Församlingsblad nr 1 - 2015 8 Mars - 17 Juni

Kontakt
Församlingsblad nr 1 - 2015
8 Mars - 17 Juni
B
En kyrka – med rum för hela livet
Missionskyrkan, Borganäsvägen 22,
784 33 BORLÄNGE
www.EqumeniakyrkanBorlange.se
Kassör: Lars-Åke Henriks
Årbyvägen 133, 784 37 BORLÄNGE
0243-198 41
Pastorns exp: 0243-139 59
[email protected]
Expedition/uthyrning: 0243-804 70
[email protected]
se
Liljegården: 0243-848 68
Pastor: Jessica Elnefred
Slipargatan 21,
784 67 BORLÄNGE
070-255 38 33
Ordförande: Ingemar Frej
Fältvägen 20, 784 61 BORLÄNGE
0243-844 07
2
Equmenias ordförande:
Elisabeth Fränne,
Surbrunnsgatan 6 A,
791 41 Falun
070-406 40 88
Equmenias kassör: Per Lindholm,
Wallintorget 5, 784 33 Borlänge
tel: 070-6953811
arnsångsledaren påminde
oss föräldrar
gång på gång att ditt
barn tycker att du har
den vackraste rösten
i världen, så sjung,
ramsa och tramsa. Just
nu pågår Mello, melodifestivalen, med sina deltävlingar och en
sång ska få representera Sverige i Eurovision Song Contest. Rubriken dagen efter
är redan skriven: Fel låt vann. Som alltid
är det kontraster.
Så glad jag är att vi erbjuder Barnsång
där föräldrar får sjunga med sina barn,
helt utan värdering, att vi har en Barnkör
utan tävlingsmoment och att vi i gudstjänsten får förenas i sång, inte som uppvisning eller tävling, utan för att lovprisa
Gud och påminna oss om Guds kärlek.
Större vårtecken än Mello och ESC är
fågelkvitter. Det blir mer och mer, intensivare för varje dag. För att locka en älskare, för att livet ska gå vidare. I Höga
Visan säger Han: Kom, min älskade, min
vackra flicka, kom ut! Vintern är över,
regntiden är förbi. Marken täcks av
blommor, sångens tid är inne, turturduvan hörs i vårt land (HV 2:10-12). Och så
fortsätter lockandet mellan Han och Hon.
Han som tolkas som Jesus Kristus och
Hon som är Kristibrud, församlingen. De
vill locka ut varandra till en relation. En
relation som ger ett nytt liv, en förvandlad
värld. Det sägs att fåglar i staden har ändrat sitt läte, bara en aning, men anpassat
sig för att höras, nå ut. Även de märker av
tidens förändring.
För församlingen är budskapet detsamma, att Jesus kommit till världen för
att återskapa relationen, dött och uppstått
för att vi ska få evigt liv, men hur det
presenteras ändrar sig under tidens gång.
Det skrivs nya sånger, andra bilder används för att berätta evangeliet till dagens
människor. Men nåden behöver alltid stå
i förgrunden, ja i centrum står Nåden, han
som vill locka oss ut att våga livet en gång
till. Jesus som uppmuntrar oss till gemenskap för att han älskar att höra din röst,
dina böneord, din lovsång. Och du behöver ingen representant, utan du får framföra din sång, du blir inte avvisad, utan
mottagen, älskad.
Våren är här, en ny spirande tid, livets
tid. I Psaltaren finns böneord och sångtexter både för den som tycker att det är
härligt och för den som tycker att det är
besvärligt. Ps 91 börjar Den som bor i den
Högstes skydd och vilar i den Väldiges
skugga, han säger ’Herren är min tillflykt
och min borg, min Gud som jag förtröstar
på’. Och de orden kan ge kraft och mod
att våga igen. Och så får vi fortsätta att be
om vägledning av den heliga Anden, hur
vi ska kunna nå ut med budskapet om det
nya livet i Jesus Kristus och förvandla den
här världen. Det börjar med mig och dig.
