juli- aug. -15.pub - Norrtullkyrkan Söderhamn

Jesus svarade: ”Den som
dricker av det här vattnet blir
törstig igen. Men den som
dricker av det vatten jag ger
honom blir aldrig mer törstig.
Det vatten jag ger blir en
källa i honom, med ett flöde
som ger evigt liv.”
Joh 4:13-14
Gårdsfester
Under flera år har vi haft
gårdsfester i augusti. I år samlas vi de tre första torsdagarna
i augusti till gemenskap och
grillning. Sedan är det fritt
fram för annat som sång,
kubb, boule m.m. Den som
kommer får se…
Strömmingsleken
Söndagen den 23 augusti, i samband
med Strömmingsleken, blir det traditionsenligt, en ekumenisk gudstjänst i Stadsparken med sång av
Melomani från Rengsjö. Camilla
Brolin kommer att predika och Teta
Backlund vara mötesledare. Vid
regn är gudstjänsten i Missionskyrkan.
Ekonomi
Glöm inte bort att ge ditt offer till församlingen.
Har du inte möjlighet att komma till gudstjänsten så ge din gåva via församlingens bankgiro:
276-1757. Nu finns även möjligheten att använda swisch till Pingstförsamlingen i Söderhamn:
1236931430
Pingstförsamlingen
i Söderhamn
Norrtullkyrkan
Nygatan 8
826 31 Söderhamn
Tfn: 0270-12357
E-post: [email protected]
Hemsida: www.soderhamnpingst.se
Pastor/föreståndare:
Per Axelsson 285363; 070-5540293
Ordförande:
Anders Ramstrand
070-2879025
Mårdens Förskola:
Maria Perzon 17959
Fastigheten:
Andreas Brolin 68414, 070-5678881
Kent Palm 428646, 070-5416825
Erikshjälpen:
Sture Jonsson 10301
070-6754013
Bankgiro:
276-1757
Semester
Per Axelsson har semester 14-19 juli och 28 juli -16 augusti.
Jour: Ove Wiström vecka 29, Anders Ramstrand v. 32 och 33
Den kristna kanalen Kanal 10 kan ses i Söderhamn via kabel TV.
I samverkan med:
Vi har sommaröppet på N Café tisdagar - fredagar kl. 11-17
från veckan efter midsommar och hela juli månad.
Om vi ser att det finns intresse, finns möjligheten att ha
öppet även i augusti.
Kom och passa på att ta en fika med dig
och dina vänner i en härlig miljö.
Mikael-Mojaba, Jonas och Abbas
finns på plats för att servera dig.
Sommartid
På sommaren är det lite mer
sparsamt med aktiviteter i kyrkan, men vi stänger inte helt.
Varje onsdag kl. 11 är det Middagsbön med sång, bibelläsning, samtal och bön.
Den andra och fjärde lördagen i månaden är det internationell
gudstjänst på tigrinja och engelska.
Varje söndag kl. 11 är det gudstjänst med sång, predikan och förbön. Vi predikar utifrån kyrkoårets texter, så läs gärna på till söndagens gudstjänst.
Kyrkkaffet är inställt under juli månad då fikagrupperna tar semester. Men det är fritt fram att ordna enkelt fika eller bjuda på kyrkkaffe hemma hos sig och eventuellt kommer N Caféet att vara öppet efter gudstjänsterna.
Bön för Söderhamn från Östra Berget lördagen den 18 juli och 15
augusti kl. 11.
