad konstruktion
• Lätt att underhålla
80
81
Kompatibilitet med primärkrossar
Grizzlymatare
Separat matare + grovsorterande grizzly
Panelbords­
matare
Käftkross
Tryckmatare
Grovsorterande
grizzlymatare
Rekommenderas för
Normalt
material
Lerigt
material
Hög andel fint
material
Kapacitet*
Max
materialstorlek*
Mobil
Stationär
C80
TK8-27-2V
TK8-32-2V
Stationär
300 mtph
450 mm
C96
TK9-32-2V
TK9-32-2V
350 mtph
500 mm
500 mtph
700 mm
B10-52-2V
C100
X
DET10-38
VG540-3V
X
X
C106
TK11-42-2V
500 mtph
700 mm
C116
TK11-42-2V
500 mtph
700 mm
600 mtph
800 mm
TK12-42-2V
VF561-2V
C120
X
PF561
HRBM60-12
X
VG540-3V
B13-44-2V
X
X
B13-50-3V
C125
X
VF561-2V
X
PF561
HRBM60-12
VF661-2V
C150
HRBM60-15
VF866-2V
C160
1 300 mtph
X
1 000 mtph
1 200 mm
1 000 mm
VG745-3V
X
1 100 mtph
HRBM70-19
VG860-4V
X
1 300 mtph
Lamell
LH18-48
X
1 300 mtph
HRBM70-19
VG860-4V
X
X
1 300 mtph
Lamell
LH21-48
X
X
1 800 mtph
Hög andel
fint material
Kapacitet*
Max
materialstorlek*
Separat matare + grovsorterande grizzly
Stationär
900 mm
HRBM65-17
X
Panelbords­
matare
1 000 mtph
900 mtph
VG645-3V
VF866-2V
C200
Mobil
X
X
PF661
Slagkross
600 mtph
X
VG645-3V
VF866-2V
Grizzlymatare
X
X
PF661
800 mm
X
VG540-3V
VF661-2V
700 mtph
Tryckmatare
Grovsorterande
grizzlymatare
Stationär
1 200 mm
1 500 Mtph
1 200 mm
Rekommenderas för
Normalt
material
Lerigt
material
NP1110M
TK9-42-2V
400 mtph
600 mm
NP1213M
TK11-42-2V
540 mtph
600 mm
VF561-2V
NP1313
X
PF561
HRBM60-12
VG540-3V
VF661-2V
NP1415
HRBM60-15
X
1 000 mm
750 mtph
X
1 000 mm
1 000 mm
X
1 300 mm
HRBM65-17
VG745-3V
X
X
HRBM70-19
VG860-4V
X
X
Lamell
LH18-48
X
X
VF866-2V
900 mm
900 mm
X
VG645-3V
VF866-2V
NP2023
620 mtph
X
PF661
NP1620
900 mm
X
X
1000 mtph
1 100 mm
1 300 mm
1 300 mm
1 800 mtph
1 500 mm
HRBM70-19
VG860-4V
X
X
1 300 mtph
1 500 mm
Lamell
LH24-61
X
X
2 000 Mtph
1 500 mm
*Obs: De maximala inmatningsvärdena gäller för material med bulkdensiteten 1,6 t/m3 i torra förhållanden och är endast indikativa.
82
83
Metsos
Applikationsexpertis
84
85
Bruno™ processimulering
Simuleringsverktyget Bruno hjälper dig
att maximera produktionen för din kross­
anläggning.
Saku Pursio
Metsos processimuleringsverktyg Bruno™ hjälper dig att välja rätt
utrustning och optimera din krossningsanläggning. Kunskapen
och beräkningsmodellerna i programmet bygger på tusentals
testresultat från verkliga krossar och siktar.
