En stad av dumpad plast

TISDAG 27 JANUARI 2015. MITT I ÖSTERMALM 13
nyheter
En stad av dumpad plast
l Konstnären Simon Anund avslöjar hur mycket elektronik vi konsumerar
Med ett stort stads­
landskap gjutet av
­kasserade elektronik­
förpackningar sätter
Simon Anund fantasin
i rullning på årets Vår­
salong.
Hur mycket plast och
billiga platt-tv-apparater
behöver vi egentligen?
Simon Anund jobbar till vardags
som lärare på Konstfack, men har
sin ateljé i närheten av Sicklas
köpkvarter. På vägen dit går han
förbi stora containrar där elektronikjättarna dumpar överblivna
förpackningar. Och för fyra år sedan fick han idén att göra konst av
dem.
– Jag tyckte att det som låg där
hade så vackra former och tänkte
att jag kunde använda all cellplast
till att gjuta betong.
Just betong är ett material som
Simon Anund är duktig på och
han anlitas ofta av andra konstnärer för att utföra deras verk.
Att använda den cellplast han
såg i containra rna, eller frigolit som det kallas till vardags, låg
nära till hands eftersom det är så
han själv arbetar. Men då skär han
själv till cellplastformarna.
Man skulle kunna tro att
det vore
lätt att få tillgång till frigolit som
ändå ska slängas, men så är det
inte riktigt. Han beskriver det som
ett evigt råddande och förhandlande med butikerna för att få
komma in på lagren och välja ut
de former som fungerade bäst.
Att han arbetar 75 procent med
att undervisa på Konstfack bidrog
också till att det tog tid att få verket klart. Men nu finns det här, en
stad i finbetong där huskropparna
”Jag ser Vårsalongen som ett sätt att nå ut till en stor och blandad skara besökare”, säger Simon Anund.
ser både nya och välbekanta ut.
Ibland kan man ana vilken sorts
pryl som frigoliten har ramat in,
ibland inte.
Som betraktare kan man låta
sig sugas in i landskapet och försöka föreställa sig hur det vore att
vistas där. Och vill man, kan man
också fundera över varför vi måste forsla så mycket elektronik runt
Bor i favoritkvarteren på Åsöberget
w Namn: Simon Anund.
w Ålder: 37 år.
w Familj: Flickvännen Margareta
och sonen Henry, 6 månader.
w Gör: Konstnär och lärare på
Konstfack.
w Bor: På Åsöberget. ”Det är våra
favoritkvarter. Det är centralt
men ändå lugnt. Vi tycker att
det är bra att det är långt till
­t-banan. Då infinner sig oftare
ett lugn. Det är dessutom trevligare att åka buss.”
w Aktuell: Deltar i Liljevalchs
­Vårsalong som öppnar på
fredag.
jorden, varor som måste bäddas
i cellplast för att stå emot alla de
stötar de utsätts för på vägen.
Simon Anund började grotta
ner
sig i statistiken över de enorma
mängder cellplast som vi använder.
Hans betongstadsmodell är
gjord i skala 1:300 och om den
byggdes upp i verkligheten skulle
den bli lika stor som Europas årliga produktion av cellplastförpackningar. Vilket ändå bara är en
bråkdel av vad Asien gör av med.
– Sedan får man själv fundera
på om det är rimligt och varför det
är så mycket. Men jag är inte så intresserad av pekpinnar.
Simon Anund har redan ställt
ut i andra konsthallar och när han
ville skicka in ”Fragile”, som ver-
Foto: Pekka Pääkkö
”Jag är inte så
­intresserad av
­pekpinnar”
Simon Anund
ket heter, till Liljevalchs vårsalong blev han avrådd. När han
ändå beslöt sig för att delta
trodde han nog inte att de skulle ta emot ett så stort verk.
– Men det gjorde de. Och
Fragile kommer att få en fin
plats i en stor sal. Jag vill arbeta mer med egna projekt och
inte fastna i lärarrollen. Det är
lätt hänt när man undervisar
så mycket som jag gör.
Simon Anund fånga
de
l  Louise Kristoffersson
[email protected]
tel 550 551 19
s av frigoli­
tens vackra former
– och skapade
en stad. Foto: Pet er
Ande rss on
Välkommen till oss på
Gärdets djurklinik!
Allmän veterinärvård, tand- och hudmottagning,
drop-in vaccinering, rehab och butik.
Adress: Sandhamnsgatan 65
Boka tid på 08-505 102 00.djursjuk
www.djursjukhusen.se
Nya som gamla kunder är
välkomna att boka tid hos
våra erfarna gynekologer.
KÖKSLUCKOR!
Remiss behövs inte.
I mån av tid har vi dagliga
drop-in tider.
Stockholms största urval av måttanpassade
köksluckor till låga priser
Ring för ett gratis hembesök.
08-24 70 80
www.ingwallkoket.se
GynStockholm St: Göran
St: Görans sjukhus, Friskvårdsvägen 1
Telefon: 08-120 755 00
www.gynstockholm.se
Hemtjänst 08-584 118 00
Vårt företag har fokus på trygghet, värme och glädje!
Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.
Bo Bergmansgata 8, Stockholm
www.njutaavlivet.se