Ladda hem vår produktkatalog här

Inspireras av människan för människor
PRODUKTKATALOG 2015
MATERIAL
•
•
•
•
Mässing
Rostfritt stål
Aluminium
Kiselkarbid
TAKTILT LEDSTRÅK
Taktilt ledstråk tillämpas som
riktningsorientering till allmänna
kommunikationspunkter eller till en
betydande offentlig anläggning t.ex.
offentlig toalett, hiss, rulltrappor,
informationscentrum mm.
Ex på valyta 45x45cm
När ett ledstråk ändrar färdriktning för alternativa
vägval ska en valyta anläggas.
Valytan ska vara slät för att lättast uppmärksamma
påbudet om alternativ riktningsorientering.
Rekommendationerna är tagna ur
ISO standard 23955. Ett verktyg som
rekommenderas internationellt vid
förläggning av ett taktilt ledstråk.
TAKTILA INDIKATORER
Indikatorn varnar för potentiell fara
alternativt byte av ledstråkets riktning.
Exempel på faror som övergångsställen,
trappor, hissar, ramper och rulltrappor. De
används också i kollektivtrafiken för att
varna fotgängare för plattformskanterna på
tågstationer, buss- och spårvagnshållplatser.
Ex på utformning av taktil stoppyta
Framför ett hinder eller riskområde anläggs en stoppyta
tillexempel där ledstråket lett fram till en trapp eller
receptionsdisk.
Stoppytan består av taktila indikatorer som kontrasterar
Rekommendationerna är tagna ur
ISO standard 23955. Ett verktyg som
rekommenderas internationellt vid
förläggning av ett taktilt ledstråk.
AKGT BY TIERP
När vi förenade funktion,
global design och hållbarhet
blev resultatet en produktserie
taktila utomhus produkter i
svenskt gjutjärn.
AKGT BY TIERP
En ny produktserie taktila indikatorer för
utomhusmiljö. Utvärderingstester och
forskningsunderlag har visat vägen för
designutformning av denna unika produkt. Tillverkad
i massivt svenskt gjutjärn med marknadens absolut
högsta kvalitet. En förnybar produkt i evigt kretslopp.
Genom ett nära samarbete med
kommun och Synskadades
Riksförbund i Skåne har
produkterna utvärderats för
optimal utformning och funktion.
Forskningsunderlag upprättat av
Transportation Services, City of Toronto
år 2014 visar tydligt fördelarna med att
använda gjutjärn vid anläggning av taktila
indikatorer i utomhusmiljö.
Unika egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
Hållbarhet
Taktil känsla
Global design
Underhållsfri
Kostnadseffektiv
Miljövänlig
Återvinningsbar
Halkskydd
Ett bolag med hög teknisk kompetens.
Vi är ett svenskt produktföretag med konsultrådgivning
inom tillgänglighetsanpassning för alla miljöer.
Vi förser marknaden med unika produkter och ett
gemensamt mål om att skapa ett samhälle utformat till
fördel för alla människors olika behov.
När du anlitar AK Global kan du
alltid förvänta dig ett stort personligt
engagemang. Vi ligger i framkant när
det gäller tillgänglighetsanpassning
och en korrekt utförd installation då
verksamheten fokuserar på dessa
områden.
© Copyright 2013-2014 AK Global Trading AB | Post: Västerleden 23 | 271 44 Ystad | Sweden | Org. Nr. 556937-0751 | [email protected]
Inspiration
AK-AKRYL
AK GLOBAL lyfter fram det unika i våra
kunders verksamhet genom professionell
och tillgänglig skyltkommunikation.
Vi erbjuder kompletta skyltlösningar.
Allt från rådgivning och design till
produktion och service.
-Din design vår utmaning
Inspiration
AKR-LED
En korrekt installerad belysning ökar
tillgängligheten i många avseende.
Till exempel skall en trappa alltid
vara tillräckligt upplyst så att man
inte snubblar.
AKR-LED lyfter fram handledaren
genom att belysa den.
Utformning av tillgängliga ledstänger
❖
Ledstängerna ska löpa oavbrutet
och gå förbi översta och nedersta
stegframkanten respektive rampens
början och slut med 0,3 meter.
❖
Räcken och ledstänger ska ha en
kontrasterande ljushet gentemot
omgivande ytor.
❖
Lämplig form är ett greppvänligt
rör med diameter 40 mm som leder
förbi infästningarna.
Behöver Du anpassade eller
specialtillverkade konstruktioner
från ritning till färdig
konstruktion?
Vet du redan hur produkten du behöver
ska se ut så kan vi tillverka det exakt efter
dina ritningar.
Skulle det vara så att du bara har en idé
för hur konstruktionen du behöver ska
fungera, då kan du prata med en expert
hos oss som hjälper dig med allt från
ritning till konstruktion.
Genom detta förenas funktionalitet och
design exakt så som du behöver det.
”AK Global- Din leverantör av globalt designade produkter som fungerar i praktiken”
KONTRASTMARKERING GLAS
Stora glasytor som är placerade på utsatta
ställen måste vara tydligt markerade för att
skador på personer skall kunna minimeras.
Filmen går att tillverka i alla färger och kan
CAD-skäras till önskat mönster, såsom
logotyper etcetera.
Unik och global design är utformad för alla.
Stora glaspartier behöver kontrastmarkeras med
en 20 cm kontrasterande markering som löper
tvärs över glaspartiet på en höjd av 140-160 cm.
Även en lägre placerad kontrastmarkering
rekommenderas på en höjd av ca 80 cm.
Vid kontrastmarkering av glaspartier måste man
tänka på vad som finns på andra sidan glaset samt
att markeringen ska fungera kontrasterande mot
omgivningen från båda hållen.
KONTRASTMARKERING MÄSSING & ROSTFRITT STÅL
Kontrastmarkering är en
avvikande färgmarkering mot
det omgivna underlaget som
underlättar för personer med
synnedsättning att upptäcka
potentiella faror.
KONTRASTMARKERING STEN
Kontrastmarkering är en
avvikande färgmarkering mot
det omgivna underlaget som
underlättar för personer med
synnedsättning att upptäcka
potentiella faror.
HALKSKYDD
Akepox 4050 är unikt i många avseenden,
det är en väderbeständig 2-komponent
halkskydds produkt. Den används även
som en slitstark kontrastmarkering.
Fäster på naturlig och konstgjord sten och
keramik. Lämplig för granit inomhus och
utomhus.
Installation
AK Global erbjuder installation av samtliga produkter från vårt unika produkt sortiment.
Genom rikstäckande och certifierade installatörer levererar vi en hållbar och kostnadseffektiv
installation till dig som kund.
•
•
•
•
•
Ritningsgranskning
Rådgivning
Inventering
Handlingsplan
Utbildning
Konsultation
En korrekt utformad tillgänglighetsanpassning är precis lika viktigt som valet av produkt och installation.
Vi kan hjälpa dig i form av inventering och utbildning eller som fristående sakkunnig i tillgänglighet.
Samspelet mellan produkt och utformning är av yttersta vikt för ett optimalt resultat.
Konsultationsuppdrag utförs mot offert, beroende på storlek och omfattning.
Varmt välkommen
WWW.akglobal.se
© Copyright 2013-2014 AK Global Trading AB | Post: Västerleden 23 | 271 44 Ystad | Sweden | Org. Nr. 556937-0751 | [email protected]