Broschyr Hur du sorterar rätt med gröna påsen

Bra Skräp!
Hur du sorterar rätt med Gröna påsen
TRANÅS KOMMUN
Grönt ljus för gröna påsen
Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester.
Mat som av någon anledning blir över och slängs kommer nu att göra nytta för miljön.
Men utan Din hjälp kommer detta inte att ske. Därför hoppas jag att Du läser igenom
och följer instruktionerna i detta häfte. Miljön är en av samhällets viktigare frågor,
både på kort och lång sikt, och enbart politiska beslut räcker inte.
Ett samlat ansvar och engagemang är grundförutsättningar för ett lyckat
resultat och där kan Du göra skillnad.
Tranås 20150629
Anders Wilander
Ordförande Kommunstyrelsen
Vanliga frågor och svar
Vad innebär gröna påsen?
Med gröna påsen är det enkelt att sortera. Matavfall sorteras ut
hemma och alla matrester läggs i den gröna påsen. Efter att förpackningar och farligt avfall är utsorterat slängs resterande i påsen
för brännbart som kan ha vilken färg som helst förutom grön.
Varför ser den gröna påsen ut som den gör?
Den gröna påsen är lite mindre än en vanlig soppåse därför
att man kan behöva byta den oftare för att undvika dålig lukt.
Färgen är för att den ska gå att sortera i en optisk anläggning.
Vad gör jag med den gröna påsen?
Gröna påsen slängs i det vanliga sopkärlet tillsammans med övriga
påsar för brännbart. Sopbilen hämtar innehållet i kärlet och kör
det till en sorteringsanläggning för optisk sortering. Där separeras
påsarna med hjälp av kameror som läser av färgen på påsen.
Vad händer med innehållet i påsarna?
De gröna påsarna töms och innehållet går till en rötningsanläggning
där biogas utvinns. Själva påsen går tillsammans med påsarna för
brännbart till förbränning i ett kraftvärmeverk och blir på så sätt till
fjärrvärme och el.
Vad ska jag tänka på när jag använder gröna påsen?
Allt avfall ska ligga i påsar när det hamnar i avfallskärlet. Matavfall
i den gröna påsen och det brännbara avfallet i en påse med valfri
färg, förutom grön. Knyt alltid dubbelknut på alla påsar så att de inte
öppnas. Löst avfall skapar problem i sorteringen.
Hur får jag nya påsar när mina är slut?
Bor du i villa knyter du en grön påse på soptunnan, då lämnar sopåkaren en ny rulle nästa gång tunnan töms. Bor du i lägenhet hör
du efter med din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Påsarna kan
läggas i soprum eller tvättstuga för de boende att hämta. Du kan
också hämta nya påsar på Återvinningscentralen vid Norraby.
Kostar påsarna något?
De gröna påsarna kostar inget extra utan ingår i avfallstaxan.
Varför ska vi sortera ut matavfallet
i gröna påsen?
Organiskt avfall innehåller näring och energi, genom att göra
biogas och biogödsel av det tar vi vara på resurserna. Biogasen
kan användas som drivmedel i bilar och bussar och biogödseln
kan ersätta konstgödning i jordbruket. När vi eldar upp
matavfall tar vi bara vara på energin inte näringsämnena.
Kan jag fortsätta att kompostera?
Du kan fortsätta att kompostera
hemma och ta tillvara på
näringsämnena i den egna
trädgården, men lämnar du ditt
matavfall i den gröna påsen
så kan även biogas utvinnas.
Alla kökskomposter
ska anmälas till
miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Så här går det till
1.
Du slänger dina matrester i den gröna påsen,
knyter ihop påsen med dubbelknut och lägger den
i ditt vanliga sopkärl bland de andra soppåsarna.
2.
Sopbilen tömmer kärlet som vanligt och kör
påsarna till en sorteringsanläggning.
3.
De gröna påsarna sorteras ut från det övriga
avfallet med hjälp av optisk sortering.
En kamera läser av vilken färg påsen har.
4.
De gröna påsarna går vidare till en rötningsanläggning där man utvinner biogas ur matresterna.
Substratet som blir över används som
näringsrik gödsel i jordbruket.
5.
Påsarna med brännbart avfall går till ett kraftvärmeverk där de eldas för att framställa fjärrvärme och el.
biogas
energ
i
Visste du att på en
påse med matavfall,
ca 2,2 kg, kan en
biogasbil köra 2 km!
Om vi når Tranås uppsatta
mål om 1000 ton insamlat
matavfall per år, kan en
biogasbil köra 30 varv runt
jorden på den utvunna energin!
Det här får
du lägga i
Gröna
påsen
Frukt och grönt
Ben och skal
Matrester
Matfett
Skal, skrutt, grönsaker och frukt som
blivit för gammalt.
Te och kaffe
Kaffe, te, filter och sump.
Tillagade eller råa rester som blivit över.
Fisk- och köttben, fiskrens,
skal från skaldjur och ägg.
Smör, olja, ost och mejeriprodukter.
Det här får du
inte lägga
i Gröna
påsen
Tobak
Cigarettfimpar och snus.
Papper
Papper, papp, sanitetsprodukter och blöjor.
Läkemedel
Piller och mediciner ska lämnas till apotek.
Krukväxter
Växter med rotklump, kattsand och hundbajs.
Tidningar och förpackningar, kemikalier och annat farligt avfall
lämnas på återvinningscentral
eller återvinningsstation.
Det får inte läggas bland
hushållsavfallet i ditt sopkärl.
Hur ska jag sortera
mina sopor?
SORTERA RÄTT!
Sorteringsguiden i din mobil
Har du frågor kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen Tranås kommun
Tfn 0140 681 00
sortering.nu/tranas
TRANÅS KOMMUN
| www.tranas.se | [email protected]
Följ kampanjen på facebook.com/braskrap