150817 Dags för skåphyra

Skåphyror
Det är hög tid att betala för höstterminen om man har ett skåp.
Skåphyror för hösten:
1 juli tom 31 december kostar 150 kr
alt helår 1 juli tom 30 juni, kostar 250 kr
Betalning sker till bg 798-7365, UPK, ange Namn+ skåpnummer
Det finns lediga skåp att hyra , mejla kontoret om ni vill boka ett
skåp så fixar vi det. [email protected]