Vecka 1 Vecka 2

Vecka 1
1.
2.
3.
Beräkna med huvudräkning.
a) 7 ・ 9
b) 320 / 4
d) 201 – 193
e) 45 / 9
Vilket tal är störst?
a) 7,9 eller 7,95
c) 6 ・ 700
f) 299 + 299
b) –3 eller –5
Skriv längderna i meter.
a) 5 dm
b) 475 mm
c) 50 cm
c) –7 eller 0
d) 3,5 km
4.
Camilla har 250 kr i mynt. Hon har 13 tiokronor, 35 enkronor och resten
är femkronor. Hur många femkronor har Camilla?
5.
Hur vet du, utan att räkna, om 13/27 är mer eller mindre än 50 %?
6.
Pia startade sin resa från Karlskrona klockan 11.45. När klockan var
19.25 kom hon fram till Uppsala. Hur lång tid tog resan?
Vecka 2
7.
Beräkna med huvudräkning.
a) 10 ・ 6,25
b) 7,5 / 10 c) 0,7 ・ 2
d) 10,5 – 9,8
e) 2 ・ 3 ・ 70
f) 560 / 7
8.
Skriv talen med siffror i decimalform.
a) trettiosju hundradelar b) en fjärdedel
9.
Hur mycket är
a) 1/5 av 45 ton
b) 60 % av 3 000 g
10. Hur många procent är
a) 15 kr av 50 kr
c) ¾ av 80 kr
b) 84 skalbaggar av 200 skalbaggar
11. Skriv talen i storleksordning med det största talet först.
0,9
0,909
0,899
0,91
0,911
12. Asta förstår inte varför ¾ är lika med 75 %. Kan du förklara det for
henne?
Vecka 3
13. Beräkna med huvudräkning.
a) 0,8 ・ 8
d) 6,1 – 4,9
b) 6,9 / 10 c) 0,755 ・ 1 000
e) 0,7 ・ 0,4
f) 2 ・ 5 ・ 0,065
14. Du har siffrorna 5, 6, 7 och 9. Använd siffrorna och skriv
a) det näst största talet
b) det tal som ligger närmast 8 000
15. Under en vecka föll det 175 mm regn i Tomelilla. Hur många millimeter
regnade det i genomsnitt per dygn den veckan?
16. Jonna har sålt lotter for sitt fotbollslag. Lotterna kostade 5 kr. Jonna sålde
för 925 kr. Hur många lotter sålde hon?
17. Vilket är störst och vilket är minst av följande tal?
6,5
6,09
6,499
6,51
6,9
18. Beräkna med huvudräkning.
a) Vilket är priset per kilogram, om 0,5 kg kostar 34 kr?
b) Hur lång tid är det mellan 11.48 och 13.15?
c) Lös ekvationen 5x + 2 = 12.
d) Hur många minuter är 2 ½ h?
e) Hur mycket är 10 % av 650 kr?
f) Ett paket tuggummi innehåller tio bitar och kostar 9,50 kr. Hur mycket
kostar varje tuggummi?