Läs hela artikeln här

Hur väljer jag dental scanner?
B
ehöver jag en dental scanner? Vilken modell och vilken
leverantör ska jag välja? I vilken prisklass? Den nya tekniken skapar ständigt nya frågor. Hur kommer framtidens
tandteknik egentligen att se ut?
Tidningen Tandteknikern kan inte bestämma åt dig, förutsättningarna ser alltid olika ut för olika människor och för olika
labb. Men vi kanske kan ge dig lite hjälp på vägen.
För två år sedan undersökte vi marknaden för dentala scannrar, nu har vi uppdaterat den undersökningen.
På de följande sidorna presenterar vi de svar vi har fått hittills.
Får vi ytterligare svar kommer de att publiceras på vår hemsida.
Kanske kan det här ge dig lite hjälp på vägen och möjlighet att
göra jämförelser när det gäller dina framtida investeringar.
Vi kommer under hela det här året att presentera jämförelser
av ny teknik och presentera dem i tidningen och på vår hemsida,
www.dentallab.se, under rubriken Tandteknikern. Där ska alltid
de senaste uppdateringarna finnas.
Vilka frågor har du? Hör av dig till [email protected]
Alla leverantörer och tillverkare är naturligtvis också välkomna att höra av sig. I nästa nummer kommer vi att jämföra orala
scannrar.
Text: Björn Hasselblad
Ide och frågor: Åsa Malmberg
TA N DT E K N I K E R N N R 1 – 2 015 | 13
Dental
scanning
Renishaw
KaVO
Arctica Scan
Renishaw DS30
Renishaw
KaVo
Svar från Madeleine Söllner,
Productmanager CAD/CAM
Svar från Håkan Roos,
Affärsområdeschef
Pris?
210 000:-
180 000:- ex moms
Licensavgift?
Ja från år två. 12.300 kr/ år.
Dock valbart om man önskar göra detta
varje år eller hoppa över något år.
Ingen licensavgift
Vilka jobb och vilka material
går att scanna?
Några specialfunktioner?
Alla typer av material, utan att behöva
spraya. Enkelt att få plats med modellerna, möjligt att scanna både ÖK och UK
samtidigt
Alla typer av jobb och material som
förekommer på marknaden
Hur lång tid tar det att
scanna en preparation?
17 sek
C:a 45-60 sek. Längre tid vid
mer komplexa preperationer.
Vilken typ av avläsning
(optisk, laser)?
Stripelight med integrerat blåfilter.
Optisk
Kan flera preparationer
läsas av samtidigt?
Nja helst inte, skuggningsrisk.
Ja
Låst/öppen, precisera?
Öppen. Helt öppna STL filer
Helt öppen mjukvara
Support, uppdateringar?
Vad kostar det?
Gratis. Support via telefon och via remotecontrol, Utbildade tandtekniker som
supportar och kan ¨ta över¨ datorn och
visa/lösa felet
All support är kostnadsfri och på svenska.
Avgift för uppdateringar från år 2, kostar 6000:till 10 200:- ex. moms/år beroende på vilka
moduler som används.
Vilka fräsar passar
till scannern?
Till alla fräsar/printrar som
tar emot öppna STL filer
Alla fräsar som använder *stl- format
Leveranstid på arbeten?
4-6 veckor
Leveranstider från Renishaw är 3 arbetsdagar för
singelkronor, 4 dagar för broar och 5 dagar för
implantatarbeten. Vi lämnar 10 års garanti.
Kan jag låna en scanner av er?
Hur många led måste jag
då producera?
Via leasing
Diskuteras i varje enskilt fall.
Finns det artikulatorfunktion
i programvaran?
Ja, full virtuell artikulatorfunktion och 4
olika artikulationer i mjukvaran.
Ja, det finns en sådan modul
Vad krävs det för
datorprestanda?
Dator ingår vid köp av scanner
Windows 7 eller 8 64 bitar. Minikrav CPU QuadCore 2.8 Ghz, RAM: 4GB, grafikkort: 1GB Video
RAM från Nvidia eller ATI). Vi rekommenderar att
köpa PC från oss, då ger vi även support på den.
Kan man läsa avtryck för
studiemodellframställning?
Hur lång tid tar det och
vad kostar modellen?
Ja. Vi framställer inte modellen, måste
skickas till lämplig framställare.
Det går att göra avtrycksscanning. Vi gör inte
modeller.
Övriga kommentarer?
Prisvärd, snabb scanner som är intuitiv
och med användarvänlig mjukvara.
Alla arbeten skickas kostnadsfritt
med UPS från Renishaw.
14 | TA N DT E K N I K E R N N R 1 – 2 015
Sirona
3-Shape
Denthouse
Svar från
Dan Alfredsson
EGS = Lanseras på IDS 2015
Ineos X5
3-Shape
D500, D700, D800, D900,
D500,D700,D710,D800,D810,
D900 och D900L
Heraeus
Svar från Emma Bjerhem
195 000 kr. exkl.moms
D500:129 600:-, D700: 179 000:-,
D800: 199 000:-, D900: 249 000:- Ex moms.