Jessica Elnefred, pastor
3
Ur Församlingsboken
Ny medlem
Ann-Britt Wahlström född 7 dec 1943
hälsades välkommen 4 januari.
Hans Lindholm född 1 sep 1929
hälsades välkommen 1 mars.
Dop
William Fredriksson, född 27 juni 2013,
son till Natasha Houshmand Nezhad
döptes 25 januari.
Dopförrättare: Anders Strömberg.
Missionskyrkans
expeditionstider
Pastor: Jessica Elnefred tel 139 59,
tisdag - onsdag kl 9-12
Expeditionspersonal: tel 804 70,
tisdag - torsdag kl 10-12
Sjukhuskyrkan
Inga-Lena Fredrixon 023-49 28 57
Ansvarig utgivare: Ingemar Frej
Webbansvarig: Jorma Kallela
Framsidesbild: Jessica Elnefred
Meddela ändringar och
rättelser av adresser m m
till expeditionen.
Rättelser :
Mats Thodénius mobil börjar 070-2
Barbro Thodénius mobil börjar 073-8
John-Edvin Sandell mobil 070-531
Equmeniakyrkan- och Equmenia Borlänges studie- och kultruverksamhet sker
i samarbete med studieförbundet Bilda,
för kyrka och samhälle.
4
Redaktionskommitté Kontakt:
Ann-Britt Andersson, Anita Backlund,
Oscar Brodin, Matts Dahlberg och
Jessica Elnefred.
Intresserad att vara
med i gemskapen?
Rapport från
årsmöte 2015
Årsmötet inleddes med att Jessica Elnefred
läste en något annorlunda översättning av
Kärlekens lov (1 Kor. 13). Vi sjöng också
psalmen 825 från den gröna psalmboken.
En mycket fin text av Per Harling där vi
bland annat sjöng ”Ge kyrkan kraft att tala
för dem vars röst ej hörs. Guds kraft sker i
det svaga, i hjärtan som berörs”.
Verksamhetsberättelsen och dess olika
avsnitt visar på en stor verksamhet under
2014 och att det är många människor med
olika intressen och i olika ålder som får vara
med om fina samlingar och möten i församlingens regi. En bedömning är att det är uppemot 400 personer som deltar i verksamheten på ett eller annat sätt under ett år.
Vid den ekonomiska genomgången av
2014 kunde vi fortsatt glädjas åt ett gott
offrande. Vi kan fortfarande se behov av att
få en årlig driftsbudget som går jämnt upp,
men vid summering av räkenskaperna för
2014 kan vi även detta år glädjas åt ett rejält överskott. Det är god utdelning på våra
placerade pengar som i första hand bidrar
till detta. De problem som flaggades för vid
förra årsmötet med fukt- och mögel-problem visade sig inte vara så allvarliga som
vi först befarade. Efter ordentliga undersökningar och reparation av en fläkt kopplad
till krypgrunden så försvann mögellukten.
En insats genomfördes också för att täta
det läckande taket samt renovera delar som
fuktskadats på grund av detta. Tyvärr har
vi fortfarande problem med en del läckage
från taket som vi behöver hantera under
2015.
Åke Ekström avgick från styrelsen och
som ny ledamot valdes Rune Björke. Vi
överlämnade också en blomma till LarsÅke Henriks som varit kassör i församlingen i 25 år.
Årets framtidstankar utgick från det som
Roger Henningsson pratade om på ett församlingsmöte i oktober. Jessica frågade vad
vi vill med vår församling och hur vi formas
och förändras med att samhället runt om oss
förändras. I vilket stadium befinner sig vår
församling? Är vi en frisk och missionerande församling, en stabil församling eller en
församling i kritiskt läge eller rentav i riskabelt läge? Vi fick fundera på dessa frågor
runt borden. Samtalsämnen som vi säkert
lär återkomma till.
Ett stort tack till alla som är en del av
denna fina gemenskap. Utan din bön, din
närvaro eller ditt kaffekokande eller vad det
nu är så skulle vi inte vara den öppna kyrka
som vi nu är.
