Fördjupad statistik - Januari 2015

Stockholm 2015-01-16
Mäklarstatistik - t.o.m. december 20141
Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med
december månad år 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:
•
•
•
•
•
•
•
•
Under de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med fyra procent.
En bostadsrätt i Sverige kostade i genomsnitt 2,0 miljoner kronor under perioden.
Under de senaste tre månaderna har villapriserna i Sverige stigit med en procent. En
genomsnittsvilla i Sverige kostade i genomsnitt 2,5 miljoner kronor under perioden.
På tre månader har bostadsrättspriserna i centrala Stockholm stigit med en procent. En
genomsnittslägenhet i centrala Stockholm kostade 4,4 miljoner kronor under perioden.
På tre månader har villapriserna i Storstockholm stigit med knappt fyra procent. En
genomsnittsvilla i Storstockholm kostade 4,5 miljoner kronor under perioden.
På tre månader har bostadsrättpriserna i centrala Göteborg stigit med drygt en procent.
En lägenhet i centrala Göteborg kostade i genomsnitt 3,3 miljoner kronor under
perioden.
Under de senaste tre månaderna har villapriserna i Storgöteborg stigit med två procent.
En villa i Storgöteborg kostade i genomsnitt 3,6 miljoner kronor under perioden.
På tre månader har bostadsrättspriserna i centrala Malmö stigit med en procent. I centrala
Malmö kostade en genomsnittlig bostadsrätt 1,6 miljoner kronor under perioden.
I Stormalmö har villapriserna stigit med en procent under den senaste 3.
månadersperioden. 3,0 miljoner kronor var genomsnittskostnaden för en villa i
Stormalmö under perioden.
Definitioner:
12 månader . behandlar prisutvecklingen mellan två 3.månadersperioder med 12 månaders
mellanrum, det vill säga oktober 2014.december 2014 jämfört med oktober 2013.december 2013.
3 månader – behandlar prisutvecklingen mellan två närliggande 3.månadersperioder, det vill säga
oktober 2014.december 2014 jämfört med juli 2014.september 2014.
1 månad – behandlar prisförändringen den senaste månaden mätt på 3.månadersperioder, det vill
säga oktober 2014.december 2014 jämfört med september 2014.november 2014.
1
Utdrag ur detta material får kopieras och publiceras, under förutsättning att vederbörlig källhänvisning
(”Källa Svensk Mäklarstatistik AB”) sker.
1
Stockholm 2015-01-16
Genomsnittligt kvadratmeterpris för bostadsrätter i Sverige fördelat på antal rum
Genomsnittspris för bostadsrätter i Sverige fördelat på antal rum
Genomsnittlig månadsavgift för bostadsrätter i Sverige fördelat på antal rum
2
Stockholm 2015-01-16
Sverige
Bostadsrätt
12 månader
Under den senaste 12.månadersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige stigit med knappt nio
procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset är 29 509 kronor under perioden.
3 månader
Under den senaste 3.måndersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige stigit med fyra procent
(se Figur 1).
1 månad
Bostadsrättspriserna i Sverige har under den senaste månaden minskat med en procent. Priset per
kvadratmeter är 29 384 kronor i genomsnitt. Den genomsnittliga lägenheten som såldes under
december var 65 kvadratmeter och kostade 1,9 miljoner kronor.
Prisutveckling - Riket
kr/kvm
32 000
30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
okt-12
aug-12
jun-12
apr-12
feb-12
dec-11
20 000
Bostadsrätt
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 1. Prisutveckling för bostadsrätter i Sverige. I grafen redovisas kvadratmeterpriset som ett
3.månaders glidande medelvärde.
3
Stockholm 2015-01-16
Sverige
Villa
12 månader
Under den senaste 12.månadersperioden har villapriserna stigit med knappt nio procent. En
genomsnittsvilla kostade 2,5 miljoner kronor under det senaste året.
3 månader
Under den senaste 3.måndersperioden har villapriserna stigit med en procent (se Figur 2).
Taxeringsvärdet för en såld genomsnittsvilla i Sverige motsvarar 62 procent av det beräknade
marknadsvärdet under perioden.
