50-kronors kampanj talong

*Namn:
*Adress:
*Postnummer:
*Postort:
Tel:
Kön:
*E-post:
Jag har Hortons huvudvärk och vill också
bli medlem i Hortonföreningen i Sverige.
Kostar inget extra.
Födelseår:
OBS! Ifylles av Migränföreningen.
Betalt 50 kronor. Datum/Namnteckning:
Kryssa i
*Obligatoriska uppgifter
*Namn:
*Adress:
*Postnummer:
*Postort:
Tel:
Kön:
*E-post:
Jag har Hortons huvudvärk och vill också
bli medlem i Hortonföreningen i Sverige.
Kostar inget extra.
Födelseår:
OBS! Ifylles av Migränföreningen.
Betalt 50 kronor. Datum/Namnteckning:
Kryssa i
*Obligatoriska uppgifter
*Namn:
*Adress:
*Postnummer:
*Postort:
Tel:
Kön.
*E-post:
Jag har Hortons huvudvärk och vill också
bli medlem i Hortonföreningen i Sverige.
Kostar inget extra.
Födelseår:
OBS! Ifylles av Migränföreningen.
Betalt 50 kronor. Datum/Namnteckning:
Kryssa i
*Obligatoriska uppgifter