Ingemar Frej
Välkommen till en
kyrka – med rum
för hela livet
Kompisorkestern.
Foto Jennie Henriks.
5
Sången och musiken i mitt liv
M
issionskyrkan
i Borlänge är
inte bara en
unik byggnad värd att
vårda. Tack vare att församlingen i över 90 år
vårdat sin orgel är den
fortfarande idag ett instrument, som är användbart såväl i gudstjänster
som i konsertsammanhang.
- intervju med Carl-Gustav Andersson
37 års damm skall bort!
1978 gjordes en total renovering av orgeln.
Hela pipverket och spelbordet byttes ut.
Ett instrument av detta slag kräver dock
en viss grad av mer omfattande underhåll
med jämna mellanrum. Nu är det alltså
37 år sedan de ca 1300 piporna sattes in
och stämdes. Då rengjordes också orgeln
bakom fasaden. Normalt bör sådant arbete göras minst vart 20:e år. Redan hösten 2013 renoverades orgelns huvudbälg.
Denna renovering var en förutsättning för
det arbete som nu skall göras.
Vad skall då göras nu?
Jo, på försommaren (v22-25) kommer
alla piporna att plockas ur orgeln och rengöras. Dessutom skall utrymmet där de
står dammsugas. En del av de pipor som
står i fasaden och några till måste också
renoveras. De har nämligen sjunkit ihop
så mycket av sin egen tyngd att luften inte
kommer in i dem. Sedan ställs alla piporna tillbaka och stäms. För att orgelbyggaren Martin Hausner skall kunna göra sitt
arbete behöver församlingen bidra också
6
med handräckning. Vid vissa tillfällen
med upp till 4-5 personer samtidigt.
Att detta arbete nu kan genomföras är
möjligt tack vare alla generösa bidrag
som kommit in till församlingens instrumentfond. Vår flygel har ju dessutom
totalrenoverats med medel från fonden.
Denna respons visar att vår orgel är något
som många både i och utanför församlingen månar om. Under åren har vi t ex
haft flera orgelevenemang med organister som spelat för att samla in pengar till
fonden. Alla har gjort detta gratis just för
att man uppskattar vår orgel. Vi är visserligen inte riktigt framme vid insamlingsmålet än, men det är styrelsens och min
förhoppning att vi skall nå det inom en
snar framtid. Kostnaden för denna sista
etapp motsvarar ca 70 kronor per gudstjänst under 37 år.
Bertil Eriksson
Vad betyder sången och musiken för dig
i ditt liv?
Det betyder mycket. Lyssnar mycket på
musik, dels hemma men går ganska ofta
på konserter. Vidare försöker jag öva
minst ett par gånger i veckan för att studera in ny musik, i första hand musik för
orgel.
Hur länge har du musicerat?
Spelat har jag nästan alltid gjort. Började
i musikskolan när jag var 10 år.
Du är ledare för vår kör och gör en fantastisk insats med ett antal ibland ostyriga sångare. Hur upplever du det?
Mycket roligt och det ger mycket glädje
och inspiration. En underbar kör att vara
ledare för.
Har du varit körledare i andra sammanhang - i arbete eller kyrkor?
I skolan har jag haft kör i närmare 40 år.
Organist - har du gått utbildning eller är
du självlärd?
Jag har gått utbildning och tog kantorsexamen 1972, vidare pedagogisk kantorsexamen.
Hur mycket tid lägger du ner på träning/
spelning?
I genomsnitt två timmar i veckan.
Har du någon favoritsång/psalm?
Det finns många fina psalmer. Några av
mina favoriter är: Grip du mig helige
Ande, Var inte rädd det finns ett hemligt
tecken.
Gör du egna arrangemang?
Nej, inte nu. När jag hade kör i skolan
skrev jag en del arrangemang just för kören.
Vad tycker du att vår församling ska
göra i satsning på sång och musik?
Jag tycker att det redan finns ett rikt
sång- och musikliv.
Ann-Britt Andersson
Barnloppis
25 april kl. 10-14
Vill du sälja barnkläder? Lämna dem hos
oss så säljer vi dem åt dig.