1 månad
Villapriserna i Sverige har under den senaste månaden varit i princip oförändrade. En såld
genomsnittsvilla kostar under december 2,3 miljoner kronor, eller motsvarande 17 957 kronor
per kvadratmeter, och är 130 kvadratmeter stor.
Prisutveckling - Riket
K/T
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
1,35
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
1,30
Villa
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 2. Prisutveckling för villor i Sverige. I grafen redovisas K/T.talet som ett
3.månaders glidande medelvärde.
4
Stockholm 2015-01-16
Stockholm
Bostadsrätt
12 månader
Under den senaste 12.månadersperioden har bostadsrättspriserna i både Storstockholm och
centrala Stockholm stigit med tolv respektive drygt 10 procent.
Störst är prisuppgången i Sollentuna där priserna ökat med 29 procent. I Sollentuna kommun
kostar en genomsnittlig bostadsrätt 30 772 kronor per kvadratmeter.
Den minsta ökningen finns i Värmdö kommun där bostadsrättpriserna ökat med fyra procent
under den senaste 12.månadersperioden. I Värmdö kostar en genomsnittslägenhet under
perioden 30 192 kronor per kvadratmeter.
3 månader
På tre månader har bostadsrättspriserna i både Storstockholm och centrala Stockholm stigit med
en procent (se Figur 3).
Österåker är den kommun i länet som haft de största prisuppgångarna under den senaste 3.
månadersperioden, 17 procent. I Österåker kostar en genomsnittlig bostadsrätt 25 501 kronor per
kvadratmeter.
I Nynäshamns kommun kostar en genomsnittslägenhet 16 123 kronor per kvadratmeter, vilket är
en nedgång med drygt 14 procent sett över de senaste tre månaderna. Inte i någon kommun i
länet har priset gått ner lika mycket under perioden.
1 månad
Under den senaste månaden har bostadsrättspriserna i Storstockholm, motsvarande Stockholms
län, varit i stort sett oförändrade. En genomsnittlig bostadsrätt i Stockholms län kostade under
december 45 737 kronor per kvadratmeter och var 61 kvadratmeter stor.
I centrala Stockholm har priserna på bostadsrätter under den senaste månaden varit oförändrade.
En såld lägenhet i centrala Stockholm kostade under december i genomsnitt 73 079 kronor per
kvadratmeter och var 57 kvadratmeter stor.
5
Stockholm 2015-01-16
Prisutveckling - centrala Stockholm
kr/kvm
75 000
70 000
65 000
60 000
55 000
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
okt-12
aug-12
jun-12
apr-12
feb-12
dec-11
50 000
Bostadsrätt
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 3. Prisutveckling för bostadsrätter i centrala Stockholm. I grafen redovisas kvadratmeterpriset som
ett 3.månaders glidande medelvärde.
6
Stockholm 2015-01-16
Stockholm
Villa
12 månader
På 12 månader har priset på en villa i Stockholms län stigit med drygt tolv procent. En
genomsnittvilla köpt under det senaste året kostar i Stockholms län 4,4 miljoner kronor.
I Nynäshamns kommun har villapriserna under den senaste 12.månadersperioden stigit med
23 procent, vilket är mest i länet. En genomsnittsvilla i Nynäshamn kostar 2,7 miljoner kronor
under perioden.
I Nacka har villapriserna gått ner med en procent, den svagaste utvecklingen bland
Stockholmskommunerna. En genomsnittsvilla i Nacka kostar 5,9 miljoner under perioden.
3 månader
På tre månader har villapriserna i Stockholms län stigit med knappt fyra procent (se Figur 4).
Taxeringsvärdet för en genomsnittsvilla i Stockholms län motsvarar under perioden 60 procent
av det beräknade marknadsvärdet.
Under de tre senaste månaderna har villapriserna stigit mest i Norrtälje kommun, med knappt
elva procent. En genomsnittsvilla i Norrtälje kostar 2,2 miljoner kronor.
I Ekerö kommun har en genomsnittsvilla blivit tre procent billigare under de senaste tre
månaderna. Inte i någon annan kommun i länet har priserna gått ner lika mycket under perioden.