Ett års licensavgift ingår i priset.
Nej
Beroende på system. 3Shape: 1500euro för
Dental system. EGS = Lanseras på IDS 2015
All fast protetik.
Några specialfunktioner?
Helautomatisk 5-axlad robotarm.
Allt och alla material såvida du sprejar
materialen. Förmåga att se vinklade skruvkanalers placeringar. Backing för fasadbränning, reducering av scannad förlaga.
M-Tec Dental
Svar från Mikael Holmgren.
Från 115 000:- plus moms
16 300,- + moms då ingår fri support och
fria uppdateringar av mjukvarorna.
Alla. Material som går att scanna på den nya D900L
är alla typer av plast, gips och även metall.
En specialfunktion är det nya sättet att kunna
scanna och använda artikulatorfunktionen
Ca 3-5 sekunder. Scannar man hela
Mellan 3-6 sek beroende på scannertyp.
käken tar ocklusalytan ca 10 sekunder.
Cirka 15 sekunder för en singel och cirka 70 sek
för en 3-leds bro
Optisk. Triangulärteknik, blått ljus.
3shape = Laser
EGS = Optisk
D500, D700, D710, D800, D810 är med laser och
den nya D900 & D900L är med Blue LED
Upp till fyra samtidigt.
Ja.
Ja
Helt öppen. Alla program som
stödjer STL.
Vi säljer enbart öppna system.
Helt öppna, vi binder inte en kund utan kunden ska
själv kunna välja till vilket fräscenter den vill anlita.
Gratis support via Sironas helpdesk
i Tyskland. 14 språk. Uppdateringar
på CAD-mjukvara gratis inom samma
versionsnummer.
När du köper ett system från Heraeus ingår
support, uppdateringar är gratis, däremot
har du en årlig licensavgift att betala beroende på vilka mjukvarumoduler som valts
till.
Support samt alla uppdateringar av alla mjukvaror
ingår i licensavgiften, inga kostnader tillkommer.
Alla som kan hantera STL-filer samt
Sironas Inlab MC XL och Inlab MC X5
Alla fräsar som kan ta emot en öppen stl fil.
I dagsläget så kan du skicka till alla fräsmaskiner
som kan ta emot en STL fil, vilket är nästan alla.
Sirona är avsedd för inhouse och Out- Crown/Bridges: 48h på SLM, 72 på allt fräst,
source-produktion, produkt klar på 15 inklusive Zirconia. 3till 5 dagar på övrigt.
min. och uppåt (fräscentra 3 dar)
ZiOx måndag innan kl 12:00 levereras ut onsdag
med bud eller post. Titan/CoCr Fräst måndag innan
kl 12:00 ut tisdag med bud eller post
Nej
Nej
Nej, vi har inget färdigt affärsförslag för det då vår
huvudlinje är försäljning av scanner med eller utan
finansiering.
Ja i CAD- mjukvaran.
Ja.
Ja
Dator ingår (ej skärm) med garanti och
support. Annars gäller följande: 64-bits
system med Windows 7, gärna 16 Gb
RAM minne. Kraftfullt grafikkort.
Dator medföljer. Annars följer man datorspecifikationer från 3shape. EGS har sin
egen dator i sig, koppla scannern till en
skärm och kör.
i7 processor, 1Tb HD, 16Gb Ram, 4Gb nVidia
grafikkort som klarar 3D-modellering
Ja. Max 3 arbetsdagar. 269:-
Ja. Ingen tjänst vi tillhandahåller.
Ja det går.
Vi har en leveranstid på 24 timmar om filen kommer till oss innan kl 12:00 och en hel ÖK UK kostar
285,- inkl 1st löstagbar stans.
En av marknadens snabbaste och mest När EGS lanseras kommer vi kunna erbjuda
precisa scanners < 12 microns. Helauto- unika koncept avseende finansiering och
matisk och 5-axlad teknik. Snabbscann- produktionsfördelar.
tid utan att göra avkall på kvalitén.
Digital tandvård blir huvudflödet från tandläkaren
inom en snar framtid.
TA N DT E K N I K E R N N R 1 – 2 015 | 15
Amann
Girrbach
Dental
Wings
Dental
scanning
Straumann
Svar från Tony Janfalk
Ceramill
Map 400
Denthouse
Svar från Dan Alfredsson
Denthouse
Pris?
145 125 kr inkl moms
220 000:- Exkl moms
Licensavgift?
19 375 inkl moms
Protection plan i 4 år 11500:-/ år
Vilka jobb och vilka material
går att scanna?
Några specialfunktioner?
Konventionell protetik samt implantatprotetik.
Gips (oavsett färg) samt CAD-vax går att scanna
utan att scanningsspray eller motsvarande
måste användas. Det finns ett flertal övriga
moduler som man kan köpa till såsom Bitesplints och Partial frameworks. Dessa ingår inte
i standardlicensen. Straumann producerar inte
slutprodukterna som skapas i dessa moduler
därför samarbetar vi med Dental Technology
AB som står för försäljning, utbildning och support kring dessa specialmoduler.
