Nils-Eric Öquist

Seniorvärldskonferensen 2015
Vad får seniorboendet kosta?
22 april 2015
Nils-Eric Öquist
vd Bäckbacka Partners AB
Frågan var alltså: vad får ett
seniorboende kosta?
Svar: det beror på…
• vad erbjudandet innehåller (”hårdvara och
mjukvara”)
• fastighetsmarknaden på orten
• hur anläggningen är utformad (lägenheter och
gemensamma utrymmen)
• anläggningens läge
• hur väl man sköter om sin anläggning
• hur väl man tar hand om sina hyresgäster
Bäckbacka Partners AB
• Etablerat 1994
• Ägs av Nils-Eric Öquist och Grethel Moberg
• Fyra anläggningar med totalt ca 270
lägenheter i seniorboende och särskilt boende
• Byggstart för en femte anläggning med 104
lägenheter senare i år
Affärsidé
Bäckbackas affärsidé är att erbjuda äldre
personer attraktiva bostäder i anläggningar
med gemensamma utrymmen av olika slag
samt att i dessa anläggningar tillhandahålla
professionell och personlig service för
hyresgästernas trivsel och välbefinnande.
Bäckbackas anläggningar
Berghem Trygghetsboende
(2016?)
Backen Trivselboende (2007)
62 lägenheter (46 tvårummare,
16 trerummare)
104 lägenheter (25 enrummare,
53 tvårummare, 26 trerummare)
Backen Trygghetsboende
(2013)
108 lägenheter (27 enrummare, 59
tvårummare, 22 trerummare)
Tallen Gruppboende (6 lgh)
Skräddaren på Teg (2003)
47 platser i särskilt
boende
(systerbolag)
Vården sköts av Umeå
kommun
Bäckbacka Röbäck (1994, 2001)
14 platser i särskilt boende
31 seniorlägenheter
Äldreboendedelegationen
Statlig utredning
Barbro Westerholm ordförande
Utgångspunkt:
”Behovet av bostäder anpassade till den
åldrande människans behov kommer att bli
mycket stort under överskådlig tid framöver”
Befolkningsutveckling 1
Andel av befolkningen över 60 år
• År 2010
18 %
1,7 milj.
• År 2040
24 %
2,5 milj. (+47 %)
Befolkningsutveckling 2
Andel av befolkningen över 80 år
• År 2007
5%
0,46 milj.
• År 2040
8%
0,83 milj. (+80 %)
Befolkningen totalt, 2010 -> 2040: + 11%
Boendeformer för äldre
• Ordinärt boende (”vanliga” bostäder)
• Seniorbostäder
– 55 +
– Trivselboende
– Trygghetsboende (nytt från 2010)
– m.fl.
• Särskilt boende (vårdboende, ”äldreboende”)
Trygghetsboende
Krav för att få investeringsbidrag
• De boende måsta vara minst 70 år
• ”Riktiga” lägenheter (god tillgänglighet, kök)
• Gemensamma utrymmen (åtminstone för måltider)
• Bemanning alla dagar i veckan
• Ingen behovsprövning
En ekonomisk aspekt
Kostnadsbesparingar för kommunerna
– Minskat behov av särskilt boende
Besparingar på cirka 100 tkr per lgh och år
för personer som har hemtjänst vid inflyttning
Varför ny bostad på äldre dar?
Vanliga anledningar:
• Man söker ett bekvämt och bekymmersfritt
boende
• Man bor2-3 trappor upp utan hiss
• Man är ensam och understimulerad
• Man vill komma närmare barn och barnbarn
Vad får en ny bostad kosta?
Två perspektiv:
– Byggherrens (fastighetsägarens) perspektiv
• Finns det tillräckligt många äldre som är villiga att
betala vad ett anpassat boende med utökad service
kostar?
– Den bostadssökandes perspektiv
• Har jag/vi råd att betala en hög hyra för en modern
bostad i ett seniorboende
• Är jag/vi villiga att betala en sådan hyra?
Bostäder med mervärde
Vi erbjuder ett mervärde utöver den moderna
och bekväma lägenhetens fyra väggar, kök och
badrum.
De boende i våra anläggningar lever i ett socialt
sammanhang med möjlighet till dagliga
spontana möten, organiserade aktiviteter,
service och trygghet.
Hur vill jag bo då det är dags att flytta?
• I den typ av anläggning som Bäckbacka erbjuder
eller
• i en ”vanlig”, modern och bekväm lägenhet.
Väljer man det första alternativet får man vara
beredd att betala för det mervärde som erbjuds,
oavsett om man utnyttjar faciliteter som ingår i
hyran och deltar i programverksamheten eller inte.
Hur mycket får det då kosta?