1 månad
Villapriserna i Storstockholm, motsvarande Stockholms län, har den senaste månaden ökat med
knappt en procent. En i december såld genomsnittsvilla kostar 4,4 miljoner kronor, eller
motsvarande 32 437 kronor per kvadratmeter, och är 136 kvadratmeter stor.
7
Stockholm 2015-01-16
K/T
Prisutveckling - Storstockholm
1,70
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
1,35
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
1,30
Villa
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 4. Prisutveckling för villor i Storstockholm. I grafen redovisas K/T.talet som ett
3.månaders glidande medelvärde.
8
Stockholm 2015-01-16
Göteborg
Bostadsrätt
12 månader
Under det senaste året har bostadsrättspriserna i Storgöteborg och centrala Göteborg stigit med
13 respektive tolv procent.
Mölndal är den kommun i Storgöteborg som haft den största prisuppgången under perioden,
med knappt 21 procent. En bostadsrätt i Mölndal kostar i genomsnitt 26 223 kronor per
kvadratmeter under perioden.
I Partille har bostadsrättspriserna ökat med en procent. Det är kommunen med den svagaste
prisutvecklingen i regionen. En bostadsrätt i Partille kostar i genomsnitt 1,7 miljoner kronor, sett
till den senaste tolvmånadersperioden.
3 månader
På tre månader har bostadsrättspriserna i Storgöteborg stigit med en procent. Genomsnittspriset
för en bostadsrätt i Storgöteborg är under denna period är knappt 2,3 miljoner kronor.
En genomsnittslägenhet i centrala Göteborg kostar 3,3 miljoner kronor. Under den senaste 3.
månadersperioden har bostadsrättspriserna i centrala Göteborg stigit med drygt en procent (se
Figur 5).
Störst har prisuppgången i regionen varit i Alingsås kommun, där priserna har gått upp med åtta
procent under de senaste tre månaderna. Genomsnittligt pris per kvadratmeter för en bostadsrätt
i Alingsås under perioden är 20 552 kronor.
Sett över de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Kungälvs kommun varit i stort sett
oförändrade. Inte i någon kommun i Storgöteborg har utvecklingen varit så svag under den
senaste 3.månadersperioden.
1 månad
Bostadsrättspriserna i Storgöteborg har under den senaste månaden varit oförändrade. En
genomsnittlig bostadsrätt i Storgöteborg kostade i december 32 145 kronor per kvadratmeter och
var 72 kvadratmeter.
I centrala Göteborg har bostadsrättspriserna stigit med en halv procent under den senaste
månaden. En såld bostadsrätt i centrala Göteborg kostade i genomsnitt 48 157 kronor per
kvadratmeter under december månad, och var 76 kvadratmeter.
9
Stockholm 2015-01-16
Prisutveckling - centrala Göteborg
kr/kvm
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
okt-12
aug-12
jun-12
apr-12
feb-12
dec-11
30 000
Bostadsrätt
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 5. Prisutveckling för bostadsrätter i centrala Göteborg. I grafen redovisas kvadratmeterpriset som
ett 3.månaders glidande medelvärde.
10
Stockholm 2015-01-16
Göteborg
Villa
12 månader
På 12 månader har priset på en villa i Storgöteborg stigit med åtta procent.
I Kungsbacka kommun har villapriserna under det senaste året stigit med knappt tolv procent.
Det är den största prisuppgången i regionen. En genomsnittsvilla i Kungsbacka kommun kostar
3,9 miljoner kronor under perioden.
I Alingsås kommun har villapriserna varit oförändrade det senaste året. Inte i någon kommun i
Storgöteborg har utvecklingen varit så svag under den senaste 12.månadersperioden. I Alingsås
kostar en villa i genomsnitt 2,5 miljoner kronor sett över det senaste året.
3 månader
Under de senaste tre månaderna har villapriserna i Storgöteborg stigit med två procent (se
Figur 6). Taxeringsvärdet för en genomsnittsvilla i Storgöteborg motsvarar 61 procent av det
beräknade marknadsvärdet under perioden.
I Kungsbacka har villapriserna under de senaste tre månaderna ökat med knappt sju procent. En
genomsnittsvilla i Kungsbacka kommun kostar 3,9 miljoner kronor under perioden.