Anmäl dig via mail, ange namn och telefonnummer. Du får ett svarsmail med all
info du behöver.
Inlämning fredag 24/4 kl 17.00-19.00.
Försäljning 25/4 kl 10.00-14.00.
Upphämtning 25/4 kl 15.00
Anmälningsmail:
[email protected]
7
Sången och musiken i mitt liv
- intervju med Mats Dahlström
E
n kväll i februari fick jag förmånen att intervjua Mats Dahlström
som ju är en av flera musiker vi
har i vår församling. Vi hade ett inspirerande samtal om sångens och musikens
betydelse i livet och församlingen.
Vad betyder sången och musiken i ditt
liv? - Musiken är en ständig källa till
glädje för mig, den skapar kontakter, nya
möten och öppnar dörrar. Jag har ibland
tänkt, då jag medverkat i olika sammanhang som t ex dop, begravningar, bröllop,
att det här hade jag inte fått vara med om
utan musiken. Musiken betyder mycket i
mitt liv.
Vad är ditt första minne av sång/musik?
- Jag var 5 år och lyssnade på Ann-Louise
Hansson som sjöng ”Arrividerci Franz”.
Vi hade den på skiva hemma och det hände att jag gick upp ”i ottan” och spelade,
vilket inte uppskattades av övriga i familjen.
När började du själv att sjunga/spela?
- Mina föräldrar köpte ett piano till min
äldre bror Rolf som visat intresse för att
spela. Jag var då 6 år gammal och började spela, ta ut melodier till de sånger
jag lyssnade på. Mamma satte mig så
småningom i pianoskola. Jag gick ett tag,
men tyckte det var tråkigt att följa bok
och noter då jag hemma spelade Abbas
”Waterloo” utan problem. Jag förstod inte
8
poängen med noter som ung, det kom
först i vuxen ålder. Gick delar av min
grundskola i Mariaskolan - en musikskola
under Adolf Fredriks musikskola - där var
det sångprov för att bli antagen. Började
sjunga ”på riktigt” i 25-årsåldern, bildade
en duo med en kompis. När jag var runt
30 började jag sjunga klassisk musik, tog
sånglektioner och var då tvungen att lära
mig noter.
Vilket var ditt första instrument?
- Piano, senare har det blivit orgel och gitarr. Gitarren tar jag bara fram till husbehov, kan inte tänka mig spela inför publik.
Ditt första framträdande?
- Jag sjöng solo i första klass - ”Jag ritar
som jag vill” ur ”Den olydiga ballongen”
av Gunnel Linde.
Hur många körer/grupper har du varit
ledare för? - Tre grupper och sju körer.
Jag hade en roll i musikalen Annie som
uppfördes på Maximteatern och från den
ensemblen bildade vi sedan en kvartett
som sjöng under ungefär ett halvår. Missionskyrkans kör tog jag över efter Anette
Fajersson - tror det var 2006/2007. Det
var härliga och inspirerande år och flera
av medlemmarna då är ju med i kören
även nu. Jag tycker det är kul att se hur
kören har utvecklats, Carl-Gustav Andersson gör ett fantastiskt jobb där.
Har du någon favoritsång/psalm?
- Jag har många, men dem jag främst tänker på är: ”Jag vill ge dig o Herre min lovsång” och ”Dina händer är fulla av blommor”. Tycker väldigt mycket om Lina
Sandells sånger.
Du har varit ledare för vår kyrkas kör vad har du för minnen?
- Glada minnen, fin gemenskap och härlig
musik.
Skriver du egna sånger/gör egna arrangemang?
- Ja, det gör jag. Skrev ett antal sånger
då jag hade duo på 1980-talet. Dessa har
jag, tack vare påstötningar från andra,
tagit fram och gjort nya arrangemang
för kör och solister till en konsert kallad
”Nära dig”. Den har framförts i Ludvika
vid några tillfällen där vi fick ett otroligt
gensvar. Nu gör vi den i missionskyrkan
lördag 28/2, senare i vår även i Gagnef
och Stockholm.
