Produktblad

ROCK FÖ
FÖR GODKÄ
GODKÄND 33-KAMMARBRUNN
5 personer
Om du har godkänd 3-kammarbrunn så gör Rock den till ett minireningsverk för all
avloppsvatten.
IISI ROCK MINIRENINGSVERK
IISI är ett unikt enkelt minireningsverk, som renar allt
avloppsvatten som uppkommer i hushållet.
IISI ROCK är ett biologiskt och kemiskt fungerande
reningsverk, som installeras på 3-kammarbrunn eller på en
liten brunn efter (se bild nere till vänster)
Med IISI Rock minireningsverk uppgraderar du din befintliga
3-kammarbrunn till ett pris som endast är ca 50% av vad andra
minireningsverk kostar! Rock är marknadens fördelaktigaste!
Installationen kostar bara en bråkdel av vad det kostar med
andra minireningsverk.
Dessutom är IISI mycket enkel att installera, sommar som vinter.
IISI Rock reningsverk innehåller kemdoseringspump
som normalt installeras innomhus där vatten används
kontinuerligt.
IISI ROCK leveransinnehåll
- IISI ROCK reningsverk elcentral med stolpe och fundament av plast
- Kemdoseringspump och dränkpump
Svenska Miljöexperten AB
Bergs-gård 1 34263 Moheda
Org.Nr 556940-3263
Tom Renlund Tel: 076-9470 162
[email protected]
www.sveme.se