Skytteprogram 2015

FUNKTIONÄRSKVÄLLAR 2015
Alla skyttekvällar pågår kl. 18.00-22:00!
Funktionärer ska vara på plats kl. 17.30!
HAR DU FÖRHINDER,
ORDNA SJÄLV EN ERSÄTTARE!
Tisdag 9 Juni, Älgskytteprov
Torsdag 11 Juni, Klubbkväll
Funtktionärer:
Ahlskog Kent
Högbacka Mathias
Långback Carl-Fredrik
Paloluoma Jarmo
Storfors Christer
Lindell Stig
Domare:
Ceken Thomas
Grönkvist Alf
Sandberg Jan-Ole
Ta gärna med bössan
Måndag 13 Juli, Klubbkväll
Funktionärer:
Bjurbäck Jonas
Hydén Börje
Jäntti Håkan
Herrgård Börje
Do Theip
Ta gärna med bössan
Måndag 17 Augusti, Klubbkväll
Funktionärer:
Setälä Krister
Storfors Jan-Erik
Storfors Mikael
Åvall Lasse
Väglund Jan-Erik
Söderback Hans
Ta gärna med bössan
Funktionärer:
Ostberg Mauritz
Högfors Patrik
Fant Mikael
Sipic, Elmedin
Ekman Björn
Ta gärna med bössan
Tisdag 28 juli, Älgskytteprov
Funktionärer:
Domare:
Fogde Bengt
Herrgård Tommy
Back Mats
Broo Peter
Lindroos Johan
Långback Hans-Erik
Herrgård Niklas
Påfs Kaj
Skinnar Jan-Erik
Ta gärna med bössan
Lördag 19 September
Älgskytteprov 10:00-13:00 + Klubbdag!
Funktionärer:
Domare:
Strömfors Christian
Strömfors Andreas
Malm Christer
West Thomas
Runonen Ralf
Utgård Dan
Storm Knut
Strömfors Johan
Strömfors Karl-Erik
Ta gärna med bössan
Efter älgskytteprovet 19.09 ordnas en 4:e klubbdag . Markerandet sköts av de som deltar i träningsskyttet!
Älgskytteprovet kostar 20 €/serie. Dessa kvällar kostar träningsskytte 2 €/serie .
Provskyttet och träningskyttet sker på skilda banor.
Säsongskort för skytteträning kostar 20 € och säljs av Kalle Hietanen 0500-712537.
Kortet berättigar till skytteträningar på älgbanan hela säsongen 2015. Gäller dock endast på Tallmossen skjutbana.
Tävlingar
Älgskyttelagtävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden
Hageltävling mellan jaktföreningarna inom Malaxnejden
Jaktstig på Bergö
Gyttorp jägarskeet 100 duvor söndagen 19 juli kl 10
Kombinerad Älg - Jägartraptävling, öppen för alla
Ons 17 juni kl.18.00, Arr. Skyttekom.
Ons 8 juli kl.18.00, Arr. Skyttekom + PSF
Ons 15 juli kl. 17:00, Arr. Bergö Jvk
Anmälning kl. 9.30, Arr. PSF
Ons 22 julii kl. 18.00, Arr. PSF
Älgskytteprovtillfällen och träningsskytte kl. 18.00-22.00 vid Tallmossen. (Lördagar i september kl. 10-13)
Petalax
Tisdag 2 Juni
Tisdag 21 Juli
Lördag 12 september
Yttermalax
Tisdag 9 Juni
Tisdag 28 Juli
Lördag 19 September
Övermalax
Tisdag 16 Juli
Tisdag 4 Augusti
Sundom
Tisdag 23 Juni
Tisdag 11 Augusti
Solf
Tisdag 30 Juli
Tisdag 25 Augusti
Bergö
Tisdag 7 Juli
Tisdag 1 September
Pörtom-Dalbo
Tisdag 14 Juli
Tisdag 8 Septemer