Presentation Vendels fiberförening

Presentation Vendels fiberförening
Agenda
• Kort om Zitius
• Nyttan med fiber
• Erbjudande
• Ekonomi
• Tjänster
Kort om Zitius
•
Sverige första och största Kommunikationsoperatör
•
Startade 2003
•
Ägs av TeliaSonera sedan juni 2014
•
Över 200 000 anslutna hushåll
•
Verksamhet i > 120 kommuner
•
Ca 80 anställda
•
Den enda aktören med alla stora tjänsteleverantörer
•
Kontor i Göteborg, Stockholm och Umeå
Rollfördelning
Lilleby Fiberförening
Lillestad stadsnät
Varför fibernät?
9 Allt fler användare – befintliga nät räcker inte till!
9 Kontinuerligt ökat behov av kapacitet – ADSL räcker inte till!
9 Nedmontering av telenätet – ADSL!
9 TV i nya former!
9 Mobilt bredband – 4G inte ett alternativ, utan ett komplement!
9 Tillgång till ett brett och konkurrensutsatt tjänsteutbud!
9 Lägre priser på tjänster än i nuvarande nät!
5
10 March 2015
TV i nya former
6
10 March 2015
TV i nya former
Boxer
Parabol
DSL
SMART‐TV
IP‐TV
Internet
Fiber
7
10 March 2015
Mobilt bredband ett alternativ?
Exempel på kapacitet på mobilt bredband, kapaciteten är
beroende på geografiska förhållande och radiofrekvensen i systemet
2G – 4G system
100
14,4
7,2
3,6
Mbit/s
Nerladdning
Uppladdning
En användare
10
3
1,5
km
8
10 March 2015
Avstånd till användare
1,2
2,5
5
5
Tio samtidiga användare
1
0,3
0,1
Mobilt bredband ett alternativ?
Tele2
Tele2 – 149 kr/mån + datapaket:
50 GB
0,2 GB kostar 49 kr/mån
249 kr/mån
3Total
1 GB kostar 69 kr/mån
2 GB
3 GB kostar 119 kr/mån
6 GB
Tele2
6 GB kostar 169 kr/mån
100 GB
12 GB kostar 199 kr/mån
399 kr/mån
20 GB kostar 249 kr/mån
0,5 GB
3Bredband
12 GB
60 GB
20 GB
499 kr/mån
3Bredband Telia Mobil Komplett
Telia
40 GB
20 GB
249 kr/mån
2 GB
299 kr/mån
399 kr/mån
299 kr/mån
349 kr/mån
6 GB
399 kr/mån
449 kr/mån
12 GB
499 kr/mån
549 kr/mån
20 GB
649 kr/mån
Telia599 kr/mån
40 GB
399 kr/mån
30 GB kostar 349 kr/mån
60 GB kostar 699 kr/mån
HD‐film 11,5 GB/tim
1‐2 GB/tim (720p‐1080p)
”normal” TV
9
10 March 2015
Erbjudande till Vendels fiberförening
•
Fibernät mellan nod (Vendels telestation) och 255 fastigheter.
•
1 Gbit/s anslutning switch + 1 Gbit/s mediakonverterare.
•
Anslutning omvärld och Qmarket.
•
Kostnad: < 20 000 SEK/fastighet.
•
Finansieringserbjudande.
•
Ingår ej: Förläggning kanalisation egen tomt (gräsmatta)
•
Avtalstecknande senast 31 maj.
•
Ej möjlighet till efteranslutning.
Teknisk lösning
Gräva på egen tomt
Ekonomi
Kostnad anläggande
Bidrag 70%
Fastighetsägare
*gäller för 255 fastigheter
Totalt
17 000 000
11 900 000
5 100 000
Per fastighet
66 667
46 667
20 000
Ekonomi
Följande är ett exempel på vad tjänster kostar
idag och med fiber ansluten fastighet. Kostnad idag
Telefoni fast avgift (standard taxa)
ADSL 24 Mbit/s
Boxer Mix
Summa/månad
SEK/mån
145
365
234
744
Årsbesparing i exempel: 2568 SEK
Kostnad fiber
SEK/mån
Telefoni
Internet 100 Mbit/s
TV 24k
Paket Triple play Tele2
446
Fiber till fastighet finansierat
i fastighetslån (20.000, 4% ränta, 25 år)
84
530
Enkelt att köpa tjänster på Qmarket
Alla tjänster och priser: http://vendels.qmarket.se
15
10 March 2015
Exempel tjänsteleverantörer
16
10 March 2015
Det bredaste utbudet
Tidplan
Mars 2015 – Projektering April ‐ Avtal klart Vendels Fiberförening – Zitius
Maj – Avtalstecknande fastighetsägare, markägare
Juni – Bidragsansökan Jordbruksverket/Lst
Sep – Godkännande bidragsansökan
Okt – Start utbyggnad
Dec – Driftstart 1:a anslutningar
Juni 2016 – Samtliga anslutningar i drift
18
10 March 2015
Summering varför fiber
Fastighet med fiber
Fastighet utan fiber = mobil lösning
+ Hög kapacitet och kvalitet
+ Flyttbart
+ Lägre kostnader för tjänster
- Låg kapacitet
+ Valfrihet tjänster
- Mycket dyrt för TV
- Initial kostnad
- Lägre fastighetsvärde
19
10 March 2015
Mer information
•
•
•
20
www.vendelfiber.se
www.qmarket.se (välj storstockholm)
[email protected], 0735 455549
10 March 2015
21
10 March 2015
Likviditet
Fastighetsägare
Lst bidrag
Zitius
Netto kassa
Dec
Jan
Maj
5 100 000 kr
2 380 000 kr 2 380 000 kr
3 400 000 kr 3 400 000 kr 3 400 000 kr
1 700 000 kr
680 000 kr ‐340 000 kr
Juni
Juli
Aug
2 380 000 kr 2 380 000 kr 2 380 000 kr
3 400 000 kr 3 400 000 kr
0 kr
‐1 360 000 kr ‐2 380 000 kr
Diagramrubrik
kr6 000 000
kr5 000 000
kr4 000 000
kr3 000 000
kr2 000 000
kr1 000 000
kr0
Dec
Jan
Maj
Juni
Juli
(kr1 000 000)
(kr2 000 000)
(kr3 000 000)
Fastighetsägare
22
10 March 2015
Lst bidrag
Zitius
Netto kassa
Aug