I Lerums kommun har priset på en såld genomsnittsvilla sjunkit med fyra procent under de
senaste tre månaderna. Inte i någon annan kommun i regionen har priserna sjunkit mer under
den senaste 3.månadersperioden.
1 månad
Villapriserna i Storgöteborg har den senaste månaden ökat med en procent. En såld
genomsnittsvilla i Storgöteborg kostade under december 3,7 miljoner kronor, eller motsvarande
28 070 kronor per kvadratmeter, och var 133 kvadratmeter.
11
Stockholm 2015-01-16
Prisutveckling - Storgöteborg
K/T
1,70
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
1,35
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
1,30
Villa
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 6. Prisutveckling för villor i Storgöteborg. I grafen redovisas K/T.talet som ett
3.månaders glidande medelvärde.
12
Stockholm 2015-01-16
Malmö
Bostadsrätt
12 månader
Det senaste året har bostadsrättspriserna i Stormalmö och centrala Malmö stigit med drygt nio
respektive sju procent.
I Malmö stad har bostadsrättspriserna stigit med drygt nio procent under de senaste
12 månaderna. I Malmö kostade en bostadsrätt i genomsnitt 20 115 kronor per kvadratmeter
under perioden.
I Lunds kommun har priset för en genomsnittslägenhet ökat med drygt tre procent under de
senaste 12 månaderna, den svagaste utvecklingen i regionen. I Lund kostade en bostadsrätt i
genomsnitt 24 719 kronor per kvadratmeter under perioden.
3 månader
På tre månader har bostadsrättspriserna i Stormalmö minskat med två procent. Genomsnitts.
priset för en bostadsrätt i Stormalmö är 1,4 miljoner kronor under perioden.
En genomsnittslägenhet i centrala Malmö kostade under den senaste 3.månadersperioden
22 811 kronor per kvadratmeter. Under perioden har bostadsrättspriserna i centrala Malmö stigit
med en procent (se Figur 7).
På tre månader har Eslövs kommun haft en prisuppgång på tio procent, den starkaste
utvecklingen i regionen. I Eslöv kostar en bostadsrätt i genomsnitt 9 878 kronor per kvadrat.
meter under perioden.
I Lunds kommun kostar en genomsnittslägenhet 24 303 kronor per kvadratmeter under
perioden. På tre månader har bostadsrättspriserna i Lund sjunkit med knappt åtta procent, mest i
regionen.
1 månad
Bostadsrättspriserna i Stormalmö har den senaste månaden varit oförändrade. En såld bostadsrätt
i Stormalmö kostar under december i genomsnitt 21 198 kronor per kvadratmeter och är
70 kvadratmeter.
I centrala Malmö har bostadsrättspriserna varit oförändrade den senaste månaden. En såld
lägenhet i centrala Malmö kostar i december i genomsnitt 23 147 kronor per kvadratmeter och är
73 kvadratmeter.
13
Stockholm 2015-01-16
Prisutveckling - centrala Malmö
kr/kvm
24 000
23 000
22 000
21 000
20 000
19 000
18 000
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
okt-12
aug-12
jun-12
apr-12
feb-12
dec-11
17 000
Bostadsrätt
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 7. Prisutveckling för bostadsrätter i centrala Malmö. I grafen redovisas kvadratmeterpriset som ett
3.månaders glidande medelvärde.
14
Stockholm 2015-01-16
Malmö
Villa
12 månader
Under de senaste 12 månaderna har priserna på villamarknaden i Stormalmö gått upp med drygt
två procent.
Kävlinge är den kommun i regionen där villapriserna gått upp mest under året, ökningen är
tolv procent. En genomsnittsvilla i Kävlinge kostar 2,5 miljoner kronor under perioden.
I Eslövs kommun har villapriserna sjunkit med knappt åtta procent under samma period. Inte i
någon annan kommun i regionen har priserna gått ner mer än så det senaste året. I Eslöv kostar
en villa i genomsnitt 1,8 miljoner kronor, sett till de senaste tolv månaderna.
3 månader
Under de senaste tre månaderna har villapriserna i Stormalmö ökat med en procent (se Figur 8).
