i Karlebynejden 2.-8.11.2015

i Karlebynejden 2.-8.11.2015
Hela landet firar!
Svenska veckan är höstens största kulturevenemang på svenska! Veckan firas årligen den vecka då Svenska dagen
infaller. I år deltar 15 orter: Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Björneborg, Åbo, Kimitoön, Tammerfors, Lahtis,
Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Vanda, Borgå och Lovisa. Svenska dagens huvudfest firas i år i Kotka.
Söndag 1.11
14.00
VÄLGÖRENHETSKONSERT
19.00 ANNIKA CLEO &
CLAES ANDERSSON
G:Karleby-Karleby kyrkokör
100 år, Gkby Manskör.
19.00 KROMBI COUNTRY
& BLUES
Karleby Stadsbibliotek
19.00 Spikas kvarn,
Kronoby
Samlingshuset, Kronoby
”FUKUSHIMA FÖR EVIGT
– FÖRELÄSNING MED
PIRKKO LINDBERG
19.00 DANS MED GUNS
ROSOR
Delt.avg. 10 €. Arr. Kronoby
MI.
Jungsborg
Inträde: 15 € (kaffe ingår)
Fredag 6.11
Söndag 8.11
19.00 SVENSKA DAGENS
FEST
16.00 KONSERT MED SILVER BEATLES
Kronoby kommungård
Jungsborg
Kulturpersonligheten Claes
Andersson och sångerskan
Annika Cleo har slagit sig samKokkolan Naislaulajat, Karleby man och skapat en underhålKammarkör, Kälviän viihdelande helhet med jazz och ord
kuoro, sånggruppen Koriat.
som nav.
Alla intäkter går till Nässagsinsamlingen.
Onsdag 4.11
Karlebynejdens institut,
Vasav. 7
Måndag 2.11
13.00 FÖRFATTARTRÄFF
14.00 och 18.00 EINAR
med Åbo Svenska Teater
Biljetter: 20/10€
Karleby stadsbibliotek;
Hongell-salen
Karleby Stadsteater . Fritt
inträde! Platsbokningar:
LUCKAN tel. 050 347 0527.
Christina Korkman och Johan
Helander presenterar sina
böcker. Kaffeservering.
17.30 MUSIKSAGOSTUND
FÖR BARN
Gemensam fest för hela Karlebynejden. Festtal av Christine
Saarukka.
Biljetter: 23 € (+ lev.kostn.)
från Luckan eller vid dörren.
Karleby Stadsbibliotek
Fritt inträde och servering!
Pia Järvi berättar sagan om
ekorren som samlar mat inför
vintern.
Lördag 7.11
HELA VECKAN
I LUCKAN:
18.00 DIALEKTENS DAG
Karleby-salen, Stadshuset
Jan-Erik Nygren: Dialekter i
mitt liv, Jan Björk: Nordens
krokodil,
Torsdag 5.11
Matts Möller: sång. Startskott för årets Dialekttävling!
Servering från kl. 17.30
9.00-15.00 BUSSTUR I
KYRKOMÅLARE JOHAN
BACKMANS FOTSPÅR
18.00 FAMILJEKVÄLL MED
CIRKUS-SKOJ
Start: Karleby Sockenkyrka kl.
09. Bussen kör via Nedervetil
kyrka (kl. 10),
Karleby församlingshem.
Tisdag 3.11
Terjärv kyrka (kl. 12), Kronoby
kyrka (kl. 13.30).Guider: Bo
Aurén, Sara Sarin och Anders
Store. Anmälningar: LUCKAN
tel. 050 347 0527.
13.30 SÅNGSTUND
Delt.avgift: 20 €.
Församlingskören, dir. Kristina
Klingenberg, sjunger i Stadsbibliotekets aula
10.00 JAZZMYS med
familjen Svängsson
Mr Goran, Trygve Cederberg,
pröva på cirkus, glassbuffé.
14.00 BOKPRESENTATION;
Karleby Stadsteater
Johan Candelin – möte med
människor.
Musikprogram för 3-6 –åringar. Fritt inträde! Fullbokad.
Karleby stadsbibliotek;
Hongell-salen
Servering.
19.00 KYRKOKONSERT
Karleby Sockenkyrka.
11-14 FÖRENINGARNAS
DAG
Karleby Stadsbibliotek
Svensk- och tvåspråkiga föreningar presenterar sig och sin
verksamhet, bokförsäljning
mm.
Musikprogram.
13.00 SKOGENS MELODI –
interaktiv skuggteater för
barn över 3 år
Karleby Stadsbibliotek;
Hongell-salen
Vi uppmärksammar vår nationalkompositör Jean Sibelius
150-års jubileum.
BOKBYTARBORD
Byt ut dina svenska böcker
som du inte mera behöver
men som någon annan kan ha
glädje av. Eller kom tomhänt
för att fynda! (Skänk gärna ett
frivilligt bidrag till Näs-insamlingen, sparbössa vid lånedisken). Observera att det du
lämnar ska vara i gott skick.
DIALEKTTÄVLING 2015
Delta i vår dialekttävling! Fyll
i ett frågeformulär och testa
dina dialektkunskaper!
Du bör lämna in blanketten
senast fre 27.11 till Luckan
www.svenskaveckan.fi
18.00 MUSIKSHOW
Karlebynejdens Institut,
Vasav. 7.
Kursdeltagarna uppträder
med sång och musik.
Kaffeservering och lotteri.
YTTERLIGARE
INFORMATION:
LUCKAN
tel. 050 347 0527