Du har även ansvarat för och satt upp
en musikal med kören till stor glädje för
både den och lyssnare, hur har du upplevt det?
- Vi gjorde musikalen ”Lukas” tillsammans. Det var otroligt kul, en dröm som
gick i uppfyllelse. En musikal som i all
sin litenhet ändå var stor. Vi framförde
den i missionskyrkan, men var även på
turné till Falun och Torsång.
Vad är dina arbetsuppgifter idag?
- Jag jobbar i Ludvika, har en tjänst som
musiker i svenska kyrkan. Är inte kyrkomusiker utan har ansvar för att aktivera
ungdomar och få in dem i gudstjänstlivet
genom musiken. Ett mycket inspirerande
och stimulerande arbete. Är även ledare
för ett antal körer, varav ungdomskören
är en.
Det ser så lekande lätt ut när du sitter vid
flygeln, hur mycket spelar/övar du?
- Jag spelar ingenting när jag är hemma
och ledig, har inget piano. Övar inte särskilt mycket, det blir bara då jag ska spela
vid särskilda tillfällen som dop, bröllop
eller begravningar.
Tack Mats för ett givande samtal! Du
har fantastiska förmågor som vi gläds åt
i många olika sammanhang. Musiken är
något som förenar människor över alla
gränser och du har nog en särskild gåva
att kunna locka fram och lyfta alla genom
sång och musik.
Ann-Britt Andersson
Spel utan noter - har du absolut gehör?
- Jag strävar efter att spela utan noter, det
blir bäst musik då. Absolut gehör - ja,
detta konstaterades då jag sökte till Mariaskolan där vi i sångprovet fick lyssna
på en sång och sedan sjunga upp den.
9
Barnsången
Resväskan med
alla katterna i
”Här ligger vår
lilla fru katt”
F
redag den 14/2 var det bowling i Maserhallen som stod på Tonårs program och
det blev 1,5 timme av skratt, strikar, triumfer och ibland nederlag. På bilden
från höger: Minna Svensson, Ebba Sandell, Vilma Sandell, Frida Nolåkers,
Linnea Hörnström, Sanna Svensson, Emma Nordin och Emma Nolåkers.
S
öndagen den 22/2 höll
tonåringarna i förmiddagsgudstjänsten. Under
gudstjänsten spelades bland
annat ett drama upp. Dramat
handlade om upptäcktsresande
Fia som stött på många utmaningar och prövningar i Amazonas djungel. Men trots detta
upplevde hon alltid hur hon
fick hjälp och stöttning genom
svårigheterna av en okänd hjälpare. Under gudstjänsten bjöds
det också på sång och musik
och så presenterades equmenias sparbössa igen. Denna gång
för att nå målet superbäst på
sina insamlingar!
10
Foto Jessica Elnefred
Text Sanna Svensson och Foto Thomas Gideon
Isak är redo
att pussa en av
tanterna i "Fem
Fina Tanter"
11
Kom med
till...
Mars
8 Söndag
16.00 Cafégudstjänst. Bön- och offerdag
till diakon- och pastorsutbildningen. Olle
Hilariusson, föreståndare diakonlinjen
Bromma Folkhögskola. Tillsammans med
Gustafs Missionsförsamling.
9 Måndag
13.30 Symöte
10 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Diakonins bord, samtalskväll om
diakoni.
11 Onsdag
10.00 Öppen föreläsning Passion för livet.
Döden – en del av livet. Anders Strömberg
och Rune Björke.
11.30-13.00 Sopplunch
13.00-15.00 Språkcafé
14 Lördag
10.00-12.00 Äntligen Lördag!
Ekumenisk undervisningsdag
i Korskyrkan
Tillbaka till framtiden.
15.00-17.15 Tolka tidens tecken
17.15-17.45 Fika
17.45-19.00 Talet 666 och odjurets märke:
om efterföljelse i Uppenbarelseboken.
Mikael Tellbe är pastor i Evangeliska
Frikyrkan, lärare på Örebro Teologiska
Högskola, forskare i Nya Testamentet.