Taxeringsvärdet för en genomsnittsvilla i Stormalmö motsvarar 70 procent av det beräknade
marknadsvärdet under perioden.
I Kävlinge har villapriserna under de senaste tre månaderna ökat med fyra procent. Inte i någon
annan kommun i Stormalmöregionen har priset gått upp lika mycket under den senaste
3.månadersperioden.
I Staffanstorps kommun har villapriserna sjunkit med fyra procent den senaste 3.månaders.
perioden. En genomsnittsvilla i Staffanstorp kostar 2,8 miljoner kronor under perioden.
1 månad
Villapriserna i Stormalmö har den senaste månaden minskat med en procent. En såld
genomsnittsvilla kostar under december 3,1 miljoner kronor eller motsvarande 20 961 kronor per
kvadratmeter och är 146 kvadratmeter stor.
15
Stockholm 2015-01-16
Prisutveckling - Stormalmö
K/T
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
1,32
1,30
1,28
dec-14
okt-14
aug-14
jun-14
apr-14
feb-14
dec-13
okt-13
aug-13
jun-13
apr-13
feb-13
dec-12
1,26
Villa
Källa Svensk Mäklarstatistik AB
Figur 8. Prisutveckling för villor i Stormalmö. I grafen redovisas K/T.talet som ett
3.månaders glidande medelvärde.
16
Stockholm 2015-01-16
Övriga Sverige
Bostadsrätt
12 månader
Störst har prisuppgången i övriga Sverige (dvs. exklusive storstadslänen) under det senaste året
varit i Södermanlands län med 30 procent. En genomsnittslägenhet i Södermanland kostar
13 151 kronor per kvadratmeter under perioden.
I Blekinge län har priserna under det senaste året ökat med två procent. Inte i något annat län i
övriga Sverige (dvs. exklusive storstadslänen) har prisuppgången varit mindre under perioden. I
Blekinge kostar en bostadsrätt i genomsnitt 10 453 kronor per kvadratmeter under perioden.
3 månader
I Jämtlands län har bostadsrättspriserna under de senaste tre månaderna stigit med knappt
24 procent, mest av alla län i övriga Sverige (dvs. exklusive storstadslänen). En genomsnitts.
lägenhet i Jämtlands län kostar 19 754 kronor per kvadratmeter under perioden.
I Östergötlands län har bostadsrättspriserna sjunkit med tio procent under de senaste tre
månaderna. Inte i något annat län i övriga Sverige har priserna fallit lika mycket under den senaste
3.månadersperioden. En genomsnittslägenhet i Östergötland län kostar 18 034 kronor per
kvadratmeter under perioden.
Övriga Sverige
Villa
12 månader
Västmanlands, Uppsala, Gävleborgs, Östergötlands, Dalarnas, Gotlands, Västerbottens,
Kronobergs och Södermanlands län är de län i övriga Sverige (dvs. exklusive storstadslänen) som
haft den största prisuppgången under det senaste året med cirka 10.13 procent. En
genomsnittvilla i Västmanlands län, som uppvisade den största ökningen, kostar 1,9 miljoner
kronor under perioden.
I Kalmar län har villapriserna ökat med drygt fyra procent under den senaste 12.månaders.
perioden. Det är länet med den svagaste prisutvecklingen i Sverige under den senaste 12.
månadersperioden. En genomsnittsvilla i Kalmar kostar 1,5 miljoner kronor under perioden.
3 månader
På tre månader har villapriserna i Västmanlands län stigit med fem procent. Inte i något annat län
i övriga Sverige (dvs. exklusive storstadslänen) har villapriserna gått upp lika mycket under den
senaste 3.månadersperioden. En villa i Västmanlands län kostar i genomsnitt 2,1 miljoner kronor
under perioden.
I Jämtlands län har villapriserna sjunkit med sju procent under den senaste 3.månadersperioden.
Inte i något län i Sverige har priserna sjunkit mer än så under motsvarande period.
Mäklarstatistik kan hjälpa dig med mer detaljerad information eller fördjupade
utredningar baserat på information från vår databas. För information om Mäklarstatistiks
tjänster och priser kontakta [email protected] eller ring 08'588 00 450.
17