Vecka 27
Onsd. 1.7 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Oasmöten Onsd - Sönd 1 - 5 juli
Se särskilt program och på webben: www.soderhamnoas.se
Sönd. 5.7
11.00 Festhögmässa i Ulrika Eleonora kyrka
Hes 1:26-2:3,8-10; 1Tim 1:12-17; Luk 5:1-11; Ps 40:6-12
Vecka 28
Onsd. 8.7 11.00
Lörd. 11.7 10-14
11.00
Sönd. 12.7 11.00
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Fikabord på Alenkrysset
Internationell gudstjänst (Tigrinja och engelska)
Gudstjänst Robert Sahrling
Missionsoffer
Bön för Svenska kyrkan
Mötesvärdar: Grupp 5 Entrévärd: 10 Mötesledning:
3Mos 19:1-2,13-18; 1Petr 1:13-16; Matt 5:20-26; Ps 15
Vecka 29
Onsd. 15.7 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Lörd. 18.7 11.00 Bön för Söderhamn från Östra Berget
Sönd. 19.7 11.00 Gudstjänst Robert Sahrling
Sönd. 9.8
11.00 Gudstjänst Marita Orevi
Missionsoffer Bön för Sjukhuskyrkan Kyrkkaffe gr 2
Mötesvärdar: Grupp 2 Entrévärd: 1
Jes 27:2-6; 1Kor 12:12-26; Joh 15:1-9; Ps 28:6-9
Vecka 33
Onsd. 12.8 11.00
Torsd. 13.8 18.30
Lörd. 15.8 11.00
Sönd 16.8 11.00
Bön för Kristen Gemenskap, Bergvik Entrévärd: 2
Församlingsoffer Kyrkkaffe gr 3 Mötesvärdar: Grupp 2
Jes 2:12-17; Rom 3:21-28; Luk 18:9-14; Ps 143:6-10
Vecka 34
Tisd. 18.8 18.30
Onsd. 19.8 11.00
15.00
Torsd. 20.8 18.30
Lörd. 22.8 11.00
Sönd 23.8 11.00
Församlingsoffer
Bön för Kristna skolarbetet
Mötesvärdar: Grupp 1 Entrévärd: 11
2Mos 24:12-18; 2Petr 1:16-18; Matt 17:1-8; Ps 89:12-18
Oasmöte i Söderham
1-5 juli är det Oasmöte i vår stad. Mötena hålls i Ulrika Eleonora
kyrka och bland talarna finns Marcus Birro, F. Raniero Cantalamessa, Tommy Dahlman, Miriam Axklo, Hans Weichbrodt, Berit
Simonsson m.fl.
Samtidigt hålls egna samlingar för både barn och ungdom och på
Mariagården. Fredag och lördag eftermiddagar kan man välja intressanta seminarier.
I Norrtullkyrkan kommer det att bli förbönsgudstjänster på fredag
och lördag eftermiddag.
Program finns i kyrkan och du kan gå in på hemsidan:
”www.soderhamnoas.se” för att se mer vad som händer.
Du kan se vad som händer i kyrkan på vår hemsida:
www.soderhamnpingst.se och på Facebook.
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Andakt på Åsgården
Internationell gudstjänst (Tigrinja och engelska)
Gudstjänst Per Axelsson
Församlingens möte Sång,
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Andakt på Västerbacken vån. 1
Gårdsfest Grillning och gemenskap...
Internationell gudstjänst (Tigrinja och engelska)
Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken
i samband med Strömmingsleken. Melomani från
Rengsjö, Camilla Brolin, Teta Backlund.
Vid regn i Missionskyrkan Mötesvärdar: Grupp 2
2Mos 4:10-17; 2Kor 3:4-8; Mark 7:31-37; Ps 145:13b-18
14.00 Andakt på Enriset
Vecka 30
Onsd. 22.7 11.00
Torsd. 23.7 14.30
Lörd. 25.7 11.00
Sönd 26.7 11.00
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Gårdsfest Grillning och gemenskap...…
Bön för Söderhamn från Östra Berget
Gudstjänst Tessfom Melake
Vecka 35
Onsd. 26.8 11.00
Lörd. 29.8 10-14
11.00
Sönd 30.8 11.00
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Fikabord på Alenkrysset
Internationell gudstjänst (Tigrinja och engelska)
Gudstjänst Mats Lager
Församlingsoffer Entrévärd: 3 Kyrkkaffe gr 4
Mötesvärdar: Grupp 3 Bön för Pingstförsamlingen i Söderhamn
1Mos 4:8-12; 1Joh 4:7-10; Luk 10:23-37; Ps 103:1-6
Församlingsoffer Bön för Missionsförsamlingen i Skog
Mötesvärdar: Grupp 1 Entrévärd: 12
Mika 3:5-8; 1Joh 4:1-6; Matt 7:15-21; Ps 119:30-35
Vecka 31
Onsd. 29.7 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Vecka 36
Onsd. 2.9 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Sönd. 2.8
Lörd
Sönd
11.00 Gudstjänst med nattvard Robert Sahrling
Församlingsoffer Bön för Missionsförsamlingen Söderala/Mo
Kyrkkaffe gr 1 Mötesvärdar: Grupp 1 Entrévärd: 13
1Mos 1:24-2:3; 1Petr 4:7-11; Matt 25:14-30; Ps 8
Vecka 32
Onsd. 5.8 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Torsd. 6.8 18.30 Gårdsfest Grillning och gemenskap...
Lörd. 8.8 11.00 Internationell gudstjänst (Tigrinja och engelska)
5.9
6.9
Församlingstjänardag
11.00 Gudstjänst med nattvard - Församlingssöndag
med predikan, sång, nattvard, salladsknytis
Per Axelsson
Församlingsoffer Entrévärd: 4 Kyrkkaffe gr 5
Mötesvärdar: Grupp 3 Bön för Missionsförsaml. i Norrala
Hes 37:15-22; Ef 4:1-6; Joh 17:9-11; Ps 1-7