Prislista Itrim 2015-01-05

Prislista 2015-01-05
Vad ingår i ett Itrim Shape 24 mån medlemskap hos Cardio Club?
1) Fullständigt medlemskap på Cardio Club inkl Gym och Gruppträning såväl inomhus
som utomhus. Ca 35 pass i veckan med instruktörer.
2) 1 st Hälsoanalys ca en timme där vi kartlägger ditt nuläge avseende din hälsa.
3) 1 st Konditionstest för att fastslå ditt nuläge vid uppstart.
4) 1 st Gyminfo Itrim med genomgång av Cardio Clubs träningsutbud.
5) 20 eller 12 st (Guld eller Silver) individuella 25 min möten med din personliga
hälsocoach. Dessa möten kan vara hälsosamtal eller träningsuppföljning.
6) 30 st gruppträffar (20 st år 1 och 10 st år 2) tillsammans med andra i din grupp (1015 pers totalt) där du får ny kunskap för varje träff och även motivation av såväl din
personliga coach som andra gruppmedlemmar.
Pris:
Guld:20 individuella möten: 795 kr/mån (½ programmet dvs 12 mån: 895 kr/mån)
Silver:12 individuella möten: 695 kr/mån (½ programmet dvs 12 mån: 795 kr/mån)
Till detta väljer man själv till hur många extra individuella möten med sin hälsocoach
man vill ha i steg om 2 st/år. Varje 2 st/år kostar ytterligare 60 kr/mån. Ex. Välj till
åtta möten på två år kostar ytterligare 120 kr/mån.
Obligatoriskt startpaket innehållande böcker, stegräknare och RFID-bricka tillkommer
med 495 kr.
www.itrim.se
www.cardioclub.se