12
15 Söndag ’Livets bröd´
11.00 Gudstjänst i Korskyrkan: Predikan
Jessica Elnefred, Söndagsskola, kyrkkaffe.
17 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
18 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
22 Söndag ’Guds mäktiga verk’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred,
sång Christoffer Söderqvist, Johannes
Elnefred, Söndax, kyrkkaffe.
23 Måndag
13.30 Symöte
24 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
25 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
18.00 Årsmöte BKSR Hagakyrkan
28 Lördag
18.00 Musikgudstjänst: Jonas Brobäck
Svängband, servering.
29 Söndag ’Vägen till korset’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred,
sång Jakob Granath, Söndax, kyrkkaffe.
31 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
April
1 Onsdag
10.00 Öppen föreläsning Passion för Livet.
Att bli gammal – med humor.
PerOlof Svärdhagen.
11.30-13.00 Sopplunch
13.00-15.00 Språkcafé
2 Skärtorsdag ’Det nya förbundet’
19.00 Getsemanestund Nattvard, Jessica
Elnefred
3 Långfredag ’Korset’
11.00 Gudstjänst. Jessica Elnefred, musik
Christer Paulsson.
5 Påskdagen ’Kristus är uppstånden’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica
Elnefred, sång Kören, Söndax,
utgångskollekt till Sociala kassan,
kyrkkaffe.
6 Annandag påsk ’Möte med den uppståndne’
11.00 Ekumenisk gudstjänst Stora Tuna
kyrka.
11 Lördag
10.00-12.00 Äntligen Lördag!
12 Söndag ’Påskens vittnen’
11.00 Gudstjänst. Predikan Per Olof
Svärdhagen, sång John-Edvin Sandell,
Söndax, kyrkkaffe.
13 Måndag
13.30 Symöte
14 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
15 Onsdag
13.00-15.00 Språkcafé
19 Söndag ’Den gode herden’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred,
sång Johannes Elnefred, Söndax, kyrkkaffe.
Församlingsmöte. Symöteslotteri.
20 Måndag
13.30 Symöte
21 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Mission Possible: samtalskväll om
Mission.
22 Onsdag
13.30 Andakt Hällsjöhemmet.
14.30 Andakt Gläntan 4A
25 Lördag
10.00-14.00 Barnloppis
16.00 Övning ’musik till många instrument’
26 Söndag ’Vägen till livet’
11.00 Gudstjänst Bön- och offerdag Mission
i Sverige. Predikan Jessica Elnefred, Torsby
Brass, Söndax, kyrkkaffe. Utgångskollekt till
Torsby Brass.
28 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
30 Torsdag
20.00 Valborgsfirande Floda Missionshus,
vårsånger, varm korv, lotteri, 21.15 tänds
brasan. Bilar från kyrkan 19.30.
Liljegården öppen för nattvandrare.
13
Maj
3 Söndag ’Att växa i tro’
11.00 Gudstjänst med nattvard i Gustafs
Missionskyrka. Predikan Jessica Elnefred,
musik till många instrument, kyrkkaffe.
4 Måndag
13.30 Symötets vårutflykt till Floda
Missionshus. Bilar från kyrkan kl 13.00.
5 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
9 Lördag
09.00 Arbetsdag Floda Missionshus,
rödfärgning m.m.
10.00-16.00 ’En dag om mångfald’. Region
mitt, Förtroenderådet, Inga Johansson, Sara
Löfstedt m.fl. Liljegården.
10 Söndag ’Bönen’
11.00 Gudstjänst. Jessica Elnefred,
Barnsången, Barnkören, Tonår. Equmenia’s
avslutning och Kakfesten.
12 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
14-16 Kyrkokonferensen Göteborg:
Förvandla världen
19 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
18.30 Körövning
24 Pingstdagen ’Den heliga Anden’
10.00 Gudstjänst. Predikan Jessica Elnefred,
sång Kören, Söndax, kyrkkaffe.
