SLAKTAVFALL TILL BIOGASKVALITET– VAD KOSTAR DET?

SLAKTAVFALL TILL
BIOGASKVALITET–
VAD KOSTAR DET?
BILD
ETT ARRANGEMANG FÖR DIG SOM HAR RÖTBARA
PRODUCERA BIOGAS, OCH ANDRA INTRESSERADE
RESTPRODUKTER ELLER INTRESSE ATT
. VÄLKOMNA!
NÄR: 13 AUGUSTI, KLOCKAN 10.00 – CA 14.30
VAR: FOLKETS HUS, STRÖMSUND
ANMÄLAN TILL: [email protected]
Vi bjuder på lunch och behöver därför veta hur många som
kommer samt ev. önskemål om kost!
Program:
10.00
VÄLKOMSTKAFFE OCH INTRODUKTION
Ida Sjölund, Region Jämtland Härjedalen
- Vad är gjort hittills gällande hygienisering av slaktavfall och fiskrens i Jämtland?
- Viktiga lagändringar
10.30
GÅRDSBASERAD BIOGAS OCH SLAKTAVFALL, HUR FUNKAR DET?
Mats Gustafsson, MMG konsult, lantbrukare och biogasproducent
- Hur mycket slaktavfall/fiskrens kan och vill biogasanläggningarna ta emot?
11.00
HYGIENISERING SOM AFFÄRSIDÉ – LÖNAR DET SIG I JÄMTLAND?
Magnus Rindberg, Zupergaz
- Ekonomisk analys av gemensam anläggning i Jämtland
- Vem och hur?
12.00
LUNCH
13.00
SÅ SKULLE MAN KUNNA BYGGA EN HYGIENISERINGSSANLÄGGNING…
Mats Gustafsson, MMG konsult
DISKUSSION – NÄSTA STEG…