VF886-2V
Saku Purs
C200
CVB2661-3P
NP 1415
CVB202P
HP6
NP 1213
13 %
GP500S
CVB2060-2
CVB2661-2
ES403
15 %
Barmac B9100SE
86
11 %
ES402
TS4.3
57 %
12 %
32 %
10 %
7%
16 %
27 %
87
Applikationsexempel
88
89
Flerstegsanläggningar
90
91
Tjänster
Tjänster
Maximal avkastning på din
investering
Vårt heltäckande serviceutbud omfattar allt från originaltillverkade slitoch reservdelar till avancerade servicelösningar som skräddarsys utifrån
dina behov. Du kan lita på vår expertis som finns tillgänglig genom vårt
globala servicenätverk med över 70 servicecenter, 10 distributionscenter
och 20 r­ egionala lager. Vare sig du behöver hjälp med slit- och reservdelar,
lösningar för att optimera prestandan eller en skräddarsydd plan för
att skydda utrustningen ser vi till att dina maskiner får den förstklassiga
expertis de förtjänar.
Slit- och reservdelar
Våra originaldelar bidrar till dina maskiners prestanda och tillgänglighet, vilket ger lägre produktionskostnad per ton. Ett
långsiktigt samarbete ger dig olika fördelar, t. ex. förtur till kritiska slit- och reservdelar.
Metsos delar tillverkas i enlighet med särskilda specifikationer med högkvalitativa material, verktyg och tekniker. Användning
av OEM-delar garanterar dina maskiners prestanda och tillgänglighet, vilket ger lägre produktionskostnad per ton.
Vår optimeringslösning för krosskammare/slitskydd skräddarsys för din process. Detta är ett program som kontinuerligt förbättras, eftersom olika krossprocessers egenskaper varierar. Vi kan sätta upp olika mål som bygger på dina behov, t. ex. längre
livslängd för slitdelar, högre kapacitet, finare material eller kortare driftstopp vid slitskyddsbyten.
Experttjänster
Våra erfarna fältserviceteam tillhandahåller support vid din anläggning. Som en global serviceleverantör kan vi leverera
bättre processprestanda och produktivitet, maximal tillgänglighet, driftsäkerhet, effektivt förebyggande underhåll och ökad
säkerhet.
Till detta kommer våra omfattande reparations- och ombyggnadstjänster som ett kostnadseffektivt alternativ till att köpa ny
utrustning. Dessa tjänster erbjuds av våra supporttekniker och kundservicerepresentanter på våra produktionsanläggningar
runt om i världen. Vi kan reparera trasiga eller skadade maskiner så att de blir som nya samt återställa sliten eller oersättlig
utrustning i funktionsdugligt skick.
92
93
Tjänster
Livscykellösningar
Metso tillämpar beprövad bästa praxis i varje steg av din verksamhet för att uppnå optimal prestanda och säkra resultat. Våra
livscykeltjänster inkluderar nya installationer, underhåll, processförbättring samt uppgraderingar och ombyggnader.
Metso Performance Solutions är mycket mer än bara tjänster.
Vi drar nytta av vår globala produkt- och processexpertis för att
skapa optimala lösningar för dina behov. Förutom vårt kontraktsbaserade serviceutbud har Metso även olika servicenivåer att
välja mellan utifrån dina behov.
Equipment Protection Plan
EPP är ett driftsäkerhetsprogram som täcker de viktigaste komponenterna i dina Metsomaskiner som tillsammans utgör upp till
75 % av krossanläggningens värde. Programmet omfattar även
standardfrakt och underhållsövervakning.
Regelbundna inspektionsbesök av Metsos certifierade inspektörer
ingår i programmet. Certifierade inspektörer hjälper till med att
optimera dina maskiners produktivitet genom hela livscykeln för
att uppnå lägsta möjliga produktionskostnader.
Kontakta din kundservicerepresentant på Metso för mer information om Equipment Protection Plan.
94
95
96
97
98
99
10:21:12
Metso Minerals, Lokomonkatu 3, PB 306, FI-33101 Tammerfors, Finland, tel. +358 20 484 142, fax +358 20 484 143
www.metso.com
Metso, Lokotrack, Nordberg, Barmac och Trellex är varumärken eller registrerade varumärken ägda av Metso Abp eller dess dotterbolag.
*Övriga namn och varumärken kan tillhöra andra företag.
Kan förändras utanförhandsbesked, Broschyr nr 3006-01-15-CSE/Tammerfors-Svenska,
© 2015 Metso, Tryckt i Finland
5.2008