HUR MYCKET KOSTAR ER UPPVÄRMNING?

HUR MYCKET KOSTAR
ER UPPVÄRMNING?
Besök oss i monter B05:20 under Fastighetsmässan 2-3 september så berättar vi mer om
hur ni kan sänka era uppvärmningskostnader!
VISA ANNONSEN I MONTERN OCH FÅ EN GÅVA.
E
INV
RA
E
ST
0:-
I
RA ITT
SPA MSN
NO
GE
Investeringskostnad: 0 SEK. Ouman Värmevakt
erbjuds med ett finansieringsupplägg där bostadsrättsföreningen inte behöver ta några risker eller investeringskostnader. Under en avtalsperiod på fem
år tillfaller 20 % av besparingen bostadsrättsföreningen och efter fem år hela besparingen. Ni som
förening sänker Era uppvärmningskostnader från
första dagen. Pengar rakt ner i fickan!
17%
Räkneexempel: En förening med 100 lägenheter
har en ungefärlig uppvärmningskostnad på 600 000
SEK/år. Med en genomsnittlig besparing på 17 %
sänker föreningen uppvärmningskostnaderna med
102 000 SEK/år.
VÄRMEVAKT
Kontakta oss: 031-337 83 00
[email protected]
www.canmera.se
CANMERA Energioptimering i samarbete med OUMAN
NYHET FRÅN OUMAN OCH CANMERA
Spara pengar från dag
ett utan investering
Nu presenteras den nya
tjänsten Ouman Värmevakt
där bostadsrättsföreningar,
utan att investera en krona,
kan minska sina uppvärmningskostnader med i snitt
17 procent.
Företagen som ligger bakom
tjänsten, Ouman och Canmera, vill energieffektivisera
Göteborgs
bostadsrättsföreningar. Uppvärmning utgör i
genomsnitt 25 procent av hushålls- och driftkostnaderna i en
bostadsrättsförening.
Den nya tjänsten optimerar
energianvändningen i fastigheten och säkerställer ett
jämnt inomhusklimat. En förening kan på det sättet minska sin uppvärmningskostnad
med i genomsnitt 17 procent.
– Beroende på föreningens storlek motsvarar detta
hundratusentals kronor varje år, förklarar Kristian Berghagen, VD på Ouman AB.
Värmeförbrukningen i Sverige fortsätter att öka, och samtidigt stiger fjärrvärmepriset.
– Göteborg har kommit längre än många andra städer men
det finns fortfarande ett stort
behov av att minska den del av
bostadsrättsföreningarnas energiförbrukning som går åt till
uppvärmning, berättar Anders
Illustration över hur Ouman Värmevakt fungerar i ett bostadshus.
Ouman Värmevakt erbjuds
med ett finansieringsupplägg
som innebär att föreningen inte
behöver ta några risker eller
finansieringskostnader. Under
en avtalsperiod på fem år tillfaller 20 procent av besparingarna
föreningen och efter fem år hela
besparingen. Med andra ord
Gustavsson, VD på Canmera
minskar uppvärmningskostnaEnergioptimering.
den från dag ett.
”Beroende på
föreningens storlek
motsvarar detta
hundratusentals
kronor varje år”
Det är inte bara äldre hus
som behöver energieffektiviseras. Det är vanligt att åtgärder
behöver göras även i relativt nya
hus, mellan 10 och 20 år gamla,
och i många fall finns det även
mycket att vinna på att optimera
nybyggda fastigheter.
Vill du veta mer?
Besök oss i monter B05:20
under Fastighetsmässan 2-3 sept.
Eller kontakta oss via:
031-337 83 00
[email protected]
www.canmera.se