Kron & bro, inlay onlay, implantat,
microshell,bettskenor, protes, glaskeramik, Tempbroar, Teleskop och konus,
Microshell m.m. Några specialfunktioner? Intelligent scan strategy (ISS) för att
korta ner scantiden, t.ex. scannar 8 led åt
gången på en 16 ledsbro
Hur lång tid tar det att
scanna en preparation?
På 10 min kan du scanna och få
en enkel design på 12 preparationer.
1-2 minuter
Vilken typ av avläsning
(optisk, laser)?
Blå laser + kameror
Optisk avläsning (White Light)
Kan flera preparationer
läsas av samtidigt?
Ja, 12 st
Ja
Du kan få ut filer i olika STL format och måste
inte skicka till vårt fräscenter. Straumanns
material- och implantatplattformar är förinstallerade.
Öppen, Skickar och tar emot öppna Stl.
filer.
Låst/öppen, precisera?
Support, uppdateringar?
Vad kostar det?
Ingår i licensavgiften
Ingår i protection plan enl fråga 2.
Support 0800-1700 vardagar, alla uppdateringar ingår
Vilka fräsar passar scannern?
Fräsar som kan importera STL filer.
Fräsar som kan ta emot öppna stl filer
Leveranstid på arbeten?
48 timmars leveranstid på alla material upp
till 3 led när det gäller konventionell protetik.
Garantier på arbeten lämnas av enskilt
labb
Nej. Vi binder inte längre upp kunder mot
volymavtal.
Nej
Finns det artikulatorfunktion
i programvaran?
Ja
Ja, Artex CR
Vad krävs det för
datorprestanda?
Hela systemet ingår i köpet.
Datorn är integrerad i scannern.
Dator ingår i paketet.
Dell precision T5610
Kan man läsa avtryck för
studiemodellframställning?
Hur lång tid tar det och
vad kostar modellen?
Det skulle vi inte rekommendera, felkällan
i avtrycket finns fortfarande kvar. Vi fräser
endast modeller som skapats i iTeron.
Ja. 6-13 minuter båda käkar inräknat
samtvestibulärscanning. Beror på vilket
fräscenter man framställer modellen på
Straumann startar försäljningen av Dental
Wings 3-serie i april 2015.
Fixering av objekt i scannern med
splitexsystemet frånArtex
Kan jag låna en scanner av er?
Hur många led måste jag
då producera?
Övriga kommentarer?
16 | TA N DT E K N I K E R N N R 1 – 2 015
Dental
Wings
Zirkonzahn
S600 ARTI
Dental Technology
I-Series, 3-Series, 7-Series
Barbara Schwingshackl
Svar från Jonas Brontén
Från 45 000 kr exkl. moms
Be om kostnadsförslag.
Valfritt
Be om kostnadsförslag.
Kron & Bro, Fasader, Inlay/Onlay, Etsbroar, Implantat av alla slag inkl. bars, Bettskenor, Proteser,
Virtuella modeller, Skelett och övrigt avtagbart
samt Borrguider för implantatkirurgi
Avtryck, modeller med eller utan artikulator.
30 sekunder
45 sek. för uträkningen, 90 sek för scan och uträkning. Medan en
modell scannas kan man göra uträkningen för den andra.
Laser inkl. två höghastighetskameror
och en videokamera
Optisk
Ja, upp till 30 enheter kan scannas & designas helt
automatiskt
Ja
Helt öppen för både import & export av stl data.
Även öppen mellan scan & design.
Öppna STL-,OFF- och OBJ-filer.
Dedikerad supportpersonal i Sverige.
Uppdateringar & support ingår år ett.
Kostnaden efterföljande år beror på mjukvaruval,
vänligen kontakta oss för mer information.
Ja.
Be om kostnadsförslag.
Alla öppna system, originalfräsar från vhf.
Alla typer av fräsar
Ca. 3-5 veckor efter beställning. Garanti kan erbjudas upp till fem år!
Beror på typ av jobb.
Det går bra att hyra en scanner.
–
Ja
Ja. Det går att registrera varje labbs egen ARTI.
Datorn är inbyggd i scannern.
Skärm, mus & tangentbord ingår också
vid leverans.
Intel Xeon Processor E3-1271 v3 (Quad Core, 3.60GH)
8GB DDR3, 256GB SSD, 1TB Serial ATA 7.2k 3.5“
Nvidia Quadro K2200 4GB
Ja. Beroende på storlek av modell, kontakta ditt
fräscenter för information om pris.
Ja.
Certifierad utav 3M ESPE, Straumann & Dentsply
Implants. Integrerat stöd för att ta emot filer från
3M Lavas intraorala scanner. Utbildning ingår.
100 procent kompatibelt med PlaneSystem av Udo Plaster.
Multifärg-funktion. Scanningar från flera olika håll kan föras samman i mjukvaran. Duplicering av scanningar.
TA N DT E K N I K E R N N R 1 – 2 015 | 17