14.00 Andakt Tunagården
26 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
31 Söndag ’Gud – Fader, Son och Ande’
11.00 Gudstjänst. Predikan Jens Marklund,
Göran Klemetz, kyrkkaffe.
Gudstjänsten är i Liljegården.
Juni
2 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
7 Söndag ’Vårt dop’
11.00 Gudstjänst ’Västertuna Möte’ Floda
Missionshus. Predikan Jessica Elnefred, sång
Rune Björke m.fl. Utgångskollekt till Sociala
kassan, kyrkkaffe.
Bilar från kyrkan 10.30.
Vi heter nu Equmenia
Borlänge
Lördag den 31 januari hade SMU i Borlänge- en del av equmenia årsmöte. Innan
årsmötet åt vi pizza och samtalade gott.
Sedan inleddes årsmötet och årets största
punkt var namnbyte på föreningen. Förslaget som tagits fram var Equmenia
Borlänge och årsmötet klubbade igenom
detta förslag. Även styrelsens namn ändrades från ungdomsstyrelsen till ungdomsråd för att inte förväxlas med vår
riksorganisations styrelse.
Till ungdomsrådets styrelse valdes Elisabeth Fränne till ordförande. Till övriga
ledamöter valdes: Oscar Brodin, Cecilia
Hedberg, Jennie Henriks, Anton Koch,
Per Lindholm, Petter Strömberg och Sanna Svensson. Vår kassör Helena Henriks
lämnade sin post efter många år och års-
mötet avtackade henne med en blomma
och choklad. Hennes efterträdare är Per
Lindholm och han har även valts in i styrelsen. Efter årsmötesförhandlingarna vad
det glassbuffé där alla själva fick komponera ihop sin bästa glasskål.
Trygga möten
Lördagen den 24 januari gick ett tiotal
från Equmenia Borlänge och Korskyrkans ungdomsverksamhet kursen Trygga
möten- en kurs om övergrepp. Maria Melin från Equmenia Mitt var kursledare.
Under dagen fick vi mer kunskap om
definitionen av övergrepp, hur vi kan
upptäcka och förebygga övergrepp, bemötande av barn som blivit utsatta för
övergrepp samt hur vi som förening kan
anmäla om ett barn far illa. Efter många
exempel och livliga diskussioner fick vi
mer kunskap kring detta viktiga område.
9 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11-12 Torsdag och Fredag
Liljegården öppen för nattvandrare
i samband med skolavslutning och
studentexamen.
17 Söndag ’Hjälparen kommer’
11.00 Gudstjänst. Predikan Leif Hagkvist,
sång Lotta Hedberg och Örjan Samuelsson,
kyrkkaffe.
14
14 Söndag ’Kallelsen till Guds rike’
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan
Jessica Elnefred, kyrkkaffe.
17 Onsdag
14.00 Andakt Hagalundshuset
Text och foto Elisabeth Fränne
15
Avs:
Equmeniakyrkan Borlänge
Borganäsv. 22
784 33 Borlänge
Barnsång
Barnkör
Ålder: 0- ca 2 år samt syskon
Torsdagar 10.00-11.45
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson: Jennie Henriks
tel 070-225 32 29
Ålder: födda 2010 och tidigare
Torsdagar 16.15 - 17.00
Plats: Missionskyrkan
Kontakt: Jennie Henriks
Anmälan e-post:
[email protected]
SöndaX
Ålder: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… år
Söndagar 11.00 (varje söndag
i samband med gudstjänst)
Plats: Missionskyrkan
Kontaktperson: Ann-Britt Andersson,
tel 802 96
Äntligen Lördag!
kl 10-12. Barnsång, ukulelekurs,
pyssel, lösa melodikrysset, fika samt
andakt.
Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
(åk 7-9, gymnasiet)
Fredagar 19.00-23.00
Plats: Missionskyrkan
Kontaktpersoner:
Thomas Gideon, tel 073-945 38 57,
Sanna Svensson, tel 072-29 35 137
Läs hemsidan www.EqumeniakyrkanBorlange.se
för aktuell information.