En viktig del av svaret ligger i den enskildes
betalningsförmåga som i sin tur beror på :
• Pension
• Förmögenhet
– Villa eller bostadsrätt
– Andra tillgångar
• Bostadstillägg
Betalningsvilja
Även om jag (som bostadssökande) tycker att
Bäckbackas alternativ är tilltalande, d v s
• Moderna, bekväma lägenheter
• Bekymmersfritt boende
• Social gemenskap och tillgång till service och
aktiviteter
• Nära kommunikationer
• Trygghet
…så är frågan: vill jag betala 50-200 % mer i hyra än
vad jag betalar för mitt nuvarande boende?
BackenTrygghetsboende
Mervärden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Värdinna (måndag-fredag)
Lunchservering (alla dagar 68/73 kr)
Kafé med dagstidningar
Aktiviteter och evenemang
VIP-matsal
Sällskapsrum
Aktivitetsrum/motionsrum
Hemtjänst med egen personal
Hushållsnära tjänster
Gästrum (2 st.)
Frisör och fotvård
mm
Backen Trygghetsboende
Backen Trygghetsboende
Backen Trygghetsboende
Totalt 108 lägenheter
• 27 enrummare (40-46 kvm)
• 59 tvårummare (46-63 kvm, flertalet ca 50 kvm)
• 22 trerummare (63-83 kvm)
Hög standard (vitvaror, trägolv, stor balkong)
Gemensamma utrymmen motsvarar cirka 4 kvm/lgh
Fördelar med stor anläggning
• Kostnaden för gemensamma ytor kan slås ut på
fler hyresgäster
• Kostnadsmässigt utrymme för fler faciliteter
• Bättre underlag för lunchservering och annan
service
• Bättre underlag för ett varierat utbud av
aktiviteter
• Lättare för hyresgäster att hitta nya vänner med
gemensamma intressen
Backen Trygghetsboende
2-rumslägenhet, exempel
2-rumslägenhet
51 kvm
För en eller två personer
Hyra ca 7 500 kr/mån
Backen Trygghetsboende
Gemensamma utrymmen, plan 1
•
•
•
•
Restaurang
Kafé
VIP-matsal
Sällskapsrum
Backen Trygghetsboende
Gemensamma utrymmen, plan 2
• Spa med bastu och
massagebad
• Biljard
• Datorhörna
• Gemensam balkong i
söderläge
Backen Trygghetsboende
Gemensamma utrymmen, plan 4 samt trädgård
•
•
•
•
Motions- och aktivitetsrum
Två gästrum
Trädgårdsanläggning
Boulebana
Vad vi inte erbjuder (bl.a.)
• Vävstuga
• Snickarbod
Aktiviteter
Exempel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Musikevenemang
Brasaftnar
Qigong
Styrketräning
Boule
Föredrag
Utflykter
Luciafirande, surströmmingsfest
mm
Dans till levande musik
Biljard
Surströmmingsfest
Pratstund under stora balkongen
Bingo
Kaffe i sällskapsrummet
Modevisning
Besök på Bildmuséet
Musikunderhållning
Vinprovning
Publik vid musikevenemang
Värdinna Ulrika
Personal
Rullatorparkering och träningslokal
Lite statistik
Andel av boende som har hemtjänst
Backen Trygghetsboende 25-30 %
Bäckbacka Röbäck
80-85% (exklusive särskilt boende)
Medelålder:
Backen Trygghetsboende
Backen Trivselboende
Bäckbacka Röbäck
83 år
80 år
90 år
…lite mera statistik
Antal hemtjänsttimmar per vecka
Backen
Trivselboende (62
lgh)
Bäckbacka Röbäck
(endast seniorlgh,
31 st)
Januari 2008
Januari 2011
Maj 2013
Tim/lgh
maj 2013
150
330
253
4,1
330
490
429
13,8
Vad kostar det att bo på
Backen Trygghetsboende
• Hyran för en tvårumslägenhet cirka 7.500 kr per månad plus
hushållsel (något högre än för likvärdig lägenhet i allmännyttan)
• Hyra för garage och p-platser (marknadshyra)
• Hyra för cykelparkering i separat byggnad
• Hyra för rullatorparkering
• Hyra för gästrummen (ca 320 kr första natten inkl. sänglinne och
städning)
• Lån av VIP-matsal och sällskapsrum utan extra kostnad
• Ingen serviceavgift
Luncher och fika i kafé och fika i samband med evenemang samt
fester och utflykter erbjuds till låga priser.
Alternativ intäktsmodell
• Hyra (kanske något lägre än Bäckbackas hyror)
• Separat serviceavgift (1200-1600 kr/lgh och
månad)
Kan och vill seniorerna betala för de
mervärden vi erbjuder?
Ja, tillräckligt många för att vi ska våga fortsätta
bygga denna typ av boenden
• Vi har drygt 600 intresseanmälningar för
lägenhet i någon av våra anläggningar
• Vi har aldrig några vakanser
• Vi räknar med att vår nya anläggning, 104 lgh,
blir helt uthyrd i god tid innan den är
färdigbyggd
Tack!
[email protected]
090-349 33 22